Lehenumber » Väljaanded » 18. aprill 2012 Nr 18

Lõuna-Rootsi eestlaste ühendaja sünnipäev

Heiner Erendi

Rootsi praostkonna abipraost Heiner Erendi tähistas hiljuti 85. sünnipäeva.Rakveres 23. märtsil 1927 sündinud Heiner Erendi lõpetas Väike-Maarja humanitaargümnaasiumi, enne kui elutee Rootsi viis. Seal läks ta leerikooli ja jäi kirikuga tihedalt seotuks kogu eluks. Ise ütleb ta, et jäi «ühenduslüliks koguduse ja Rootsi suundunud eestlaskonna vahel».Õpinguid jätkas Lundi ...

Moskva luterlased kogunevad üüritud ruumes

Pühakirja loevad (paremalt) piiskop Vsevolod Lõtkin, pastor Ivan Tšernišev ja diakon Sergei Kirjušatov.  Arhiiv

Siberi Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) piiskop Vsevolod Lõtkin külastas Moskvas asuvat kuulutuspunkti, mille liikmed kasutavad jumalateenistuse pidamiseks rendipinda.Piiskop Lõtkin jutlustas ning ristis ka ühe väikese lapse, kelle vanemad on kohaliku koguduse liikmed. Piiskop rõhutas vajadust kuulutada neile, kes veel on usuni jõudmata, evangeeliumi. Kuulutada sõnumit ülestõusnud Jeesusest ja halastavast Jumalast, see on ...

Viimased sõnad poliitilises määramatuses

Tundes isiklikult või lähedalt küll paljusid poliitikuid, olen ma vaid korra öelnud lahkunule ta sarga peatsis sõnad hüvastijätuks teistele. See oli Ferdinand Eisen (1914–2000), kunagine koolitegelane ja ilmselt vasakpoolne, 1940. aasta kollaboratsionist, kuid ka ametimees, tänu kellele õppis mitu põlvkonda okupatsioonialuseid matemaatikat ja keemiat algupäraste eestikeelsete õpikute järgi. Neid õppijaid ...

Argirutust eemale pühakotta, et olla osaduses

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob. Arhiiv

Neljapäeva keskpäeval on Tallinna Jaani kirikus keskpäevapalvus armulauaga. Päevase aja kohta oli tol päeval tööealisi inimesi kirikus ootamatult palju. Lugesime koos õpetaja Arne Hiobiga 139. psalmi ja siis jagas ta armulauda. Kui püüdsin pilti võtta armulauale minejaist, siis küsis mult üpris nõudlikult keegi naine, et kas mul ikka välgutamiseks õpetaja luba ka on. Ma rahustasin, et ainult ...

Piibel – Jumala ilmutus 2. osa

2.See oli väga reaalne kogemus – nähtavasti Jumala and, kingitus, mille ta andis, nähes juba siis ette mu kutsumist kunagi edaspidi vaimulikule tööle.Piibli uurimisega kaanest kaaneni tegin tegelikult algust juba päris ammu – võib-olla umbes 35 aastat tagasi noore usklikuna, päris omapead. Võtsin suured kaustikud, kuhu panin pealkirjaks «Piibel ja avastused». Ma ei jõudnud selle tööga tookord siiski ...

Palve

Franciscuse kuju kloostri ees Assisis. Tekst ja foto: Tiiu Hermat

Käisid vaikselt, oi kui tasa, järve teetut, et vaid marus rohtu sattund kalamaimu, kes just Sinu palve kõrval vaakus hinge, koju viia. Aga teest tal polnud aimu.Kandsid teda iga kalapesa suule, hulga aega silmad vajund vette maha.Kui ta viimaks koju jõudis, ytles: Kuule,Sinu peost ma enam minnagi ei taha. (Uku Masing)Ega taha minagi, sest Sinu peos on turvaline. Ma ju mahun sinna?

Hea karjane on meie ligi

«Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. ...

Eestpalve

Armuline Jumal, tänu Sulle selle eest, et Sina oled hea karjane ja juhid meid meie eluteel. Anna andeks, kui me oleme õigelt teelt kõrvale läinud, ja aita meil alati loota Sinu armastusele ja abile.

Hea karjane

Inimese elu üks põhivajadusi on turvatunne. Paraku tunneme sageli, et me ei saa olla milleski eriti kindlad, ning tihtipeale tekitab tulevik hirmu. Sellistel elu keerulistel hetkedel on hea teada, et Jumal kannab meie eest hoolt. Jumal on hea ja armastav. Nii on ajaloos kutsutud Jumalat heaks karjaseks. Jumal on karjane, kes juhib ja kannab hoolt inimeste eest. Võime teda kõiges usaldada, sest karjane on oma lambukeste poolel ja kannab nende eest ...

Oikumeeniline naistekonverents

Oikumeeniline naistekonverents «Andeksandmise vägi» toimub 21. aprillil  9.30–16.30 Tallinna metodisti kirikus Narva mnt 51.Teeme sageli üksteisele haiget, kas tahtlikult või tahtmatult. Me ei pääse ka pettumustest ja solvangutest, mis on põhjustatud nii iseenda kui teiste ebatäiuslikkusest. Andeksandmata solvangud toovad meis esile kibeduse, moonutavad meie tundemaailma ning mõjutavad meie elu. Andeksandmine teistele ja ...

Eesti palvetab

Ühendus Naised Teoloogias teatab

20. aprillil algusega kell 13 toimub usuteaduse instituudis ühenduse ettekandekoosolek.Ettekande tööstressist ja läbipõlemisest peab meditsiiniteaduste dr Eda Merisalu, TÜ tervishoiu instituudi dotsent. Diskussioon ja kohvilaud. Ettekande järel koguneb ÜNT täiskogu, et kinnitada 2011. aasta aruanne ja selle aasta tegevuskava.Ettekandekoosolekule on oodatud kõik huvilised! Palume oma tulekust teada anda hedi.vilumaa@eelk.ee

Eesti filmimuuseum kogub Eesti filmiajalugu!

Eesti Ajaloomuuseumi filmimuuseumil valmib 2012. aasta sügisel filmiajalugu tutvustav näitus «Siin me oleme! Eesti film 100» ning sellega seoses kutsutakse kõiki filmihuvilisi üles tooma näitusele Eesti filmipärandiga seotud esemeid. Oodatud on filmitootmise, filminäitamise ja turundamisega seotud esemed. Näituse koostamisel on tähtsal kohal kinotehnika (eriti vanem tehnika), filmides kasutatud rekvisiidid, ...

XIX rahvusvaheline õigeusu vaimuliku muusika festival Credo

Muusikafestival CREDO toimub Eestis alates 1994. aastast. Festivali eesmärgiks on õigeusu muusikakultuuri väärtuste säilitamine, tutvustamine ja populariseerimine.21. aprillil kell 18 esineb Tallinna Jaani kirikus kooristuudio Istok Sankt-Peterburgist. Noortekoori dirigent on Elena Pavlova, lastekoori dirigent Angela Zingarenko. Repertuaaris on vene klassikaline ja välismaa heliloojate ilmalik ning vaimulik muusika.Pileti hind 4 eurot, ...

Gounod’ missat lauldakse Tartus ja Hageris

Kammerkoor Lambertus ja Tartu Pauluse kammerkoor esitavad C. F. Gounod' missa «Messe Solennelle» 22. aprillil kl 10 Tartu Pauluse kirikus jumalateenistusel ja 29. aprillil kl 13 Hageri Lambertuse kirikus kontserdil. Dirigendid on Sigrid Põld ja Merle Liblik, solistid Laili Jõgiaas, Lennart Mängli ja Naatan Haamer. Orelil Anna Humal.