Slava Ukraine

Lehenumber 29. august 2012 Nr 33 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Räägime Jumalast teistmoodi

Sellisel teemal said kiriku töötegijad ja vabatahtlikud mõtteid vahetada 13.–16. augustil Nelijärve puhkekeskuses EELK Misjonikeskuse 16. suveseminaril. Lektoriks oli, nagu tavaliselt, missioloog dr Robert Kolb USAst. Eestist pakkusid lisa usundiloolane dr Ringo Ringvee ning õpetajad Kaisa Kirikal ja Tauno Toompuu. Seminari teema tulenes paljude kogemustest, kui raske on saavutada kaasmaalastega usu üle vesteldes tihti mingitki üksteisemõistmist, sest kristlik ...

Kristlik sotsialism – printsiip või vahelüli?

Juba pikemat aega on mul südamel küsimus, kuidas mõtleb kooliõpetaja nendel teemadel, mis jäävad tema ainest üldse välja või mida ei õpetatagi – ja mis sellegipoolest üldist hariduspilti ning inimsuhteid kujundavad. Sotsiaaldemokraatia ei ole õppeaine, aga ometi kuulub ta meie ellu ka sel juhul, kui me teda ei poolda. Minnes veelgi konkreetsemaks: kui Hugo Treffneri gümnaasiumi religiooniõpetaja, sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein läheb tundi, kuidas ta siis hakkab ...

Oodatud külalisena Soome muusikalist külakosti viimas

Põltsamaa koguduse plokkflöödiansambel (juht Ülle Noormägi) ning Põltsamaa kultuurikeskuse segaansambel (Reet Sester) tegid toreda muusikareisi Kesk-Soome tuntud ülikoolilinna Jyväskyllä. Põltsamaa koguduse plokkflöödiansambel tegutseb 1998. aasta jaanuarist. Esialgu mängis ansamblis üheksa inimest, pillide valik oli üsna väike ja oskused kasinamad. Inimesed on elumuutuste tõttu liikunud ning ansamblisse on jäänud püsivalt mängima neli naist. Aastate jooksul oleme ...

Kodukirikule mõeldes 2. osa

2. Oleme juhatuses koostanud ka oma koguduse arengukava algvariandi, mille kohta on nõukogus kaks lugemist läbi viidud arvamuste ja ettepanekute tarvis. Arengukavas väike kogudus kõiki nõudmisi kahjuks rakendada ei saa. Otstarbekas on jääda ikka oma võimaluste juurde. Nüüd oleme ootel, mil jõuavad kirikukogu poolt arengukava täpsustamiseks lubatud rakendusplaanid meieni. Oma arengukavas võtme- ja tugivaldkondi nendega täiendades saamegi lähiajal koguduse nõukogus kava ...

Palve

Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib... Nii laulis kunagi Heli Lääts. Tõepoolest, me ei tea seda ja kas peakski? Aga kindlalt teame, et alati on meie ümber inimesi, kes lahkuvad, kui meil ei lähe kõige paremini. Kuid teame ka, et on neid, kes jäävad, kes on valmis koos meiega tundmatule tulevikule vastu minema isegi siis, kui nad peaksid maha jätma kõik selle, mis on neile endile armas ja kodune. Veel teame, et just siis, kui oleme kõige suuremates raskustes, leidub ...

Sinu Jumal on ka minu Jumal

Rt 1:8–11,14–18 Ruti raamat Piiblis jutustab Taaveti vanavanaema loo. Ruti raamat on suurmehe perekonnalugu, jutustus õnnest ja õnnetusest, elu hoidmisest. See on lugu sellest, kuidas tuleb nälg ja lastetus, ja selle kõige järel annab Jumal elu kuningale rahva eesotsas. Ruti raamat on lugu näljast ja varajasest surmast, see on lugu ustavusest ja heldusest. Oli kord Juudamaal Petlemmas naine Noomi oma mehe ja kahe pojaga, kes oma kodukandis jäid nälga. Kui nad rändasid ...

Eestpalve

Püha Jumal, tänu, et sa oled meid nii palju armastanud, et oled saatnud oma Poja siia maailma selleks, et meile andestada ja meid päästa. Tänu kõige eest, mida sina oma armastuses oled teinud! Anna meilegi jõudu armastada ligimest. Anna suutlikkust aidata hättasattunut, toetada abivajajat, andestada eksinule. Saada oma Püha Vaimu, et suudaksime käia ligimesearmastuses.

Meie ligimene

Jeesuse avalikku tegevust vaadates võib märgata, kuidas ta aitas kõiki inimesi. Issand ei teinud vahet oma sugulaste ja võhivõõraste vahel. Ta ei pööranud tähelepanu inimese ametile ja positsioonile ega sellelegi, kas inimene elas korralikku elu või oli suisa patune. Kõik said Jeesuse käest abi. Ta andis igale inimesele võimaluse tulla tema juurde ja hakata järgima Issandat. Temas oli armastust kõigi inimeste jaoks ja ta märkas kõigi muresid ning aitas neid. Meie oleme ...

Toomkogudus kutsub toompäevadele

6.–9. septembrini kestvad XII toompäevad kannavad pealkirja «Minevikust tulevikku». Päevi korraldab toomkogudus. 6.9. Avapäev Kl 18 toompäevade avamine. Avakontsert Tornis on avatud toomkirikuga seotud näitus. 7.9. Mineviku päev Kl 11 kiriku ja kabelite tutvustus Kl 12 keskpäevapalvus orelimuusikaga Kl 12.30 kiriku tutvustus Kl 13–15 maastikumäng lastele Info ja registreerimine: Mai-Liis Mäeväli, mai-liis@noortekeskused.ee Kl 14–17 minevikuteemaline seminar ...

Teaduskonverents teoloogilise hariduse rollist

Kõrgem Usuteaduslik Seminar kutsub kõiki huvilisi 14. ja 15. septembril rahvusvahelisele teaduskonverentsile «Teoloogiline haridus muutuvas ühiskonnas – ajalugu ja tänapäev». Konverents on pühendatud seminari 90. aastapäevale ja leiab aset Tallinnas Oleviste kirikus. Konverentsi teemad keskenduvad teoloogilise hariduse rollile ja arengusuundadele Eestis ja mujal. Konverentsist osavõtt on tasuta (v.a toitlustamine). Ürituse paremaks korraldamiseks palutakse ...

Vaimuliku muusika päevad

30. augustil algavad Rakveres kaks nädalat kestvad II vaimuliku muusika päevad VaiMus. Lisaks muusikale saab kuulda-näha etendust ja animafilmi. 30.8. kl 19 Rakvere Kolmainu kirik. Metsapealinn Rakvere esitleb: «Mees, kes istutas puid». Jean Giono jutustuse ainetel valminud animafilmile improviseerib taustamuusikat Toomas Trass orelil. Lugu sellest, kuidas mets võib luua inimväärsema maailma. Tasuta. 7.9. kl 19 Kolmainu koguduse pastoraat. Fjodor Dostojevski «Tasane». ...

Praostkonnapäev koos sõpradega

8. septembril on Rakvere Kolmainu koguduses praostkonnapäev. Viru praostkonna kogudustel, kes omavad sõpruskogudusi Saksamaal,  täitub sellel aastal 20 aastat sõprussidemete sõlmimisest. Ühe osana praostkonnapäevast peetakse sel puhul konverentsi teemal «Neitsi Maarja luterlikus traditsioonis». Konverentsi algus kell 17, kõneleb õp Enn Auksmann, kaasettekande «Kristlik abielu ja pereväärtused» peab sõpruskoguduste esindaja Saksamaalt. Kell 12 jumalateenistus ja kell 18 ...

Palvemaja aastapäev

9. septembril tähistatakse Nabala vennastekoguduse palvemaja 86. aastapäeva. Kell 10 piiblitund, mille peab Tartu praostkonna vikaarõpetaja kaplan Urmas Oras. Kell 12 kuulutustund: sõnavõtud, tervitused. Muusikaga teenib Hageri koguduse kammerkoor Lambertus.

Noortekohtumine Helsingis

28.–30. septembrini toimub Helsingis Põhjamaade Taizé noortekohtumine. Kohtumisele on oodata tuhandeid noori Põhjamaadest, Baltikumist ja Venemaalt. See on imeline võimalus veeta nädalavahetus koos Taizé vendade ja teistest rahvustest noortega. Osavõtumaks 15 eurot sisaldab toitlustamist ja majutust. Tasuda saab kohapeal. Oodatud on noored vanuses 15–35 aastat. Registreerida saab 10. septembrini Taizé kloostri kodulehel www.taize.fr.

Alustades Piiblist…

3. septembril kell 17 avatakse Tallinna keskraamatukogus piiblinäitus. Välja on pandud nahkköites piiblid Enn Jaanisoo ja Eesti Piibliseltsi kogudest. Näitus on avatud 22. septembrini.