Slava Ukraine

Lehenumber 12. oktoober 2011 Nr 40 Archives - Eesti Kirik

Sündis ajaga võidu joostes

Õpilane on 20 aastaga suureks saanud. Taasavatud usuteaduskonna esimene dekaan prof Kalle Kasemaa piduõhtul jutuhoos esimesse lendu kuulunud Lauri Hussariga, kes täna tuntud raadiohäälena Eesti Raadios väitlusringe juhib. Liina Raudvassar

6.–8. oktoobrini tähistati Tartus ülikooli taasavatud usuteaduskonna 20. aastapäeva.Toimus mitmeid üritusi: avati näitus, mälestustahvel ja hauatähis; peeti jumalateenistus, teaduskonverents ja piduõhtu; kokku said vanad kamraadid ja uued mõtted.20 aasta möödumist ajaloolisest sammust tähistab 13. novembrini huvilistele avatuks jääv näitus, mille on koostanud usuteaduskonna vilistlased Silja ...

Nädalavahetusel kõneldakse oma kiriku tundest

Raivo Erm on juhtinud Rapla Maarja-Magdaleena koguduse elu kaks valimisperioodi, huvitudes kogu kiriku heast käekäigust. Rita Puidet

Ülehomme algab Nelijärve puhkekeskuses kolm päeva kestev koguduste juhatuseesimeeste konverents. Teemaks on seekord «Meie kirik – mis on õhus?».Neljandat korda toimuval konverentsil osaleb ka peaaegu kümme aastat Rapla koguduse elu juhtinud ja möödunud aastal EELK Teeneteristi III järgu ordeni pälvinud Raivo Erm. «Seal saab kokku kolleegidega teistest kirikutest, et arutada  ühiseid probleeme,» ...

Juhatuseesimeeste konverentsi kavast

14. oktoobril kl 17 avajumalateenistus. Kl 19.30 paneeldiskussioon «Meie kirik – miks puudub meie kiriku tunne?» Diskussiooni juhib Indrek Treufeldt. Kl 21.30 KLPR-aastale pühendatud ühislaulmine. 15. oktoobril kl 9.30 teoloogiadoktor Urmas Petti loeng «Kristliku koguduse kujunemine». Kl 11.15 sotsioloog Andrus Saare loeng «Religiooni roll Eesti ühiskonnas». Kl 19.30 intervjuu aasta juhatuseesimehe kandidaatidega, aasta ...

Mille vastu võideldakse

Merille Hommik

Tahaksin jagada teiega mõningaid mõtteid 18. septembril internetti üles seatud petitsiooni kohta. Ilusad sõnad: humanism (mis siin öeldakse tähendavat inimlikkust selle kõige kõrgemas mõttes, mitte seda, mida see ajalooliselt tähendab), humanistlikud väärtused, demokraatia, tänapäevasus, avatus, teaduslikkus, sallivus, oleviku reaalsus, vaatamine tulevikku, inimsõbralik kirik, inimesest hoolimine, ...

Paremini püsti püsida

Kui kristalselt aus olla, siis polegi eriti jõudu ja tahtmist kirjutada. Ilmselt on kõike lihtsalt palju. Teemagi leidmine tundub hetkel kuidagi raskem kui tavaliselt. Humanistlikust manifestist kirjutada ei taha ja usuteaduse instituudi arengutest kirjutamiseks ei jätku jõudu. Seepärast mõtlesin kirjutada hoopis millestki muust. Nimelt ühest matist. Ühest vanast paarimeetrisest riidetükist Nõmme Rahu kiriku eeskojas, mida on ...

Väikeste doosidena kahjutu isegi suures koguses

Eelmisel nädalal tähistas Tartu ülikooli usuteaduskond oma taasavamise 20. aastapäeva, peeti jumalateenistus, teadusseminar ja paneeldiskussioon ning tulised arutelud kiriku tuleviku üle jätkusid isegi piduõhtul.Mulle meenus aga kahe aastakümne tagune sisseastumisvestlus, kus Hando Runnel küsis, kas ma tean midagi Jaan Lattikast. Mina ei teadnud, arvasin, et kuulsin valesti ning küsisin vastu: Jaan Tatikas? Komisjoni liikmed ...

Igapäevane tänulikkus

Iga uut päeva tervitades ja õhtul magama heites on ikka põhjust tänulik olla. Sügavmõtteline keldi palvegi ütleb: «Sa oled mu toonud eilsest ööst tänase päeva kaunisse valgusse, et rõõmustada mu hinge ja teha mulle äraarvamatul hulgal head.» Just möödunud nädalal märkis tänulikkuse vajadust kaks tähtpäeva: õpetajate päev ja ...

Kirik on teemaks ühiskonnas

Viimastel nädalatel on kiriku ja religiooni teema tavalisest jõulisemana meedia fookuses. Rahvusringhäälingu vestlusringid, «Kirikuelu» saade, «Terevisioon», ETV «Nädala ringvaade» ja «Jüri Üdi klubi», loendamatud ajaleheartiklid ja repliigid, kõnelemata kirglikest väljaütlemistest sotsiaalmeedia foorumites. Kindlasti on inspiratsiooni pakkunud avalikkusesse toetajaallkirju korjama ...

Püha kogemine elus

Lea Altnurme ja Marko Tiitus konverentsi vaheajal mõtteid vahetamas. Liina Raudvassar

Viie aastaga hinnatud traditsiooniks kujunenud frantsiskusepäeva konverentsil Viljandi Jaani kirikus võeti möödunud nädala teisipäeval kõneks, mis asi ilmas on püha.Konverentsi avades sõnastas koguduse õpetaja Marko Tiitus kokkusaamise eesmärgi: «Arutada, kus on võimalik kogeda püha. Kas see on seotud vaid religioosse sfääriga või kuulub inimeseks olemise juurde.»Tiitus märkis, ...

Lühidalt

Uuele avatudKanada Vancouveri kogudus on kutsunud 1. advendist pooleks aastaks enda juurde teenima Viimsi koguduse õpetaja Mikk Leedjärve (fotol). Mingeid ootusi noorel õpetajal teenimisega kaugel maal ei ole. «Ma ei tea, mis täpselt mind ees ootab, olen kõigele avatud. Lähen ja teenin neid eestlasi, kes seal elavad,» ütleb Leedjärv. Kindlasti pakub eemalolek vaheldust ja loodetavasti rohkem aega enda jaoks. Kes ...

Saksa kogudus – Eesti kõige kiiremini kasvav kogudus

Kogudus laupäevasel palvusel oma ruumides Tallinna vanalinnas. Koguduse arhiiv

Nädalavahetusel tähistas EELK Saksa Lunastaja kogudus taastamise 20. aastapäeva. Laupäeval peeti koguduse kodus Tolli tänavas lastejumalateenistus, kuulati kõnesid ja kontserti. Pühapäeval oli pidulik jumalateenistus Rootsi-Mihkli kirikus, kus jutlustas õpetaja Toomas Paul – Lunastaja koguduse taastaja.EELK taasasutas Nõmme Saksa Lunastaja koguduse 1991. a kevadel, veidi aega pärast kahe Saksamaa taasühinemist ning ...

Sõrulaste koda on rajatud kaljule

Anseküla koguduse vastpühitsetud kirikumajas kõlas möödunud laupäeval peapiiskop Andres Põderi sütitav jutlus. Tõnu Veldre

Seitse aastat tööd päädis Anseküla koguduse jaoks lõikustänupüha eel kirikumaja valmimisega ja jumalateenistuseks olulise inventari pühitsemisega.Kui Jeesus ütles Kaisareas Peetrusele: «Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu» (Mt 16:18), siis just see kirjakoht sai aluseks Anseküla koguduse kirikumaja pühitsusel laupäeval, 8. ...

Tallinna Kaarli kogudus rõõmustas lõikustänupühal

Tallinna Toompea Kaarli kirikus (fotol) avati põhjalöövi remonditud põhjasein. Lõikustänupüha temaatilisel laadal kogutud raha leiab sihtotstarbelise rakenduse jätkuvate remonditööde heaks. Milliseks kujuneb Kaarli kiriku interjöör pärast remonditööde lõpetamist, said koguduseliikmed aimu läinud pühapäeval, mil üle hulga aja oli põhjalööv tellingutest vaba, k.a ...

Värvis on sügavust ja mõtteid

Eva Jänes näituse avamisel.Erakogu

«Suve sügavus» – sellise pealkirja all esitab oma uudisloomingut Tallinna Jaani kiriku lõunasaalis kunstnik Eva Jänes. Kunstniku seninähtud maalide käekiri on olnud valdavalt geomeetrilis-abstraktne. Seda suunda esindavad antud näitusel kolm värvikas-rütmikat maali – sfäärid, kolmnurgad, vertikaalid, läbikumavad värvipinnad, erinevad faktuurid.Näituse põhiosa on aga seekord hoopis teistsugune – ...

Saksa kõrged külalised Eestis

Usuteaduse instituudis EKD ülemkirikunõunik Michael Hübner (vasakult), rektoraadi juhataja Kadri Lääs, konsistooriumi välissuhete referent Kadri Eliisabet Põder, Gustav-Adolf-Werki peasekretär Enno Haaks ja assessor Ove Sander. Arho Tuhkru

5.–8. oktoobrini olid Eestis ametivisiidil Gustav-Adolf-Werki peasekretär Enno Haaks ja Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) ülemkirikunõunik Michael Hübner.Enno Haaks, kes on alates jaanuarist Gustav-Adolf-Werki (GAW) uueks peasekretäriks, soovis külastada neid kogudusi ja kiriklikke ettevõtmisi, mille tegevust GAW on rahaliselt toetanud. Seda silmas pidades oli EELK konsistoorium võõrustajana koostanud ka päevade programmi. ...