Lehenumber » Väljaanded » 25. aprill 2012 Nr 19

Muusikale pühendunud

Sünnipäevalaps Kristiina Hoidre muusikategemisest on võlutud paljud tema kaasteelised. On ka öeldud, et Kristiina ja orel kuuluvad kokku. Arhiiv

Järgmisel esmaspäeval saab kuuekümneseks Tallinna Püha Vaimu koguduse organist Kristiina Hoidre. Kõik sõbrad ja kaaslased, kellega Kristiinast juttu teen, nimetavad teda heasüdamlikuks ja päikeseliseks inimeseks. Oma suureks sõbraks nimetab Kristiinat ka muusik ja kolleeg Siiri Ronimois, kellega tänu paaripäevasele vahele ka ühiselt sünnipäeva peetakse ning kellega koos on muusikat tehtud pikki aastaid. ...

Koguduse koor võitis auhinna

Tallinna Püha Vaimu koguduse kammerkoor Crede oma dirigendi Sander Tammega. Arhiiv

Türil toimunud Eesti kammerkooride 12. festivalil võitis B-kategoorias Tallinna Püha Vaimu koguduse kammerkoor Crede.Ainsa kirikukoorina festivalil 15 muusikakollektiivi seas oma võimekust proovile pannud kammerkoori Crede taset hindas žürii kõrgeks ja omistas talle esikoha B-kategoorias, kus teist kohta välja ei antudki ning kolmas koht kuulutati jagamisele kolme koori vahel. Sellest hooajast Credet juhatav noor dirigent Sander Tamm valiti ...

Järva-Jaani kiriku uute tornikellade saamislugu

Kellade valamine Saksamaal Petit & Gebr. Edelbrocki valukojas Gescheris.

Järva-Jaani kiriku tornis helisevad jõuludest saati uued kellad ja alev on saanud uue kõla.  Oleme kirikukella täis- ja pooltundidel kostvate löökidega harjunud juba 1987. aastast, mil tolleaegse külanõukogu esimehe Rein Köstri eestvõtmisel ja muinsuskaitse seltsi heakskiidul ennistas Lembit Jüriso 1881. aastast pärineva ajanäitajast kella pika vaikuse järel taas tööle. Ta valmistas uue ...

Tommy Hellsteni elu kolm suurt muutust

Tommy Hellsten on Soome ettevõtja ja kirjanik ning oodatud lektor. Hellsteni elus on olnud kolm suurt murrangut: toibumine alkoholismiprobleemidega peres veedetud lapsepõlvest, abielulahutus ja oma ettevõtte loomine. Nüüd on Hellsten pühendunud tähelepanu pööramisele inimestele kaasaja Soome tööelus. Eestlastele on Tommy Hells­ten tuttav eesti keelde tõlgitud raamatu «Jõehobu ...

Kogudusetööst ja kirikuehitusest Sakus ja Sauel

Jumalateenistusel Sauel teenisid Juha Väliaho (vasakult), Vasili Mihailov ja Anu Väliaho. Anu ja Juha Väliaho sõbrakiri 1/2012

Tallinna lähiümbruses ajaloolise Keila kihelkonna territooriumil rajatakse kogudusi ja mõeldakse kiriku ehitusele.Eile Rakveres koos olnud kirikukogu tegi otsuse sihtasutuse Saku Kirikuehitus asutamiseks. Saku on viimasel aastakümnel olnud kiriklikult Hageri koguduse teenida. Jumalateenistused toimuvad vennastekoguduse palvelas aleviku südames. Koguduse noored koos laste- ja noorsootöö ühendusega korraldavad Saku vallamajas kristlikke ...

Akadeemilise Teoloogia Seltsi aastakoosolek

Teoloogiadoktor Urmas Nõmmik valiti seltsi juhatuse esimeheks. Arhiiv

Akadeemiline Teoloogia Selts valis uue juhatuse.Seltsi liikmed kohtuvad iga aasta vaikse nädala teisipäeval. Sel aastal toimus koosolek Tartu ülikoolis. Kuulati aruandeid ning senisele rohkem kui viiekümnele liikmele lisaks võeti vastu kaks uut. Koosolek avaldas soovi valida emeriitprofessor Jukka Thurén seltsi auliikmeks.Kolmeks aastaks valiti uus juhatus. Esimehe kohale asub Urmas Nõmmik ning senise aseesimehe Ain Riistani vahetab ...

Diakooniatalitus on pidamas õppepäevi

Võnnu koguduse õpetaja Urmas Paju julgustab kogudusi võtma ette projektipõhiseid tegevusi.  Merle Põder

EELK konsistooriumi arenguosakonna diakooniatalituse eestvõtmisel toimus Räpinas diakooniapäev Kagu-Eesti kogudustele.Diakooniapäeva eesmärgiks oli julgustada kogudusi koostööle erinevate struktuuridega kohaliku elu edendamiseks. Sisuka ettekande «Diakooniatöö – kestev ja/või projektipõhine?» esitas diakooniatalituse töötaja Urmas Paju, kel on Võnnu koguduse kogemusele tuginedes tuua mitmeid ...

Paradiisi tee Lääne-Nigula kirikus

Kunstnik Heldur Lassi värvilistes pliiatsijoonistustes tööd on vaadata Lääne-Nigula kirikus. 3x Maire Toom

Üldpealkirja «Paradiisi tee» alla mahutab Heldur Lassi kõik oma näitused. Seekordne väljapanek on vaadata Lääne-Nigula Püha Nikolause kirikus. Näituse saateteksti juhatab sisse sõnum Kogujast (3:1–8) – Aeg antud... Igati sisukas ja vaatajale juhatust pakkuv on ka kunstniku enda kirjutatud sõnaline selgitus oma loomingu põhiolemusele, s.o «joovastav tunne lähenedes vaimule ja saada aimu maailma ilust ...

Hingemaa otsinguil eestlaste lugu

Eestlaste Irma küla kirik 1964. aastal Ameerika Ühendriikides Põhja-Wisconsini osariigis.  Foto ajakirjast Eesti Kirik, 1991

Kui räägime eestlastest välismaal ja nende järeltulijaist, mõtleme eelkõige II maailmasõja järgseid sõjapõgenikke. Täheldada saame siiski vähemalt kolme suurt Eestimaalt lahkumise lainet. Esimene neist on Vene impeeriumi aladelt aastail 1820–1917 (Aho Rebas), kui hingemaa otsinguil muutus osa meie rahvast väljarändajaks. Hingemaa otsingul on paljud eestlased valgunud üle kogu maailma.Eestlased ...

Raamatuletilt

Anselm Grün. Vanakssaamise kõrge kunstJohannes Esto Ühing. 180 lk.«Iga päevaga saame vanemaks. Vananemise üle mõtlemine pole tähtis ainult vanadele, vaid igaühele. Ainult nende inimeste elu on korras, kes vananemisse tõsiselt suhtuvad,» kirjutab autor raamatu sissejuhatuses. Raamat kutsub meid saabuva vanadusega toime tulema: leppima elu kordaminekute ja kaotustega, oma elu mõistma ja oma elu elama. Vanadus ...

Kas edasi tähendab tagasi?

Olen aastaid töötanud kunstihuviliste lastega ja leidnud, et kui laps võtab kätte värvid ja paotab sel moel oma sisemist minapilti, siis on see üllatavalt kirgas. Vaevalt teab ta midagi geniaalsetest kunstnikest ja nende loomingust, kui ta veel õigesti lugedagi ei oska. Lapse hingepeegel on puhas, see peegeldab siirust ning laseb aimata, et laps hindab ilu. Oma tunnetuse läbiKunsti alge sünnib inimese vaimust, millele mõistus ...

Euroopa usulisi juuri otsimas

19.–21. aprillini peeti usuteaduse instituudis rahvusvahelist seminari «Euroopa usulised juured. Judaismi, kristluse ja islami kujunemise ning teisenemise dünaamika». Seminar oli osa kuus aastat toiminud kolme monoteistliku religiooni suhteid uuriva põhjamaade võrgustiku tööst. Võrgustik ühendab doktorante ja magistrante ning neid juhendavaid professoreid ja teadlasi.Balti riikidest on võrgustikus ainsana esindatud Eestist ...

Piibel – Jumala ilmutus 3. osa

3.Küllap Jumal saab kasutada ka kõrgete kraadidega meeste tarkust, kui neil piisab Jumala ees alandlikkust, aga minu jaoks on kõige kaalukamad need vaimulikud autorid ja kommentaatorid, kelle elus Jumal ka tegelikult tegutseb – näiteks need, kes on pidanud oma usu pärast tõsiselt kannatama ja vanglas istuma, sest neis tingimustes peab inimest kandma tõesti Jumal, mitte inimese enda arvamused, vaprus või tarkus. Üks selliseid ...

Lähedastest ja kaugetest

Helsingi ülikooli usuteaduskonna doktorant Maria Pakkala esitleb oma uurimust juutidest ja kristlastest koraanis. Tiiu Pikkur

Nõnda võib iseloomustada kolme suure raamatuusundi omavahelisi suhteid käsitlenud seminari. Esmalt sündis juutluse rüpes kristlus ja mõlemale üsna lähedal sai alguse islam. Juutlus kui vanim on jäänud seotuks ühe rahvusega ega ole saanud suurt levikut. Kristlus on minetanud seotuse emarahvusega ja saanud kõigi rahvaste omandiks. Islamil on tihe side sünnipiirkonnaga Araabias, kuid kolmas ilmutust rõhutav ...

Palve

Tekst ja foto: Tiiu Hermat

Taeva lindudel on pesad, aga Inimese Poeg ütleb, et tal pole kohta, kuhu pead panna ...Ometi kutsub ta meid kõiki enda juurde, pakkudes elavat vett ilma hinnata ning igavest asupaika oma Isa kojas. Mul on kodu siin maa peal – koos kõigi murede ja kohustustega, mis mind temaga seovad. See on mulle armas ja ma tunnen end seal hästi. Aga siiski loodan ma, et Inimese Poeg kutsub ka mind ning annab mullegi eluaseme enda juures, kus saan olla muretu ja ...