Slava Ukraine

Lehenumber 26. september 2012 Nr 37 Archives - Eesti Kirik

Kirikus on nüüd kolumbaarium ja krüpt

23. septembril pühitseti Tartu Pauluse kirikus valminud kolumbaarium ja krüpt. Pühapäeval jõudis kätte aeg, mil Tartu Pauluse kogudusel oli põhjust rohkem rõõmustamiseks kui muidu. Nimelt pühitseti sisse kolumbaarium tuhaurnide hoidmiseks ja krüpt,  ruum keldrikorrusel, mille valmimist oldi juba aastaid oodanud. 2006. aastal korraldati ideekonkurss kiriku taastamiseks. Alates 2009. aastast on Pauluse kirikus toimunud ehitustööd erinevates etappides. Tänavuse suve lõpuks ...

Einar Soone – koguduseõpetajast kooliõpetajaks

Täna pühitseb oma 65. sünnipäeva Tallinna Kaarli koguduse õpetaja piiskop Einar Soone. Ta on Kaar­li kogudust teeninud 27 aastat. «Nad on mind kuulanud ja minuga arvestanud väga pikka aega ja leian, et õpetaja vahetus on kogudusele vajalik.» Kirikuseadustiku järgi võib vaimuliku ametit pidada 65aastaseks saamiseni, kuid ametiaega võib pikendada. Soone pikendamist ei soovi. «Konservatiivsus on kirikus oluline, ent teatud perioodil on vaja muudatusi ja koguduse õpetaja ...

Espoos peeti laata ja missat vana aja vaimus

Espoo toomkogudus tähistab juba viiendat aastat suurejooneliselt ja põhjaliku ettevalmistusega sügisest madisepäeva kahepäevase laada ning sellega kaasnevate ettevõtmistega. «Viis aastat tagasi, kui tähistati Espoo 550. aastapäeva, mõtlesime, kuidas toomkirik ja Kirikumägi saaksid olla aktiivselt kasutusel,» rääkis madisepäeva laada idee autor Alarik Corander, Espoo toomkoguduse administratsiooni juht. «1480. aastal rajatud pühale Matteusele pühitsetud toomkirik ja selle ...

Kogudus soovib rajada kiriku juurde keskust

Jõelähtme kogudus on võtnud eesmärgiks anda vanadele tühjalt seisvatele hoonetele uus sisu ja luua neile sobiv ümbrus. Jõelähtmel pole kampaania korras vaja talguid välja kuulutada, need toimuvad siin õpetaja Margus Kirja sõnul iga kuu ja tööd jätkub. Juba mitu aastat on vähehaaval hooldatud kogudusele tagastatud maad, tehtud maaparandust ja loodud kiriku ümbrusesse kauneid looduslikke platse. Paari nädala eest kogunesid aiandushuvilised koguduseliikmed taimi istutama. ...

Jagades rikkust: Jumala lastena koos

15.–16. septembril peeti Hageris palvemaja aastapäeva. Selles paigas sai vennastekoguduse töö alguse üle kahesaja aasta tagasi. Siin on tehtud eestpalvet meie eest, siin on läbi aegade jagatud rikkalikult vaimulikku rooga, millest võime osa saada veel tänapäevalgi. Laupäeva õhtul kogunes umbes 50 inimest palvetundi end ette valmistama suure päeva vastu. Mõnikord on nii, et valmistumine on olulisem kui asi ise, mis kätte jõuab, ütles vend Tanel Ots. Näiteks on paastuaeg, ...

Kaarma kirik paistab silma ka pimedal ajal

Keskaegne Kaarma kirik Saaremaal sai suve lõpus fassaadi välisvalgustuse, mille tulemusel paistab teelolijale silma ka pärast päevavalgust, õhtust kuni südaööni. Õpetaja Hannes Nelis selgitab, et koguduseliikmed on ammu unistanud kiriku välisvalgustusest, et pühakoda oleks nähtav ning mõjuks atraktiivselt ka pimedal ajal. Kahjuks takerdusid head kavatsused rahanappusse. See, et alates augusti lõpust on kirik täiuslikult valgustatud õhtuhämaruse saabumisest kuni südaööni, ...

Piiskoplik nõukogu vaagis seadusemuudatusi

17. septembril toimunud piiskopliku nõukogu koosolekul analüüsiti kooselu, transplantatsiooni ja karistusseadustiku eelnõud. Samuti arutati EELK teema-aastaga ning lähenevate kiriklike tähtpäevadega seonduvat. Kolme seaduse eelnõu kohta võeti teadmiseks piiskopliku nõukogu juures tegutseva õpetuskomisjoni seisukoht, õiguslikku poolt aitas selgitada jurist Erik Salumäe. Arutelu tulemusel otsustas piiskoplik nõukogu kooseluseaduse vastuvõtmist mitte toetada. Kuigi Eesti ...

Paljastatud Jumal

Uurisin läbi tekstid jumal.ee kodulehel selle suve julge ja jõulise Kristuspäeva järgse, nüüd avalikkusele suunatud evangelisatsioonikampaania kohta. Jõudsin arusaamisele, et meedias toimuv arutelu käib mitte ainult üksikjuhtumite üle, vaid võib anda märku maailmavaatelise ja sümptomaatilise ning mingi muugi probleemi olemasolust. Üksikjuhtum võib olla see, et mõnel meist on mingi infokild jäänud märkamata või mõni Eesti kirik, kogudus või vaimulik ei ole informeeritud ...

Raha ei kasva puu otsas

Raha ei ole kunagi palju, raha on alati vähe. Enamjaolt sõltub määratlus sellest, kui suur vajadus raha järele antud ajahetkel on. Õnneks on vajaduse kujuteldav kogum aritmeetiliselt väljendatav suurus, mida lihtsa lahutamistehtega saab lõputult piirata ning sellise sunniviisilise tegevuse tagajärjeks võib kujuneda rahavajadusest sõltuvuses olevate institutsioonide väljasuremine. Riik on oma mured tugevama õigusega ajalooliselt väljakujunenud kombel lahendanud. Toimiv ...

Ohtlikud leiutised

«Kogu pärastlõuna veetsin raamatukaupluses. Raamatuid seal ei olnud. Neid ei trükitud juba peaaegu pool sajandit. /../ Raamatukauplus tuletas meelde elektroonikalaboratooriumi. Raamatud kujutasid endast väikesi kristalle neisse salvestatud sisuga. Neid võis lugeda optoni abil. See oli raamatuga isegi sarnane, kuid kaante vahel oli kõigest üksainus lehekülg. Puudutuse järel ilmus sellele järjekordse lehekülje tekst. Aga optoneid kasutati vähe, nagu mulle ütles robotist müüja. ...

Aeg ei peatu südameid avades

Vahel koguneb mõnda ajahetke, paari päeva või nädalasse midagi, mille saab võtta kokku ühe sõnaga. Eelmise nädala märksõnaks sai minu jaoks aeg. Kalender kinnitab, et laupäeval algas sügis. Samaaegselt tähistati vastupanuvõitluse päeva, mis 2007. aastast kuulub riiklike tähtpäevade nimistusse. Septembrisündmused aastal 1944 on kantud meie ajalukku ja neid ei tohi unustada nagu paljut muudki, mis on puudutanud ja vorminud meie maailma ja mõtteid. Aeg tõttab peatumata, aga ...

Üks küsimus

Ajakirjanduses on spekuleeritud, et 1. oktoobril algav tervishoiutöötajate streik võib jätta arstiabita tuhanded abivajajad. Arusaadavalt on see tekitanud ühiskonnas palju muret. Kuidas Teie Kristlike Arstide Ühenduse liikmena suhtute planeeritavasse tööseisakusse ja kuidas kommenteerite eelnimetatud oletust, et streigi tõttu jäävad hädalised abita? Katrin Luhamets, Eesti Kristlike Arstide Ühingu juhatuse liige, perearst: Eesti Arstide Liidu poolt planeeritava streigi ...

Taas saab käia piibli- ja misjonikursusel

Titta Hämäläinen (fotol) EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendusest rõõmustab, et jälle koguneb suur grupp noori, kes tahavad uurida Piiblit. «Alustasime nädalavahetusel ja koguneme septembrist maini üheksal nädalavahetusel,» ütleb ta. «On hea meel, et eelmise aastaga võrreldes on rohkem kogudusi esindatud. Töövormiks on laager, kus elatakse ühiselt, esinevad lektorid, palvetatakse koos ja arutletakse.» Oodatud on 17–27aastased noored. Osa tõsiseid noori pole oma kutsumust ...

Ühises arutelus selgusid koguduse tulevikusuunad

Tallinna toomkogudus otsustas ühe tõsise mõttetalgu maha pidada kohe pärast toompäevade lõpujumalateenistust. Kuidas koguduse elu arendada, liikmeid rohkem kaasa haarata, mis suunas peaks minema kasvatustöö või hoolekanne – eks kõige parem on seda ikka koguduserahvaga ühiselt arutada. Mugavuse nimel Töötati viies rühmas: jumalateenistuslik elu, laste- ja noortetöö, koguduseliikmete aktiveerimine, töö seenioride ja abivajajatega ning suhted väljaspool ...

Otsused

Konsistooriumi septembrikuu istungil Kunda kogudus on nimetud ümber EELK Kunda Kolmekuninga koguduseks. Jaak Aus on vabastatud Tallinna Toompea Kaar­li koguduse abiõpetaja ametikohalt ja kinnitatakse sama koguduse õpetajaks alates 1. oktoobrist. EELK koostöömedal on antud Kuressaare koguduse kaastöölistele diakoniss Raila Hyytinenile ja diakon Lauri Lehtinenile Soomest. OÜ Kiriku Varahaldus nõukogust kutsutakse tagasi Andres Põder, Einar Soone, Joel Luhamets, Tiit ...