Slava Ukraine

Lehenumber 30. november 2011 Nr 48 Archives - Eesti Kirik

Advenditervitus!

Tallinna piiskoplik toomkogudus soovib Eesti Kiriku lugejatele rahulikku advendiaega ja õnnistatud jõulupühi!

Arvamus kooseluseaduse väljatöötamise küsimuses

Eesti Kirikute Nõukogu peab kõlbelise elu küsimustes kõrgeimaks autoriteettekstiks Piiblis väljendatud seisukohti. Sellest lähtuvalt on Eesti Kirikute Nõukogu kiitnud 2008. aastal heaks ühtse seisukoha abielu, perekonna ja inimese seksuaalsuse teemadel (http://ekn.ee/lakitus.php?id=1). Kirikute nõukogu arvamus mitteabielulise kooselu ja selle õigusliku regulatsiooni suhtes tugineb nimetatud dokumendile.Loomispäraselt ...

Missio kestab

Kui keegi arvab, et kirikutöös ei ole kohta suurüritustel, siis ta eksib. Minu arvates tuleb kiriklikele suurüritustele leida sobiv ajastus ja vorm, siis on loota ka positiivset tulemust. Olen veendunud, et põhiline misjoniöö toimub ikka inimeselt inimesele igapäevaelus, aga suuremad kokkutulekud ja kuulutuse vormid aitavad inimestevahelist sõnumi jagamist innustada. Missio 2011 näitas, milline on kohalike koguduste valmidus ...

Saagem tuttavaks – meie koguduse liige!

Viimastel aegadel on meie koguduste juhtimisse sisse tulnud hulk tegusaid mõtteid, olgu selleks siis väikegruppide planeerimine ja tegevus või koguduseliikmete hulgas küsitluste läbiviimine. Need on olulised asjad, mis loovad kindlasti rohkelt võimalusi koguduste aktiveerimiseks, aga ka parema kontakti saamiseks. Ei oska nüüd öelda, milline on erinevus maakoguduste ja linnas tegutsevate vahel, oma mõju avaldab kindlasti ...

Sel aastal adventus ilma lumeta

Laulda esimest advendiküünalt süüdates valgetest jõuludest polnud kohatu: neli nädalat võib lumevaiba lahti rullida küll. Must maa ja sügistormid aitavad mõtteid väikese paastu lainele. Et meie tee elu ajalikkuses on loojangu poole kulgev ja enne igavikuga kohtumist vajame meeleparandust ja Jumala vastuvõtmist – see on äratuntavam lumevalguseta. Meie laiuskraadil algab kirikuaasta süngel ajal. Inimeste ...

Domus Petri Kogu pälvis tunnustuse

Möödunud nädalal Valgamaa MTÜde tunnustamisel pärjati aasta laureaadiks Domus Petri Kogu, mille tegevjuhiks on Ester Liinak. Domus Petri Kogu on Valga Peetri-Luke koguduse osalusel asutatud avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Valga kogudustele, linnale ja maakonnale vajalike kogukonnateenuste arendamine ja osutamine, millega aidatakse kaasa tasakaalustatud kogukonna loomisele sotsiaalse ...

Konverents küsis ja vastas

Konverents lõi võimaluse ka kirikumuusikute omavaheliseks keskusteluks ja mõttevahetuseks. Mari Paenurm

Tallinnas peeti konverentsi «Quo vadis, kiriku laulu- ja palveraamat?», mis tõi kuulajaini eri maade kogemuse, andis tuge ja pani kaasa mõtlema. Lisaks konverentsil peetud põnevatele ettekannetele saadi osa arutlusringist, lauldi koos nii kõige popimaks kui viie viimase hulka hääletatud lauluraamatulaule ning osaleti ühisel pidulikul jumalateenistusel toomkirikus.Konverentsi avasõnas rõhutas piiskop Einar Soone ...

Lühidalt

Hingedeajast advendiaegaSaaremaa Anseküla koguduse eestvedamisel toimus Lõmala sadama külastuskeskuses hingedeaja koosviibimine, millega juhatati sisse saabuv advendiaeg. Anseküla koguduse õpetaja Anu Konks (fotol) pidas teemakohase mõtiskluse, juhatuse esimees Tõnu Veldre andis ülevaate koguduse lõppeva aasta tegevusest ja Lõmala sadama perenaine Naima Järveots võttis kokku sadama suvise hooaja. Üritusele ...

Laulu- ja palveraamatu aasta on suurepäraselt õnnestunud

Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson. Arhiiv

Kirikulaulu rolli suurendamiseks Eesti ühiskonnas peaks lülitama senisest enam kirikulaule üldhariduskoolile mõeldud muusikaõpikuisse, leiab muusikust kirikuõpetaja Mart Jaanson Eesti Kirikule antud intervjuus, kus võetakse kõneks meie kiriku laulu- ja palveraamat, kirikulaulu roll kirikus ja ühiskonnas ning kohe lõppev lauluraamatuaasta. 20 aastat kasutusel olnud kiriku laulu- ja palveraamat (KLPR), nii nagu nimi juba ...

Värsket visiooni ja oskuste arendamist

Oodatud esineja Bill Hybels, kelle juhtimisraamatuid on saada ka eesti keeles. Internet

Neljandat aastat sai enam kui 600 kristlast Eestis osa rahvusvahelisest juhtimiskonverentsist.Kui varasematel aastatel toimus GLS (Global Leadership Summit) konverents kahel päeval Tallinnas, siis seekord oli samasisuline ka Tartus. See lõi lõunaeestlastele paremad võimalused osasaamiseks. GLSi eesmärk on pakkuda kristlikele juhtidele ja kohalikele kogudustele üle kogu maailma 80 riigis värsket visiooni, oskuste arendamist ja ...

Selgusid Tooma missa laulukonkursi võitjad

Võidulaulu autor Sirje Kaasik.

Tallinna Jaani kirikus kuulutati 20. novembril välja uue vaimuliku laulu konkursi võitjad. Konkursi eesmärgiks oli julgustada eestlasi looma oma kristlikku muusikat. 35 laulu hulgast valis hindamiskomisjon parimaks Sirje Kaasiku laulu «Armas Jumal, mind sa kuule».Novembrikuu Tooma missal Tallinnas kõlas ilus eesti vaimulik muusika, kui konkursi kolme parema laulu autorid pakkusid publikule näiteid uuest missamuusikast. Hindamiskomisjoni ...

Mustamäe kogudus saab kiriku ehituseks linnalt platsi

Koguduses pööratakse suurt tähelepanu lastetööle. Fotol suvine lastelaager Ukraina kultuurikeskuses. Paremal õpetaja Tiina Klement.  Arhiiv

Kuigi allkirjastatud lepingut veel ei ole, on kindel, et aasta tagasi ametlikult asutatud Mustamäe kogudusele hakatakse kirikut ehitama platsile asukohaga Kiili 9.  Kõnesoleva asukoha pakkus kirikule välja augustis Mustamäe linnaosavanemana tööle asunud Helle Kalda, kes on sellel ametikohal ka varem töötanud ja soovib, et linnaosas paikneks pühakoda.  Koguduse õpetaja Tiina Klement on tekkinud koostööga ...

Palve

Tiiu Käsner

Värvist koorunud kirikuseinad tiheda liiklusega tänava ääres. Taara-alkoholipood naabriks, möödub tolmusest kirikuaiast kurbi kogusid. Rõskus, pilved, vihm.Äkitselt täidab hele, meisterlik kirikukellamäng tänavad ja toad taevaliku õnnistusega.Mööduja kergitab kulmu ja naeratab, eluheidik tõstab pea ja kohendab katet…Kui kirkus täidab maa, ülendub madal ning vilets leiab taas rõõmu ...

Eestpalve

Armas Jumal, kingi oma lastele siirast usku kuulutada ikka ja alati Sinu sünnist ja taastulemisest.PorvooEestpalves on Šoti episkopaalkiriku St Andrewsi, Dunkeldi ja Dunblane'i piiskopkond ja kirikupea piiskop David Chillingworth, samuti Soome kiriku Porvoo piiskopkond ja piiskop Björn Vikström.

Oodates Jumala riigi ilmsikssaamist

Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas, ja tema lunastaja, vägede Issand: Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui mina. Kes on minu sarnane? See hüüdku, jutustagu sellest ja kandku mulle ette! Sest ajast kui ma seadsin muistse rahva ja tulevased sündmused, jutustagu nad neile sellest, mis on tulemas. Ärge värisege ja ärge kartke! Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete mu ...