Lehenumber » Väljaanded » 16. mai 2012 Nr 22

Kasvav avatus koostööle

Head sõbrad, kallid õed ja vennad Kristuses. Ametisse õnnistamise järel võib kõnelda üsna mitmeti. Võib meenutada varem tehtut ja tegijaid. Võib püüda visandada mõningaid äärejooni tulevikuplaanidest. Loomulikult võib alati kuulutada Jumala sõna, eriti praegusel rõõmsal ülestõusmispühade järgsel ajal. Valida on raske. Siiski on selle kõne alustamist minu ...

Missa ordinaariumi vormelite taust ja tähendus 1. osa

1.Kui varajase kristluse aegadest pärineb ütlemine unus Christianus nullus Christianus (üksik kristlane – ei ühtegi kristlast – toim.), siis kaasaja religioossust iseloomustavaks väljendiks peetakse eelmisele vastandlikku believing with­out belonging (uskuda ilma kuulumata – toim.).Jeesus seadis armulaua ööl, mil ta ära anti. Tema kogudus oli laiali pudenemas: Juudas oli Jeesust ära andmas, Peetrus teda salgamas, ...

Caritas palub abi noortele emadele ja nende lastele

Hiljuti teatas õiguskantsler Indrek Teder, et Eestis elab absoluutses vaesuses iga viies laps, see on üle 45 000 lapse. Kui absoluutses vaesuses elavatele lastele lisada ka need, kes kuuluvad riskigruppi, siis puudutab vaesus Eestis enam kui 63 000 last. Seega on laste vaesus ühiskonna keskmisest suurem nii suhteliselt kui absoluutselt ning lapsed on ülejäänud ühiskonnaga võrreldes halvemas olukorras.MTÜ Caritas Eesti on ...

Ülendatud Issand

Taevaminemise püha ehk rahvapäraselt ka suure ristipäeva sisu ja toimumise aeg – 40 päeva ülestõusmispühadest – on saadud Apostlite tegude raamatust (Ap 1:3–11), kus kirjeldatakse, kuidas Kristus võeti taevasse. Jeesus on astunud taevasele troonile ja istub nüüd Jumala paremal käel. Temale on antud kogu meelevald taevas ja maa peal. Miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Kui jüngrid said pärast ...

Palve

Tekst ja foto: Agnus-Dei Üprus

Meie, kristlased, peaksime pidevalt otsima võimalusi jagada oma kogemusi teistega. Rääkides oma mõtetest Jumala suhtes ja tema tegudest meie elus, tekib võimalus muuta seda, mis on meie sees, nähtavaks ka meie ümber ja teistele väljaspool. Sedaviisi muutuvad privaatsuses saadud õppetunnid ka välispidiseks elustiiliks, mis on samm lähemale Jumala eesmärkidele. Me ei tohi unustada, et Jumal kasutab meid suhtlemaks ...

Temaga pole meil millestki puudust

(Rm 8:26,28)  Üks lugu räägib vagast vaimulikust, keda on kutsutud haiglasse väga raskelt haige inimese juurde. Vaimulik hakkab kohe palatisse sisse astudes lugema pühakirja ja tegema palveid. Äkki teeb haige kummalisi liigutusi. Vaimulik, laskmata ennast segada, palvetab edasi. Haige, kes ei saa rääkida, kuna ta on ühendatud hingamisaparaadiga, haarab öökapilt pliiatsi ja paberi ja kirjutab midagi. Vaimulik ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et tohime taevaminemise pühale mõeldes olla kindlad selles, et Sina saadad ja juhid meid eluteel! Anna meile ikka lootust selles, et parem on ees. Ole juhtimas meid elu rõõmudes ja muredes. Sinu ette kanname palves usuteaduse instituudi uue rektori Ove Sanderi. Ole teda uues ametis juhtimas ja õnnistamas.

Konsistoorium kuulutab vakantseks järgmiste koguduste õpetaja ametikoha:

1. Laiuse koguduse õpetaja ametikoht.  Info: Laiuse koguduse juhatuse esimees Epp Järv, tel 5558 0029.2. Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja ametikoht.  Info: Tallinna Toompea Kaarli koguduse juhatuse esimees Vootele Hansen, tel 5342 2737 (pärast kl 16), e-post: vootele.hansen@eelk.ee.3. Tapa koguduse õpetaja ametikoht.  Info: Tapa koguduse juhatuse esimees Maie Dimse, tel 5394 5315.4. Tartu Maarja koguduse õpetaja ...

Kontserdisari «Mu süda, ärka üles»

Eeloleval suvel saab alguse uus kontserdisari, mis viib kaunist muusikat just nendesse Eesti paikadesse, kus kontserttegevus ei ole väga aktiivne.Kontsertidel pakutakse vaimulikku muusikat erinevatest ajastutest ja erinevatelt maadelt, esindatud on nii vokaal- kui instrumentaalmuusika. Esinejateks on professionaalsed kirikumuusikud ja kollektiivid Tallinnast, Tartust, Narvast ja mujalt. Esinejate hulgas on organistid Kadri Ploompuu Tallinna toomkirikust, Anna Humal ...

Muuseumiöö kirikutes 19. mail

Haapsalu Jaani kirikus kl 18–19 ekskursioon.Toomkirikus kl 19–19.30 piibliteemalised multikad. Tutvumine toomkirikuga kl 19.30–20. Dokumentaalfilm «Via avium» kl 20–22.30. Tallinna Jaani kirikOreli veerandtund igal täistunnil ja pooltunnil alates kl 18–21.30. Mängib koguduse organist.Orelitutvustus igal veerandtunnil alates kl 18.15.Kiriku tutvustus igal kolmveerandtunnil alates kl 18.45, viimane tutvustus kl 21.45. Tutvustab õpetaja Jaan ...

Eva Jänese maalidel segunevad tänapäevane ja müütiline Kreeka

Rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis avatakse 25. mail kell 16 Eva Jänese maalinäitus «Ilus Hellas. Teema variatsioonidega». Näitus jääb avatuks 2. juunini.Nii Eva Jänese eelmine näitus «Hüvasti, Hellas!» kui ka «Ilus Hellas» kajastavad põhjamaise inimese muljeid Kreekast, mis on juba kristalliseerunud, läbi mõeldud ja vormi saanud maalide näol. Tema töödel on jooni ...

Kontsert Audru Püha Risti kirikus

Audru Püha Risti kirikus laulab neljapäeval, 17. mail kl 18 Turu meeskoor Åbo Sångarbröder Musices Amantes. Dirigent Marina Pettersson. Kontsert on tasuta.

Ajaloolaupäevak talurahva vastupanust

Eesti Ajaloomuuseumi ajaloolaupäevak «Nõrkade relvad» toimub 19. mail kell 13 Maarjamäe lossis.Ettekande peab ajaloodoktor Kersti Lust, kes kõneleb teemal «Eesti talurahva vastupanu mõisa survele 19. sajandil». Juttu tuleb talurahva vastupanu eri vormidest 19. sajandil. Püütakse vastata küsimusele, miks valisid talumehed kord vägivaldsed, kord vähem vägivaldsed vahendid oma huvide eest seismisel ning ...

Tõrvas tulevad misjonipäevad

15.–17. juunini toimuvad Tõrvas Valga-Loosi tänava haljasalal misjonipäevad.  Korraldavad Tõrva Immaanueli kogudus, Valga Elu Sõna kogudus ja Helme Maarja kogudus.Täpsemalt edaspidi.

Täname

Villu ja Marju KäoEster LiinakMaimu PlinkerValdur TammHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank