Slava Ukraine

Lehenumber 5. oktoober 2011 Nr 39 Archives - Eesti Kirik

Koos rahvuskaaslastega

Rahvuskaaslasi teenivad Helsingis Tuuli Raamat (vasakult), Riias Valdek Johanson, diasporaatööd korraldab Eestis Leevi Reinaru ja Peterburis teenib Enn Salveste. Kokku said nad konverentsil. Sirje Semm

Kaks päeva Eesti Rahvusraamatukogus peetud rahvuskaaslaste II konverents tõi kokku paarsada eestlast ligi paarikümnest riigist. Konverentsil tehti vahekokkuvõte rahvuskaaslaste programmi käigust ning arutati selle edasist toimimist. Esindatud olid kodueestlaste kõrval väliseesti kogukondade ja organisatsioonide esindajad, teadlased ning poliitikud. Konverents algas Euroopa eestlaste koori etteastega (dirigent Kalev Lindal), üheskoos ...

Kaua tehtud kaunikene

Lindilõikamise au oli projektijuht Meelis Kaldel (vasakult), Andres Põderil ja Ott Kikkasel. Sirje Semm

Reede pärastlõunal õnnistas peapiiskop Andres Põder Tallinnas Tatari tänaval kuuekorruselise maja.Aadressil Tatari 25 on OÜ Kiriku Varahalduse tellimusel kerkinud korter- ja ärihoone. Pidulikul lindilõikamisel peetud kõnedes nimetasid kõik, et läbi keeruliste masuaegade kulgenud ehitusprotsess polnud kerge, kuid sujus tubli meeskonnatööna ühise eesmärgi nimel. Kantsler Urmas Viilma lausus ...

Usukeele õigekirjast

Merille Hommik

Kui seesinane tormikene meie vaimuliku ema võlvide all alles tuure kogus, saatis auväärne isa Vello Salo Pirita kloostrist mulle igati luterlikus vaimus e-kirja. Ta nimetas Jaan Lahe üllitatud «Humanistliku kristluse manifestiga» seoses, et esiteks on iga üritus, mis kristlasi õhutab olema paremad kristlased, väga kiiduväärt. (Vrd esimesega Lutheri 95 teesist: «Kui meie Issand ja õpetaja Jeesus Kristus ...

Positiivne ei

Olin möödunud esmaspäeval oma hea sõbra praost Veli-Matti Hynnineni juures ja leidsin tema lugemislaualt William Ury raamatu «Mynteinen ei». See raamat köitis kohe mu tähelepanu, sest ei on ju ikka tavaliselt negatiivne väljend. Viimaste nädalate jooksul on ka meie kirikurahvale esitatud erinevaid üleskutseid ja petitsioone. Küllap mõnigi küsib, mida ma peaksin ütlema ja kas ma üldse peaksin ...

Õpetajana tänapäeva koolis

Olen töötanud koolis kümme aastat, andnud erinevaid tunde: ajalugu, ühiskonnaõpetust, filosoofiat, eetikat; olnud ka klassijuhataja. Seda aega, millal religioonilugu või usuõpetus leiab nii positiivset vastukaja, et õppeainena olla tunniplaanides, ei tea (kuigi sellest on uues gümnaasiumi riiklikus õppekavas juttu kui valikainest) kas üldse tuleb – eelistasin siis teisi nimetusi, kuid olen saanud selgitada religiooniloo ...

Teadaanne palvekirjas

Sel nädalal on kõlanud juba lause, et Eestile on kombeks üks petitsioon korraga. Mis kasu on õigupoolest programmilisest avalikust teadaandest, mis on mähitud palvekirja vormi (seda ju manifest ja petitsioon tähendavad)? Need kaks, humanistliku ja traditsioonilise kristluse manifest, ei asu dialoogi, humanistid küsiks justkui arvamust avalikkuselt ja traditsionalistid nagu uuendaks avalikult oma lepingut Jumalaga.Palusin ka traditsioonilise ...

Aktuaalne

3.–5. oktoobrini viibivad Cardiffis Porvoo kirikupeade kohtumisel EELK esindajatena peapiiskop Andres Põder ja õpetaja Tauno Teder. Küsime, missugused kirikud Porvoo osadusgruppi kuuluvad ja mis on põhiteemad, mis kõneks tulevad?Tauno Teder, Porvoo kontaktgrupi liige:On kujunenud tavaks, et üle kahe aasta kohtuvad Porvoo kirikuosaduse kirikupead, et arutada aktuaalseid küsimusi osaduskonnas ning informeerida üksteist vastastikku oma ...

Dialoogis aja ja teoloogilise arenguga

Dekaan Riho Altnurme sõnastab usuteaduskonna soovi: tahame koolitada avarapilgulisi põhjalike teadmistega asjatundjaid usuküsimustes, keda Eesti ühiskond väga vajab. Arhiiv

Tartu ülikooli taasavatud usuteaduskonna 20. aastapäeva pidustuste eel tunnistab alates 2003. aastast seda väärika ajalooga fakulteeti dekaanina juhtinud kirikuloo professor dr Riho Altnurme, et suurimaks sooviks on koolitada avarapilgulisi põhjalike teadmistega asjatundjaid usuküsimustes.  Usuteaduskond on üks neljast klassikalisest teaduskonnast, mis on olnud Tartu ülikooli koosseisus tema avamisest 1632. a, v.a nõukogude ...

Otsused

Konsistooriumi septembrikuu istungilTiina Klement kinnitati Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetajaks alates 6. septembrist.Seoses õpingutega peatati Hannele Päiviö ülesanded Soome koguduse õpetajana  29. veebruarini 2012. Kogudust teenib Soome kiriku vaimulik Markku Päiviö.Marie-Christine Väli on määratud Järva praostkonna vikaarõpetajaks pärast preestriordinatsiooni.Urmas Viilma nimetati ...

KOSK sõitis lauluga läbi Ojamaa kirikute

Koorijuhtide ja organistide segakoor (KOSK) Riho Ridbecki juhtimisel on imeline osaduskond.  Erakogu

Kirikumuusika liidu segakoor KOSK (koorijuhtide ja organistide segakoor) Riho Ridbecki juhtimisel on imeline osaduskond. Saame kokku paaril korral aastas, et õppida muusikat, mida oma igapäevases teenimises ei kohta, ja aeg-ajalt teeme palverännakuid, mida kogemata ka kontserdireisideks nimetame. Sel suvel täitus KOSKi ammune unistus külastada üht Läänemere saart, kus Jumala ligiolu veelgi ehtsamalt tunda võib. Juba nimi Gotland ...

Et pühakoda alati korras oleks

tänukirja saanud Linda Paas ja Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk. Rita Puidet

Rapla kiriku 110. aastapäeva jumalateenistusel pälvis konsistooriumi tänukirja koguduse vabatahtlik abiline Linda Paas.Väike ja tragi naine ütleb, et tuli leeri 1990. või 1991. aastal, leeriõnnistuse andis õpetaja Esra Rahula. Alguses ei teinud eriti midagi, hing lihtsalt tahtis kirikust saadavat rahu, aga tasapisi tulid ülesanded ja märkamatult kasvas nende hulk. «Aitan ruume korrastada, kohvilaudasid teha, olen ...

Ilmunud on metropoliit Stefanuse raamat

Hiljaaegu ilmus Eesti apostliku-õigeusu kirikupealt metropoliit Stefanuselt ja kaasautoritelt raamat «Pilguheit õigeusku». Raamat sisaldab nii üldise ülevaate õigeusu õpetuse ja praktika alustest kui ka autori eri aegadel kirjutatud artikleid ja peetud ettekandeid paljudel erilisematel teemadel. Nii on teises osas käsitletud teoloogilist dialoogi lääne kirikutega – metropoliidi sulest on kirjutised suhetest peamiselt ...

Jõhvi Mihkli kogudus sai nimepäeval endale lipu

Lipu üks pool on sinine, sümboliseerides taevast ja Kristuse tarkust.

Koguduse nimepäeva õhtul, 29. septembril pühitses Jõhvi koguduse õpetaja praost Peeter Kaldur Jõhvi Mihkli koguduse lipu. Et päeval toimus koguduse saalis praostkonna vaimulike konverents, osalesid pidulikul jumalateenistusel ka praostkonna vaimulikud ja külalised Kaliforniast. Sõnalise osaga teenis õpetaja Peeter Kaldur, orelil abiorganist Inna Badina. Meeldivaks traditsiooniks on saanud tänukirjade üleandmine ...

Piibli- ja misjonikursuse hoogne algus

Urmas Nõmmik pidas loengu Vana Testamendi tekkeloost. Margit Õkva

Laagrikeskuses Talu toimus EELK piibli- ja misjonikursuse esimene moodul. Õppureid tervitasid peapiiskop Andres Põder ja misjonikeskuse juht Leevi Reinaru. «See on ajalooline hetk, sest EELKs pole varem sellisel moel piibliõpet korraldatud. Olete omamoodi sügisesed pääsukesed, kelle väljalend pesast toimub alles kevadel,» ütles peapiiskop. Leevi Reinaru tundis rõõmu, et kaua küpsenud idee on teoks ...

Tallinna vaimulikud käivad kord kuus koos

praost Jaan Tammsalu kinnitusel valitseb Tallinnas oikumeeniline ühtsus erinevate kirikute vaimulike vahel. Arhiiv

Kord kuus kesknädalal kogunevad pealinna vaimulikud palvushommikusöögile, et kogeda vaimulikku osadust ning jagada infot kirikus ja riigis toimuvast.«Ennekõike on see vajadus teatud küünarnukitunde järele,» kirjeldab Tallinna praost Jaan Tammsalu, üks kümmekond aastat toimunud kooskäimiste eestvedajaid. Aastatega on ürituse formaat muutunud asjalikumaks. Reegliks on saanud kuulata iga kord ettekannet ...