Slava Ukraine

Lehenumber 14. september 2011 Nr 36 Archives - Eesti Kirik

Õnnitleme

Hannu Kalervo Keskinen, diakon 14. septembril – 51 Diina Tuulik 14. septembril – 39 Tanel ots 15. septembril – 43 Reet Eru 18. septembril – 59 Tõnis Tamm, diakon 19. septembril – 56 Kirikumuusikud KML liikmed 14. septembril Tiit Kiik 17. septembril Marika Kannisto 19. septembril Veljo Reier Ordinatsioonitähtpäev 14. septembril – 17 Rene Alberi (11.12.1994) Markus Haamer, abipraost (14.08.1993) Lea Heinaste (03.11.1996) Margit Lail, abipraost ...

Toompäevad keskendusid kristlikule haridusele

Maarja medali 2011 laureaat Tunne Kelam koos abikaasa Mari-Anniga. Arho Tuhkru

Tallinna Piiskoplikus Toomkoguduses peeti  traditsioonilisi toompäevi.8.–11. septembrini sai kuulata head muusikat, osaleda toomkonverentsil, vaadata toomkirikut tutvustavat filmi, külastada fotonäitust ja olla tunnistajaks Maarja medali üleandmisel.Haridusest ja koolistToomkooli töö taasalustamist silmas pidades oli konverentsi teemaks «Tallinna toomkool – kristliku hariduse lipukandja». Ettekanded toomkooli ajaloost hariduse ...

Põlva Püha Neitsi Maarja kirikus on nüüd tabernaakel

Põlva kiriku altaris: Heinar Roosimägi (vasakult), Einar Soone ja kohalik õpetaja Toomas Nigola. Taamal avatud ustega tabernaakel.  Margit Õkva, Koit

Piiskop Einar Soone pühitses Põlva kirikus armulaualeiva ja -veini hoidmise kapi ehk tabernaakli, mille kogudusele annetas vikaarõpetaja Illar Hallaste.Pühitsusele eelnenud pöördumises kirikulistele käsitles piiskop mõisteid «püha» ja «pühitsetud». «Jumal on püha ja püha on ka kõik talle kuuluv. Kiriku kui püha paiga olemust väljendavad pühad talitused, mille ...

Särav nööp ja vilu kuub

Merille Hommik

Mõtlesin esiti vaikida pärast kirikukogult naasmist, lastes resigneerunult usuteaduse instituudi asjadel edasi loksuda oma fataalset rada. Sest midagi uut seal ju EELK vaimulike koolituse osas ei otsustatud. Kõik jätkub vanaviisi, ainult kasinamate tulemuste ja vähemalt poole kallima hinnaga. Vaikusemullist väljuma ajen­das mind aga Eesti Kirikust (31.08) loetu. Esmalt Marko Tiituse «revolutsiooniline» mõte: Arvan, et viimane ...

Läbi raske töö

Astud kirikusse. Rahu, küünlasära, orelihelid hõljumas kõrgete võlvide all. Istud, suled silmad ja kuulad. Kaunite helide kaudu iseendasse süüvides jõuad ebamaise elamuseni: justkui inglid ise kannaksid sind läbi aja ja ruumi. Orelihelid lõpevad, avad silmad ja avastad end taas nähtavast maailmast. Küllap on nii mõnigi lugeja sellist tunnet kogenud. Muusikal on tugev jõud. Eesti ajaloostki võime ...

Tühi lipukandur

Ringsõidul läksin sünnikülas vaatama tühjana seisvat maja. Ma polnud siin kaua käinud. Koht olla müüdud ja edasi müüdud. Õues, kus kord naabrilastega jooksime, takistas mind kõhuni kasvanud rohi. Kõrvalhoone oli sisse langenud. Aga silma jäi vana lipukandur seinal, mingi toru. Imestasin, et see siin oli. Võib-olla oli siin korra või kaks lippki olnud. Kui see kuum vaimustus oli. Seisin viivu: ...

Kummardus kaasteeliste märkajatele ja aitajatele

Teist hooaega algas teles abivajajaid toetav saade «Kodutunne». Tänan kõiki, kes selle saate valmimisele ühel või teisel moel on kaasa aidanud. Tunnen, et taolist inimesi puudutavat ettevõtmist oli ammu vaja. Meil kõigil on sellest saatest palju õppida. Nii seda, et elada tuleb lahtiste silmadega, märkamaks hättasattunud kaaslast, kui seda, et õnnetus ei hüüa tulles. Ja muidugi on hea meel, et mõnegi ...

Suveküsitlus

Inimesed kurdavad infomüra üle ja ütlevad, et neil pole aega süvenemiseks. Kas me vajame elus toimetulekuks vaikust või on vaikust valus kuulata?Urmas Nagel, praost:Inimese vaimse taastamise ja toetamise praktikad on ammu tuntud. Kõik religioonid ja vaimsed õpetused on tundnud erinevaid viise, kuidas inimest toetada ja tundlikkust teravdada.Küsimus ei ole üksnes kriisis inimeste toetamises, vaid igaüks vajab suuremat selgust ...

Ideede võistlust tasub korraldada

Kantsler Urmas Viilma (paremal) tunnustab Aivar Tähnast, kellel on soov pakkuda transporditeenust kodukandi liikumispuudega inimestele ning aidata abivajajaid näiteks küttepuude varumisel ja kohaletoimetamisel. Riina Sildvee

Kui kõik hästi ja kavakohaselt läheb, siis saab EELK konsistooriumi diakooniatalituse selle aasta ideekonkursi «Teeme koos!» tulemusena umbes poole aasta pärast tööd rohkem kui poolsada inimest. Et idee ei jääks ainult ideeks, järgneb autoreile kõigepealt koolitus, mille käigus senine töötu õpib koostama oma ideele äriplaani, õpib üldse kõike projektiga seonduvat, n-ö ...

Vello Salo: aeg kõnelda armastusest

5. septembri aulaloenguga avas Tartu ülikooli vabade kunstide professoriks valitud preester Vello Salo (fotol) kaks semestrit vältava loengusarja, mille sisuks on käsitleda mõistet armastus eesti keeles, folklooris ja kirjanduses. «Armsad armastajad, kallid lembe lembesed,» pöördus professor kateedrist auditooriumi poole, sõnades: «Kuningas Saalomoni ja Tartu ülikooli üliõpilasteatri nimel ütlen teile ...

Lühidalt

Rakveres alustab leinagruppRakvere Kolmainu koguduse juures alustab 3. oktoobrist kooskäimist leinagrupp neile täiskasvanuile, kes on hiljuti kaotanud oma lähedase. Kokkusaamised toimuvad koguduse noortemajas ja kestavad kuni detsembri keskpaigani. Projekti ühe eestvedaja, Viru praostkonna diakooniatöö koordinaatori Tiiu Kadariku sõnul on varasema töö kogemused positiivsed ning grupp tegutseb eneseabi ...

Kas Petseri kiriku laevuke hõljub tormituules?

Eestlaste rajatud Petseri kirik pühitseti 85 aastat tagasi.

Teisel pool Eesti piiri paiknev EELK kogudus ja Eesti iseseisvuse ajal, 1926. a ehitatud kirikuhoone on oma asukoha tõttu läbi elanud keerulisi aegu. Omaaegse Vastseliina õpetaja Nathan Aunverdti initsiatiivil rajatud kogudus jäi 1946. aastal koos Laura ja Kallikvere kogudusega Vene NFSV territooriumile. Erinevalt Peterburi Jaani kirikust on ajalooline kirikuhoone järjepidevalt koguduse kasutuses olnud. Omanikuta hoone seisus teeb aga keeruliseks ...

Raamatuletilt

Tarmo Toom. Sest Sinu silmale pole suletud süda kättesaamatu.Allika kirjastus, 2011. 316 lk.Eestis sündinud ja kasvanud, Ameerika katoliku ülikooli patristikaprofessor Tarmo Toom on kirjutanud raamatu Augustinuse «Pihtimuste» selgituseks. «Pihtimused» valmisid aastatel 397–401. Tegu on nõudliku, tähelepanelikkust ja süvenemist nõudva tekstiga, mida iga uus põlvkond loeb oma olukorrale toetudes, loetut iseenda ...

Raamat, mis pühendatud Mulgimaa kirikunaistele

Aasta tagasi vabastati Kalle Gaston konsistooriumi otsusega koguduseõpetaja kohalt ja kustutati EELK vaimulike nimekirjast.Juba enne otsust, peapiiskopile lahkumisavalduse esitamisel alustas vaba mees Gaston raamatu kirjutamist. Nüüd on see ilmunud. Lugesin minagi ühe õhtuga läbi 88-leheküljelise, imelikul kombel pea läbivalt suurtähelise trükiga «Ma olin pastor ehk püha (t)öö. Killukesi kirikuteelt». ...

Setomaa tsässonad on kogutud kaante vahele

«Setomaa tsässonad» esitab ülevaate Petserimaa tsässonatest ning nendega seotud kombestikust. Tegu on kokkuvõttega viimase 10–12 aasta uurimistulemustest ning varasemate tsässonauurijate materjalidest, vahendab infoportaal www.setomaa.ee.Raamatu (fotol esikaas) esimese veerandi moodustab neli uurimuslikku originaalartiklit, mis tutvustavad setode usukombeid, rahvapärimust, pühakuid ja ehituslikke iseärasusi. Artiklite ...