Lehenumber » Väljaanded » 4. jaanuar 2012 Nr 1

Leedu eestlased kuulsid emakeelset sõnumit

Leedu Eestlaste Seltsi liikmeid koos õpetaja Ants Toomingaga. Erakogu

Enne jõule võttis Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming ette autosõidu Vilniusesse, et teenida seal elavaid eestlasi.Leedu Eesti Seltsi poolsada liiget kogunes 17. detsembril Leedu Evangeelse Luterliku Kiriku peakirikusse, Vilniuse Johannese kirikusse, et kuulata jõulusõnumit emakeeles. Pidulikul jumalateenistusel teenisid muusikaga kaasa kohaliku muusikakooli noored.Kirikuliste hulgas olid ka Eesti suursaadik Leedus Tiit Naber ja Leedu ...

Harald Tammuri 95. sünniaastapäevaks

Tartumaa legendaarne praost Harald Tammur (fotol) on igaveseks end kirjutanud inimeste mällu.Tartumaal Kavastu vallas 5. jaanuaril 1917 pere ainsa lapsena sündinud Harald Tammur sai leeriõnnistuse Alatskivi kirikus 28. juunil 1936. Tartu kommertsgümnaasiumi lõpetamise järel alustas 1936. aastal õpinguid ülikooli usuteaduskonnas.  1999. aastal üles kirjutatud mälestustes meenutab Harald Tammur: «1940. a sügisel, ...

KLPR 14 – jõulu- või kevadelaul?

Laululooja Christoph Schmid.

Kas te laulate jõulupäevadel ka «Et tulge, oh lapsed»? On inimesi, kes ütlevad, et see laul on lääge kitš. Aga nii võib öelda vaid see, kes laulu ja tema lugu ei tunne.«Et tulge, oh lapsed» on Saksa jõululaul, nüüdseks juba 200 aastat vana, aastal 1811 esimest korda trükis ilmunud. Laulu autor kirjutas tol ajal väikese lauluraamatu «Christliche Gesänge zur öffentlichen ...

80 aastat tagasi valmistuti Suure-Jaani muusikapäevaks

Uus aasta oli kätte jõudnud. Mida ütles jaanuaris 1932 oma rahvale piiskop Jakob Kukk?«Praegusel ajal ei ole meie rahva ülim häda ei mitte võõra surve ja vaesus, vaid meie häda on, et meie rahva süda Jumala juurest on kaugele jäänud. Meie usk on nõrk, sellepärast on ta väärtuseta. Usk ilma tegudeta on surnud, ehk kui Jeesus ise ütleb, ta ei kõlba mujale, kui et ta maha visatakse ...

Palve

Issand Jeesus, kes Sa said inimeseks, et meid päästa,Sinu ristimises pesti maha meie patud jäädavalt,Sinu ristimises sai avalikuks Taeva Isa arm, nii et meiegi, väikesed inimeselapsed, saame kogeda taevalikku armastust!Tekst ja foto: Mikk Leedjärv

Vikerkaar kui igavese lepingu tähis

Ja Jumal ütles: «Lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, on see: ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel! Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kõiges lihas, ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks! Kui ...

Eestpalve

Armas Jumal, hoia pisikest Maarja Eliiset, kes põletas end tulise veega, ja aita tal terveneda.

Ristimise and

Pühapäeva evangeelium käsitleb ilmumispüha vanakiriklikku teemat Jeesuse ristimisest. Jeesuse ristimisega algas tema avalik tegevus. Ristimisel tuli Kristuse peale Püha Vaim ja ta hakkas täitma oma missiooni siin maailmas: kuulutama Jumala sõna ning aitama abivajajaid. Oma tegevusega juhtis Jeesus inimesi Jumala juurde. Ühest küljest tõi see kaasa rahva poolehoidu ja austust, kuid teisalt sillutas teed Kristuse ohvrisurmale ...

Jätkub annetuskampaania «Silmad särama!»

Enne jõule algas Tallinna Kaarli koguduse annetuskampaania «Silmad särama!», millega kogutakse raha kiriku idaseina remondiks, sh J. Köleri kutsuvat Kristust kujutava freskotehnikas altarimaali restaureerimiseks. Kampaania kestab 30. juunini.2011 alustas Kaarli kogudus kirikusaali remonti. Valdavalt oma vahendite ja jõududega on renoveeritud põhja- ja lõunalöövi seinad ning värvitud orelirõdu lagi. Värsked ...

Eesti Kirik kutsub lugejaid taas pühale maale

Püha maa reisikavast 12.–20. aprillil loe kodulehelt www.eestikirik.ee või helista tel 5568 1181.

Usuteaduse instituut annab teada

Alanud on dokumentide vastuvõtt usuteaduskonna tasemeõppesse, mis kestab 23. jaanuarist 6. veebruarini. Sisseastumiskatsed toimuvad 7. veebruaril.Vastuvõtt toimub järgmistele õppekavadele:Rakenduskõrgharidusõpe (180 ECTS):* usuteadus Magistriõpe (120 ECTS):* usuteadus (spetsialiseerumisvõimalusega diakooniale ja religioonipedagoogikale) * kristlik kultuuriluguInfo kodulehel www.eelk.ee/ui/ rubriigis «Sisseastujale».

Täiendusõppeprogramm õpetajatele

Usuteaduse instituut ja Tartu ülikool korraldavad õpetajatele täiendusõppeprogrammi «Usundiõpetuse ainekava – paberilt ellu!». Programmi eesmärgiks on luua eeldus usundiõpetuse õpetaja ainealase pädevuse arendamiseks ning põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava kasutuselevõtuks. Käsitletakse religiooniga seonduvate teemade õpetamist peamiselt usundiõpetuses, kuid ka kirjanduse, ...

Alliansspalvenädal

2012. aasta teema: Muudetud Issanda Jeesuse Kristuse võidu läbi (1Korintlastele 15:51–58)Tallinn8.1. nelipühi kirik (Tõnismäe 3), jutlustab Erki Tamm.9.1. Nõmme Rahu kirik (Võsu 5), Olav Pärnamets.10.1. metodistki kirik (Narva mnt 51), Ove Sander.11.1. Kalju kogudus (Kalju 1), Ago Lilleorg.Jumalateenistuste algus kell 18.30.Tartu8.1. Maarja talvekirik (Õpetaja 5), isa Miguel.9.1. Elu Sõna kogudus (Aruküla tee 3), ...

Tutvus

Vaimsete huvidega haritud naine viiekümnendates aastates tutvub kas samaealise või pensionärist uskliku heatahtliku rahuliku mehega Tartust.Tel: 5387 9633, e-post herbon555@gmail.com.

Täname

Lehte IlvesEsta IvaskMarga OeselgElla SulgEstri TiigiOÜ IntegreHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank