Slava Ukraine

Lehenumber 7. märts 2012 Nr 11 Archives - Eesti Kirik

Ja anna meile rahu

Pühakoda on paik, kus avaneb taevas ja ergastub palvemeel. Joel Siim

Kuigi hea on iga päev palvetada, aga ka pidevalt palves olla, pööratakse palvele eriliselt tähelepanu tuhkapäevaga alanud paastuajal, mis jätkub kannatusajaga märtsis. 2. märtsil tähistati ülemaailmset palvepäeva.  Palve imet oleme kõik kogenud. Mäletame ja kinnitame, et laulsime oma riigi vabaks ja isamaalistel kogunemistel laulame taas hardalt «Looja, hoia Maarjamaad ja andesta meile me ...

Kutsume Eesti Kiriku lugejaid suvisele Läänemaale

Eesti Kiriku lugejate reis toimub 20.–21. juunil Harju-, Lääne- ja Pärnumaal.Teekond algab Tartust ning kulgeb edasi marsruudil Tallinn – Rannamõisa – Paldiski – Harju-Madise – Padise – Harju-Risti – Nõva – Rooslepa – Noarootsi – Haapsalu – Ridala – Põgari – Kirbla – Lihula – Mihkli – Pikavere – Pärnu-Jaagupi – Märjamaa – Tallinn – Tartu.Külastame nimetatud kirikuid ja palvemaju, Paldiskis naudime ka pankranniku võlu, ...

Putin valiti presidendiks

Pühapäeval, 4. märtsil valiti järgmiseks kuueks aastaks Venemaa uueks presidendiks Vladimir Putin.Venemaa keskvalimiskomisjoni kinnitusel valiti Vladimir Putin Venemaa Föderatsiooni presidendiks juba esimeses voorus, tema kasuks andis oma hääle 45 miljonit valijat, mis moodustas üle 63 protsendi hääletajatest. Valimisaktiivsus oli 65,3 protsenti. Venemaa presidendivalimistel sai oma hääle anda ka Tallinnas, Narvas ...

Kunstist, meelelahutusest ja kohtumõistmisest: seega streigist

Merille Hommik

Kirikulehe ilmumise ajaks on Eestis tõenäoliselt alanud üleriigiline õpetajate streik. Osalemisest andis 29. veebruari seisuga teada umbes 15 000 koolmeistrit, neist enam kui 4000 Tallinnast. Oma toetusest pedagoogide nõudmistele on teatanud tervishoiu-, transpordi- ja päästetöötajad.Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand kirjutab: «Tulekul on streik ja sellised asjad on mulle ikka meeldinud. Ka praegune meeldib, tegevuskunsti ...

Eesti Kirik – Sinu sõber

Äsja möödus ajalehe Eesti Kirik taas ilmuma hakkamisest kakskümmend kaks aastat. Mul oli õnn 1990. aasta märtsi esimesel pühapäeval koos professor Evald Saagi ja tollase peatoimetaja Joel Luhametsaga osaleda ajalehe esimese numbri õnnistamisel Tallinna Kaarli kirikus. See oli meeldejääv sündmus ja oluline teetähis kogu meie kiriku jaoks. Väga paljud koguduseliikmed, nii need, kes olid aastaid ustavalt ja ...

Paastuaja puudutus

Asjaolu, et elan äärelinnas, annab mulle võimaluse suhelda inimestega, kes kasutavad linnatransporti. Nii saan kuulda ka uudiseid, mida muidu ei kuulaks. Imestan, kui paljud inimesed on nakatunud nurisemise ja mahategemise moehaigusesse. Pilamine ja nüpeldamine on kahjuks levinud kristlastegi hulgas. Kuulen naabritelt uudiseid, mille puhul muud ei saa teha kui vaid teadmiseks võtta. «Aga leht kirjutas, kas sa siis ei ole kuulnud?» Nii ...

Astuks ühe sammu veel

Märts on juhtinud teravdatud tähelepanu majandusküsimustele. Üheks põhjuseks on kindlasti tuludeklaratsioonide esitamise aeg. 1. märtsi Eesti Päevalehes jäi silma lugu maksuametist, kes on palganud 90 uut töötajat. On meeldiv uudis, et lisandunud on sadakond uut töökohta. Tegu on revidentidega, kes hakkavad ründama kahtlase maksekäitumisega ettevõtteid. Tsiteerin: «Maksuamet planeerib uue ...

Hurda pärand nõuab hoidmist

See pole üksnes tartlaste või nn eesti asja hinges kandjate küsimus. Kuidas kord kirikuõpetaja Jakob Hurda eestvedamisel kogutud vanavara vilju väärilistes salvedes hoida, on Eesti riigi ja rahva ühine ülesanne. Kompromissitu on nõue rajada seks otstarbeks kohane hoone. Täpsemini keskus või keskkond, kus sajandite eest kogutud esemelist ja vaimset kultuuripärandit koos tänapäevaste lisandustega hoida, ...

Kinnipeetaval on õigus järgida oma usutunnistust

Justiitsministeeriumi väljaandel ilmunud vanglate kaplaniteenistuse käsiraamat.

Äsja ilmunud «Vanglate kap­laniteenistus ja usuline töö vanglas» on mõeldud käsiraamatuks kõigile, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku usulise tööga vanglateenistuses.  Justiitsministeeriumi väljaande toimetaja, vanglate osakonna nõunik-peakaplan Johann-Christian Põder täpsustab eessõnas teose peaeesmärgid: tugi kaplanitele, abi vanglateenistujatele, valvurite ...

Teenistuslepingute sõlmimisest

Kogukonna vaimulik teenimine nii sõna kui sakramendi kaudu nõuab iga koguduseliikme panust.Mari Paenurm

Konsistooriumis peeti EELK praostide õppepäev vaimulike teenistuslepingute teemal.Teenistuslepingute sõlmimine on praostkonniti ja koguduseti väga erinev. Põhimõtteliselt on konsistoorium loonud võimaluse neile vaimulikele, kellele kogudus ei suuda miinimumpalka maksta (1,5kordne riiklik miinimum), tagada see summa solidaarsuskassamaksuna kogutavatest summadest. Solidaarsuskassamaks koguduste jaoks on 5% ülemöödunud aasta ...

Lühiuudised

Ilmus trükis ristimisest liikmeskirikutes Tegemist on kokkuvõttega Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) teoloogiakomisjoni ristimisteemalisest arutelust aastatel 2008–2010, materjali on trükivalmis toimetanud Tauno Teder. Eessõnas rõhutab EKNi president piiskop Einar Soone, et see üllitis aitab mõista Kristuse poolt apostlitele antud ristimise ülesannet. Vaatamata ristimispraktikate erinevusele konfessiooniti, lähtuvad kõik ...

Kuuskümmend kolm aastat Jumala põldu kündmas

Kuno Pajula koos oma truu seltsilise Bibiga. Kohe asutatakse lõunasele jalutuskäigule minema. Tiiu Pikkur

Kuno Pajula on sündinud siis, kui Eesti riik oli alles noor, kasvanud üles vabas Eestis, näinud oma riigi hukku, elanud üle sõja- ja okupatsiooniaastad ning osa saanud Eesti taasiseseisvumisest. 11. märtsil 88aastaseks saav emeriitpeapiiskop teenib siiani ustavalt Jumalat ja kirikut. Kuidas elab ja millest mõtleb meie vanim vaimulik?Kindel päevakavaToimekas vanahärra elab Mustamäe liftita kortermaja neljandal korrusel, truuks ...

Talvekülm ei seganud andunud lauljaid

Matti Kämärä

Laupäeval avati talvise laulupäevaga «Jää hääl» Toila laululava. Teiste seas käis laulmas ka Narva Aleksandri koguduse koor Alfa & Omega.Lauluhuvilistele ei saa esinemisest kunagi küllalt, nii registreeris ka Tuuliki Jürjo (fotol vasakul) enda juhendatava koori uue laululava avapeole. «Käime igal pool laulmas, olime ka punklaulupeol. Tundus, et on huvitav üritus. Palju sõltub esinemiste puhul ...

Vabatahtlikud läbisid tugiisikukoolituse

Koolituse läbimise tunnistuse sai ka Natalja Kravets.  Väino Silm

Eesti Kirikute Nõukogu president piiskop Einar Soone andis 29. veebruaril tunnistused järjekordsele rühmale tugiisikukoolituse läbinud vabatahtlikele. Koolituse läbiviijad on konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus ja Balti kriminaalpreventsiooni instituut. Koolitusel õpetati aktiivset kuulamist, intervjueerimist, oma piiride ja kinnipeetavate riskide ning vajaduste tundmist, õiguslikku raamistikku tugiisikute ...

Heli lastele moraali ei loe

Heli Iljašenko elu keerleb laste ümber kodus, tööl ja kirikus. Fotol koos auhinnamängus võidetud kohvimasinaga, mis läks päris õigetesse kätesse. Rita Puidet

Oh Jeesus, oma püha nime mu südamesse kirjuta,et Sinu suure armu ime  võiks hinge sisse vajuda,et sõna, töö ja terve elu siis kuulutaks Su nime ilu! (KLPR 264: 4)Kui kellelgi oma laste kasvatamisega probleeme on, saaks kindlasti head nõu Risti koguduse pühapäevakooli õpetajalt Heli Iljašenkolt, kaheksa lapse emalt ja pika staažiga lasteaiaõpetajalt.Kristlasena on Heli alles noor, aga hakkaja ja tugevalt püha ...