Slava Ukraine

Lehenumber 6. juuni 2012 Nr 25 Archives - Eesti Kirik

Laulgem Kolmainul austust!

Nõmme kirikuaias Baltimaade ainsal paekivist astmetega laululaval lauldi Jumala kiituseks juba 80 aastat tagasi. Fotol juhatab 3. juuni kontserdil ühendkoore Imbi Laas. Tiiu Pikkur

Kolmainupühal peeti Nõmme Rahu kirikus ja kirikuaias Tallinna praostkonna laulupäeva ning jumala lapsed laulsid ühest suust Kolmainule austust. Pühapäevasele jumalateenistusele järgnes kirikus praostkonna lastekooride kontsert, mis palju kiidusõnu pälvis. Taevaisa hoolitses selle eest, et tuuline ja kõle kevadilm vabaõhukontserdi ajaks oma helgemat poolt näitaks. Ühendkoor Veljo Reieri juhatusel esitas L. van ...

Lauldi oma inimeste kiituseks

Valga praostkonna laulupäeval lauldi Elva kirikus. 2 x Tiit Kuusemaa

Valga praostkond tõstab esile seda päris oma.Teist aastat järjest ei koosne Valga praostkonna laulupäev enam vabast kavast, mille koorid toovad külakostina kokku, vaid see mõeldakse läbi teemana. Tänavu oli selleks teemaks Valga praostkonna aladel tegutsenud inimeste muusika: helilooming, seaded, luule. See seab kooridele kõrgemad nõudmised, kuid nendega tuldi hästi toime.Laulupäeva muusikaline juht Mart Jaanson, ...

Maarjamaa 800. aastapäeva ootuses

Merille Hommik

Muinsuskaitsekuu avamisel 18. aprillil Tallinna Katariina kirikus ütles kultuuriminister Rein Lang: «Tahaksin siit teha üleskutse Tallinnale, et teeme ühe konkreetse asja ära aastaks 2015, millal täitub 800 aastat sellest päevast, mil paavst Innocentius III pühendas Liivimaa ja Eestimaa neitsi Maarjale. Teeme selleks ajaks korda selle Ladina kvartali niimoodi, et dominiiklaste klooster ja Katariina kirik oleksid avatud kultuuri- ja ...

Tuleb tööd teha ja vaeva näha

Paarkümmend aastat tagasi esmakordselt kirikukoori laulma minnes kuulsin koguduse pastori tervitussõnavõttu uue koorihooaja alguse puhul. Ta rääkis, kui tähtis on Jumalale kiitust laulda ning et pole üldse oluline, kui laitmatult ja tehniliselt puhtalt laul kõlab, peaasi, et lauldakse südamega. Olin nõus sellega, et süda tuleb esikohale seada. Aga kas tõesti võib Jumalale laulda ükskõik kuidas, ...

Mitte üksnes kaevikus, vaid ka kirikus

Olen peaaegu kolm kuud viibinud väljaõppes, mis on suurelt osalt sisaldanud mitmesuguseid harjutusi metsalaagrites ning tegutsemist maastikul.Hoolimata tihedast päevakavast oli vahel hetki, kus õnnestus erinevaid mõtteid ning emotsioone endast läbi lasta: vahipostil und tõrjudes ja külma trotsides, objektiluuret tegevaid kamraade oodates, varitsuses vastase vastuvõtmiseks valmistudes. Peamiselt käis tihe ...

Nõjatudes viimasele eestlasele

Mõnikord ma mõtlen, mis tunne oleks olla viimane eestlane maailmas. Olukorras, kus maksud ja poliitika tunduvad viiendajärgulised, kus alma mater pulseerib innovatsiooni laineil omasoodu ning kus rahvuse püsimisest enam ei räägita.Kindlasti oleks sel viimasel eestlasel oma raske koorem kanda, tähelepanu pälvida ja sõnum öelda. Seda sõnumit isegi oodatakse. Millest võiks too inimene oma lugusid jutustada? Kas manab ...

Jumal armastab rõõmsat andjat

Kirikus aetakse läbi piskuga ja ollakse rõõmsad ning tänulikud iga annetaja üle. See, mis üksikule võimatu, on koostöös, koosmeeles ja ühiselt panustades alati võimalik Jumala abiga.Eks ole meie kiriku lehe Eesti Kiriku väljaandminegi üks suur ühistöö vili, mis ilma tellijate ja rõõmsate annetajate toeta ilmuda ei saaks. Oma lehte panustab igal aastal eelarve kaudu kirikuvalitsus ja ...

Piiskoplik nõukogu otsustas aasta teema

Piiskoplik nõukogu kinnitas EELK kandvaks teemaks 2013. ja järgneval aastal usu.Kõneldi veel eesseisvatest suursündmustest, koguduste haldussuutlikkusest ja vaimulike teenistuslepingutest. Piiskopliku nõukogu kutsub kokku vähemalt kaks korda aastas peapiiskop Andres Põder. Ettepanekuid aasta teemaks tuli palju. Väljavalituks osutus usuaasta teema, mida hakatakse tähistama aastail 2013–2014. Teema-aasta korraldamiseks moodustati ...

Silmade ja südamega

Kirikuteel: Hannes Nelis (vasakult), Anti Toplaan, Andres Põder ja Veiko Vihuri. Erakogu

Saarte sinod algas peapiiskop Andres Põderi juhitud jumalateenistusega Karja Katariina kirikus. Koosolek toimus Leisis, kus praostkonna esinduskogusse kuuluvad vaimulikud ja saadikud 20 kogudusest kuulasid praost Veiko Vihuri eelmiste aastate analüüsi. Kuna mitmed praegused vaimulikud on siinses piirkonnas teeninud kogu vabariigi teise iseseisvuse aja, tegi kohalike koguduste juht ülevaate pikema perioodi arengutest. 1990ndate alguses ei olnud vaimulikul ...

Lühiuudised

Balti noortefestival Riias 9. juunil toimub Riias Arena staadionil Baltimaade seni suurim usku kinnitav muusikafestival. Balti noortefestivalist võtab osa tuntud evangelist Franklin Graham (fotol) USAst, kes on viimase kolmekümne aasta jooksul kõnelnud enam kui seitsmele miljonile inimesele üle kogu maailma.Muusikafestivalil pakuvad mitme tunni jooksul suurepärast muusikat Newsboys, Parachute Band, Michael W. Smith, aga ka muusikud Eestist ja meie ...

Tõnis Lukas: elu ei saa ära normeerida

Selg sirge, pilk selge, tarmukalt edasi – nii on Tõnis Lukas ikka trepist üles astunud.  Aldo Luud

Eile oma 50. sünnipäeva tähistanud Tõnis Lukas, SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu liige, on kolme lapse isana ning aktiivse ühiskonnategelasena seda meelt, et eestlastena lasub meil kohustus oma maa ja rahva, perekonna ja kogukonna ees, mida ei pea ometi kandma kui rasket taaka, vaid kui eesõigust olla oma aja ja loo peremees. Issanda armust ja esivanemate pärandusest. Leppides kokku aega ja kohta jutuajamiseks pakun variandina ...

Põltsamaa Niguliste kiriku aknad on vitraažiehtes

Altarist vasemal asuva akna temaatika on seotud Vana Testamendiga ja parempoolsel aknal kujutatu on inspireeritud Uue Testamendi narratiivist. 2 x Arho Tuhkru

Kolmainupüha peajumalateenistusel pühitses peapiiskop Andres Põder Põltsamaa Niguliste kiriku kooriruumi kaks vitraaž­akent, mille autoriks on kunstnik Dolores Hoffmann.Ilm, mis pühapäevaseid kirikulisi Põltsamaal tervitas, oli tujukalt vaheldusrikas. Tõhusad vihmasagarad vaheldusid päikesepaistega, mis jumalateenistuse sujudes ka domineerima jäi. Kirikulisi, kes soovisid oma silmaga näha kauaigatsetud vitraažakende ...

Vox Clamantise muusikat jagub üle ilma

Jaan-Eik Tulve käe all varajast mitmehäälsust viljelev ja suures osas gregooriuse laulule pühendunud ansamblil Vox Clamantis (fotol) on käsil taas elamusterohke hooaeg.Ansambli viimane ülesastumine leidis aset Belgias, kus Watou väikelinnas peetud rahvusvahelisel gregoriaani festivalil osaleti koos 28 kollektiiviga. Lisaks Vox Clamantisele oli Eestist kohal ka Püha Miikaeli poistekoor Kadri Hundi juhatusel.Watousse koguneb iga kolme ...

Nissis tähistati palvemaja aastapäeva

Nissis tähistati nelipühalaupäeval palvemaja aastapäeva.Nii lillerohket nelipüha ei mäletagi, ütles keegi Nissi palvemaja aastapäevale saabunuist. Palju lilli oli ka palvemaja õues ning siseruumides märgiks pererahva ilumeelest ja töökusest. Kohale oli tulnud kenake hulk rahvast. Peale oma inimeste oli külalisi teistest vennastekoguduse palvemajadest ja ümbruskonna muudest kogudustest. Märgiks ...

Oreliõpilased näitavad oma taset

Eesti üks kolmest suurimast orelist, Tartu Peetri kiriku Müllverstedti orel (fotol) ootab nädalavahetusel orelimängijate järelkasvu, sest peetakse laste orelifestivali.Valgas organist Jüri Goltsovi eestvõttel alguse saanud laste orelifestivali peetakse sel kevadel seitsmendat korda, võõrustajaks on Tartu Peetri kogudus ja korraldajaks organist Anneli Klaus, keda nelipühal tunnustati aasta kirikumuusiku tiitliga.Kolm aastat ...