Lehenumber » Väljaanded » 20. juuni 2012 Nr 27/28

Külaskäigul suursuguse ja rikka ajalooga linnas

Reisiseltskond Peterburi arhitektide mälestussamba juures.  Erakogu

Meie kauaoodatud reis Peterburi sai alguse vihmasel ja tuulisel 11. mai varahommikul pealinnast. Tuuline ilm saatis Tallinna Jaani koguduse reisiseltskonda tegelikult terve reisi vältel. Piiriületus möödus giidi hinnangul edukalt (saime hakkama kahe tunniga). Edasi kulgesime mööda Venemaa avarusi Peterhofi suunas. Teel akendest välja vaadates üllatas paras korralagedus igal pool. Kuid suursugune Peterhof võttis meid vastu vihmaga, ...

Tartu Peetri koguduse elu on raamatusse valatud

Kogudus on andnud välja juba teise aastaraamatu.Tartu Peetri koguduses on kaks viimast aastat õige tegusad olnud. Ilmselt selleks, et kõik tehtu meeles seisaks, ongi kahel järjestikusel aastal välja antud raamat koguduse elust. Esimene neist «Tartu Peetri kirik. A.D. 2010» on 136-leheküljeline ja teine, «Tartu Peetri kirik. A.D. 2011» tükk maad mahukam – 339 lehekülge. Mõlema trükise väikest tiraaži ...

Humoorikas jutuvestja ja hinnatud bass

Suurte vaimuannetega kirikuõpetaja Otmar Pello (fotol) sünnist möödus 13. juunil sada aastat.Ajaloo kurva keerdkäigu tõttu jäi küll Otmar Pello töö Eestis lühiajaliseks, ta oli lühikest aega õp Tallmeistri abiline Püha Vaimu koguduses ja mõni aasta Suure-Jaanis raskel okupatsiooniajal, kuni ta koos abikaasa Ainoga kodumaalt lahkus.Raudteeametnikust isa oli soovinud, et tema ainuke andekas poeg, kes ...

Laulud nüüd lähevad kaunimal kõlal

1886. aastal Juurus õpetaja pojana sündinud Bruno Hasselblatt tähistas 1932. a juunis 20 aasta täitumist vaimuliku ametis. 
 EELK arhiiv

Juuni on Eestimaal ikka olnud laulupidude pidamise aeg. Ei olnud ses suhtes erandiks ka 80 aasta tagune 1932. a.27.–29. juunini peeti XIV kirikupäeva. Kohale oli tulnud 152 vaimulikku, 110 köstrit, 38 köstri kohusetäitjat, 48 organisti jm ametimeest. Muu hulgas tõdeti, et koguduste tööd on elavdanud vaimulikud laulupeod, kuid samas on jätkunud tendents kaotada köstrite ametikohad. Kirikumuusika alal tehtud töö eest ...

Meeleparandusega valmistame teed Jumalale

Js 45:8–12      Tänase Ristija Johannese sünnipäeva jutlusetekst on tõsine, ent julgustav pöörama pilku enesesse ja oma olukorda. «Teine Jesaja» nimetu prohvetina Paabeli vangipõlve järgse nägijana pole rahul oma rahva rahulolematuse ja süüdistustega. Kas pole meilegi tuttav see rahulolematus oma juhtide ja asemike pärast Toompeal? Kahe ja poole tuhande aasta vanune mõtteviis ...

Palve

Foto: Daisy Lappard

Nii kummaline on see öö,mil päev saab uueks sala.Kuu vette piilus, kukkus kaevu,veest leidis sõnajala.Täis sooja valgust terve kaevja veest saand magus nektar.Mis ime see?! Käes jaanipäev,kes pimedust teab petta.Rõõm valgusest – mis kaunis hetk,kui kõikjal sajad tuled!Öö pole selleks küllalt pikk,et halud tuhaks põleks.See õnn on siiski üürike,sest juba uuelt päevaltöö ...

Eestpalve

Püha Jumal, tänu Sulle selle eest, et oled saatnud meile Päästjaks oma Poja Jeesuse Kristuse ja valmistanud Ristija Johannese läbi talle teed. Aita ka meil elada meeleparanduses ja alati Sind järgida. Aita meil juhtida teisi inimesi Jumala juurde ning anda oma eluga hea tunnistus usust. Kingi meile selleks oma Püha Vaimu.

Teevalmistaja

Jaanipäev on Ristija Johannese sünnipüha, mida on erilise tähtpäevana märgitud 5. sajandi algusest. Mitme Johannesele pühendatud püha hulgast tähistatakse meie kirikus tänapäeval üksnes jaanipäeva. Selle püha pühitsemise aja aluseks on evangeeliumis toodud märkus, et Johannes sündis kuus kuud enne Jeesust (Lk 1:26, 36). Lunastuslooliselt viitab jaanipäev ees olevatele ...

JÄPE

Kristliku noortefestivali Järgmine Peatus selle aasta teema on «Kahe maa kodanik». Festival toimub 5.–8. juulini Kambjas. Info www.eelk.ee/lny

Torni pühitsemine

Väike-Maarja taastatud kirikutorn pühitsetakse 1. juulil kell 16 algaval jumalateenistusel.Torni pühitsevad peapiiskop Andres Põder, praost Peeter Kaldur ja koguduse hooldajaõpetaja Enn Salveste. Kaasa teenivad lauljad ja puhkpilliansambel, orelil Ago Tint.Tänujumalateenistusele järgneb kirikus kell 18 Bonzo heategevuskontsert, orelil Ago Tint. Sissepääs annetusega.

Kihelkonnapäev Evald Saagi mälestuseks

22. juulil peetakse Raplas kihelkonnapäeva. Päevaga märgitakse teoloog Evald Saagi 100. sünniaastapäeva.Kl 10 palvus dr Evald Saagi haual. Ringkäik kalmistul. Kl 12 armulauaga jumalateenistus, teenivad peapiiskop Andres Põder ja külalisvaimulikud, jutlustab UI rektor dr Ove Sander. Kaastegevad Pille Lill ja koguduse segakoor. Kiriku seinal avatakse Evald Saagile mälestustahvel. Kl 14 kihelkonnapäeva supp ja kringel. Kl 15 ...

Gustav Maaranna mälestuskonverents

Mälestuskonverents «Kas olen ristivõitleja?» Pikavere palvemajas 4. augustil praost Gustav Maaranna 100. sünniaastapäeva tähistamiseks. Algus kell 12 Mihkli kalmistul mälestushetkega, seejärel suundume palvemajja. Konverentsil meenutame veel Juta Maaranda, õpetaja Priit Rannutit, Mihkel Mälku ja Gabor Bereczkit.5. augustil tähistatakse Pikavere palvemaja 182. aastapäeva. Kell 11 jumalateenistus palvemajas, kell ...

Mu süda, ärka üles

21.6. kl 19 Urvaste kirik. Anna Humal ja Laili Jõgiaas.6.7. kl 19 Kihelkonna kirik. Tuuliki Jürjo ja duett Klassika.13.7. kl 19 Narva Aleksandri kirik. Kadri Ploompuu trio.

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakond

kutsub õppima 2-aastasele kirikumuusika D-kursusele ja 1-aastasele eelkursusele praeguseid ja tulevasi kirikumuusikuid, kes vajavad täiendavaid teadmisi pillimängus, koorijuhtimises, muusikateoreetilistes ja teoloogilistes ainetes. Õppetöö toimub sessioonõppe vormis (10 sessiooni õppeaastas, á 3–4 päeva). Kirikumuusika D-kursuse lõpetanud võivad taotleda kirikumuusiku D-kategooriat ja jätkata õpinguid ...

In memoriam Raivo Järvi

In memoriam Raivo Järvi (23.12.1954 – 17.06.2012)Rännak ajast igavikku, vaevast hingamisse... 17. juuni juhtsalmiks kirikukalendris olid Kristuse sõnad: «Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!» (Mt 11:28). Sama päeva varahommikul kutsus igaviku Issand taevasesse hingamisse Tallinna piiskopliku toomkoguduse kauaaegse nõukogu liikme, kunstniku ja poliitiku Raivo Järvi. Teda jäid ...