Slava Ukraine

Lehenumber 2. mai 2012 Nr 20 Archives - Eesti Kirik

Kiriku kõrgeim organ

Kirikukogu saadikud on saabunud varahommikul Rakverre. Õpetaja Mihkel Kukk (vasakult) on kirikukogu saadikuks 1994. aastast, Raivo Erm (Lääne-Harju praostkond) 2009. aastast ja Raivo Linnas (Ida-Harju praostkond) 2001. aastast. Sirje Semm

EELK XXVIII kirikukogu saadikud tulid kevadistungjärguks kokku Rakveres. Hommik algas armulauaga jumalateenistusega Rakvere Kolm­ainu kirikus, kus teenisid peapiiskop Andres Põder, pastor loci Tauno Toompuu, jutlust öelnud Narva koguduse õpetaja Villu Jürjo ja jutlustaja Anne Ferschel. Päev jätkus kogudusemajas. Istungjärku juhtisid peapiiskop Andres Põder ja assessor Ove Sander. Piiskop Soone jätkabKirikukogu kuulas ...

Päikeseline lastepäev Raplas

Lastepäeval jagus tegevust kirikusse, pastoraati ja õue. Jaan Kukk

Ligi 40 Harju-Madise, Keila, Nissi ja Rannamõisa koguduse last koos paarikümne pühapäevakooliõpetaja ja lapsevanemaga kogunes Raplasse Lääne-Harju praostkonna lastepäevale. Üheskoos osaleti hea karjase pühapäeva jumalateenistusel, kus kohapeal sündinud lastekoori juhatas kindlakäeliselt Nissi koguduse organist Jaan Vaidla ning lastepärase jutluse pidas Keila õpetaja Marek Roots. Ka kirikupalve lugesid ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis

Pühapäeval, 6. mail peetakse Ühinenud Piibliseltside palvepäeva. Selleks päevaks on Eesti Piibliselts saatnud välja läkituse, kus öeldakse: «Me näeme tänapäeva maailmas kannatusi, sõdu ja katastroofe. Paljud kristlased, nende hulgas ka piibliseltside kaastöölised, kannatavad tagakiusu all, vajades meie abi ja eestpalveid. Tänu piibliseltside ülemaailmsele koostööle saame toetada ...

Uut peapiiskoppi oodates?

Merille Hommik

Assessor Mati Maanas kirjutas meie lehes (11.04) ootustest, mis on seotud võimaliku haldusreformiga kirikus, ning leiab, et selles plaanis tuleb tõenäoliselt oodata uue peapiiskopi ametiaega ja otsuseid. Äsjasel kirikukogul on palutud kaadripoliitikaga tegeleval piiskop Einar Soonel oma ametis jätkata. Kas mitte samasugust ettepanekut ei tehta peapiiskopile kahe aasta pärast? Oma sõnavõtus kirikukogul, nii nagu varem ka avalikus ...

Valimised – keda see huvitab?

Käesoleva aasta lõpus või hiljemalt uue aasta alguses peavad kõik EELK kogudused viima läbi juhtorganite (nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni/revidendi ja sinodisaadikute) valimised. Kuigi see tundub olevat rutiinne ja tavapärane tegevus, ei ole see siiski midagi, millesse võib suhtuda kergekäeliselt või pinnapealselt. Iga koguduse praegune juhatus ja nõukogu peavad tõsiselt kaaluma, milline saab olema uue ...

Ons sookvoodid sõge idee?

Ideed on «sõgedad» (Tõnu Lehtsaar, «Kui sõgedus tuleb võimule, saab hälvikust normaalne», Delfi, 24. aprill 2012) vaid siis, kui kellelgi jagub võimu kehtestada tõeseid ideid nii, et alternatiivid muutuvad sõgedaks. Kui mingi idee üle juba arutatakse, peab ta vähemalt ühe arutleja jaoks olema mingil põhjusel osutunud normaalseks ka siis, kui ta kõigile ülejäänutele tundub ...

Uus kevad, ikka teisiti

Kuidas võivad ühed luuleread oma elu elama hakata, muutudes põlvkondadeüleseks ning paljusid kõnetavaks, seda näeme Henrik Visnapuu Sel aastal tuleb kevad teisiti põhjal. Noor inimene sobitab selle oma elutuhina pidemeks, küpsem annab riimile oma käsitluse. Ka pühapäevaõhtune ETV uudisteankur lõpetas nädala kokkuvõtte eelnimetatud värsiga. Pakkudes nädala sündmusteks oma valikut, ...

Lõhuti vaimset maailma

Inimese tundlikkus on kultuuri küsimus, elukogemuse tulem ja ilmselt ka geneetiline pärand. Millest üks läheb märkamata üle, võib teisele olla ületamatu lävepakk.Illustreeriksin näitega. Navitrollal on päris kena ja südamlik maal «Jäneste jõuluöö». See kujutab keset talvist metsa heleda leegiga põlevat kirikut, mille ümber on jänesed kogunenud end soojendama. Kordan veel, ...

Turvalised kogudused ühe katuse all on tänulikud

Sel pühapäeval peavad Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus tegutsevad rootsi, soome ja saksa kogudus ühise jumalateenistuse, millega tähistatakse pühakoja taaspühitsemise 10. aastapäeva.Rootsi koguduse õpetaja Johan Patrik Göransson on tänulik, et kogudus saab oma ajaloolises majas (fotol), vanas seegihoones, mis 1733. aastal kirikuks pühitseti, jumalasõna kuulutada ja kuulata. Tänuga mäletatakse 5. maid aastal ...

Väljakutse kirikule

Andres Põder (paremal) ja Mait Mölder ajaloolise Mehikoorma pastoraadi ees isiklikke mälestusi vahendamas. Liina Raudvassar

Võru praostkonna 11 koguduse esindajad kogunesid sinodikoosolekule Mehikoormasse. Päeva alustati armulauaga jumalateenistusega ajaloolises pastoraadis, mida Mehikoorma kogudus kiriku puudumisel kasutabki kirikuruumina, ning jätkati rahvamajas. Teel ühest hoonest teise vaadati, mis 1895. aastal Räpina abikirikuks ehitatud pühakojast alal on. Viimases sõjas kannatada saanud hoone varemed lammutati toonaste võimude lahkel loal uute ...

Lühiuudised

Leeritunnistusi jagab kaplan Anna-Liisa Vaher.

Leer Kuperjanovi jalaväepataljonisEesti kaitseväe Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni sõdurid läbisid leerikursuse, mille viis läbi kaplan Anna-Liisa Vaher. Vaher on varasemalt Eesti Kirikule öelnud, et lisaks tavateemadele kõneldi tundide käigus ka sellest, mis hingel ja mida keegi teenistuses olnu oluliseks pidas. On arvatud, et tsiviilis olles on kirikus käimiseks ja leerikursuse läbimiseks veel vähem aega, ...

Iga lapsega tuleb kaasa oma lugu

Külli Kool ja vaimulik Kaido Soom panustavad noortekodusse sattunud laste arengusse.  Rita Puidet

Sajandi alguses avati Tartus kristlik noortekodu, mis pakkus peavarju üheteistkümnele lapsele. Praegu on hoolealuseid viiskümmend kolm, vanemad neist elavad eraldi tugikorteris, nooremad Era tänava kodus kasvatajate ja õpetajate hoole all.Kolm kriteeriumiNoortekodu asutaja ja sügiseni juhataja ametis  töötanud Külli Kool ütleb, et tegeleb vanemad kaotanud või muidu abi vajavate lastega 15–17 aastat, aastal 2000 aga ...

Mart Salumäe valiti üksmeelselt Kanada praostiks

Sinodisaadikud Toronto Peetri kirikus: endine praost Hannes Aasa (vasakult), õp Mikk Leedjärv (teenib viimaseid kuid Vancouveri kogudust ja naaseb peagi Eestisse), piiskop Andres Taul ja praost Mart Salumäe.  Mikk Leedjärv

Torontos koos olnud EELK Kanada praostkonna sinod valis uueks praostiks Toronto Peetri koguduse õpetaja Mart Salumäe. Senine praost Hannes Aasa soovis oma ametist loobuda, sest teenib põhikoormusega Kanada luterlikus kirikus kahte kogudust ning tema korraline praosti ametiaeg lõppeski selle aasta sinodiga. Praostikandidaadiks esitati õp Mart Salumäe ja ta valiti üksmeelselt praostiks.Mart Salumäe (49) on kasvanud Kuusalus õp ...

Ülevaade misjonitööst

Misjonikeskuse sõbralehe Misjonifailid kevadnumber on ilmunud.Tutvustatakse misjonikeskuse ja partnerite tööd. Keskendutakse misjonäride töö lahtikirjutamisele ning tuletatakse meelde Jumala sõna rolli olulisust kristlase elus juba noorest peast. Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru kirjutab juhtkirjas Kagu-Aasias misjonitööd teinud Laura Hermist ning kutsub inimesi palvele ja osa võtma Kristuspäevast 28. juulil. ...

Naisteoloogid mures vaimulike tervise pärast

Naisteoloogide juht Hedi Vilumaa. Arhiiv

Ühendus Naised Teoloogias (ÜNT) pidas Tallinnas täiskogu.Ettekandekoosolekul kõneles inimese tervisest ja selle hoidmisest dr Eda Merisalu, kelle esinemine vallandas koosviibijate seas elava keskustelu. Koosolekul kinnitati aruanne ning arutati septembris toimuva rahvusvahelise naisteoloogide seminari üle. ÜNT esinaise õp Hedi Vilumaa sõnul on ürituse organiseerimine Eesti naisteoloogidele huvitav väljakutse. «Tegemist ...