Slava Ukraine

Lehenumber 14. detsember 2011 Nr 50 Archives - Eesti Kirik

Kellahääl kaigub õues

Eldur Unt on kellalöömises kõva käsi. Ta on Vara kirikus kella löönud lapsepõlvest alates. Rita Puidet

Iga kuu teisel pühapäeval ronib Eldur Unt Vara kiriku torni ja tõmbab oskuslikult nööri, pannes kella kumedalt helisema. Kellakaja kostub üle põldude ja annab teada jumalateenistuse algusest.Hea on tulla siinsesse väiksesse kirikusse, juba eemalt on näha, et õpetajat oodatakse: akendest paistab teele valgus ja kohale jõudes märkab silm korstnast kerkivat suitsu. Juba on Eldurgi kohal terekätt ulatamas, ...

Loomisel on jõustruktuuride kristlaste ühendus

Gustav Kutsar on üks kristlik-patriootliku ühenduse loomise mõtte algatajaid.Tiiu Pikkur

Kaitsejõudude oikumeeniline advendijumalateenistus peeti Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus.Kõnelesid reservkaplan kapten Ago Lilleorg, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop; kaasa teenisid kaitseväe peastaabi vanemkaplan kapten Gustav Kutsar, Kaitseliidu peakaplan major Aivar Sarapik, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester ja logistikapataljoni kaplan Mihkel Madalvee, nelipühi kiriku pastor. Orelil mängis Maris Oidekivi-Kaufmann. ...

EELKs kaks uut diakonit

Kolmandal advendipühapäeval, 11. detsembril ordineeris emeriitpeapiiskop Kuno Pajula Tartu Pauluse kirikus diakoniks Joona Toivaneni ja Hannu Keskineni. Nad jätkavad Tartu praostkonna vikaardiakonitena praost Joel Luhametsa alluvuses. Praost Luhametsa selgitusel on Hannu Keskinen elanud Eestis paar aastat, olles tegevuses põhiliselt venekeelse kogudusetööga, millega ta jätkab ka nüüd diakonina. Joona Toivanen on õppinud ...

Jumala tantsutund

Merille Hommik

Maailm on üks veider paik.Vene Föderatsiooni riigiduuma valimised, mida sealmail hellitavalt ka «demokraatia pidupäevaks» kutsutakse, tekitasid seekord säärase elevuse, et rahvas ei taha enam tänavatelt lahkuda. Väidetavalt olla pettust ja võltsimist liiga palju, kuigi tegelikult võis olla hoopis vähem, sest Ühtne Venemaa sai ju kasinamalt hääli kui viimati.Seda oponentide poolt «varaste ja ...

Olge rõõmsad Issandas!

Sel nädalal on neljas advent – päev, mil meie süda rõõmustab Issanda sünnipäeva peatsest tulekust. Kõige asjakohasem on seetõttu üksteisele soovida ja hõisata: olge rõõmsad! Olge rõõmsad Issandas, meie Päästjas!Kuidas kõlab see hüüe argipäevas? Kuidas kõlab see mõeldes sündmustele ja arengutele maailmas, Euroopas, Eestis, meie oma kirikus ja koguduses? Kas ...

Ülikooli ja õppejõu missioon

Ülikoolis saab vabalt küsida, hinnata, mõista ja arvustada. Parim võimalik ja maksimaal­selt objektiivne (s.t mõistuspärane) teadmine on lähte-eelduseks ja lõppeesmärgiks kõigele, mida seal tehakse. Kui mõelda ülikoolist mitte rahvusülikoolina, asutusena, mis edendab ja hoiab alal emakeelt, emakeelset mõtet ja kultuuri, vaid ülalmainitud teadusasutusena, on üsna paratamatu, et ülikooli ...

Meile on antud lootus

Õppisime koolis Darwini evolutsiooniteooriat, mis teadupärast andis maailma tekkimisele ja arengule teadusliku põhjenduse. Teooria on saanud väärilise eluõiguse, selle kõrval elab oma elu pühakirjas seletatu. Viimase sisuks on lootus, millele on sünonüümisõnastikus antud samatähendusliku sõnana «ootus». Selle sisu kätkeb sedavõrd palju emotsiooni, et tundub olevat üleloomulik. ...

Ühishuviks rahva teenimine

Eile, 13. detsembril võttis peaminister Andrus Ansip Stenbocki majas vastu Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) delegatsiooni koosseisus president piiskop Einar Soone, asepresidendid piiskop Philippe Jourdan ja pastor Joosep Tammo ning täitevsekretär Ruudi Leinus.Ruudi Leinus vahendas Eesti Kirikule, et taolised kohtumised leiavad regulaarselt aset kord-kaks aastas. Tava tugineb valitsuse ja EKNi ühishuvide protokollile, mille allakirjutamise kümnendat ...

Kogukonnatundest kantud sõnum

Tartu ülikooli rektor Alar Karis ja Eesti ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis peapiiskop Andres Põderit tervitamas. Arho Tuhkru

Esmakordselt kutsus peapiiskop Andres Põder advendikontserdile ja vastuvõtule kaasteelised.8. detsembril olid piiskoplikus toomkirikus peapiiskopi kutsel kuulamas kaunist kontserti kiriku koostöö- ja kõneluspartnerid Eesti ühiskonnast ning välisriikide saadikud. Kontserdile järgnes peapiiskopi ja proua Marje Põderi vastuvõtt konsistooriumis.Kõnes tänas peapiiskop kiriku sõpru ning andis ülevaate kirikuelu ...

Hea hoovõtt koostööks kohalikul tasandil

Isa Miguel (vasakult), kaplan Olavi Ilumets ja assessor Joel Luhamets kuulasid mõtlikul moel, mida linn koostöö osas pakub.  Mari Paenurm

Tartus peeti kiriku ja kohaliku omavalitsuse esindajate ümarlauda, mille kutsusid kokku EKNi arendusnõukogu ja riigikogulane Peeter Laurson.Raekoja saali kogunesid katoliiklaste, baptistide, metodistide, Moskva patriarhaadi õigeusu ja Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku, luterlaste ja adventistide esindajad. EKNi arendusnõukogu liige ning EELK diakooniatalituse juht Avo Üprus tutvustas eri projekte, mis kirikutel ja kogudustel on koostöös ...

Lühidalt

Jõulurahu kuulutati JõgevalKolmandal advendil kuulutati talvepealinnaks hüütud Jõgeval välja üle-eestiline jõulurahu. Peapiiskop Andres Põderi pühadeläkituse luges kuuendat aastat toimunud tseremoonial ette praost Joel Luhamets. Haiguse tõttu eemale jäänud peapiiskop rõhutas jõulurahu seost püha mõistega, mille tajumine toob rahu meie südamesse ja ellu. «Keskendugem siis ...

Heameel sellest, mida Jumal laseb sündida

2003. aastal preestriordinatsiooni saanud Lea Kärson teenib Rõngu kogudust Tartumaal.  Erakogu

21. novembril jõudis oma esimese arvestatava juubelini 1. novembrist Rõngu koguduse õpetajaks kinnitatud Lea Kärson. Tal on aastatega omandatud rohkesti kogemusi ja teokssaamist ootamas vähemalt sama palju plaane. Tähtpäevaline ise ütleb, et kiriku juurde jõudis ta umbes kolmekümneaastasena. «Kirik ei olnud mulle võõras ega tundmatu varemgi, sest vanaema ja vanaisa olid Martna koguduse liikmed ja nendega koos ...

Telli Eesti Kirik aastaks 2012

Eesti Kirik igal kolmapäeval igasse kodusse!Telli leht aastaks 2012Tellimiseks tarvitseb vaid helistada 733 7795www.eestikirik.ee

Telli kalender Eestimaa kirikud 2012

Pakume kogudustele võimalust tellida Eestimaa kirikute kalendrit 2012 toimetusest. Hind üksikmüügis 2.40, hulgiostul soodustus (10–99 tk hinnaga 2.20 ja alates 100 eksemplarist 1.90 eurot). Võimalus tellida kalendrit postiga (koos saatekuluga hind 3 eurot). Kalender tuleb müüki ka raamatupoodidesse.Tellimus esitada sirje.kasemaa@eelk.ee või tel 733 7795.

Crux tähistas koostegutsemise 10. aastapäeva.

Lääne-Nigula kogudusest välja kasvanud ansambel Crux tähistas koostegutsemise 10. aastapäeva. Kuu aega tagasi laulsid nad ka kodukirikus jumalateenistusel ja koguduse praegusaegsed noored korraldasid neile toreda peo. Koguduse muusikajuht Helle Reinaru kirjutab Scripta Annalias, et 10 aastat tagasi tuli kokku neli noormeest, kel oli tahtmine muusikat teha. Esialgu mängiti noorteõhtutel saatebändina. Peagi hakati ise laule kirjutama, ...