Slava Ukraine

Lehenumber 18. aprill 2012 Nr 18 Archives - Eesti Kirik

Eestpalve

Päike tõuseb taas, pimedus kaob. Elu jätkub, ees ootab kaunis päev. Oleks nii lihtne kaotada pimedus ka hingest! Julgust, kindlust, elurõõmu sinna lisada omal jõul ei suuda ... Palun sind, Issand, valgusta minugi südant, hoia mind teadmises, et oled surma võitnud ja üles tõusnud ka minu eest. Ole mu ligi ka siis, kui ma sind ei näe ...

Kirikute juurde oodatakse üle tuhande talgulise

«Teeme ära!» talgupäev on aidanud liita kogudust ja toonud inimesi pühakodade juurde. Arhiiv

Möödunud nädala lõpuga on «Teeme ära!» talgute raames pühakodade juures abilistele kohti vähemalt 1080. Korda loodetakse saada nii hooned kui nende ümbrus.Praegu on paras aeg veel ringi vaadata, kus abi vajatakse, ja sinna ka appi minna. Talgud kui suure töö osaMärtsis tegi ka muinsuskaitseamet avalduse, millega kutsuti kõiki mälestiste omanikke, haldajaid, kohalikke elanikke ja koolinoori osalema 5. ...

Eesti Piibliselts korraldab aktiivselt näitusi

Eesti Piibliseltsi üldkogul mõeldi möödunud aastal tehtule ja seati plaani käesolevaks. Sõna võtab seltsi esimees Tiit Salumäe, tema vasakul käel peasekretär Jaan Bärenson.Maarit Bärenson

Möödunud laupäeval kogunesid Eesti Piibliseltsi liikmed Keilasse üldkogule.Kõneldi mullu tehtust, käsil­olevatest projektidest ja kavandatavast. Möödunud aasta aruandest, mille esitas seltsi peasekretär Jaan Bärenson, jäi silma suur näituste hulk. Traditsioonilisele piiblinäitusele lisandusid uued stendid ja uuenenud näitust demonstreeriti emakeelepäeval Läänemaa muuseumis. Sügisel ...

Teade

EELK revisjonikomisjon valis eilsel koosolekul uueks esimeheks Urmas Paju (40), kes on Võnnu koguduse õpetaja, EELK XXVIII kirikukogu saadik Tartu praostkonnast. Revisjonikomisjoni, kirikukogu ühte alalistest komisjonidest, kuuluvad Jüri Ehasalu, Tiit Kuusemaa ja Urmas Paju. Revisjonikomisjon annab hinnangu konsistooriumi eelarve seaduse eelnõule ning konsistooriumi eelarve täitmise aruandele ja täidab muid EELK põhikirja ja ...

Riigil peab olema eetiline alus

Merille Hommik

Riigil peab olema mingi eetiline alus. Ühiskonnaelu ei ole võimalik viimsete pisiasjadeni üksikasjalikult ära seadustada, et kõik pahateod oleksid seaduskoodeksites mingite paragrahvide all üles loetud.Kui see eetiline alus on olemas, siis saab karistada ka seda kurjategijat, kelle sooritatud pahateo kohta ei ole veel konkreetset seadusepügalat koodeksisse kinnitatud. Siis ei saa enam öelda: me ei saa karistada, sest pole seadust. See ...

Koostöö eeldab ühiseid väärtusi, eesmärki ja soovi panustada

Viimastel nädalatel on minult päris mitmel korral päritud, mida ma pean meie kirikukooli, usuteaduse instituudi arendamisel kõige olulisemaks. Sellised küsimised on ka täiesti arusaadavad, sest koolijuht ongi ju see inimene, kellelt oodatakse suunanäitamist, eeskäimist ja julgustamist. Kindlasti üks märksõna, mida olen vastates rõhutanud, on koostöö. Kõik, mis sellesse lihtsasse ja kirikliku teenimise ...

Toimetuse kirjakast

Usun, kuna elan!Saatus on mulle andnud võimaluse jälgida poliitikat juba lapsest saadik. Mäletan 1940. a punaseid valimisi, kui mu isa Eduard pilkas ja narris omakeskis neid, kes panid kandidaadiks külatolguse-laiskvorsti. Kui raha asemele tuli punane rubla, nägin, kuidas mu vanem vend ja tädi naersid selle üle, pannud taskupeegli raha keskele, ja pilgates Kremli juhte rahatähel.Sõjaajal 1943. a nägin viimast korda rikast ...

Kaugemalt vaadates paistab selgemini

Läinud nädal möödus kiiresti, mõtteis lappisin ikka veel kokku vaiksel nädalal kogetut – veetsin selle katoliiklikus Leedus, mis pakkus heas mõttes kadestamisväärset ainest, aga ka mõtlemapanevat.Taolist usaldust, mis seal valitseb oma Isa vastu, pole siinmail ammu, võib-olla ka mitte kunagi nähtud. Muidugi olid kirikud igal õhtul rahvast täis, aga need, kes pühakotta ei sisenenud, said sõnumi ...

Üks küsimus

Esmaspäeval toimus Tartu ülikooli usuteaduskonnas dekaani valimine. Dekaani ametis jätkab kirikuloo professor doktor Riho Altnurme (43). Valimiskoosolekul osales hääletusel 12 koosoleku liiget, neist 11 andsid oma hääle Riho Altnurmele, kes oli ainus dekaaniks esitatud kandidaat. See näitab teaduskonna inimeste usaldust praeguse dekaani suhtes. Riho Altnurme on olnud dekaani ametis juba üheksa aastat: esimesed kolm aastat dekaani ...

Tartu Jaani kirikusse on lapsed ja noored teretulnud

Triin Käpp (vasakul) ja Elke Unt.  Arhiiv

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse programmipõhiselt korraldatud lastepooltunnid toovad kirikusse lapsi ja noori, ka neid, kel seni pühakotta asja pole olnud.Koguduse abiõpetaja Triin Käpp ja muusikajuht Elke Unt on palju aega ja energiat panustanud ning mõttetööd teinud, leidmaks rakendatavaid ideid laste- ja noortetöö tõhustamiseks kodukoguduses. On selge, et kirik peab ise endale liikmeid kasvatama ning möödunud ...

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil Kuressaare koguduse abiõpetaja Tiina Ool (Saarte praostkond) vabastati EELK XXVIII kirikukogu liikme kohustustest. Kirikukogu liikmeks Saarte praostkonnast kinnitati Siiri Rüütelmaa.Marko Tiituse avalduse alusel vabastati ta EELK hariduskomisjoni liikme kohustustest.Jätkavad koguduse teenimistLembit Tammsalu on kinnitatud Kullamaa koguduse õpetajaks ja Piirsalu ning Hanila koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. ...

Ühtsuses peitub jõud!

Peapiiskop Andres Põder (paremal) ja praost Peeter Kaldur.Arhiiv

10. aprillil Kadrinas toimunud EELK Viru praostkonna sinodil kaaluti oma tugevusi ja nõrkusi ning räägiti suuremast koostööst – kuni ühinemiseni välja.Kahte Virumaad hõlmava Viru praostkonna koguduste arv on jäänud 2010. aastaga võrreldes samaks – 19. Liikmemaksu tasunuid on praostkonnas kokku 1917, aasta varem oli neid 2082. Noored ja kinnisvara «Liikmesannetajate vähenemine on olnud küllalt suur (8 ...

Argentinas on veel neid, kes eestikeelset jumalasõna ootavad

Jumalateenistusel Reformatsiooni kirikus teenisid õpetajad Cesar Gogorza ja Tõnis Nõmmik. Fotod: Kadri Munro ja Andres Vaher

1957. aastal Argentina eestlaste asutatud E.E.L.K. Buenos Airese Reformatsiooni (La Reforma) kogudus tegutseb tänini, ainult et viimased viis aastat on see hispaaniakeelne. Koguduse kunagine õpetaja, kaitseväe emeriitpeakaplan Tõnis Nõmmik oli 7.–20. märtsini Buenos Aireses kohalike eestlaste kutsel külas. Viie aasta järel peeti seal taas jumalateenistust, kus hispaania keele kõrval kõlas ka eesti keel.Hispaaniakeelne ...

Anu parimad aastad

Anu Väliaho on pärast 19 aastat kestnud kuulutustööd  võõrsil taas kodus.Arhiiv

Täna saab meie misjonär ja kiriku töötegija Anu Väliaho kuuekümneseks. Kuidas teda portreteerida? Anu on Anu.Minu esmatutvus Anuga jääb nii paarikümne aasta taha, kui mina käisin Tallinnas usuteaduse instituudi õhku nuusutamas ja tema oli tulnud kindla sooviga asuda tööle jumalariigi heaks. Või tegelikult ma ei teagi, kas ta tol hetkel mingit ametlikku kutset saanud oli, kõrvaltvaatajana pidasin teda ...

Endel Loo hindab ja otsib rõõmsat kodutunnet

Kuressaares elab ja sealse koguduse liige on tarbekunstnik Endel Loo, kel eluaastaid kogunenud juba 91.1994. aastal kodumaale naasnud ja Saaremaale asunud Endel Loo (fotol) on aktiivne vaatamata eale. Hiiu- ja Saaremaa liikumispuudega inimesed kuulevad tema mõtteid Soome-Eesti ühisprojekti «Virtu» kaudu. See kujutab endast vestlusringi, kus saatejuht on koha võtnud Kuressaare päevakeskuses, kuulajad-osalejad aga kodudes kaameraga varustatud ...