Slava Ukraine

Lehenumber 2. november 2011 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Pidupäev Viljandis

Koguduse tõhususe eelduseks on vaimuliku ja juhatuse esimehe hea koostöö: Helmen Kütt (vasakul) ja Allan Praats.  Liina Raudvassar

30. oktoobril tähistati Viljandis Pauluse kiriku 145. pühitsemisaastapäeva.Pidulikul introduktsioonijumalateenistusel seadis peapiiskop Andres Põder koguduse vaimuliku ametisse õpetaja Allan Praatsi. Jumalateenistuse, mis oli sel pühapäeval Viljandi kahe luterliku koguduse jaoks ühine, viisid läbi peapiiskop Andres Põder, Jaani koguduse õpetaja praost Marko Tiitus ja Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa, samuti ...

Maestro Lepnurme mälestusorel on valmis

Tallinna Metodisti kirikus kõlab Eesti uusim orel – Hugo Lepnurme mälestusorel. Tiiu Pikkur

Pühapäeval, 30. oktoobril pühitseti Tallinna Metodisti kirikus Hugo Lepnurme mälestusorel. Vaid mõned tunnid hiljem toimunud avakontserdil esinesid professor Lepnurme õpilased Piret Aidulo, Toomas Trass, Virve Soode, Kristel Aer ja Ene Salumäe ning orelifondi konsultant, Rootsi organist Göran Grahn.Mälestusoreli pühitsemine ja pidulik avakontsert toimus vanameistri sünniaastapäeva auks – Hugo Lepnurme sünnist ...

Vaikivast kirikust

Merille Hommik

Kirikus on saabunud manifestide ajastu: internetist on leitavad humanistliku kristluse manifest, traditsioonilise kristluse manifest, humoristliku kristluse manifest, alkeemilise kristluse manifest… Avapaugu andnud manifesti koostajad sedastavad: «Me tahame algatada laiapõhjalist diskussiooni kiriku rolli ja võimaluste üle 21. sajandi Eesti ühiskonnas ning soovime, et see diskussioon oleks avalik.» Liikumise «Tänapäevase, ...

Ärge unustage suudelda hinge

Hingedepäev lubab meil taas seista silmitsi hämmeldusega, et me ei oska hingest või hingedest midagi väga kindlat mõelda või öelda. Ometi on hingede aeg ja üldse kõik hingega seonduv meie rahvale mingil moel olemuslikult vägagi lähedane. On hing ju iidne läänemeresoome ühissõna, mis siinseile rahvaile on tähendanud elualget nii inimestes kui loomades ja kõiges muuski looduses. Ühtlasi ...

Kas meie tulevik on kirikumüürid infotahvliga?

Koguduste juhatuseesimeeste konverentsi kava oli hariv ja huvitav. Meelde jäi teoloogiadoktor Urmas Petti loeng kristlike koguduste kujunemisest. Tähelepanu äratas ka kultuuriminister Rein Langi sõnum sellest, et riigi võimalused pühakodade renoveerimiseks vähenevad. On arusaadav, et riik pole võimeline kõiki muinsuskaitsealuseid pühakodasid rahastama ja korras hoidma. Kas sel ongi mõtet, kui kogudused vähenevad? ...

Mõnikord on väga-väga valus

Sügise sumbed udud ja aina varem saabuv hämarus on meid viinud novembri algusesse, mil üle tuhande aasta on tähistatud 1. novembril kõikide pühakute päeva ja 2. novembril hingedepäeva ehk kõikide surnute mälestuspäeva.Enamasti on see aeg, et lõpetada meie lühikese suvega kaasnevad kiired toimetused ja mõelda olnule, enese elule ja aja voolule. Neile, kes meie juurest on läinud ja meie elu ...

Eesmärgiks kiriku tugevdamine

Läinud nädalal esitas liikumine «Tänapäevase, demokraatliku ja avatud kiriku eest» peapiiskopile ja kirikuvalitsusele oma tõekspidamistest tulenevad ettepanekud EELK olukorra parandamiseks.Pöördumisele allakirjutanud tunnevad muret, et väheneva liikmeskonnaga kirikus ei jõua hea sõnum lunastusest tänapäevaste muredega maadleva inimeseni. Probleem pole õpetuslikes puudujääkides ega vajaduses ...

Lühidalt

Ehitus jätkubVahepeal rahapuudusel seiskunud Tartu Pauluse kiriku rekonstrueerimistööd jätkuvad peatselt. Selleks jagati ehituse viimane etapp osadeks ning kuulutati kolumbaariumi ja krüpti (fotol) lõpuni ehitamiseks välja riigihange. SA Tartu Pauluse Kirik nõukogu nõupidamisel kuulutati hanke võitjaks SA Nordecon, kes sisuliselt jätkab poolelijäänud tööd. Sihtasutuse juhataja Elo Sülla ...

Sõna jääb seisma, lauldi koraalipühal

Üleeilsel usupuhastuspühal koguneti laulma Jumala nimel Tallinna Jaani kirikusse.Koraalipüha nimigi «Üks kindel linn» oli võetud Martin Lutheri laulusõnadele viidates. Kui usuisa Luther oma lauakõnes on öelnud, et «Jumal on leivaahi, täis armastust, mis ulatub maast taevani», siis lauluga väljendatud armastust oli Jaani kirik põrandast laeni küll täis. Laulma olid kogunenud ...

Head juhid arenevad

11.–12. novembrini Tallinnas ja 18.–19. novembrini Tartus toimuv GLSi kristlik juhtimiskonverents pakub enesetäiendamisvõimalust.Üha enam räägitakse elukestvast õppest ja rõhutatakse, kui vajalik on ennast pidevalt täiendada. See lisab kompetentsust, avardab silmaringi, hoiab tööturul konkurentsivõimelisena ja annab rohkem enesekindlust elus läbi lüüa. Küllap on enese pidev arendamine osa ...

Luterlik kirikukunst on 11. novembrist näitusel Kumu kunstimuuseumis

Tundmatu autor Maerten de Vosi (1532–1603) järgi. Kaana pulm. U 1600–1650. Õli, lõuend. Eesti Kunstimuuseum – Kadrioru kunstimuuseum.

11. novembril Kumu kunstimuuseumis avatavast näitusest «Vinum et panis. Veini- ja leivamotiiv 16.–20. sajandi kunstis» pea poole võtab enda alla luterlik kirikukunst. Näituse koostajad on Tiina-Mall Kreem ja Anu Allikvee, keda kirikutekstiilide osas on abistanud selle ala parim tundja Eestis – Marju Raabe. Oma abikäe näituse õnnestumiseks on andnud EELK konsistooriumi kunsti- ja arhitektuurikomisjon ning koguduste õpetajad ja ...

Ruhnlased kahtlevad mardikatõrje hädavajaduses

Ruhnu uue kiriku torn vajab mardikakahjustuste tõttu tugevdamist, aga puukiriku seisund on üllatavalt hea, vaatamata tema kõrgele vanusele. Arhiiv

Kui ohtlik on rahvusvahelise projekti raames plaanitud mardikatõrje Ruhnu 1644. aastal ehitatud puukirikule ja eeloleval suvel saja-aastaseks saavale kivikirikule, uurib Eesti Kirik teemaga seotud inimestelt.Kas pesuveega ei visata ka lapsukest välja, muutus küsimuseks, kui avalikkuseni jõudis idee mardikatõrjest Ruhnu kirikutes. Projekti «Seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte puithoonetes» raames plaanitav pühakodade ...

Kui kohut mõistma tuled Sa

Etlich Cristlich Lider, Lobgesang und Psalm, 1524.

Laulu luguNovembrisse jääb kaks erinevast kultuurikeskkonnast pärinevat, kuid sisu poolest küllaltki sarnast päeva.2. novembril pühitseme hingedepäeva ning kuu lõpu poole igavikupühapäeva, mida paljud nimetavad ka surnutepühaks. Nii tundus asjakohane kirjutada laulust, mis on sobilik mõlemasse päeva: «See aeg on tõesti ukse ees» (KLPR 172). Meie lauluraamat tõdeb autorite kohta ...

Imestusväärne tänu

Martin Rinckart

EELK laulu- ja palveraamatus on laul «Oh võtkem Jumalat nüüd kiita» (KLPR 302), mille sõnade autoriks on Martin Rinckart (1586–1649).Saksa keeles algab see laul sõnaga «nüüd»: «Nüüd tänagem Jumalat!». Millal? Mille eest? Kui 1757. aastal Preisimaa kuningas Friedrich II Sileesias Leutheni lähedal raske verise võidu saavutas, alustasid kuuldavasti tema sõdurid laulu «Oh ...

Võib endale lubada originaaltekste Phrygiusest Lutherini

Ülikooli pargis Gustav Adolfi seltskonnas sõnatus mõttevahetuses. 2 x Aldo Luud

«Surnud keelega tegelemine on mõistuse, mälu, intuitsiooni harjutamine. Ei saa üle küsida, rääkida, teise inimese mälu ega mõistust kasutada, poolelt sõnalt mõista nagu elusa keele puhul. Samas nii ilus, jäägitult haarav,» leiab TÜ usuteaduskonna õppejõud Marju Lepajõe.Oma stuudiumi kohustuslike ladina keele tundide kõrvalt hakkas Marju tegelema asjaga süvendatult. Varsti ...