Slava Ukraine

Lehenumber 28. märts 2012 Nr 14/15 Archives - Eesti Kirik

Algus tõelisele retkele

Tegijail on põhjust rõõmu tunda. Saatesari on lõpuni jõudnud ja alustab raadioeetris lähiajal uut ringi. Paavo Pihlak (vasakult), Mare Pihlak, Aare Kimmel, Leevi Reinaru ja Gea Talts. Sirje Semm

Piibliridade «Alguses lõi Jumal taeva ja maa» ja «Jah, ma tulen varsti!» vahele jääb kuus aastat tööd. Laupäeval tähistati Rannamõisa kogudusemajas pidulikult sarja «Piibel kaanest kaaneni» lõppu ja eile kõlas eetris viimane osa Johannese ilmutusraamatust. Soome raadiomisjoniorganisatsiooni Sanansaattajat (SANSA) abiga tootsid misjonikeskus ja Pereraadio piibliõppesarja «Piibel kaanest ...

Pühast palmipuudest

Merille Hommik

Eelmisele pühapäevale langesid juhuse tahtel mitmed tähtpäevad: 5. paastuaja pühapäev, paastumaarjapäev ja küüditamisohvrite mälestuspäev. Kõigi nendega kaasnevad teatud kujutlused, teadvustatud või teadvustamata, innustavad või halvavad. Kujutlustel on suur vägi.Claude Duneton on sõnastanud aforismi: «Me näeme ainult seda, mida vaatame, ja vaatame üksnes seda, mis on meie peas ...

Sõna kirik

Luteri kirikut tuntakse sõna kirikuna. See on saanud alguse Lutheri usupuhastuse peamisest avastusest, et Jumala sõnal on usu jaoks ülim autoriteet. Sõna kaudu sünnib usk ja sõna vahendusel usk püsib. Sellepärast on sõnal keskne osa jumalateenistuses ja nähtavaks saab sõna sakramentides. Sõna on iga kristlase jaoks eluleib, mis päevast päeva usule ja lootusele rammu pakub.Jeesus selgitab Jumala ...

Et õpiksime tasadust ja alandlikkust

Palmipuudepüha on jälle käes. Jeesus seisab Õlimäel ja silmitseb püha linna. Kuldse kupliga Kaljumošee asemel särab tema ees Jeruusalemma tempel, mille roomlased neljakümne aasta pärast hävitasid. Tulevasi sündmusi oli Jeesus juba ette kuulutanud. Õlimäel seisnud ja Jeruusalemma väisanud oli ta varemgi. Matteuse, Markuse ja Luuka loodud pilt, kus kirjeldatakse ainult Jeesuse viimset teekonda pühasse ...

Tänutäheks sai Ulrike laulu sisse

Möödunud nädalal toimunud visuaalse kultuuri festival «Maailmafilm» tõi tähelepanu Ulrike Kochile, kelle dokumentaalfilm «Regilaul – laulud õhust» esilinastus läinud novembris Zürichis. Film võeti soojalt vastu ja eestlased tegid Ulrikele kõik tagasi ehk Jaak Johanson pani ta laulu sisse ja kandis selle esilinastusel ka ette: «Veere, veere, filmikene /…/ Ulrike, sa õekene /…/ Ulrikene, hullukene, ...

Algab ajalooliste tähtpäevade ettevalmistamine

Reformaator Martin Luther.  Peeter Paenurm,  linoollõige

Viie aasta pärast saame tähistada kaht suurt juubelit. 2017. aastal täitub 500 aastat reformatsiooni sünnist ja 100 aastat I Eesti kirikukongressi toimumisest.31. oktoobril 1517 naelutas Martin Luther Wittenbergi kiriku uksele 95 teesi, kus ta mõistis hukka indulgentside müümise. Nende teeside üle pidi tulema avalik väitlus Wittenbergi ülikoolis, mis jäi aga olemata. Selle asemel levisid need kogu riigis ja panid ...

Norra vaimulikud Eestis

Viisteist pastorit Norrast – üks metodist, ülejäänud luterlased – külastasid oma Tallinna-visiidil ka EELK kirikuvalitsust. Arho Tuhkru

12.–14. märtsini Eestit külastanud 15 Norra pastorit tutvusid EELK ja teiste Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega.Visiit sai teoks norralaste endi initsiatiivil, kes soovisid külastada Tallinna ning siinseid kiriklikke institutsioone, mille käekäigule nad tegevust toetades kaasa on elanud. Huviorbiidis oli möödunud aastal loodud Mustamäe kogudus, mida külalistele tutvustas õpetaja Tiina Klement, ja diakooniahaigla; ...

Piiskoplikul nõukogul oli rohkelt arutamist

20. märtsil toimunud piiskopliku nõukogu korralisel koosolekul ei otsustatud ära, millist teemat hakkab kandma järgmine, Issanda aasta 2013 EELKs.Küsimuse aastateema fookustamisest järgmisel kalendriaastal tõstatas peapiiskop Andres Põder, kes kutsus praoste üles selle üle mõtlema ning järgmiseks nõukogu koosolekuks 22. mail oma ideega välja tulema. Kohapeal käivitunud mõttetalgutel sõeluti ...

Ansambel Säde sai aastaseks

Ansambli Säde säravad lauljad Triin Kilo (vasakult), Dagmar Rannak, Tuuli Raamat ja Ats Nisov. Koguduse arhiiv

Helsingi eestikeelse kogudusetöö ansambel Säde tähistas veebruaris oma esimest sünnipäeva. Ansambli algatajateks võib pidada selle juhendajat Dagmar Rannakut ning eestikeelse kogudusetöö vaimulikku Tuuli Raamatut. «Juhtisin varem samalaadset ülistusgruppi Viljandis. Rääkisin, et tahaksin jälle taolist laulurühma õpetada, ja Tuuli ütles, et tahab sellises laulurühmas laulda. Nii see ...

Nädalavahetus noortele täis muusikat ja elamusi

egusad päevad Viimsis, kus kokku said bändilaagris muusikat teha ihkavad noored. Kaarel Vahermägi

Viimsi koolis peeti ühel nädalavahetusel ainulaadset bändilaagrit. Need päevad olid poolesajale üle Eesti kokku tulnud noorele täis muusikat, pilliharjutamist, esinemisvõimalust ja uusi sõpru. Mitmed osalenud väitsid, et raske on ette kujutada ideaalsemat laagrit. Bändilaagri peakorraldaja Daniel Reinaru sõnul oli see paigaks, kus noored said ühise osaduse kaudu Jumalat paremini tundma õppida ja leida uut ...

See aasta on kirikumuusikutele koorilauluaasta

Liidu juhatuse esimehe Tuuliki Jürjo sõnul oli 2011. aasta hoogne kirjastamise aasta. Tiiu Pikkur

EELK Kirikumuusika Liidu (KML) üldkoosolekul tehti kokkuvõte 2011. aastast, mis lauluraamatuaastana pakkus muusikutele uusi väljakutseid, ja peeti tulevikuplaane.Assessor Tiit Salumäe tõi lauluraamatuaasta sündmustest välja kolm: helilooja Roman Toile elutööpreemia andmine, koraalimaraton Haapsalus ja konverents «Quo vadis, KLPR?» ning sellele järgnenud jumalateenistus Tallinna toomkirikus.Koraalimaratonist ei ...

Mis on mis?

Järgnevad read ei moodusta vastulauset Alar Kilbi artiklile «Rahvuskonservatismi uuestisünd» (EK 29. veebr). Esinesime koos tema ja mitme teisega artikliraamatu «Mitmekülgne konservatism. Konservatiivse maailmavaate olemusest, ajaloost ja tulevikust" (Tallinn 2011) esitlusel Tartus 16. veebruaril. Siinkirjutaja ettekanne «Konservatiivsus meie ümber» jäi lindile, käesolev artikkel aga läheb tollasest ettekandest ...

Kas see on lahkukasvamine?

Olen tänu Eesti Kirikus ilmuvale rubriigile saanud juba paraja hulga kirju, mille kirjutajatel on ühel või teisel viisil tekkinud olukord, mis justkui nõuaks abikätt või nõuannet kõrvalt. Tänase kirja autoriga olen vahetanud mõtteid veidi pikemalt, seepärast on nüüd võimalik tema nõusolekul avaldada kiri, milles on informatsiooni just nii palju, et mõni teeots võiks juba kätte paista ...

Viimaks ometi saan süveneda ka eesti filoloogiasse

Autor võtmas vastu kingitusi ja õnnesoove. Juune Holvandus

«Lõpuks ometi olen niikaugel, et hakata tegelema süvitsi eesti keelega,» ütles Marju Lepajõe oma «Roomlaste taltsutamise» esitlusel 6. märtsil Tartu kirjanduse majas.Vastse raamatu saamisloost teatab autor ise järgmist: «Püüdsin tekitada teatavat ajastudokumenti: seda, millisesse situatsiooni satub antiigile disponeeritud inimene, kui ta liigub ajastute vahele ja seejärel taasiseseisvunud Eestisse, ...

Erinevad kihid püha maa muljetes

Hebroni sünagoogis. Palvetamise ajal on juudil pea kaetud. Mees kannab tefilliini, rihmade külge kinnitatud kahte väikest karpi, mis sisaldavad teatud lõike Toorast, juutide pühakirjast. Ühte karbikest kantakse otsmikul, et palvetaja mõtleks oma usust, teine kinnitatakse vasakule käsivarrele, et tuua usk südamele lähedale.   5 x Urmas Tamm

Eesti Kirik kutsub lugejaid järjekordsele reisile Jeesuse sünnimaale 12.–20. aprillini. Reisijuht Juune Holvandus meenutab muljeid varasematelt Iisraeli reisidelt.Pühale maale saabuja esimene mulje, jahmatus ja rõõm kerkivad arusaamast, et see ongi tõesti kõik siin ja päriselt olemas. Vaade Õlimäelt näitab valgetest kividest Jeruusalemma linna, ümbrust ilmestavad tumerohelised põõsad. Ketsemani aed on ...