Lehenumber 25. aprill 2012 Nr 19 Archives - Page 3 of 3 - Eesti Kirik

Valik on meie teha

«Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.» (5Ms ...

Jumala rahva koduigatsus

Psalmi antifoonist (Ps 66:1) saadud pühapäeva nimi Jubilate ('hõisake') väljendab ülestõusmisaja iseloomu: kristlane on kutsutud Jumalat kiitma ja ülistama. Kristus oli surnud ja ta elab. Sellele mõtlemine aitab inimesel tõsta oma pilgu selle maailma raskustelt ja kannatustelt üles Jumala poole. Jumala käes on meie saatus ja tema käest tuleb jäädav võit: igavene elu Jumala riigis.  Nii on ...

Eestpalve

Armas Jumal, ole oma vaimuga toeks Tartu Peetri kogudusele, kes on asunud taastama oma kunagist kooli.

Eesti Kiriku kinkekaart

Kinkekaardiga saate rõõmustada oma lähedast inimest, saates talle pärast Eesti Kiriku tellimuse vormistamist toimetuse kaudu kaunilt kujundatud kaardiga teate lehe tellimisest kas aastaks või pooleks aastaks. Kinkija tasub tellimuse eest toimetusele vastavalt 29 või 16 eurot.Eesti Kiriku kinkekaart on parim valik, kui meelepärast kingitust on raske leida.Kinkekaarti küsige Eesti Kiriku toimetusest tel 733 7795 või e-postiga ...

Vancouveri Peetri kogudus otsib õpetajat

Vancouveri Peetri kogudus vajab 2012. aasta septembrist 2013. aasta maini õpetajat. Kogudus tagab elamise ja auto, palk sõltub ordinatsiooni staažist. Avaldus saata EELK konsistooriumisse peapiiskopi nimele. Lisada selgitus, kes ja kuidas kandideerijat koguduses asendab, ning praostkonna praosti luba.Info: arho.tuhkru@eelk.ee

Palvepäev

Kuues sündmus Kristuspäevale eelnevast ürituste sarjast «Eesti palvetab» toimub 28. aprillil Jõhvis ning sinna on oodatud eelkõige Ida ja Lääne-Virumaa inimesed, kuid teretulnud on ka kõik teised!Kl 15 algab Jõhvi Mihkli kiriku pastoraadis Kristuspäeva ja palvevõrgustikku tutvustav palveseminar. Kl 17 on samas  Jaan Tammsalu ja Tõnis Mägi kontsert-mõtisklus «Palve». Piletid hinnaga ...

Kutsume kogudusi üles talgutele registreerima!

Kutsume kõiki kogudusi osalema 5. mail «Teeme ära!» talgupäeval. «Heartbeat Tallinna» ja «Teeme ära!» koostöös toimuvad sel aastal haljastustalgud, mis on kogudustele suurepärane võimalus muuta oma kiriku ümbrus kaunimaks.«Teeme ära!» teavituskampaania kaudu saavad inimesed liituda koguduse talgutega, ühtlasi pakuvad talgud kogudusele kontakti kohaliku kogukonnaga ning ...

Lisavastuvõtt diakonikoolitusele

Pastoraalseminar teatab, et 2012. aasta diakonikoolituse esimene kursus toimub 23.–24. mail usuteaduse instituudis. Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate lisavastuvõtt toimub konsistooriumis 22. mail algusega kl 10. Koolitusele tulija peab omama teoloogiabakalaureuse kraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 30 EAP ulatuses vastavalt diakoniameti ...

V Ülejõe päevad Tartus

Kesksel kohal 2.–4. maini kestvatel päevadel on kontserdid Peetri kirikus.2.–4. mail kirik avatud kell 10–15. Saab uudistada Gescheri valukojas valatud vastset tornikella.Kolmapäeval, 2. mail kell 12 keskpäev orelimuusikaga. Musitseerib Anneli Klaus.Neljapäeval, 3. mail kell 12 keskpäev orelimuusikaga. Musitseerib Anneli Klaus.Reedel, 4. mail kell 19 romantiline õhtukontsert. Esinevad Külli Erikson (orel) ja Pille Riin Erikson ...

Võta aega enese jaoks!

2.–4. mail korraldab Ühendus Naised Teoloogias retriidi naisvaimulikele ja -teoloogidele Vanaõue puhkekülas Viljandimaal.Saabumine 2. mail alates kl 17, algus kell 18. Koduteele asutakse 4. mail lõuna järel.Retriidi teema on «Vaimu ja keha koostöö». Eestvedajad on Kristel Põder (Vaimu ja keha koostöö) ja Riina Trumm (Mänguline hääletöö). Kõnele ja liikumisele lisaks jumalateenistused ja ...

Kontserdid

30. aprillil kl 20 on Pilistvere kirikus kontsert «Vaba tahte ülistus». Esinevad Ele Millistfer, Jana Abzalon ja Merje Kägu, Maria Gertsjak, Eva-Lotta Vunder ning Pilistvere noortekoor.Kammerkoor Lambertus ja Tartu Pauluse kammerkoor esitavad C. F. Gounod' missa «Messe Solennelle» 29. aprillil kl 13 Hageri Lambertuse kirikus kontserdil. Dirigendid on Sigrid Põld ja Merle Liblik, solistid, orelil Anna Humal.

Vaimupuudega inimeste teenimisest

Seminar «Vaimupuudega inimeste teenimine: palvuste ja piiblitundide läbiviimine» toimub 18. mail kell 10–16 usuteaduse instituudis.Koolitusel tutvustatakse vaimupuudega inimeste vaimuliku teenimise erivorme, selleks sobivat metoodikat, meeskonnatöö võimalusi palvuste ja jumalateenistuste ettevalmistamisel. Sihtgrupiks on vaimulikud; hooldekodude, asenduskodude töötajad; erivajadustega lastega tegelevad inimesed; diakooniatöö ...

Täname

Mati SinisaarHaapsalu kogudusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Tõnis Nõmmik, emeeritus29. aprillil – 79Kaisa Kirikal29. aprillil – 32Allan Kährik1. mail – 44Annika Laats1. mail – 42Ordinatsioonitähtpäev27. aprillil – 19Rene Reinsoo (preestriordinatsioon 29.08.2000)27. aprillil – 15Kristi Sääsk (05.06.2007)Markus VagaÕnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. Õnnista ja hoia, Vaimuga meid võia, oma pale tõsta Sa, Issand ja meid valgusta!KLPR ...