Slava Ukraine

Lehenumber 21. september 2011 Nr 37 Archives - Eesti Kirik

Laulurahvas Narvas

Maarja-laulude konkursi ühisel palvehetkel lauldud laulu «Oh Sa auline!» algupärane meloodia on enam tuntuks saanud jõululaulu viisina «Oh sa rõõmustav!».Mari Paenurm

Möödunud laupäeval jõudis Maarja-laulude festival ühe kulminatsioonini, pakkudes Narva Aleksandri kirikus  kooride võistulaulmist.Osalejaid oli kokku tulnud nii suuremate kui väiksemate koosseisudega Eesti eri paigust, kaasas Maarjale pühendatud või temast inspireeritud lauluvara. Armastusväärne mõõduvõtminePiirkonniti muusikatööga haaratud kogudusi ei ole just liiga palju, seetõttu on ...

Petseris palvetati Eesti eest

Nemad hoiavad kirikuukse avatuna: õpetaja Andres Mäevere ning ustavad koguduseliikmed Olga Jamsa, Tiiu Leškina ja Mart Kallas. Sirje Semm

Misjonikeskuse diasporaatöö programm hõlmab ka eestlaste teenimist Petseris. Sealne kogudus kuulub Võru praostkonna alla ja on Võru koguduse õpetaja Andres Mäevere teenida.«Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.» Need Jeesuse sõnad Matteu­se evangeeliumist (18:20) olid mu meeltes pühapäevasel jumalateenistusel Petseri Peetri kirikus. Olin tulnud jalgsi üle piiri, ...

Usk ja arutelu

Merille Hommik

Usuasjad on paljuski teistsugused kui poliitilised, teaduslikud või majanduslikud asjad. Majandusvaldkonnas pole arutelul ei erilist negatiivset ega positiivset funktsiooni, sest head ja halba mõõdetakse üsna ühemõtteliselt tulu, tarbimise ja kasumi põhjal.  Poliitikas on aruteluks rohkem ruumi – parlamentaarset valitsuskorda ilma riigikogus toimuvate arutelude ja opositsioonilise kriitikata ei kujuta ettegi – kuid ka poliitikas on ...

Kirikupõllu harijatest

Uue õppeaasta alguse puhul on rohkelt avaldatud arvamust kooliga seonduvate asjade kohta. Haridusreformi suundumused on pannud kaasa mõtlema koolijuhte, pedagooge, õpilasi ja lastevanemaid. Õppimine ja õpetamine puudutab nii poliitikuid kui laiemat avalikkust.Eriti teravalt on sõna võetud pedagoogide töö väärtustamise teemal. Õpetajate piinlikult kasin palk, nende õigused ja kohustused, füüsiline ja ...

Toimetuse kirjakast

Piibli tundmine on olulineTeatrimees Jaan Tooming nuriseb praeguste luteri kiriku õpetajate üle, sest temale näivat, et nad on kinni kitsas maailmas, korrutavad ikka vanu mõisteid, suutmata neid avada kaasaegsele inimesele (EK 07.09). Ma ei saa aktsepteerida neid etteheiteid. Evangeelne kuulutus jääb läbi aegade lähtuma Jumala sõnast – 66 raamatust koosnevast Piiblist. Selle juures kasutame pühakirja mõisteid, mis ei ...

Sügisest, üpris humanistlikult

«Need õunad ei lõpe kunagi, see on ikka täiega nõidus,» arvas poeg, kui oli tundi paar jälginud minu rassimist viljapuuaia ning auto vahet. Pidin nõustuma: ubinad ei vähenenud sugugi ja olin sunnitud vanemate rahustamiseks lubama, et planeerin veel nii mõnegi Võrumaale sõidu projekti «Õunad mahlaks – jess!!» tarbeks. Meie uibuaed Kütioru maalilisel veerel lausa ägab saagi raskuse all. ...

Milleks kogudusele tabernaakel?

Eelmises Eesti Kirikus ilmunud artikkel «Põlva Püha Neitsi Maarja kirikus on nüüd tabernaakel» äratas Facebookis elavat keskustelu, milles küsiti, miks meie luterlikus kirikus on tabernaakel seni tundmatu ja nüüd mõnes koguduses nii oluline.Tabernaakel tuleb ladinakeelsest sõnast tabernaculum. See tulenes juutluses Moosese käsul ehitatud kogudusetelgist, mis oli Jumala auhiilguse paigaks Egiptuse orjusest ...

Meil on võimalus

Väljendan kirikuvalitsuse liikmena, aga ka Sinu vaimuliku vennana, Tiit, sügavat nördimust Sinu artikli peale, milles äratoodud informatsioon on enamjaolt kas vale või kallutatud. Veelgi halvem on lugu sellega, et Sinu kirjutis on läbi imbunud kurjusest, kibedusest ja kohtumõistmisest. See on päris hirmutav. Vennaarmastusel ja hoolel Issanda kiriku vastu on Su ridades vähe ruumi. Minu arvates oled rikkunud ka ametivannet.Ma ei ...

Lühidalt

Vastupanuvõitluse päev PärnusHomme, 22. septembril tähistatakse vastupanuvõitluse päeva Pärnus. MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi korraldusel avatakse kell 14.30 perekond Pätsi endisel kodumajal Riia tänav 273 mälestustahvel, millega meenutatakse, et sellesse hoonesse rajas oma perele 1891. aastal kodu Jakob Päts. Siin kasvasid mõjukateks ühiskonnategelasteks Pätside pere viis last, kellest ...

Rõngu kogudusel on ressurssi

Helve Päid (ees vasakult), Ülla Hunt, Lea Kärson (taga) ja Priit Laineste juhivad Rõngus koguduslikku elu. Rita Puidet

Rõngu koguduse rahvas on sõbralik ja optimistlik. Usun, et minuga nõustuvad ka õpetaja Lea Kärson, juhatuse esimees Priit Laineste, kirikuteenija Ülla Hunt ja organist Helve Päid, kes võõrustas meid oma külalislahkes kodus. Möödas on kaks aastat ajast, mil Valga praostkonna õpetaja Lea Kärson hakkas Rõngu kogudust vaimulikult teenima. Algul Allan Tarustega kahasse, viimasel aastal aga iga ...

Õnnistuse ja rõõmu pidu Hageris

Iga armulaualine saab nüüdsest jumalateenistusel oma peekri. Armulauda jagab Heikki Holkeri. 3 x Rita Puidet

Vanavanemate päeval tähistas Hageri kogudus praeguse kiriku 119. aastapäeva erilise pidulikkusega: pärast remonti pühitseti orel, esmakordselt olid kasutusel uued rohelised altarikatted, väike kantsel ja armulauapeekrid.Rahvast muudkui tuli ja tuli ning keskpäeval alanud jumalateenistuse ajaks sai 119aastane kirik inimesi täis. Päike kuldas oma valgusega kiriku üle ja hele, kirgaste katetega kaunistatud pühakoda oli ...

Püha Laatsaruse kirikut Sõmeral ootab sulgemine

Kirsti-Maija Paananen (keskel) Sõmera hooldekodu kirikus koos tegevusjuhendaja Ester Naageliga (paremal), kes korraldab ka hoolealuste vaimulikku teenimist, ja loo autoriga (vasakul), n-ö koguduse esindajana on pildil Alice Ruut. Tuula Lappi

Sõmera hooldekodu peahoone läheb müüki ja seoses sellega on kadumas ka sinna ehitatud kirik.Saaremaal Kärla vallas asub Sõmera hooldekodu, mis on koduks 380 intellektipuudega ja psüühikahäiretega hoolealusele. Hooldekodu on eriline selle poolest, et tal on päris oma kirik – Püha Laatsaruse kirik.Sõprade toelKiriku sünnilugu on suurel määral seotud Soome Vaalijala hooldekeskuse kauaaegse vaimuliku, ...

Inimene ei pea üksi kõike kandma

Helika Gustavson-Rätsep on mitmetahuline muusik, kes peab oluliseks ka koguduse kasvamist läbi vaimuliku muusika ja teenimise. Mari Paenurm

Helika Gustavson-Rätsep on kahtlemata üks neid kirikumuusikuid, kes on peaaegu et ülekvalifitseeritud luterliku tagasihoidlikkuse jaoks, kuid kes näib meie kõigi õnneks veendunud olevat, et koguduse näol on ta sattunud parimasse seltskonda, kellega koos edasi minna.Teist aastat tegutseb ta Tartus Maarja koguduse kirikumuusikuna, olles elutargem kui kunagi varem ning tõmmates veidi hinge kirikumuusika liidu peasekretäri ametist ...

Ristimiskivi tutvustab Eestit

Saaremaa Valjala kiriku ristimiskivi.

Gustav-Adolf-Werkis on aasta 2011 paljudes Saksa maakirikutes ristimise teema-aasta. Avalike suhete juhi Maaja Pauska teabe kohaselt andis Gustav-Adolf-Werk sellega seoses välja kolmest kaardist koosneva seeria, mille motiiviks on ristimiskivid erinevatest partnerkirikutest. Üks motiiv on pärit Eestist: selleks on Valjala kiriku ristimiskivi Saaremaalt. Foto autoriks on Aare Külaots. Teised motiivid on pärit Rumeeniast (metallist valatud ja ...

Soomes ilmus ülikallis pildipiibel

Soome kirjastus Tammin on üllitanud kuldse pildipiibli.Portaal www.meiekirik.ee  vahendab, et väljaandel on enam kui tuhat lehekülge, kaalu peaaegu seitse kilo ning hind 1490 eurot. Piiblis olevad illustratsioonid on valitud 14. saj kristlike tekstide illustratsioonide seast ning neile on lisatud uusim soomekeelne piiblitõlge. Pildipiibel on vooderdatud kulla, naha ja satiiniga. Piiblit valmistatakse tuhat nummerdatud eksemplari ning sellest ei tehta ...