Slava Ukraine

Lehenumber 18. jaanuar 2012 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Urvastes on kogudus kogukonna teenimiseks

Urvaste koguduse traktorid on rakkes koguduse ja kogukonna hüvanguks. Arhiiv

Urvaste kogudus Võru praostkonnas on leidnud viise, kuidas peale liikmeannetuste sissekasseerimise kosutada koguduse eelarvet. Kui koguduse peamiseks sissetulekuks on liikmeannetused, annetused korjanduskarpi ja kiriklike talituste eest ning omavalitsuse ja sõpruskoguduste tegevustoetused, siis Urvastes on leitud teisigi võimalusi. Pakkudes konkreetse hinnakirja alusel ümbruskonna elanikele erinevaid teenuseid, on kasu kahesugune. Olulisim on moraalne: ...

Koostöövaimust kantud toidutare

Perenaised Vaike Simmo (vasakult) ja Krista Kanaitševa on rahul: tummine supp sai viimase sortsu maitseaineid ja on valmis lauale andmiseks. Tiiu Pikkur

Teisipäeviti ja kolmapäeviti pakub Nõmme Rahu kiriku toidutare vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes inimestele sooja toitu. Nõmme linnaosa valitsuse ja Rahu koguduse koostööna alustati seda tegevust eelmise aasta oktoobris, esialgu kord nädalas, kuid uuest aastast juba kaks korda. Toetajate toelToitu valmistatakse ja pakutakse Nõmme koguduse pastoraadis, kokad, abilised on kõik oma koguduse inimesed. Toidutare perenaine ...

Harjumaa 2011. aasta tegu

Vaikuse laste rahupaiga avamine Harju-Ristil tunnistati maakonna aasta teoks.Harju maavanema Ülle Rajasalu pidulikul vastuvõtul anti traditsiooniliselt üle 2011. aasta Harjumaa teenetemärgid, kultuuripärli tiitel ning selgusid tublimad ettevõtjad ja ettevõtmised. Aasta tegu 2011 on Vaikuse laste rahupaiga avamine Padisel Risti kirikuaias MTÜ Vaikuse Lapsed poolt. Surnult sündinud ja sündimata laste rahupaiga tarvis on teinud ...

Talvine vastuvõtt EELK Usuteaduse Instituudis

Ei jää talv taeva ega haridus saamata. Küllap leiab suusasõber õiged metsatukad ja õpihimuline endale sobiva eriala. Usuteaduse instituudi kolm riiklikult tunnustatud õppekava pakuvad selleks erinevaid võimalusi. Sessioon­õppe vorm eeldab siin mahukat iseseisvat tööd. Instituudil on selleks olemas eriti rikkalik ja mitmekülgne raamatukogu.Kõige laiema põhiettevalmistuse kirikutööks saab ...

Julgust mõtelda!

Merille Hommik

Lagle Parek ütles Vikerraadio aastalõpuprogrammis ühe mõtte, mis väärib alanud aastal kindlasti kaasa- ja edasimõtlemist ning minu meelest ka omaksvõtmist. Ta manitses kõrgeid ametiisikuid, et nood ei valiks abilisteks mitte endale takka kiitvaid nõunikke, vaid vastu vaidlejaid, sest dispuut viib edasi. Tahaks, et Eesti kodanikud oleksid mõtlevad, pakuksid ideid, julgeksid neid välja öelda, julgeksid ...

Inimlikkuse otsinguil

Tuntud soomerootsi psühhoterapeut ja kirjanik Tommy Hell­s­­­ten püstitab oma raamatus «Ohustatud inimene» küsimuse: kas inimlikkus on muutunud liiga kalliks? Ning vastab, et ühiskonna arenguid jälgides ei ole seda tõsiasja – nimelt inimlikkuse defitsiiti – võimalik eirata. Pangad õpetavad oma kliente suhtlema betoonseinaga või maksma arveid internetis. Remonditöökodades ajame asju ...

Kes kaitseb meie riiki?

Jeesus ütles juutidele, kes temasse uskusid: «Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõe, ja tõde vabastab teid» (Jh 8:31–32). See kehtib aga ka ajalike asjade juures: inimene, kes ei tea, kes ta on ning mis talle oluline on, pole ka vaba inimene mingis arukas tähenduses.3. jaanuaril 1920 kell 10.30 vaikisid Eesti Vabadussõjas relvad. Tuhandete ohvrite hinnaga oli eestlastest ...

Kõik on kokku muinaslugu

Kui jõulud oleks veel ukse ees ja pühadenumbri planeerimine käsil, poleks küsimust, millise meeleolufotoga esilehel alustada. Vähemalt oleks mul arvestatav kandidaat enda klõpsitute hulgast läinudpühapäevasest Urvastes käimisest. Aga pühad, ka vana kalendri järgi, on selleks korraks siiski ajalooks saanud ja minu postkaardi mõõtu pildid talletuvad isikliku mälu annaalidesse. Olin juba jõudnud ...

Jumalateenistuste ja talituste juhendis saab teha parandusi

EELK piiskopliku nõukogu liturgiakomisjon lõpetas novembri alguses eelnõu «Jumalateenistuste ja talituste juhend» koostamise ja esitas selle 15. novembril piiskoplikule nõukogule. Koosolekul tutvuti juhendi eelnõuga ja otsustati panna see EELK kodulehel sisevõrgus üles tutvumiseks kõigile vaimulikele ja kaastöölistele. Juhendi kohta saab 1. veebruarini esitada komisjonile parandus- ja ...

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi: taotle autasu

EELK Teeneteristi on saanud kokku 138 inimest. Eelmisel aastal sai peapiiskop Andres Põderilt (vasakul) Teeneteristi 3. järgu ordeni Mikk Üleoja, Kaarli koguduse kontsertkoori peadirigent. Erik Peinar

EELK autasude komisjon ootab hiljemalt 1. veebruariks ettepanekuid tublide inimeste autasustamiseks. EELK autasude komisjoni koosolekul 10. novembril 2011 vaadati tagasi möödunud aastate tegevusele ja tõdeti, et tänuüritus nelipühal Tallinna piiskoplikus toomkirikus on leidnud avalikkuses hea vastukaja ja võetud hästi omaks meie koguduste ja kaastööliste seas.Pidulik nelipüha päevKa käesoleval aastal on ...

Lühiuudised

Rochesteri piiskopkonna delegatsioon tuleb EestissePorvoo osaduskonna raames toimuva EELK ja anglikaani kiriku Rochesteri piiskopkonna koostöö jätkuva märgina külastavad naaberkiriku vaimulikud Eestit.Külaskäigu raskuspunktiks on EELK vaimulike konverents Roostal, kus osalevad anglikaani kiriku Rochesteri piiskopkonna piiskop James (pildil), koostöögrupi eestvedaja preester David Kitley ning Chathami koguduse preester Alan ...

Ilmus raamat mälestiste restaureerimisest

Muinsuskaitseameti trükis «Mälestiste restaureerimine. Enne ja pärast. 2005–2011» on peagi huvilistele kättesaadav. Kaheksakümnest leheküljest koosneva teose, kuhu on kogutud osa aastatel 2005–2011 muinsuskaitseameti rahalise toetuse abil restaureeritud ehitismälestistest, on koostanud Britta Lainevool ja Ülo Puustak. Iga mälestise juures on peale fotode ka andmed objekti omaniku, töö projekteerija ja teostaja ...

Andres Põder: oluliste asjade jaoks on alati aega

Andres Põder soovib, et koguduseinimesed jõuaksid oma eluhoiakuga ka ühiskonda. Daisy Lappard

Aastale tagasipilku heites arvab peapiiskop Andres Põder lehele antud intervjuus, et muutuma peaks kindlasti kristlaste missioonitunnetus, tugevnema tahe panustada koguduseellu. Möödunud aastal tähistasime mitme tähtsa ajaloolise sündmuse 20. aastapäeva. Märkimisväärne oli koguteose «Usk vabadusse» ilmumine. Selles teoses, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäevale, on kaasaegsete artiklid ...

Pidulikus osaduses uues kirikusaalis lõunanaabritega

Girts Kalninš tervitamas uuest kantslist, tagaplaanil istub peapiiskop Jānis Vanags. Arvo Lasting

Pidulikust sündmusest Lätis Ērģeme koguduses oli osa saamas ka sõpruskoguduse Helme esindus. Kogudusemajas olid tehtud põhjalikud renoveerimis- ja ümberehitustööd. Oli valminud uus altar ja kantsel, mida 17. detsembril pühitseti.Ērģeme kihelkond on Helme kihelkonna vahetu lõunanaaber. Kahe kihelkonna keskpunkti vahe on napilt 30 km. Meie kihelkondadel on ühine ajalugu, mille tõttu on mõlema kirikud varemetes ja ...

Ülevaade EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni tööaastast

Komisjoni liikmed tutvuvad Peterburi Jaani kiriku katete kavanditega: Tõnu Parmakson (vasakult), Eva Jänes, Juhan Kilumets, Tõnis Padu, kunstnik Reet Talimaa, Tiit Salumäe ja Peeter Paenurm. Marju Raabe

2011. aastal toimus viis kunsti- ja arhitektuurikomisjoni koosolekut. Kaks neist peeti e-posti vahendusel.Aasta jooksul vaadati läbi Peterburi Jaani kirikule valmistatavate tekstiilide kavandid. Kunstnik Reet Talimaa käe all valmisid kavandid kõigi liturgilist värvi katete jaoks. Punased, valged ja rohelised katted on nüüdseks valmis ning kirikus kasutusele võetud.Maikuus toimunud e-koosolekul arutati Kullamaa kirikusse orelimeister Carl ...