Slava Ukraine

Lehenumber 16. november 2011 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

Kirik kokkulepete teel

Tuuliki Jürjo (vasakult), Juhani Jaeger ja Anne-Mari Mölderkivi konsistooriumist kirikumuusika töörühma arutelul, kus koostati valdkonna edasiseks arenguks oluline dokument, mis võiks igapäevatöös ka rakendamist leida. Mari Paenurm

EELK arengukava 2008–2017 on läbi teinud olulisi uuendusi.Arengukava on täiendanud paljud oma ala professionaalid, praktikud ja visionäärid ning nüüd oodatakse dokumendi üldosale sügisese kirikukogu heakskiitu.Vastavalt kirikuseadustiku §-le 361 vaadatakse arengukava läbi ja muudetakse vajadusel iga kahe aasta järel. § 363 sätestab, et arengukava muutmise ettepaneku koostab konsistoorium ja esitab EELK ...

Eesti eest võidelnud lätlaste mälestuseks

Mälestustahvli avasid Läti suursaadik Kārlis Eihenbaums ja Eesti president Toomas Hendrik Ilves. Õnnistamas kaitseväe pea­kaplan Taavi Laanepere. Tiiu Pikkur

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja Läti Vabariigi suursaadik Kārlis Eihenbaums avasid laupäeval, 12. novembril Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris mälestustahvli Läti kodanikest Eesti Vabadusristi kavaleridele.Jumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, Eesti kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Taavi Laanepere, Läti kaitseväe peakaplan Elmars Plavins, emeriitpeakaplan kolonel Tõnis Nõmmik ...

Mõtteviis teeb rahva tugevaks

Merille Hommik

Kui ma oma esimese kaplaniteenistust ja -tööd tutvustava loengu olin paarisajale sõdurile ära pidanud, võttis pataljoni ülem kuuldu omalt poolt väga kenasti kokku: «Teile võivad religiooniga seotud teemad tunduda praegu võib-olla küll võõrad ning harjumatud, aga pidage meeles, et kui te ühel päeval leiate end kaevikust, kuulid vihisemas ümber pea, siis suudate mõelda ainult ühele. Ja ...

Mõtteid Jumala sõnast

Eks kõik inimesed on kuulnud sõna «piibel». Ollakse seda ehk pisut lugenud, sirvinud siit ja sealt ning pandud siis taas riiulisse. See raamat ei ole justkui avanenud ega endasse haaranud. See ei tähenda, et ta on surnud, kui meeli ei köida. Piibel hakkab elama siis, kui inimesel tekib igavikuline igatsus.Sõna valgustab meie elu ja teeb teatavaks, missugust elu Jumal meilt, inimestelt, ootab. Jumala sõna peaks olema iga inimese elu ...

Rohkem lapsemeelsust

Jumalat peab austama sellepärast, et ta on nii suur, ja last sellepärast, et ta on nii väike – on üks kirikuisa tarkus. Lastest rääkivatest kirjakohtadest just sageli ei jutlustata. Samas lapsed oma olekuga peavad jutlust meile, oma meelest suurtele.Välismaale lahkujad põhjendavad oma minekut väikese palga ja halva suhtumisega. Palga tõstmine on riigi võimuses, aga kutsuda meeleparandusele kiriku osa. Sel teemal on ka ...

Ma olen Tartu… ja Sina oled…

Hiljuti Tartus peetud maaelufoorumil tutvustasid maaülikooli õppejõud Eesti maaelu arengustsenaariume, mida küll ei saa pidada prognostilisteks, kuid millest on kahtlemata kasu, mõistmaks trende ja võimalikke arenguid ning leidmaks lahendusi eri valdkondade probleemidele.Eksperdid korraldasid ajurünnakuid, et selgitada välja n-ö liikumapanevad jõud, olgu need siis poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed, keskkonnaalased ...

EELK diakooniapäevad tulekul

Sel nädalalõpul, 18.–19. novembril toimuvad Tallinnas EELK diakooniapäevad, kus peetakse konverentsi ja tutvutakse teiste tehtuga.EELK Usuteaduse Instituut on sel aastal kasutanud traditsioonilist diakooniakonverentsi vormi sooviga anda enam võimalusi omavaheliseks aruteluks ning praktikaga tutvumiseks.Diakooniatöös proovitakse mõtestada ja mõista siinses ühiskonnas olemasolevaid probleeme ning aidata kaasa nende lahendamisele. ...

Kõrge auhind teoloogiadoktor Kalle Kasemaale

Prof Kalle Kasemaa on üks kaasaja mitmekülgsemaid humanitaarteadlasi Eestis.

10. novembril toimus Tartu ülikooli aulas maailma kultuurinõukogu auhinnatseremoonia, kus mitme Eesti haridus-, teadus- ja kultuurikorüfee seas anti diplom ka teoloogiadoktor prof Kalle Kasemaale.Tartusse tseremooniast osa võtma sõitis mainekaid teadus, kunsti- ja kirjandustegelasi üle maailma, teiste hulgas kultuurinõukogu president, Nobeli füsioloogia/meditsiini preemia laureaat Edmond H. Fischer, kes pidas ülikooli ...

Otsused

Konsistooriumi novembrikuu istungil6. novembril Tallinna Kaar­li kirikus diakoniordinatsiooni saanud Küllike Valk (fotol) määrati teenima politseikaplanina peakaplani alluvuses alates 7. novembrist. Moonika Tali, kes teenis Kuperjanovi pataljonis, vabastati kaitseväekaplani kohustustest 17. septembrist ja on määratud Võru praostkonna vikaardiakoniks 1. novembrist.Allan Praats on määratud Karksi koguduse ja Markus Haamer ...

Ainult inimene tagab mälestise säilimise

Õpetaja Lea Kärson (vasakult), Ülla ja Liina Hunt tulid koolitusele Rõngust. Rita Puidet

Nii võiks kokku võtta muinsuskaitsealase täienduskoolituse luteri kiriku töötegijatele ja omavalitsuste esindajatele.Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au sõnul korraldatakse taolisi muinsuskaitsekoolitusi 2006. aastast, peamiselt luteri kirikule, kes kasutab suure ajaloolise väärtusega hooneid. Kõnesolev õppepäev oli enne mitmeaastast pausi viimane taoline, tuleval aastal on koolitus ...

Kultuurilised erinevused ei jookse usklike ja mitteusklike vahelt

Andrus Saare ettekande aegu jagus konverentsil olnud kirikurahval uuringutulemuste analüüsi kuulates erinevaid emotsioone, üllatusi sealhulgas. Mari Paenurm

Näib, et eestlasi on usu üle diskuteerimine sageli enam huvitanud kui usk ise. Sestap on hea vaadata meie olemusele huvitatu pilguga ja seda koos sotsioloog Andrus Saarega.EELK juhatuseesimeeste konverentsil andsite te muljetavaldava ülevaate religiooni­sotsioloogilistest uuringutest Eestis aastatel 1990–2008. Kõigil on interneti vahendusel võimalik tutvuda möödunudaastase usuelu uuringuga. Kui levinud ja kuivõrd tähelepanu ...

Emad ja tütred tulid taas Kosele kokku

Kõige noorem osaleja seekordses laagris oli seitsmekuune Gloria, kelle perest oli kohale tulnud kolm põlvkonda: tüdrukutirts koos ema Maria ja vanaema Liaga.  Mari Paenurm

Novembri esimesel nädalalõpul peeti Kose pastoraadis EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse eestvõttel taas emade ja tütarde laagrit.Tasapisi on taoliste kokkusaamiste formaat välja kujunemas ja muutunud oluliseks sündmuseks, kuhu kindlasti tulla tahetakse.Tere tulemast Noa laeva!Laagri päevakord oli seegi kord traditsiooniliselt üles ehitatud – ei puudunud ühised hommiku- ja õhtupalvused, hommikuvõimlemine, ...

Koguja ei ole ainult andmete kogumise koht

Teabepäevast osavõtjad. Riina Sildvee

Infotehnoloogia komisjon korraldas 10. novembril konsistooriumis koguduste infosüsteemi Koguja teabepäeva.Oodatud olid nii Kogujaga liitunud kui ka need kogudused, kes seda sammu veel astunud pole. Infopäevast võttis osa 21 inimest 16 kogudusest.Kokkutulnuid tervitas assessor Tiit Salumäe. Konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel tegi väikese sissejuhatuse, kus ta võttis lühidalt kokku Koguja saamisloo ning selgitas, et ...

Mihkel Pajupuu on pühendunud muusikale

Kõpu iseseisva koguduse 100. aastapäeval sai tänukirja koguduse organist, 5. novembril juubelit pidanud Mihkel Pajupuu.Viljandi kultuuriakadeemia helistuudios helitehniku-assistendina töötav Mihkel Pajupuu (fotol) tähistas 5. oktoobril 50. sünnipäeva ja pälvis koguduse tänu pikaaegse tegevuse eest organistina. Neid aastaid on kogunenud paarkümmend, mil ta, alul koos emeriitõpetaja Helmut Mõtsnikuga, Kõpus ...

Koostöömedaliga peetakse meeles 155 inimest

Konsistooriumi oktoobrikuise otsusega on määratud EELK koostöömedal 155 inimesele.EELK koostöömedal (fotol), mille kujundus ja statuut kinnitati käesoleva aasta juulis, on asutatud seoses 20 aasta möödumisega Eesti taasiseseisvumisest ning see antakse EELK välispartnerile, vaimulikule või ilmikule, kel on silmapaistvaid teeneid EELK või selle mõne koguduse ees. Ettepanekuid koostöömedali ...