Lehenumber » Väljaanded » 6. juuni 2012 Nr 25

Jumala hääl kaigub üle linna

Saksamaal valatud Tiituse-kell on nüüdseks torni tõstetud, pühitsetud ja kuulutab linnarahvale oma sõnumit. Rita Puidet

«Oh kuule: kerkokellä lüvväs, see lööja om su oma lell! Heng niikui taiva poole püvväs …,» kirjutas kord Gustav Suits. Edasi tulevad juba tuttavad nukrad read. Aga kirikukelli jään alati kuulama, nüüd lisab uusi noote Tartu linna helipilti Peetri kiriku vastne kell.Kui hommikul pisut tööle hilineda, saab päevale õige hingamise sisse: just uue silla kohal võtab kellahelin hinge kinni. ...

Tunnustus välismaal elavatele eestlastele

Esireas (vasakult) Aino Müllerbeck, Leida Pajur, Endel Paju, Lehta Greenbaum, Naani Holsmer. Tagareas Andres Taul, Tõnis Nõmmik, Mart Salumäe. Peeter Põldre

27. mail EELK Toronto Peetri kirikus toimunud nelipüha jumalateenistusel anti mitmele koguduse kaastöölisele kätte EELK tunnustused tänuavalduseks aastatepikkuse ustava kaasateenimise eest. Eesti kirikus on juba aastaid olnud võimalik koguduste õpetajatel ja juhatustel esitada kord aastas taotlus EELK konsistooriumile oma koguduse töötegijate ja vabatahtlike kaastööliste tunnustamiseks. Autasude kätteandmine on ...

Järva praostkond laulis Järva-Jaani kirikus

Laulukoorid esitasid ka Suur-Jaani laulupäeval kavas olevaid laule, dirigeerib Olaf Lääne. Erakogu

Järva praostkond pidas 19. mail vaimulikku laulupäeva.Järva praostkonna viis laulukollektiivi kogunesid Järva-Jaani kirikusse, et Looja ülistuseks ja iseenda rõõmuks laulda koos vaimulikul laulupäeval. Kohal olid Aegviidu naiskoor (juhendaja Eve Sisask), Anna ja Järva-Peetri koguduse segakoor Petra (Siret Heinaste), Koeru ansambel Madli (Anne Pindre), Paide koguduse segaansambel (Olaf Lääne) ja Türi koguduse ...

Meie maa ja rahvas vajab meie palveid

28. juuli, Heartbeat Tallinna nädala eelviimane päev on pühendatud palvele meie maa ja rahva eest. Sellele päevale on eelnenud kogu aasta kestnud palvevõrgustiku loomine.Toimunud on väiksemad ja suuremad kontserdid ja koosviibimised üle Eesti. Erinevates linnades olnud kontsertmõtisklusest võtsid osa kaks armastatud sõpra – kirikuõpetaja Jaan Tammsalu ja laulja Tõnis Mägi. Nelipühaks jõudsid ...

Palve

Tekst ja foto: Daisy Lappard

Mind hoia eemal uhkusest,ta kõrgist poosist,et taipaks loobuda neistedevuse hilpudest.Ja aita matta kadedus,see autu röövel ilge,kes meeltes ringi luusibning jahib minu aru selget.Kuid ära suru põrmu mind,et vaevatuna kibestuks mu meel,sest otsib õnne hingja ilu ihkab näha veel ja veel ...Mul aita leida rõõmneis pisikestes asjades,mis on mu ümberalati ja päriselt.

Me vajame Jumalat

Õp 30:7–9Olen mõelnud, et Õpetussõnade raamatust saaks nutika kingituse: selleks tuleks vaid raamatu parimad mõtted kenasti paberitükkidele kirjutada, need nõusse panna ja olekski valmis «heade mõtete purk», millest iga päev üks tabav tarkus välja noppida. Kas tänane kirjakoht sinna purki läheks, ma õigupoolest ei tea, aga olen veendunud, et palvetaja sõnadele tasub tähelepanu ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled andnud meile usu Sinusse. Tänu elutee eest, millel võime olla õnnelikud. Tänu juhtimise ja kaitse eest. Sa oled andnud meile kadumatud aarded, mille eest võime olla tänulikud. Aita meil teisigi inimesi nende aarete juurde juhtida, et kõik võiksid olla oma eluteel õnnelikud.

Kaduvad ja kadumatud aarded

Eesti ühiskond on muutunud üha enam materiaalseid väärtusi hindavaks. Vahel tekib küsimus, kas meie omame asju enda ümber või omavad asjad hoopis meid. Laenuga ostetud korter, auto, arvuti või telefon võivad meid väga tugevalt siduda. Samas ükski neist asjadest ei anna inimesele midagi erilist ja ainulaadset juurde. Küllaltki lühikese ajaga on arvutid, telefonid ja kodutehnika, mis kalli raha eest soetatud, ...

Toetage õpetaja autähise rajamist Haljalasse

Peapiiskop Andres Põder kutsub Haljala koguduse soovil teisi kogudusi 10. juunil eestpalvesse võtma õpetajate autähise rajamise Haljalas ja seda annetusega toetama. Peapiiskop on kirjutanud:  «Tunnustan Haljala koguduse algatust ja teen ettepaneku, et mõtleksite palves sellele ettevõtmisele ja eesti õpetajatele kolmainupüha järgsel pühapäeval, 10. juunil, mil teemaks on kaduvad ja kadumatud ...

Vastuvõtt pastoraalseminari

Usuteaduse instituut kuulutab välja vastuvõtu pastoraalseminari 2012–2013 õpperühma neile, kes soovivad omandada vaimuliku kutset Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.Vastuvõtueksam (pro venia concionandi) toimub 4. septembril kell 10 konsistooriumis. Avaldus ja vajaminevad materjalid esitada peapiiskopile 20. augustiks Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Kõiki materjale saab esitada elektrooniliselt EELK kodulehe kaudu.Info: Liina Sander, tel 611 ...

Stipendiumikonkurss

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumikonkursi, taotluste esitamise tähtaeg on 22. juuni.Stipendiumi suurus on 650 eurot ning sellele saavad kandideerida ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased või usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast  näidanud vaimulikuna vähemalt 2–3 aastat pühendunult kohaliku koguduse tegevuses. Heaks eelduseks on oskus koguduses ja kogukonnas ära ...

Vaikuselaager: kannatused – surm – ülestõusmine

Ignatiuse vaimulikud harjutused toimuvad 12.–19. augustini, pühapäevast pühapäevani Läänemaal Altmõisa külalistemajas.  Harjutuste meister on jesuiit Christoph Wrembek Saksamaalt. Registreerimine 1. juulini. Kohtade arv on piiratud. Osalemistasu  koos majutuse ja toitlustamisega on 200 eurot. Info tel 518 9158 ja Johannes Esto Ühingu kodulehel www.johannes.ee.

Isikunäitus Viimsi pühakojas

Pühapäeval avati Viimsi kirikus Malle Leisi isikunäitus «Eestimaa pastoraal». Näitus jääb avatuks 1. augustini. Näha saab siiditrükki, õlimaali ja akvarelli. Väikese näituse pildid on otsekui pastoraalne ülistus meie loodusele. Näituse juhatab sisse kaks siiditrüki tehnikas tööd, mis  on autori ühed kõige suuremad ja töömahukamad. Järgneb rida kuuest ...

Valga Jaani kiriku muusikasuvi

Valga Jaani kiriku Ladegasti orel 145.8.6. kl 19 esineb organist ja helilooja Toomas Trass (Tallinn). Kavas Johann Sebastian Bachi orelilooming.9.6. kl 11 tähistatakse linna 428. ja muusikakooli 90. aastapäeva. Esinevad muusikakooli õpilased ja vilistlased, linna kultuurikollektiivid ja külalised Valka muusikakoolist. Antakse üle aukodaniku tiitel.10.6. kl 19 esineb koguduse organist Jüri Goltsov. Kavas Bach,  Guilmant, Schellenberg.

Pakume huvitavaid reise

Reis Gruusiasse toimub 1.–7. oktoobril, kaasa tuleb õp Ants Tooming.Reis pühale maale toimub 18.–25. oktoobril koos õpetaja Arne Hiobiga.Huvilistel kirjutada juune7@yahoo.com või helistada 5568 1181.