Lehenumber » Väljaanded » 4. aprill 2012 Nr 16

Peetri kirik on tehtud nähtavaks

Praegu on Tartu Peetri kiriku esine harjumatult avatud, pakkudes hoonele suurepärase vaate. Peatselt võime aga rõõmustada uue haljastuse üle. Rita Puidet

Tartus Narva mäel köidab möödujate pilku uhke Peetri kirik, mis aastakümneid oli varjatud suurte puudega. Nüüd on vaade kirikule avatud.Koguduse õpetaja Ants Toominga sõnul olnud üks mõtteid, kui ta 2009. aasta lõpul koguduse valitud õpetajana kirikusse tuli, et suuri puid tuleks hoone ümbert maha võtta, sest linna suurim pühakoda ei paistnud nende vahelt välja. «Metsa koht olgu ...

Juuda elu ainus otsustav tegu

Giotto di Bondone. Juudas reedab. 1304–1306. Arena kabel, Padua. Repro

Pühakiri on antud meile selleks, et ta läidaks meis inspiratsiooni, tõmbaks meis käima oma loo, sest ainult nii saab lunastusest isiklik lunastus. Olgu selles kirjatükis lubatud mul esitada – pro domo mea – oma praeguse hetke kujutlus. Sa võid sellega mitte nõustuda, mu vend või õde Kristuses, sest see on su õigus, ent kordan, tegu on isikliku kujutlusega tollest salapärasest Kerioti mehest.Juudast on vist võimalik ...

Oikumeenilisel ühisseminaril kõneldi kristlikust kasvatusest

Eestis käis Soome Oikumeenilise Nõukogu 17-liikmeline delegatsioon, kasvatusosakonna liikmed ja kasvatusala asjatundjad, et osaleda Eesti Kirikute Nõukogu ja Tartu ülikooli usuteaduskonna ühisseminaril. Delegatsioon külastas Eesti Kirikute Nõukogu, EAÕK kirikuvalitsust, Pirita kloostrit, toomkooli, Tartu katoliku kooli, kristlikku noortekodu. Tartu ülikoolis peeti ühisseminar «Kool ja kogudus», kus kõneldi ...

Palve

Foto: Marina Tarassova

Saab valgemast valgem olla vaid luik:läbi lume viib tee, läbi taeva ta huik. Tõuseb räitsakaist helendav tuline lõõm.Mõrust karikast joodud on viimne kui sõõm.Jätad lumise haua ning viimseni andud.Oma kutsumist tajudes taevasse kandud. Läbi surma viib elusse helendav tee:huika, leegitsev luik, me lendame veel!

Ta tuleb otsekui kevadine vihm

Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad. (Ho 6:1–3)Sel pühapäeval tähistab kogu kristlik ...

Kristus on surnuist üles tõusnud!

Selles maailmas oma alati oma rõõme ja oma muresid. Elus on oluline näha mitte üksnes selle pahupoolt, vaid märgata ennekõike head ja ilusat. Ülestõusmispühad annavad selle hea märkamiseks palju põhjust.Pikk ja külm talv, mil kogu loodus on otsekui välja surnud, on seljataga ja võime märgata, kuidas ilm läheb iga päevaga üha soojemaks ja kogu loodus ilusamaks. See on kevadpühade ...

Portreenäitus Rakvere noortemajas

Möödunud neljapäeval avati koguduse noortemajas Harku noortekeskuse kunstiõpetaja Oivi Tulve (fotol) maalinäitus katoliku kirikuga seotud inimestest. Avamisele oli kutsutud ka preester Ain Leetmaa, kes tutvustas katoliiklust ja vastas huviliste küsimustele. Koguduse õpetaja Tauno Toompuu ütleb, et näitus annab valiku inimestest, kes panustavad katoliku kiriku ellu. Üks maal on näiteks meile hästi tuntud isa Vello ...

Ristiteerännak väikestele ja suurtele

Tallinna lastetöö toimkond korraldab suurel reedel Tallinna kirikuid läbiva ristiteerännaku. Rännak algab kell 13 Jaani kirikust, peatuspaigad on Vabadussõja risti juures, Kaarli kirikus, nelipühi kiriku Toompea keskuses, Rootsi-Mihkli kirikus. Rännak lõpeb kell 15.

Kirikumuusika osakonna täienduskursus

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakond kutsub huvitatuid 10. aprillil osalema kursusel «Muusikatöö lastega».Koolitus algab kell 10 instituudis (Tallinn, Pühavaimu 6), selle viivad läbi Haapsalu Püha Johannese koguduse koorijuht, muusikaõpetaja ja helilooja Sirje Kaasik ning Tallinna Kaarli koguduse lastekoori juht ja muusikaõpetaja Maarian Lend.Registreeruda 6. aprilliks aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee, tel 514 6341 ...

Raamat pühast maast ja juutidest praegu soodushinnaga

Arne Hiobi raamat «Püha maa, juudid ja Jeesus» on mõeldud kõigile, keda köidab püha maa, eelkõige aga ajaloo- ja teoloogiahuvilistele, nii lugejaile kui ka pühal maal rändajaile. Iisraeli külastamine ja selle paikade tundmaõppimine on soovitatav kõigile – olgu usu või kultuuri seisukohalt. Pole tõsi, et algsetest paikadest pole enam midagi teada. Iisrael on küll korduvalt rusudeks lõhutud ...

Tuhala kirikus

8. aprillil kell 14 armulauaga jumalateenistus kirikus. Uute kirikukellade pühitsemine. Kellad tõstetakse torni hiljem, kellade esmakordne helistamine leiab aset suve alguses. Hetkel saab Saksamaal valatud kelli näha altari ees.

Kose kirikus

8. aprillil kell 11 armulauaga jumalateenistus. Ümberehitatud kiriku pühitsemine.Kose kiriku muuseum-arhiiv-raamatukogu rajamise käigus taasavati kiriku põhjakülge jäävad 19. sajandist pärit kõrged aaderdatud uksed, mis eraldavad kiriku põhiosa juurdeehitusest. Selle tulemusena on kirik saanud uue ilme.

Muusikaõhtu Tartus

8. aprillil kell 18 on Tartu katoliku kirikus muusikaõhtu «Ülestõusmise rõõm».Eesti, bretooni, hispaania, prantsuse ja kreeka muusikat esitavad Vaikuse Muusika Stuudio ja ansambel Triskele.Tasuta.

Koolitus lähisuhetest

14. aprillil kell 10.30–16.30 on Tartu Salemi kirikus Kalevi 76 koolitus abielupaaridele ning neile, kes teevad või tahavad teha peretööd.Teemad on valitud lähisuhtes aktuaalsete teemavaldkondade seast (suhtlemisoskus, partneri väärtustamine, ajakasutus, konfliktidega toimetulek jne). Koolituspäeva jooksul toimub kaks seminari seitsmest ning koolitaja koolitus. Sarja on koostanud Karita ja Meelis Kibuspuu. Koolitus toetub kristlikule ...

Vaikse nädala kontserdid

Kontserdiga «Cantate Domino» tuleb kuulajate ette Narva koguduse ansambel Cantatores Narvensis, orelil saadab Tuuliki Jürjo. Kavas on Pergolesi, Hallseri, Bachi ja Bortnjanski loomingut. Pileti hind 5 või 3 eurot. 4. aprillil kl 18 Jõhvi Mihkli kirikus, 6. aprillil kell 12 Narva väikeses kirikus ja samal õhtul kell 17 Tartu Jaani kirikus.