Slava Ukraine

Lehenumber 22. august 2012 Nr 32 Archives - Eesti Kirik

Hool varemetest kerkinud Halliste kiriku üle

Halliste kirikus (fotol) remonditi kevadsuvel hallitusega kaetud keldriruumid ja parandati veevärgitorustik. Kõik see sai teoks tänu lahkele annetajale Jüri Ehasalule, EELK kirikukogu ja majandusnõukogu liikmele, kes annetas kogudusele hädavajalike remonditööde tegemiseks veel krooniajal 100 000 krooni. Nüüd, mil tööd valmis, kandis kirikuvalitsus annetatud summa kogudusele üle. Jüri Ehasalu on öelnud, et peab auasjaks anda oma panus kiriku heaks, mida eestlased ...

Kas saab Jumalat poliitiliselt teenida?

Viru-Nigulas tuldi kokku rukkimaarjapäeval, 15. augustil neitsi Maarja uinumise püha palves pühitsema, nii nagu aastal 1988, kui lauldi koos Eestit vabaks ja mõeldi, kuidas luua kristlasi ühendav liit. 24 aastat hiljem said kokku paljud toona osalejad, kes vahepeal palju nii kristlikus kui ühiskondlikus töös korda saatnud. Ajavahe tagant on huvitav vaadata tänastele tegemistele, kristliku elu võimalustele ühiskonnas. Avapalvust pidasid õpetajad Avo Kiir ja Villu Jürjo. ...

Muuseumis hoiul olnud Kõpu kiriku kell on kodus tagasi

Aastaid Viljandi koduloomuuseumis hoiul olnud Kõpu kiriku kell on oma kohal tagasi ja uuesti pühitsetud. Kui koguduse õpetaja Hedi Vilumaa 2009. aastal inventarinimekirja uuendama hakkas ja vana registrit uuris, selgus, et kirikus on kasutusel olnud ka väiksem kell. Väärtuseks 27 rubla 1974. aastal koostatud nimekirjas oli vasest kell mõõtudega 30 x 30 cm. Kella väärtuseks oli hinnatud 27 rubla, lisatud oli märkus, et kell on kaks aastat tagasi antud Viljandi ...

Psühhedeelne revolutsioon on hoos

Sõna «revolutsioon» murrangulise, pöördelise muutuse, ka riigipöörde tähenduses ei näi vajavat selgitust. Oleme harjunud mõistetega nagu neo­liitiline revolutsioon, suur Prantsuse revolutsioon, tööstusrevolutsioon, teadus- ja tehnikarevolutsioon. Vähem teatakse sõna «psühhedeelne» tähendust. Viimase all mõistetakse psüühikat mõjutavaid psühhedeelseid aineid (ingl psychedelic drugs) nagu meskaliin, LSD jt või psühhedeelset muusikat (psychedelic music). Psühhedeelseteks ...

Meenutades paari suvepilti

Puhkuste aeg hakkab läbi saama. Nii minulgi. Väikeselt reisilt saabujalt ikka küsitakse, kuidas läks ja mida nägid. Reisida tasub, sest reisides näeb päris palju. Kõike ei suuda kõige paremalegi sõbrale ära rääkida. Mõned asjad aga annavad mõtlemisainet pikaks ajaks. Paar muljet kerkib selle suve reisist ikka uuesti silmade ette. Mõlemad leidsin Rumeeniast, mis oli ka reisi peamiseks sihtkohaks. Üks nendest on päris tavaline külapilt. Mööda külatänavaid sõites sain ...

Toimetuse kirjakast

Veritsevad hingehaavad Lugupeetud härra Heino Noor! Juhtusin alles mõni päev tagasi lugema Teie artiklit «Rudjutud pilliroogu tallates», mis oli ära trükitud 20. juuni ajalehes Eesti Kirik. Mõistan väga hästi, et sellised veritsevad hingehaavad, mis palju aastaid tagasi sai löödud, ei taha ununeda. Ka see, kuidas mõrvati metsikult Teie armsad vanemad. Loomulikult ei olnud see Jehoova karistus, et miljonid inimesed kas mõrvati või surid nälga ja haigustesse vangilaagrites. ...

Suvi viib juurte juurde

Toimetuses helises telefon. Aktsendiga looritatud eesti keeles küsiti Liina Raudvassarit. Lootes parimat, andsin teada, et mina kuulengi. Kõne tuli Rootsist Stockholmist. Härra Leif Strömfelt uuris, kas ta võib kasutada minu tehtud fotosid Ruhnu uue kiriku aastapäevateenistuselt. Jäime jutlema teemal, mis mulle selle suvega südamesse kasvanud. Meelde tuli, et just sama härra oli mulle Ruhnus kohalikke kirikukombeid tutvustanud. Nimelt siis, kui olin teenistuse alguses endale ...

Täiendusõpe õpetajatele

Veel on vabu kohti 29. augustil Tartus algavale kursusele «Usundiõpetuse õppekava – paberilt ellu», mis on mõeldud kooliõpetajatele religiooni teemade käsitlemiseks uute üldhariduskooli õppekavade raames. Osalemine on õpetajale tasuta, koolitust rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi meetme «Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine» alameetme «Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus» ...

Üllatuspidu karjasele

Viis aastat möödus päevast, mil Põlva koguduses asus õpetajana tööle Toomas Nigola. Koguduse esindus korraldas hingekarjasele sel puhul üllatuspeo. Viis aastat tagasi peetud esimesele teenistusele lisas pidulikkust kuldleer. Sama sündmus leidis kirikus aset ka 12. augustil. «Kõlab väga salapäraselt,» ütles hingekarjane, kui koguduse sekretär Ave Kägo palus kirikulistel pärast kuldleerilaste õnnitlemist veel teisegi tähtpäeva tunnistajatena kirikusse jääda. Koguduse ...

Lühiuudised

Naisteoloogid kogunevad Tallinna Ühendus Naised Teoloogias võõrustab 3.–10. septembrini Eestis toimuval rahvusvahelisel naisteoloogide seminaril viie maa kirikute esindajaid. Ingliskeelsel seminaril, mis peetakse usuteaduse instituudis, kõneldakse ühiskonnas ja kirikus toimunud muutustest ning naiste osast selles. Otsitakse ka erinevaid võimalusi positiivseks arenguks. Kaks päeva on ette nähtud koguduste külastamiseks. Tehke terveks haiged Nelipühikiriku Tartu ...

Piret Rips-Laul: mängin, kuni klaver loo «välja annab»

«Loomisest lootuseni» sündis suures töös ja valmis sõna otseses mõttes üheteistkümnendal tunnil, viimased noodid jõudsid viiuldaja ja flöödimängijani pool tundi enne esitluse algust. Kümmekond päeva tõsist tööd, mõnikord tõustud kella viie ajal hommikul, istutud, klapid peas, tunde ja tunde. Sangastes on Piret Rips-Laulul hea komponeerida oma teise korruse töötoas. Kolmest eri ilmakaarest avaneb erineva mõjuga vaade. Põhjast kumavad Võru-Viljandi maanteel sõitvate ...

Vaimupuudega inimene ootab avatud suhtlemist

Oikumeeniline noorteliikumine Usk ja Valgus, mille keskmes on intellektipuudega noored ja nende lähedased, tähistas Rakveres oma 40. sünnipäeva. Rahvusvaheline kristlik liikumine, mille sümboliks on Noa laev kui elu ja lootuse märk, on valinud kohtumiste aastateemaks «Oleme kõik palverännakul Issanda kutsel». Palves teel olemise motiivile keskendus ka kokkutulek Rakveres, kuhu saatsid oma esindajad Norra, Rootsi, Taani ja Hispaania. Et vaimupuue on tihti seotud ...

Mälestusmärk kõigile Hiiumaalt sõtta võetutele

Sel suvel Hiiumaad külastanud inimesed on peatunud ka Kärdlas Ristija Johannese kiriku juures 25. mail avatud suursuguse mälestusmärgi (fotol) juures, mis pühendatud II maailmasõjas hukkunud hiidlaste mälestusele. Autoreiks on skulptor Elo Liiv ja sisearhitektid Maris ja Kadri Kerge. Mälestusmärgi keskse kuju, sõjast koju jõudnud mehe modelliks oli vahipataljoni nooremleitnant Marek Vainumäe. Sõjast koju jõudnud, pronksi valatud hiidlane kannab Soome kiivrit ja Eesti ...

Mihkli kirik sai korraliku katuse peale

Lääne-Eesti vanimaid ehitisi, 13. sajandist pärit Mihkli kirik on taas kaitstud vihma ja tormituulte eest. Aastapäevad kestnud katuseuuendus on lõppenud. Kui Eesti Kiriku lugejareis suve alguses Mihklisse jõudis, oli pühakoda veel tellingutes ja uue katuse paigaldamine täies hoos. Töötunkedes Toomas Maarandi juhatusel said kõik soovijad lisaks kirikuruumi külastamisele käia ka kiriku lae peal, julgemad isegi välistellingutel, kust avanes kaunis vaade. Saime kuulda, et ...

Laulurikkaim koht oli Kuusalu

Eestlased on teada-tuntud laulurahvas. Ei saadud vaiki olla ka 1932. a juulis-augustis, mil kõikjal Eestis peeti rohkelt vaimulikke laulupäevi. 6.–10. juulini leidis aset Kristliku Üliõpilasliidu suvekonverents, millest võtsid osa ka Pärnu ja Tallinna Jaani noortekoguduse liikmed. Ettekandjate hulgas olid õpetaja H. Haamer, kes kõneles teemal «Kiusatus», ja praost H. Põld ettekandega «Kuidas loen ma Püha Kirja». Jätkus suvine koorimuusika uputus. «Kõige laulurikkam koht ...