Slava Ukraine

Lehenumber 12. september 2012 Nr 35 Archives - Eesti Kirik

Sõpruse keeles

20 aasta pikkust sõprust sakslastega Põhja-Elbe kirikuringkonnast kinnitati EELK koostöömedalite üleandmisega. Eestisse lennanud sakslased olid olnud viis päeva palverännakul, peamiselt Virumaal, ja külastanud selle käigus sõpruskogudusi. Laupäeval peeti Rakveres praostkonnapäeva, millega kinnitati ka täisikka jõudnud sõprust. Pühapäeval olid sakslased sõpruskogudustes. Iisaku kogudus võõrustas sõpru Breklumist. Kaks neist, Sieghilde von Hoerschelmann ja tema abikaasa ...

Skulptor Mati Karmin pärjati kiriku kultuuripreemiaga

Toompäevade lõpujumalateenistusel andis toomkoguduse juhatuse aseesimees Jüri Ehasalu skulptor Mati Karminile üle koguduse 2012. aasta kultuuripreemia ja riputas kaela Maarja medali. Mati Karmin on Urmas Viilma sõnul üks väheseid kaasaja Eesti skulptoreid, kes on andnud oma panuse taasiseseisvumisaja religioossesse kunsti. Mati Karmin, kaheteistkümnes Maarja medali laureaat, ütles preemiat vastu võttes, et see on tema elu tähtsaim autasu. «Suur tänu selle au eest, püüan ...

Laulu ja muusika külge kasvanud

Helle Nittim on üks kolmest Hiiumaa organistist Siiri Rüütelmaa ja Kristiina Harjaku kõrval. 1992. aastal kutsus Helle oma kodupaigas Suuremõisas kokku laulunaised. Nii pandi alus nüüd juba paari­kümne aasta vanusele Pühalepa kiriku naiskoorile Anna. Igal kontserdil on koori avalooks Cyrillus Kreegi seatud Pühalepa kihelkonnast pärit rahvaviis «Mu süda, ärka üles» (KLPR 398A). Helle tunnistab, et see on tema lemmik. Nagu ka mitmed Piret Ripsi, Urmas Sisaski ja nüüd ka ...

Rõuge ajalooline pastoraat ootab oma uut ärkamist

Rõuge koguduse kunagisest hiilgusest annab aimu aastatel 1839–1842 ehitatud massiivne ning sealsesse künklikku maastikku igati sobiv pastoraat, mille omaaegset külalislahkust on paljud kuulsad inimesed nautinud, aga mis tänapäeval seisab kurvalt jõude oma uut ärkamisaega oodates. Keegi on öelnud, et pastoraatide aeg on Eestis ümber. Ei ole ise statistikat teinud, kui mitmes ajaloolises kiriklas tänapäeval õpetajapere elab ning mitmele on kogudus leidnud muu otstarbe või ...

Pööningul seisnud vana altarimaal on taas kirikus

Aastakümneid Pelgulinna maja pööningul seisnud teadmata päritolu altarimaal jõudis pärast aasta kestnud restaureerimist Tallinna Jaani kirikusse. Kas rida häid kokkusattumusi või hoopis jumalik ettehooldus, tekib küsimus selle vana maali viimaste aastate käekäigust kuuldes. Tüüpiline rannapiirkonnale Kiriku avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru teab lähemalt kõnelda, et kuigi lõuendi täpsem päritolu – maalimise aeg, koht ja autorlus – pole teada, on võimalik teha ...

Kristlus kui ilmaliku ühiskonna ketserlus

Urmas Petti soovib (Eesti Kirik 5.9.2012), et talle vastu vaieldaks. Püüan tema palvet täita. Sest muidu nii taibukas autor on sisse lasknud mõned konarused. Petti meelest on «võimalik, et kirik hülgab/salgab Kristuse (minnes näiteks kompromissidele riigivõimuga) ja usklikul polegi enam muud teed pääsemisele kui kirikust välja pääsemine». See kõlab küll veidralt. Kristuse salgamine/hülgamine tähendab tema jumalinimliku loomuse (1Jh 4:1–6) või siis ülestõusmise eitamist (1Kr ...

Kaaperdatud Jumal

Evald Saag rääkis kord oma loengus kujundlikult ja meeldejäävalt Vana Testamendi aegsest templiteenistusest. Ta kirjeldas Jeruusalemma templi kõige pühamat ruumi, kus asus seaduselaegas, kui kohta, kuhu preestrid olid Jumala «lukustanud». Jumal kuulus vaid neile. Ainult neil oli ligipääs Jahvele. Ainult nende kaudu Jumal ka kõneles rahvaga. Eelmisel nädalal märkasid paljud Tallinna bussiootepaviljonidele ja reklaamitahvlitele riputatud plakateid, mis tutvustasid ...

Kui karmi käega võib juht olla?

Ühiskondade ja inimkoosluste juhtimised jaotatakse üldjuhul «karmikäelisteks» (autoritaarseteks) ja demokraatlikeks. Demokraatlik juht võtab otsuseid vastu reegli- ja eesmärgipäraselt ning demokraatliku meetodi kohaselt (ette informeerides, kaasates, nõu pidades ja kollektiivselt otsustades – nt hääletusel, kus kõikide hääled on võrdse kaaluga). Autoritaarne juht paneb oma võimu maksma omavoliliselt. Nädal tagasi leidsin huvitava artikli poliitilise juhtimise uuringutest. ...

Juurtest ja latvadest

Juba kolmandat aastat peetakse Eestis riikliku tähtpäevana vanavanemate päeva. Hoolimata minu vastumeelsusest kampaania korras loodud ürituste suhtes, tahaks loota, et teemapäev, mille eesmärgiks on avaldada austust vanavanematele, jaksab Eesti kalendrimaastikku juurduda ning muutub kenaks vananaistesuve ilmestavaks traditsiooniks. Oma vanavanemaid ma pühapäeval kalmuaeda mälestama ei jõudnud, aga aktuaalse teema lainele aitas meedia ja sotsiaalmeedia. Vikerraadio ...

Lasnamäel avati patriarh Aleksius II monument

«Teenimist kirikus alustas patriarh Aleksius II Eestis, säilitades sideme sünnimaa ja Tallinnaga,» ütles linnapea Edgar Savisaar pühima patriarhi Alek­sius II büsti avamisel Tallinnas Lasnamäel 8. septembril. Pühitsustalituse toimetas Moskva Patriarhaadi Vene Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius, kõneles Lasnamäe linnaosavanem Olga Ivanova. Kohal oli kuni 10 000 inimest, sh EELK peapiiskop Andres Põder ja EAÕK metropoliit Stefanus. Aleksius II, ...

Iga liige on tähtis koguduseelu käekäigu edendamisel: vastutuses ja töös

Koguduse nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni või revidendi ja sinodisaadikute järgmised valimised toimuvad ajavahemikul novembrist kuni järgmise aasta märtsi alguseni. Seega on viimane aeg mõelda, kes koguduse liikmetest sobiksid nõukogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeks või revidendiks. Õige aeg on hinnata, kas koguduse praegu ametis olevad juhid teenivad kogudust hea peremehena ustavalt ja pühendunult või on nende ind juba raugenud. Praegu tuleks alustada ka ...

Klaverid tutvustavad Tartu vaimu

Reedel, 14. septembril avatakse Tartus Tasku keskuses klaverifestival, millega Eesti rahvuslik klaverimuuseum soovib teadvustada klaveriehituse ja klaveri tähtsust meie kultuuris. Klaver on olnud muusikaajaloos üks olulisemaid pille: klaverile on kirjutatud kõige rohkem muusikat ja ta on instrument, mida enim õpitakse mängima. Klaverimänguoskus kuulus omal ajal enesestmõistetavalt teatud seisuse juurde. Taskus on klaverimuuseumi rajaja ja juhi Alo Põldmäe sõnul väljas ka ...

Koguduste ja omavalitsuste koostööpäev Harjumaal

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) arendustoimkond korraldas koostöös EELK diakooniatalitusega Harjumaa päevaks nimetatud arutelu Harkujärve külas Püha Stefanose kirikus. Avakõnega esinesid regionaalminister Siim Kiisler ja maavanem Ülle Rajasalu. Ettekanded pidasid Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Kaupo Reede, linnade liidu tegevjuht Jüri Võigemast ja Avo Üprus. Töörühmi juhtisid Kaupo Reede ja Nelja Valla Kogu juhataja Deiw Rahumägi, muusikaliselt teenis kaasa ...

Lühiuudised

Kogukonna pärl 2012 Konkurss «Kogukonna pärl 2012» tunnustas Harjumaal Lea Jants-Ylöneni ja Heikki Ylöneni (fotol). Üritust korraldas Eesti Külaliikumine Kodukant 10. septembril Nissi Maar­ja koguduse majas, endises leerimajas, mis nüüd on koondanud enda ümber kohaliku rahva, eriti noored pered. Lea on Nissi koguduse õpetaja, Heikki juhib pühapäevakooli. Kodukandi tegevjuht Kaie Toobal: «Just Nissi inimesed ise tõstsid esile Ylöneni pere tööd – sel aastal sai koostöös ...

Soomlased toetavad EELKd leerilastele piiblite hankimisega

Espoo toomkogudus on algatanud projekti, mida toetavad Soome ja Eesti piibliselts ning EELK konsistoorium. Espoo toomkogudus võttis aastateks 2011–2013 misjonitöö üheks sihtmärgiks toetada korjanduste kaudu EELK kogudusi leerilastele piiblite hankimisel. Selleks otstarbeks lähevad näiteks nende koguduse leeripühade korjandused. 2011. aasta jooksul koguti Espoos leeripühade korjandustega EELKs leeri tulevatele inimestele piiblite hankimiseks 8474 eurot. EELK avalike ...