Slava Ukraine

Lehenumber 9. november 2011 Nr 44 Archives - Eesti Kirik

Ignatiuse õigusbüroo alustas Tallinnas tegevust

Ignatiuse õigusbüroo alustas Tallinnas tegevustAntiookia püha Ignatiuse mälestuspäeval, 17. oktoobril alustas tegevust õigusbüroo Ignatius.Büroo koondab endas kolm kirikutega lähedalt seotud juristi: Erik Salumäe, Vahur Glaase ja Varro Vooglaiu. Nendel juristidel on pikaajaline erialane töökogemus nii riigikogust, Vabariigi Presidendi Kantseleist, erinevatest valitsus- ja õigusasutustest kui ka äri- ja ...

Teenides jumaliku andega

Ines Maidre (vasakul) ja Anneli Klaus teevad meistrikursuse kavasse viimaseid täpsustusi, et kursust siis kohe alustada. Rita Puidet

Hõisake Issandas, te õiged! Õiglastele sobib laulda kiituselaulu! Tänage Issandat kandlega; kümnekeelse naabliga mängige talle! Laulge talle uus laul, helistage pillikeeli rõõmuhõisetega! Sest Issanda sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses. (Ps 33:1–4)See sõna on hea ja õige. Et meenutada maestro Hugo Lepnurme, laulda Issandale koos kogudusega kiituselaulu ning lihvida orelimängu ...

Õpetaja ja õpilase raamat

Autorid jagasid autogramme nii enne kui pärast ametlikku esitlust. Pildil on oma raamatut allkirjastamas Jaan Tammsalu.  Tiiu Pikkur

Hingedepäeva, 2. novembri keskpäeval oli Tallinna Jaani kirikus rahvarohke – enamik kirikulistest seisis kannatlikult sabas, et trükivärskele raamatule autogramm saada. Kohe oli algamas koguduse õpetajate dr Toomas Pauli ja Jaan Tammsalu uute raamatute esitluse puhul kontsertmõtisklus. Raamatud on koostatud raadioesinemiste põhjal. Toomas Pauli raamat kannab pealkirja «Arm ja aare. 7 x 7 hommikupalvust» ja koosneb Eesti Raadios ...

Avatud, kuid mitte tuulemaa

Merille Hommik

Pole parata: siinkirjutaja sõnavõtud teemal «Humanistliku kristluse manifest. Tänapäevase, demokraatliku ja avatud kiriku eest!» liginevad noaterale. Noatera nõuab täpsust, kuid keelab tasakaalutuse. Minusugused ei pea juhinduma sellest manifestist, sest ta ei ole kirjutatud meile; ta ei ole juhtnöör. Piisab, kui me saame temast aru, niisiis oskame selgitada, mis on humanism, mida tähendab ...

Milleks meile Niguliste?

Seda küsimust on mulle viimaste nädalate jooksul korduvalt esitatud. Vastata saab erinevalt, sõltuvalt küsijast ja küsimuse alatoonist. Kui omandireformi seaduse alusel asuti tagastama õigusjärgsetele endistele omanikele või nende järeltulijatele nõukogude võimu poolt õigusvastaselt võõrandatud vara, kas siis küsiti tagasisaajalt, milleks sul on seda vara, mida tagasi antakse, vaja? Inimesed, kes ...

(Anti)operett kirikus

Kuu aega tagasi kirjutas Andrus Kivirähk Eesti Päevalehe vaimukas kolumnis operetist ja selle vastandist – antioperetist, mis Eestis viimasel ajal üha enam ja enam populaarsust kogub. Kui operett on lustlik laulumäng või kaunis muinasjutt, mille tegelased on alati liialdatult rõõmsad, vihuvad tantsu ja lõõritavad laulu ning leiavad etenduse lõpus armastuse, siis antioperett kujutab maailma, kus kõik on ...

Ajakirjanikuks Jumala armust

On kaks tera, kas teha igapäevatööd põhimõttel «midagi peab ju tegema, et leib lauale jõuaks» või on see kantud sisemisest missioonitundest maailma paremaks muuta. Eesti kultuurilukku sügava vao kündnud Anton Jürgenstein (1861–1933), kelle 150. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil ma laupäeval käisin, kuulus nende hulka, kes käsitlesid oma igapäevatööd seoses heaks ...

Üks küsimus

26. novembril toimub konverents «Quo vadis, kiriku laulu- ja palveraamat?». Millistele arengutele ja vajadustele kirikumuusika lauluvaramus tahab usuteaduse instituudis kell 10 algav konverents tähelepanu juhtida?Eerik Jõks, üks peakorraldajaist:Selle konverentsiga tähistatakse kiriku laulu- ja palveraamatu (KLPR) ilmumise 20. aastapäeva. Oleme kahe aastakümne jooksul olnud selle raamatu tänulikud kasutajad ja seepärast on ...

Kakskümmend aastat piibliseltsi taastamisest

Piibliseltsi tugisambad: esimees Tiit Salumäe (paremal) ja peasekretär Jaan Bärenson. Tiiu Pikkur

5. novembril tähistati Tallinna raekojas Eesti Piibliseltsi  taastamise 20. aastapäeva.Samas kohas oli 1991. aasta 14. detsembril EPSi taastav kogu otsustanud 1813–1940 tegutsenud seltsi tegevust jätkata. Piduliku koosviibimise alguses sooviti palju õnne sünnipäevaks isa Vello Salole – eestikeelse piiblitõlke suurkujule. Avapalvuse ja kõne pidas seltsi esimees Tiit Salumäe. Ta ütles, et kui praegu tähistame seltsi ...

Suure tänu ja meelespidamise märgiks

EELK koostöömedali laureaadid Wolfgang Vogelmann (vasakul) ja Wilhelm Poser. Arho Tuhkru

Peapiiskop Andres Põder andis EELK koostöömedali Põhja-Elbe kiriku ülemkirikunõunikule pastor Wolfgang Vogelmannile ja kiriku ehitusdirektorile dr Wilhelm Poserile. Üleandmistseremoonial konsistooriumis väljendas peapiiskop Eesti kiriku tänu Põhja-Elbe kirikule enam kui kahekümne aasta pikkuse koostöö eest. Partnerkirikul on alati jagunud usku ja tahet toetada eestlasi ja meie kogudusi nii nõu kui ...

Rakvere Kolmainu kirikus pühitseti tabernaakel

Rakvere Kolmainu kirikus pühitseti tabernaakelPühapäeval, 30. oktoobril peeti Rakvere Kolmainu kirikus piiskoplik jumalateenistus, mille käigus pühitseti Kolmainu kiriku tabernaakel (fotol). Pühitsemistalituse viis läbi ja jumalateenistust juhatas piiskop Einar Soone; jutlustas tabernaakli valmimist toetanud õp Illar Hallaste. Tabernaakel on armulauaandide kapp, mis asetatakse altarile ja kus hoitakse armulaua jagamisest üle ...

Evar Post: olulisim on olla olemas

Evar Post tunneb ennast lülina põlvkondade kees. Aldo Luud

Ükski isa moraaliloeng pole lapsele pennigi väärt, kui tema teod lähevad sõnadest lahku, kinnitab kahe poja isa, Eesti Kiriku endine peatoimetaja Evar Post isadepäeva eel antud intervjuus.Millise kuvandi Eesti isast on loonud Sulle 13aastane töötamine ajakirja Pere ja Kodu tegevtoimetajana? Kuivõrd Sa ise isana sobitud sellesse pilti?Küllap olen ajakirjas töötamise ajal puutunud rohkem kokku isadega, kes on oma ...

Tööd tehakse kogukonna üldiseks hüvanguks

Avo Üprus on kindel, et kohalik omavalitsus koostöös piirkonna kogudustega on tõhus meeskond. Arhiiv

Möödunud nädalal pidasid Keilas nõu kohaliku omavalitsuse ja koguduste esindajad, leidmaks ideid, kuidas ühiste jõududega teha midagi konkreetselt ära paikkonna heaks. Projektijuht Avo Üprus vahendab Eesti Kirikule, et Keila ümarlaud oli esimene omasuguste reas, mille laiemaks eesmärgiks on lähendada kohalikku omavalitsust piirkonnas tegutsevatele kogudustele. Ületamaks võimalikke barjääre ning ...

Salos on advendiajal eestikeelne jumalateenistus

Salo kirikusse on 30. novembril eestlased oodatud jumalateenistusele.

Eesti keelt kõnelevaid inimesi Soomes on kahe riigi kirikud koostöös teeninud alates 1990. aastast.Diakon Tuuli Raamat teenib kaasmaalasi igal pühapäeval kell 11 algaval jumalateenistusel Helsingis Alppila kirikus. Esmakordselt sõidab vaimulik sel aastal advendiajal Salosse, kus kirikus (Kirkkokatu 7) peetakse 30. novembril kell 18 eestikeelne jumalateenistus koos armulauaga. Koos Tuuli Raamatuga teenib kohalik pastor Timo Viitanen, orelil ...

Iidne Keila kirikumõis seisab uue elu künnisel

Ado Köögardali pilt Keila pastoraadist Kumna külas, mis ehitati Eesti suurima pastoraadina 1797. aastal. Arhiiv

Usupuhastaja Martin Lutheri kunagise monumendi lähistel paiknevasse Keila koguduse pastoraati, ruutmeetritelt Eesti suurimasse, plaanitakse pärast vajalikku uuenduskuuri rajada piiblikool. Keila koguduse õpetaja Marek Roots selgitab, et kogudusel on terviklik ning paindlik ettekujutus, milline võiks olla tulevikus ajaloolise pastoraadi ning teiste kirikumõisa ansamblisse kuuluvate hoonete funktsioon. «Tähelepanekutest, et tegelikult on meie ...