Slava Ukraine

Lehenumber 2. mai 2012 Nr 20 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Põltsamaale laulurõõmust osa saama

Reet Sester on viimased viisteist aastat pühendanud ennast Põltsamaa koguduse segakoorile ning aidanud kujundada kohalikku muusikaelu. Arhiiv

5. mail tähistatakse Põltsamaal koos paljude külalistega koguduse segakoori 55. sünnipäeva.Viljandi sinodilgi sai praostkonna muusikatöö koordinaatorilt Taimi Välbalt kiita just Põltsamaa kogudus oma mitme kollektiiviga. Peale koori tegutsevad lauluansambel, plokkflöödiansambel ja lastekoor. 1955. aastal Asta Kuurme loodud koor on tugevate traditsioonidega, muusikategemine on pakkunud vaimulikku kosutust ning andnud ...

Suure-Jaani vaimuliku laulupäeva lähenedes

XV Suure-Jaani muusikafestivali raames toimub 17. juunil suurejooneline vaimulik laulupäev.Sellega meenutatakse Suure-Jaanis 1980ndail toimunud muusikasündmusi, mille eestvedajaks oli nüüdne peapiiskop ja vaimuliku laulupäeva patroon Andres Põder. Osalema on kutsutud nais-, sega- ja pasunakoorid, kooriliikidest on esindatud ka valik-, ühend- ja valikpasunakoorid.Solistina astub üles Tõnis Mägi, kaasatud on Eesti Noorte ...

Soome luterliku kiriku majanduselust

Oulu toomkirik. Oulu koguduste liitu kuulub neli kogudust. Koguduste liidul on 300 töötajat, kellest 59 on vaimulikud. Kaido Soom

Eesti kristlased vaatavad suurtes majandusprobleemides lootusrikkalt Soome sõpruskoguduste poole, kes on sageli valmis sirutama abikäe, et aidata oma lõunanaabreid. Kuid kust tulevad Soome luterliku kiriku sedavõrd suured majanduslikud ressursid, et raha jagub isegi naabrite aitamiseks? Sellele küsimusele otsisin vastust Oulu koguduste liitu külastades ja selle esindajatega vesteldes. Minu küsimustele vastasid koguduste liidu juht Ilpo ...

Piibel – Jumala ilmutus 4. osa

4.Mulle on kaua tundunud kuidagi raskevõitu mõista, kuidas ikka saab olla, et usu läbi arvestab Jumal Jeesuse Kristuse õiguse meie õiguseks. Et Jeesus on õige, sellest saan ma väga hästi aru, aga kuidas võib tema õigus saada ka minu omaks, kui mina olen patune? Aga vaatame Aabrahami, kellele «ta usk arvestati õiguseks». Jumala tõotustega on sageli nõnda, et need ei täitu nii ruttu, kui me ...

Palve

Tekst ja foto: Agnus-Dei Üprus

Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses (Fl 4:19).Jumal, kes lõi meile maailma, ei jäta meid iial nälga ega ühtegi teelolijat peavarjuta.Jumala loodu on täiuslik ning kuulub tervele ta rahvale. Ära jäta sinagi kedagi külma kätte.Kui on võimalus, jaga seda loodut oma ligimesega, sest Jumal teab täpselt, kui palju me tegelikult vajame ning kui ...

Eestpalve

Armas Jumal, anname Sinu kätesse Ühinenud Piibliseltside ja Eesti Piibliseltsi töötegijad ja nende töö Piibli tõlkimisel ja levitamisel.

Sest kõige kohale asub auhiilgus

Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud, siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga. Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ...

Taevariigi kodanikuna maailmas

Saabuva pühapäeva ladinakeelne nimi Cantate ('laulge') tuleb psalmist 98, kus on öeldud: «Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.» Kristlane mõistab, et meie elus ei ole kõik ratsionaalselt seletatav, vaid selles maailmas on imed. Kristuse surnuist ülestõusmine oli suurim ime. Sellega andis Jumal inimesele lootuse igavesele elule. Kristus oli teerajajaks igavesse ellu. Need, kes usuvad tema nimesse, võivad ...

Ameerika koor alustab turneed Audrust

Neljapäeval, 3. mail kl 18 annab Audru kirikus kontserdi suurepärane jazz-vokaalkoor Ameerikast Iowa osariigist Wavelry'st. Wartburg Castle Singers on 34-liikmeline koor, kus laulavad üliõpilased Wartburg College'st, koori dirigeerib dr Jane Andrews. Audru kontsert on avalöögiks koori Euroopa turneele, mis viib noored muusikud Skandinaaviasse, Saksamaale, Tšehhisse, Luksemburgi ja Prantsusmaale. Wartburg Castle Singersi esituses saab kuulda ...

Toetagem Peetri kooli taastamist

Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond asutati Tartu Peetri koguduse ja Tartu Kultuurkapitali poolt 22. aprillil. Toetusfondi eesmärk on aidata taastada 1910. aastal ehitatud ajalooline Tartu Peetri koguduse koolimaja. Hoone natsionaliseeriti nõukogude okupatsiooniaastatel ja seda kasutati tehasehoonena. Koolimaja tagastati kogudusele üsna halvas seisukorras olevana 1997. aastal.6. oktoobril 2011 asutati mittetulundusühing Tartu Luterlik Peetri Kool, mis ...

Konkurss haridustöö projektijuhi ametikohale

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja konkursi haridustöö projektijuhi ametikohale (poole kohaga). Projektijuhi ülesandeks on Eesti Kirikute Nõukogu haridusega seotud töösuundade koordineerimine.Kandidaadilt eeldatakse kuulumist Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku kogudusse, kõrgemat pedagoogilist haridust, töökogemust hariduse või laste- ja noortetöö valdkonnas. Avaldus, elulookirjeldus ja ...

Rahvusvaheline konverents ajalooliste orelite säilitamisest

11.–13. maini toimub roomakatoliku kiriku Peeter-Pauli koguduse konverentsiruumides Tallinnas Vene tn 18 III rahvusvaheline Baltikumi ajalooliste orelite säilitamisele pühendatud konverents.Konverents kannab  alapealkirja «21. sajandi esimese kümnendi panus Kesk- ja Ida-Euroopa pilliehituse ja kirikumuusika uurimisse». Kavas on ettekanded Rootsi, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ungari ja Saksamaa lektoritelt, oreliekskursioonid ning ...

Vaimupuudega inimeste teenimisest

Seminar «Vaimupuudega inimeste teenimine: palvuste ja piiblitundide läbiviimine» toimub 18. mail kell 10–16 usuteaduse instituudis.Koolitusel tutvustatakse vaimupuudega inimeste vaimuliku teenimise erivorme, selleks sobivat metoodikat, meeskonnatöö võimalusi palvuste ja jumalateenistuste ettevalmistamisel. Sihtgrupiks on vaimulikud; hooldekodude, asenduskodude töötajad; erivajadustega lastega tegelevad inimesed; diakooniatöö ...

Lisavastuvõtt diakonikoolitusele

Pastoraalseminar teatab, et 2012. aasta diakonikoolituse esimene kursus toimub 23.–24. mail usuteaduse instituudis. Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate lisavastuvõtt toimub konsistooriumis 22. mail algusega kl 10. Koolitusele tulija peab omama teoloogiabakalaureuse kraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 30 EAP ulatuses vastavalt diakoniameti ...

Lahtiste uste päev

Usuteaduse instituudis on 12. mail kl 12–15 lahtiste uste päev. Kl 12 ühine palvus ja söök, kl 12.45 orelikontsert, kl 13.15 Toomas Abilise avalik loeng «Eestlased ja ristiusk muinasaja lõpul». Vestlused õppejõudude ja üliõpilastega, tutvumine  raamatukoguga ja UI hoonega.