Slava Ukraine

Lehenumber 26. oktoober 2011 Nr 42 Archives - Eesti Kirik

Arutleti koostöö üle

Soome ja Eesti kirikujuhid pidasid nõu kirikute rolli ja koostöö üle. Keskel peapiiskopid Kari Mäkinen ja Andres Põder. Tiiu Pikkur

Soome Evangeelse Luterliku Kiriku delegatsioon peapiiskop Kari Mäkineni juhtimisel külastas 19. ja 20. oktoobril EELK konsistooriumi. Külalisi võttis vastu meie kirikuvalitsus peapiiskop Andres Põderiga eesotsas. Kahe kirikuvalitsuse kohtumised toimuvad regulaarselt üle aasta.Külalised tutvusid toomkooliga, Tatari tänaval paikneva uue büroohoonega ja väisasid usuteaduse instituuti. Külastuse teise päeva täitis ...

Koolitamas kaadrit kirikule

Piiblitundi asub pidama Martin Lall (laua otsas), temast vasakul Ervin Lillepea ja Andrus Mõttus ning paremal Georg Glaase ja Kalle Kõiv. Arhiiv

Pastoraalseminari diakonikursus päädis 18. oktoobril eksamiga, mille sooritajad kvalifitseeruvad EELK diakoni ametisse. Pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander vahendas Eesti Kirikule, et kõik viis diakonikandidaati läbisid mais alanud kursuse ning äsja toimunud eksami edukalt ja on igati valmis võtma vastu diakoniordinatsiooni ning suunduma mõnda EELK kogudusse, kuhu neid teenima oodatakse. Tartu Pauluse koguduse lähetusega ...

Sisenemine

Merille Hommik

Mulle on õigust-öelda alati meeldinud see aeg, mis nüüd algab, on juba alanud. Pime aeg. Mõnikord on ta pime jah.Üks metsakülast pärit naine jutustas, kuidas ta kord noore tüdrukuna oli koos õega peolt tulnud. Oli sügisene pime aeg, nad tulid koolimaja juurest otseteed, läbi metsade. Korraga nad taipasid, et pole enam tee peal, vaid metsa all. Midagi polnud näha. Muud ei aidanud, kui tuli käpuli lasta ja ...

Vabadus ja vastutus

Kultuuri määratlusi on palju ning see on tolle mõiste laiapiirilisust silmas pidades loomulik. Määratlused on ise sõltuvad sellestsamast konkreetsest kultuurist, mis eksisteerib mingil ajal mingis kohas ja püüab iseennastki defineerida.Usuteaduse instituudis peetava kristliku kultuuriloo magistriõppe loenguis olen vaadelnud kultuuri kui Jumala poolt inimesele antud kõikeharivat tegevust, mille raames inimene subjektina ja ...

Kirikuhooned ei ole likviidne vara

Igasugune müügitehing eeldab, et oleks kaks osapoolt. Üks, kes soovib oma olemasoleva vara vahetada rahalise või muu materiaalse väärtuse vastu, ja teine, kes seda enda omaks soovib. Kui müüja võib olla mingil põhjusel tehinguks sunnitud, siis ostja üldjuhul ostab vaid vajaminevat. Üsna raske on näha, kes võiks tänapäeva Eestis soovida osta ääremaa lagunevat kirikuhoonet, makstes selle ...

Hingesantide aeg

Kui ilmad külmemaks lähevad ja udulaam mööda karjamaid ujub, ilmuvad nad välja. Eks ikka selleks, et ellu jääda. Küsivad raha, leiba või muud toitu, öömaja. Mõned valetavad musta valgeks, mõned on purjus. Olen mõelnud, et valmis vastuste kõrvale peaksin hakkama kokku panema ka valmis pakke.Ülemöödunud pühapäevase teenistuse järel jagasin koguduserahvaga oma muljeid ...

Läänemaa sädeinimene on Leevi Reinaru

Misjonipüha eelsel päeval kuulutati Haapsalus kodanikuühenduste konverentsil ja sädeinimeste tunnustamisel sädemete sädemeks Leevi Reinaru. Leevi Reinaru on Lääne praostkonna abipraost, Lääne-Nigula koguduse õpetaja, misjonikeskuse juhataja. Osaleb aastaid Lääne maavalitsuse ja praostkonna vahelise koostöökomisjoni töös. «Leevil on oskus luua ja juhtida vabatahtlikest koosnevat ...

Koguduse segakoor laulis Saksamaal

Segakoor Kristiina Nageli juhatamisel laulmas Spangenberg-Landefeldi kirikus. Michael Schümers

Räpina Miikaeli koguduse 13-liikmeline segakoor külastas sõpruskogudust Saksamaal Spangenberg-Landefeldis, et koos lauldes tähistada lõikustänupüha ja seada plaane tulevikuks. Koostöö Spangenberg-Landefeldi ja Räpina Miikaeli koguduse vahel on kestnud viis aastat, kuid Räpina koguduse õpetaja Urmas Nageli pere isiklikud sidemed Saksamaa sõpruskoguduse õpetaja Michael Schümersi perega on kestnud ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungilJaanus Klaas (fotol) kinnitati Lüganuse koguduse õpetajaks alates 11. oktoobrist. Samast kuupäevast vabastati praost Peeter Kaldur koguduse hooldajaõpetaja kohustustest.Seoses asumisega teenima Vancouveri Peetri kogudust peatada Mikk Leedjärve ülesanded Viimsi koguduse õpetajana 23.11.2011–30.5.2012, kui selleks on olemas piiskop Andres Tauli nõusolek. Viimsi koguduse teenimise eest vastutab samal ...

Luterlik Hoiu-Laenuühistu kui kirikurahva pank

Konverentsi järel otsustati väljastada ka ühistu esimene laen, 5500 € auto ostuks.

Möödunud juhatuseesimeeste konverentsil võeti taas üles Eesti Evangeelse Luterliku Hoiu-Laenuühistu (EELHLÜ) temaatika.Ühistu loodi juba kümme aastat tagasi eesmärgiga jätta kirikusisene raha kirikule ning sellega mitte nuumata näiteks välismaiseid kommertspanku. Esialgse idee kohaselt oli üheks osapooleks loodud ühistus ka Saksamaal tegutsev analoogne «kirikupank», mis aga oma siinsetest ...

Eesti Kirik Soomes kasulikke kogemusi saamas

Eesti Kiriku pere kuulamas ja õppimas. Koos toimetusega käis Kotimaal külas ka lehe kolleegiumi esimees Mihkel Kukk. Liina Raudvassar

Soome Kotimaa on kristliku nädalalehena hinnatud ja loetud leht ka Eestis. Olen kuulnud ikka küsitavat, miks Eesti Kirik ei ole nagu Kotimaa. Miks – selleks on palju põhjusi. Meie käisime oma toimetusega Helsingis uurimas lehe köögipoolt. Minu kokkupuuted Kotimaaga algavad aastast 1996, kui assessor Tiit Salumäe mind vastse peatoimetajana Helsingisse viis. Peatoimetaja Mari Teinilä tööleasumisel on viimastel aastatel sidemed ...

Jeesuse moega mees tursakirikust

Tõnu Veldrel on hea meel, et märkama on hakatud ka väikeste koguduste tegemisi. Mari Paenurm

Koguduste juhatuseesimeeste konverentsil Nelijärvel valiti aasta esimeheks Tõnu Veldre Saaremaalt Anseküla Maarja kogudusest.Põhjendus aasta esimehe kandidaadiks esitamiseks oli muljetavaldav ning seda toetasid eri koguduste esindajad, kohalik vallavanem ja Saarte praost. Nagu võib lugeda ja kuulda, on Tõnu viimasel seitsmel aastal pannud kogudusetöösse ja muudesse vabatahtlikesse ettevõtmistesse kogu oma hinge. ...

Kui kaks või kolm on koos sinu nimel

Olaf Lääne juhib koguduse muusika- ja majanduselu.  Internet

Siis võib sündida suuri asju, võib kinnitada kauaaegne Paide koguduse juhatuse esimees Olaf Lääne.Ja seda, et Olaf Läänet igale poole jätkub, sai näha koguduse äsja peetud templipühal, kui kuulutati välja vabastusaasta, mõeldes neile, kel kirikumaks maksmata jäänud. Ka need inimesed on pühakotta oodatud, sest inimeste vähesus ongi esimehe sõnul koguduses probleem, kuigi ...

Muinsuskaitseamet tunnustas parimaid koostööpartnereid

Patrik Göransson tänusõnu ütlemas, vasakul muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu. Marju Raabe

Muinsuskaitseameti 18. aastapäeva puhul toimus tänuüritus möödunud aasta parimatele koostööpartneritele. Amet tänas kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi, kogudusi, omanikke ning üksikisikuid panuse eest muinsuskaitsealade ja kultuurimälestiste säilitamisse, arendamisse, restaureerimisse ja tutvustamisse ning tunnustamaks kodanikuühenduste tänuväärset tegevust kodukandis. ...

Uue kirikumuusika sari läheb hingedepäeval taevasse

Noor dirigent Endrik Üksvärav ja grand prix. Erakogu

Hingedepäeval, 2. novembril saab viimast korda tulla uue kirikumuusika sarja «Viva oratorio!» kontserdile. Tallinna Jaani kirikus algab kell 19 sarja lõppkontsert pealkirjaga «In paradisum» (Paradiisis). See on üks helge hingedepäeva kontsert – kõlavad paradiisiteemalised teosed tänapäeva ühe kuulsaima helilooja John Taveneri, Eesti noore helilooja Pärt Uusbergi ja 20. sajandi Ameerika helilooja Vincent ...