Slava Ukraine

Lehenumber 25. aprill 2012 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

Rõõmuks ja tänuks – kogudusele ja Jumalale

Anne Evrecht on Tartu Kultuurkapitali nimel õpetaja Ants Toomingale üle andnud toetusfondi asutamise tunnistuse. Nende selja taha jääb taastatav Peetri kool. Rita Puidet

Möödunud pühapäev jääb Tartu Peetri koguduse ajalukku päevana, kui Tartu Kultuurkapitaliga sõlmiti leping, millega asutati toetusfond, et taastada oma kool.Tartu üks vanemaid emakeelseid koole, Peetri koguduse kool avati 4. septembril 1906. Oma koolimaja kiriku kõrval Peetri tänaval õnnistati 22. augustil 1910. Nüüd pingutab kogudus, et kool taas avada oma kunagistes ruumides. Ilus mõte leiab ...

Jeesuse elu pildid Jaanis

Näituse avamisel: (vasakult) Heikki-Rein Veromann, Anne Maasik, Mikk Sarv, Reti Saks ja Anne Kull. Liina Raudvassar

Mai lõpuni on Tartu Jaani kirikus avatud graafik Reti Saksa illustratsioonide näitus Villem Grünthal-Ridala poeemile «Püha rist».Näitus avati 20. aprillil ilusa kontserdiga, kus musitseerisid Anne Maasik, Mikk Sarv ja Heikki-Rein Veromann, kes laulsid osi Grünthal-Ridala regilauluvormis evangeeliumist. Poeem «Püha rist» jutustab Uue Testamendi nelja evangeeliumi põhjal Jeesuse elust. Teeb seda rahvapäraselt ...

Eesti Kirik jõuab kõigisse EKNi liikmeskirikute kogudustesse

Martin-Luther-Bundi toetusel ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) heakskiidul levitatakse Eesti Kirikut kõigi liikmeskirikute kogudustes.Luterlikke vähemuskirikuid ja diasporaakirikuid toetav fond Martin-Luther-Bund (MLB) Saksamaalt on EELK partneriks ning seeläbi toetanud ka ajalehe Eesti Kirik tööd. MLB sooviks on, et kristlik sõnum oleks kättesaadav paljudele inimestele. Sel aastal on MLB toetanud Eesti Kiriku levitamist Eesti Kirikute ...

Kahetsus kui värav

Merille Hommik

Kui veniva kevade kestvad jahetuuled üle mu koduküla tuhisesid, toomata mesilaaeda helgavat soojust, siis puid pliidi alla pistes mõtlesin tahes-tahtmata kõiksuguseid kõiksusemõtteid. «Igavikulised asjad on vaid elu, surm ja armastus,» arutleb külla tulnud sõber. «Kõik muu on kiirelt mööduvad nähtused.» «Võib-olla üksnes elu ja surm?» täpsustan. «Kui kõnelda inimlikest tähistest, siis ikka armastus ka, ilma selleta laguneks kõik koost, siis ei saaks aru, kas midagi ...

Ajamärgid

Koostades kirikukogu istungjärguks EELK aastaaruannet, tajusin taas, kuivõrd oluline on mõtestada oma tegevust läbi suurema terviku. Meie isiklike saavutuste ja nurjumiste taustal terendab paratamatult küsimus, kuhu liigub maailm, mis ootab Eestit, milline tulevik on kirikul. Kas kuulata eduapostlite – S. B. Shaw' tabav väljend – või vanatestamentlike hädaprohvetite hääli? Mida näitavad ajamärgid? Milline on meie ...

Toimetuse kirjakast

Üks vaade inimvaimule Tartu Jaani kirikus Artur Alliksaare kui päikesepillaja (ta mahukaima luulekogu pealkiri 1997) 89. sünnipäeva tähistava laululõuna toimetas Heilo Aadla. Internet võimaldab hõlpsasti teada saada, et Heilo Aadla on sündinud aastal 1963 ja tema esimene muusikaalbum oli «Õunapuu», kus kõlab uusim Eesti outsider-folk, mida vormitakse plaadile vaiksetes nurgatagustes uudishimulike silmade alt ...

Noor, igavesti noor

Eile sai üheksakümneseks tartlasest arst Heino Noor, kes on olnud ka Eesti Kiriku taastamise juures. Ta suuri õnnitlusi vastu ei võta, liiatigi on praegu Tartus haiglas. Natuke varjul. Üldiselt ei meeldi talle oma sünnipäeva pidada, sest suure osa elust on Heinot saatnud teadmine, et just tema sünnipäeval hukati Siberis ema Salme.Julgen pidada Heinot oma sõbraks, saame mõnikord kokku ja ajame juttu. Need on pikad ...

Kevadesse «Mailauluga»

Juba üheksandat aastat saavad hea originaalmuusika hindajad nautida Tartus autorilaulufestivali «Mailaul». 3.–5. maini pakutakse Tartu Uue Teatri ja Genialistide Klubi saalides eripalgelisi kontserte, kus oma loominguga astub üles 20 autorit, laiemale publikule tuntud tegijate kõrval ka vähem teada artistid. Oodatud traditsiooniks kujunenud muusikaürituse peakorraldaja, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juhatuse esimehe Juhani Jaegeri ...

Kohtusid maa ja linn

Maapiirkondade koguduste edasine käekäik tegi sinodilisi üsna mõtlikuks. Mari Paenurm

Tartu praostkonna sinodil vaadati üle 2011. aasta jooksul tehtu, analüüsiti üldisemaid arenguid ning planeeriti edaspidist.Et Tartu praostkonna töö ja kokkusaamiste koordineerimine on keeruline, tõdes oma sinodikoosoleku avasõnades ka praost Joel Luhamets. Praostkonda kuulub 20 kogudust, mis paiknevad suhteliselt suurel maa-alal, piirnedes põhjas Avinurme ja lõunas Kambjaga. Kahtlemata on suured erinevused linna- ja ...

115 aastat adventliikumist Eestis

Päästearmee ülemaailmne juht kindral Linda Bond külastas Eestit. Kindral Bondi sõnul vajavad inimesed tänapäevases muutlikus maailmas nii hingelist kui materiaalset abi. Internet

Käesoleval aastal tähistab adventkogudus Eestis oma 115. aastapäeva. Sel puhul kutsutakse inimesi 27.–28. aprillil kevadpidustustele Tartusse. Vanemuise kontserdimajas ja Tartu adventkirikus (Lille 18) toimuvad pidustused kannavad motot «Alguse valguses». Üheskoos vaadatakse tagasi koguduse ajaloole ning otsitakse sellest inspiratsiooni tulevikuks.Peaesinejaks on Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Trans-Euroopa Divisjoni president ...

Lühidalt

Elav suhe Jumalasse ühendabNii võib tõdeda, lugedes Eesti Piibliseltsi ja misjonikeskuse koostöös ilmunud Hõimurahvaste Aja värsket numbrit, kus Eesti metodisti kiriku teoloogilises seminaris õppiv udmurt Vera Kulikova räägib kristlaseks olemisest ja narkootikumide kättesaadavusest kodukohas. Käsil on pühakirja tõlkimine udmurdi keelde.Huvitavat mõtlemisainet pakub samas Ingeri kiriku vaimuliku Arvo ...

Eriarvamused perekonnas

Eesti Kiriku toimetus sai oma lugejalt kirja, milles küsitakse nõu, kuidas toimida eriarvamuste korral peres, kui küsimus on kiriklikus talituses.Olen ise jõudnud kiriku juurde läbi otsingute ja paljude-paljude küsimuste. Olen saanud vastused, ehkki, tunnistan, on olnud päris raske, sest minu vanematekodus ei ole kommet ei kirikus käia ega ka igapäevaselt usuteemadel rääkida. Minu elukaaslane laseb mul koguduse juures ...

Moskvas koguneti palvusele

Venemaa usklikud on kogunenud palvustele, et toetada kirikut ja pühadust. Internet

Möödunud pühapäeval peeti Venemaa pealinnas Moskvas Lunastaja Kristuse kiriku juures palvusi.Palvus, millest võttis osa ligi 65 000 inimest, korraldati pühaduse ja kiriku kaitseks ja toetuseks. Sellega reageeriti sündmustele, mis on puudutanud kirikut ja usklikke viimastel kuudel Venemaa eri paigus, mille käigus on kirikud ja nende vara sattunud vandalismiobjektiks. Katedraali toodi ikoone ja pühapilte, mida on rüvetatud. ...

Usuorganisatsioonide mõjust immigrantide lõimimisel Eestis

Eelmisel aastal tegeldi Eestis 67 asüülitaotlejaga, kellest 11 oli pärit Kongost. Maailmas vajab igal aastal aga ligi 200 000 põgenikku ümberasustamist. Seni on Euroopa Liit aastas ümber asustanud 4500 pagulast. Pildil Süüria lapspõgenik Türgi pagulaslaagris.   Internet

Integratsiooni uuringute instituut tegi hiljuti pöördumise Eesti Kirikute Nõukogu poole seoses uurimisprojektiga, mille eesmärgiks on uurida ja analüüsida usuorganisatsioonide tegevust ja mõju äsja saabunud välismaalaste (uusimmigrantide ja pagulaste) lõimimisel Eestis. USAs läbi viidud uuringud näitavad koguduste järjest kasvavat aktiivsust ja mõju lõimumisprotsessis. Eestis selles valdkonnas aga ...

55 aastat puhast laulurõõmu

Laulja Kaljo Johannson oma rollide keskel. Maalilt vaatab vastu Barinkay «Mustlasparunist». Tiiu Pikkur

Tenor Kaljo Johannson tähistas oma 75. sünnipäeva ja 55 aasta täitumist lauljana kontserdiga.Viiskümmend viis aastat lauljakarjääri seljataga ja ikka endiselt muusikasõpru rõõmustamas. Kauaaegne Vanemuise ooperi- ja operetisolist tenor Kaljo Johannson (75) andis oma sünnipäeva ja lauljakarjääri juubeli puhul Tallinna Püha Vaimu kirikus 2. aprillil kontserdi «55. lauluaasta õhtu». ...