Slava Ukraine

Lehenumber 28. september 2011 Nr 38 Archives - Eesti Kirik

Kui armsad on Sinu hooned

Kiriku aastapäeval teenisid Raplas kaasa ka pühapäevakoolilapsed. Koguduse õpetaja Mihkel Kukk uurib neilt pühakoja vanuse ja selle ehitusmaterjali kohta. Rita Puidet

Kui pühapäeval kõneldi meie kirikutes tänulikkusest, siis Raplas oli selleks eriline põhjus – tähistati praeguse kiriku 110. aastapäeva.Üle seitsmesaja liikmesannetajaga Rapla kogudus on Lääne-Harju praostkonnas suurim. pühapäeval koguneti väljendama tänulikku meelt oma kauni pühakoja ja selle ehitajate üle. Ühtlasi oli see märgiks, et ollakse ise Jumala templiks.Kui vallavanem Alar ...

Haljala kihelkond 770

Haljala Püha Mauritiuse koguduse õpetaja Margit Nirgi koguduse keskel. Liina Raudvassar

Haljala Püha Mauritiuse kogudus koostöös kohaliku gümnaasiumiga tähistas vastupanuvõitluse päeval, 22. septembril koguduse nimepäeva ja Haljala kihelkonna kirjaliku esmamainimise 770. aastapäeva.Päev, mille märksõnaks siinkirjutaja meelest võiks olla kvaliteet, oli täidetud sisuka programmiga, millest osavõtt, kaasa arvatud tõhus lõunasöök, oli huvilistele tasuta.Ajalookonverentsi ...

Palve

Sellest saati, kui märkasin maailmas inimesi enda ümber, hakkasin õppima püha muretust. Hiljem sain aru, et see tunnetus on selge, kui oled Jumala juures. Kui usaldad end tema hoolde.Tekst ja foto: Mari Paenurm

Lunastust Kristuses ei saa keegi ära võtta

Kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: «Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle ...

Eestpalve

Armas Jumal, hoia oma kaitse all Tartu Peetri kiriku katuse remonditööd ja kõik sellega seotud inimesed.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Liverpooli piiskopkond ja piiskopid James Jones ning Richard Blackburn. Veel on eestpalves Inglise anglikaani kiriku Monmouthi piiskopkond ja piiskop Dominic Walker, samuti Taani kiriku Haderslevi piiskopkond ja piiskop Niels Henrik Arendt.

Jumala hoolitsus

Usk Jumalasse tundub tänapäeva inimese jaoks sageli olevat teatud usutõdede heakskiitmine. Nii võib usk tähendada mõnele inimesele Jumala olemasolu tunnistamist. Teise jaoks jälle lootust sellele, et pärast surma saab inimene igavesse ellu. Kolmanda jaoks tähendab uskumine teatud piiblitõdede kehtivaks tunnistamist. Samas on usk tähendanud alati midagi palju enamat, kui see sageli on tänapäeva inimese jaoks. ...

Igaühe igapäevausk

Merille Hommik

Igaühe asju on meie eludes täitsa palju. Näiteks muusikalised, kulinaarsed ja kunstilised vajadused, maitsed, eelistused ja kogemused on meil igaühel olemas, ehkki kõigi poolt tunnustatud oskused ja hinnang on vaid vähestel. Poliitikas on samamoodi oma koht igaühe asjadel, kuna poliitikast demokraatias me mõtleme nii, et igaüks saab kaasa rääkida, osaleda ja arvata, kui tahab, ning teiselt poolt tegelevad poliitikaga ...

Veel kord valikutest

Elu on sageli näidanud, et teisiti mõtlemine, käitumine ja ütlemine on taunitavad, kui see tavaelu rütmiga kokku ei sobi. Üldine ühiskondlik vorm nõudleb seda, et peame mõtlema ja tegutsema nii, nagu paljud inimesed meie ümber. Nõukogude ajal pidid kõik inimesed olema ühtemoodi hallid ja ühesuunaliselt mõtlema. Sellest kõrvalekaldumine oli taunitav. Kui ilmnevad uued tuuled, olgu nendeks ...

21 aasta järel taas Petseris

Viimati käisin Petseris 21 aastat tagasi, kui kõik oli veel üks suur NSV Liit. Nüüd (11. septembril) oli väga huvitav minna uuesti ja pidada jumalateenistus Petseri eesti kirikus – kirha,  nagu ütlevad kohalikud. Sain teada, et tserkov käib ainult õigeusu kiriku kohta. Kirha meenutab arhitektuurilt väga Tapa kirikut – mõlemad on samast ajastust. Elmet Vaaksi kutsel me Venemaale saime. Tema on see tubli mees, kes on ...

Humanistliku kristluse manifesti kaja

Humanistliku kristluse manifesti kajaMöödunud nädalal jõudis avalikkuse ette humanistliku kristluse manifest, mis selle autorite sõnul on suunatud Eesti Kirikute Nõukogule, kõigile kristlastele ja kogudustele ning viitavat vajadusele muuta kirik avatumaks. Tekst on kättesaadav leheküljel www.petitsioon.com . Eesti Kirik palus nimetatud manifesti kohta selgitusi.Millistele muutustele kutsub Teie arvates manifest EELK ...

Laudate Dominumi koor käis laulmas Peterburis

Toomkoguduse kammerkoori esinemine sai Peterburi eestlastelt sooja vastuvõtu. Sirje Semm

Jumalateenistuse järel Peterburi Jaani kirikus andis kontserdi Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kammerkoor Laudate Dominum.Alates septembrikuust peetakse Peterburi eestlastele teenistust kaks korda kuus. Nii käivad Eestist vaheldumisi kaasmaalasi teenimas Simuna ja Väike-Maarja koguduse õpetaja Enn Salveste ja Tallinna abipraost Arho Tuhkru, kes pidas teenistuse 25. septembril. Arho Tuhkru sõnul rohkemaks kirikul jõudu pole. Idee kohapeal ...

Tiit Salumäe käis külas Kaukaasias

Assessor Tiit Salumäe (fotol) käis rahvuskaaslaste programmi toel külastamas rahvuskaaslasi Kaukaasias.Kaukaasias Krasnodari krais Krasnaja Poljanas (Punasel Lagedal) tähistas 28. augustil eesti küla Esto Sadok (Eesti Aiake) 125. aastapäeva. Tiit Salumäe sõnul oli ta pidustustel ainuke külaline, kes oli tulnud otse Eestist. Kutsujaks olid kohaliku eestlaskonna liidrid Hugo Reiljan ja Valter Germann ning lähetajaks EELK ...

Lühidalt

Ingeri kiriku 400. aastapäev2011. aastal tähistatakse Ingeri kiriku 400. aastapäeva kõikjal, kus on ingeri kogudusi ja nende toetajaid. 25. septembril toimus Lahtis Joutjärvi kirikus pidulik jumalateenistus ja ühine koosviibimine, kus osales ligi 500 külalist. Jumalateenistusel jutlustas Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi, sellele järgnes kõnekoosolek, mida juhatas ingeri vaimulik Arvo Survo ja peakõne pidas Isto Pihkala. ...

Pikk tee on viinud Supilinnast Tartu Peetri kiriku torni

Tiit Veeber tituleerib end linnakodanikuna. Ta tuleb appi seal, kus häda tõsine ja hädasolija ise tubli.  Sage viibimine haiglaravil ei sega teda taas ja taas Peetri kiriku torni tõusmast. Foto on tehtud päeval, mil ülekullatud rist tagasi torni tõsteti.  Rita Puidet

Linnakodanik Tiit Veeberi nimi pole võõras ühelegi tartlasele. Ennekõike seondub tema nimi Tartu soojamajandusega, vähem teatakse teda kui Peetri kiriku heategijat. Juttu ajasime me Maarjamõisa haiglas, kus Tiit Veeber oli taas ravil, võitlemas oma kehasse elama asunud kurja sõralisega.Kui edukas on Teie võitlus vähiga?Olen omal ajal panka tervist kogunud. Küsimus on, kuidas ja mida sa elus kogud. Sel aastal olen neli ...

Hääldustraditsioonid lauludes

7. septembri Eesti Kirikus küsib lugeja ladina keele hääldamise kohta lauludes. Ma pole küll ladina keelt õppinud kirikuinimene, vaid hoopis muusik, kuid muusikas peabki lähtuma muusikale kehtivatest reeglitest, mitte klassikalisest ladina keele hääldusest, sest seda laulmisel ei kasutata.Väga põhjalikud juhised ladina keele häälduse kohta laulmiseks saab Toomas Siitani koostatud raamatukesest «Liturgiliste ...