Slava Ukraine

Lehenumber 11. jaanuar 2012 Nr 2 Archives - Eesti Kirik

Üks Küsimus

EELK vaimulike konverentsi iga-aastane istungjärk toimub tänavu 24.–25. jaanuarini Roosta puhkekülas Läänemaal. Mis motiveerib vaimulikke koonduma kaheks päevaks ning kui suur roll on siin peateema valikul, milleks tänavu on jutlustamine ja jutlus? Jaan Tammsalu, Tallinna praostkonna praost ja konverentsi juhatuse liige: Oma praostkonna kohta võin eelmiste aastate näitel kinnitada, et osavõtuprotsent on kõrge. Miks minnakse? Eks tegureid ole mitu. Arvan, et üks ...

Pusimine ja püsimine

Kanepi kogudus on õpetaja Margit Laili sõnul nüüd taas käärkambrisse kolinud, et talvisem aeg õlg õla kõrval üle elada. Mari Paenurm

Kätte on jõudnud üks kiiremaid aegu luterlikus kirikus, kus peale igapäevaste tavatoimetuste tuleb eelmisele aastale läbi aruannete tagasi vaadata. Viimaste aastate statistikat silmas pidades võib öelda, et mõningas mõttes ollakse ehk mõõnaperioodist üle saanud ja kiriku tegevus ja töö ning arvulised näitajad võiksid stabiliseeruda. Kui tegevuses, mis puudutab tööd järelkasvuga, on olnud viimaste aastate numbrid üldiselt kurvavõitu, siis on hakanud silma ka ...

Eesti Kirik EELK liikmeleheks

Peeter Paenurm leiab, et Eesti Kirik võiks olla EELK liikmeleht, mis pakub lugejale nii üldkirik­likku kui kodukoguduse tegemisi puudutavat informatsiooni. Arhiiv

Tartu Maarja kogudus vormistas koguduseliikmetele, kelle liikmeannetus 2011. aastal oli vähemalt 100 eurot, aastaks Eesti Kiriku tellimuse.  See on jõuline samm kirikulehe muutmisel EELK liikmeleheks ja heaks eeskujuks teistelegi kogudustele. Kuidas tekkis selline idee, uurib toimetus koguduse vaimulikult Peeter Paenurmelt, Eesti Kiriku kolleegiumi liikmelt.«Kogudus tellis lehe 40 tublile koguduseliikmele, sealhulgas töötegijatele. Kui aasta ...

Elutõed on vormitud luuleks

Narva raamatukogus oli möödunud kesknädalal raamatuesitlus.Narva koguduse hooldajaõpetaja Oleg Sevastjanov tutvustas oma vastvalminud venekeelset luulekogu «Sammud kõrbes», mille on illustreerinud Tatjana Sonina. Imeliselt kaunis 182 illustratsiooniga raamat on trükitud Peterburis.Lühikesed kolmerealised luuletused on kui mõttekillud, mis märgivad valikuid inimese elus. Raamatu lugemiseks on autor andnud väikese ...

Rahvaloendus Petlemmas ja Eestis

Merille Hommik

Jõulude aegu saabus meile sõnum rahvaloendusest – koguni kahest: sellest, mis toimub uue aasta alguses Eestis, ja sellest, mis toimus Jeesuse sünni aegu (u 6 eKr) Petlemmas. «Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas.» Nii algas see tookord ning Joosep, kes oli kuningas Taaveti soost, siirdus Naatsaretist Petlemma, kus tal oli pärandiosa, «et lasta end üles kirjutada koos ...

Aruannete kuu

Aasta esimese kuu üks olulisi ülesandeid on kokkuvõtte tegemine möödunud aasta tegevusest. Praostina loen kuueteistkümne koguduse aruandeid ja pean ütlema, et nende tase on ebaühtlane. Oluline on aga see, et kõik aruanded laekuvad õigeks ajaks. Tean vaimulikke, kelle aruandeid on põnev lugeda ka aastakümneid hiljem, sest seal leiduvad ülevaated ja hinnangud nii koguduse kui kogukonna ja kogu ühiskonna ...

Toimetuse kirjakast

Palju õnnistust KristuspäevaleToimetusse saabus Šveitsis elavalt arstilt e-kiri, mida oleme keeleliselt toimetanud.Ma olin Šveitsis Oberentfeldenis arst oma praksisega. Minu jaoks on kristlik usk väga tähtis ja mul oli võimalus ka oma patsientidega kristliku usu üle rääkida ja palvetada.Siin Šveitsis on meil evangeelse alliansi nädalad. Oleme abikaasaga kirikus aktiivsed, mu abikaasa Ruth on usuõpetaja, mina olin 20 aastat ...

Koolivaheaeg Pühajärve ääres

Möödunud nädalal oli mul võimalus puhata. Mida tähendab puhkus mulle, pealt neljakümnesele väikeste lastega pereemale, kes muidu ärkab äratuskellata hommikuti kell kuus ja juba teist kooliaastat oskab lugu pidada laupäevadest?See annab võimaluse magada natuke kauem, mitte mõelda leemekulbi liigutamisele, kõnelda abikaasaga asjadest, mis huvitavad, kuid pole kohest otsustamist nõudvad, ning vaadata natuke ...

Usuteaduse instituut uue aja künnisel

Ove Sander kinnitab, et rakenduskõrgkooliks reorganiseerunud usuteaduse instituuti on oodatud õppima kõik, kel huvi kiriku, usu ja teoloogia vastu. Arhiiv

Reorganiseerunud EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektori kt dr Ove Sander selgitab intervjuus Eesti Kirikule kooli uusi tegevussuundi.Rakenduskõrgkooliks muutumine avab UI-le uusi võimalusi, kinnitab usutluses instituudi rektori kohusetäitja dr Ove Sander, kelle nimetas ametisse kirikuvalitsus 1. jaanuarist 2012 kuni rektori korralise valimise ja määramiseni. Senise rektori dr Randar Tasmuthi ametiaeg lõppes detsembris 2011 seoses ...

Instituudis kaitsti dissertatsioone

Möödunud aasta viimastel päevadel, 27. ja 28. detsembril kaitsti EELK Usuteaduse Instituudis (UI) 8 bakalaureu­se- ja 10 magistritööd.Saades innustust soovist omandada eraülikooli lõpudiplom enne kooli reorganiseerimist rakenduskõrgkooliks k.a 1. jaanuaril, suutis oma õpingud viia lõpusirgele 18 üliõpilast.Bakalaureusetööde kaitsmiskomisjon koosseisus Randar Tasmuth, Riho Saard ja Kerstin Kask ...

Lühiuudised

Välisministeerium jagas kultuuripreemiaid Välisminister Urmas Paet andis reedel välisministeeriumis üle kultuuripreemiad. Preemiatega tunnustati loomeinimesi, kes on Eestit kultuuri kaudu rahvusvaheliselt tutvustanud. Kultuuripreemia laureaadid on Aivar Mäe (fotol) ning XI noorte laulu- ja tantsupeo «Maa ja ilm» loovmeeskonda kuulunud Veronika Portsmuth, Märt Agu ja Raul Talmar.  Aivar Mäed tunnustatakse Eesti ...

Sakramendid toimivad Kristuse antud käsu ja tõotuse väes

Püha õhtusöömaaja sakramendist õigeusu kirikus: laotuse (suure katte) lehvitamine armulauaandide kohal usutunnistuse laulmise ajal.  «Õigeusu vaimulike teenistusrõivad. Kiriklikud sakraalesemed», EAÕK Kirjastus, Tallinn 2008

Sakramentidel on traditsiooniliste kirikute elus väga suur roll. Selle mõistmiseks vaatleme käesolevas kirjutises katoliku, õigeusu ja luterliku kiriku sakramente.Luterlik kirikLuterlikus kirikus on sakramendid pühad talitused, mille Kristus ise on asetanud. Kristus on sakramentides ja jagab armu nähtavate ainete vahendusel. Luterlikus kirikus on kaks sakramenti. Kuigi luterlikus traditsioonis on loetud sakramentideks vaid ristimist ja ...

Eestis saab näha imettegevat ikooni Helsingist

Jumala­ema Kozel­štšani pühakuju, mis asus Helsingi Uspenski katedraalis.

13.–15. jaanuarini on Eestis jumalaema Kozelštšani pühakuju, mis asub Helsingi Uspenski katedraalis. Tegu on koopiaga Ukrainas asuvast pühapildist. Algselt paiknes ikoon Viiburis, sõja ajal toodi aga Helsingisse. Pühakuju on saanud kuulsaks paljude imetegude poolest, nagu näiteks tervendamine. Õigeusklikud usuvad, et Jumal avaldab oma väge ja teeb tunnustähti muu hulgas ikoonide, pühakusäilmete ja teiste pühade ...

Usuteemasid käsitletakse jätkuvalt veebis

Advendiajal ilmus internetiavarustesse uus usuteemaline veebiajakiri Kirik & Teoloogia (K&T), mis on loetav aadressil www.kjt.ee. Vaid veebis ilmuv ajakiri K&T, mis tegijate kinnitusel pakub vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt, on jõudnud positsioneeruda Eesti meedias. Kui olulist lisa ta meedia reljeefsusse pakub, näitab aeg. Napi ilmumisaja jooksul on värskendatud materjali neljal korral. Teoloogidest koosnev toimetajaskond – Anne Burghardt, ...

Tartus plaanitakse avada kristlik kool

Hannes Heinsar (vasakult), Tarvo Siilaberg ja Ants Tooming Peetri kooli asutava ühingu koosolekul. Rita Puidet

Narvamäele Peetri kiriku kõrvale Puiestee tänavale kavandab sealne kogudus ehitada lastesõbraliku maja, et avada hoones lasteaed-algkool.Idee elluviimiseks asutati möödunud aasta 6. oktoobril mittetulundusühing Tartu Peetri Luterlik Kool, kuhu kuulub praegu üheksa liiget. Juhatuse esimehena on ametis koguduse õpetaja Ants Tooming, liikmeteks on spetsialistid ja kooli rajamise toetajad.Läinud reedel kogunesid ühingu ...