Slava Ukraine

Lehenumber 7. september 2011 Nr 35 Archives - Eesti Kirik

Võrus on kirik olnud 220 aastat

220. aastapäeva tähistanud Võru Katariina kirik sai nime Aleksandria Katariina järgi, algkapitali ehitamiseks kinkis aga Venemaa keisrinna Katariina II. 21. juulil märgiti jumalateenistusega nii kodukiriku 220. aastapäeva kui ka orelimeistritest vendade Kriisade valmistatud oreli 100. aastapäeva. 1981. aastast Võru koguduse õpetajaks olnud Andres Mäevere kõrval teenis jutlust üteldes Narva õpetaja Villu Jürjo, kes oli Võrus pastor aastatel 1978–1980. Koguduse juhatuse ...

Noortetööle jalad alla

Läheb tarvis suurt tarkust ja kogemust, et kõnetada tänapäeva lapsi kirikus ka siis, kui nad suuremaks kasvavad. Mari Paenurm

Arvude keeles ei ole luterliku kiriku noortetöö statistikas kuigi palju esile tuua. Numbrite taga on olukord siiski veidi rõõmsam ning ettevõtlikud inimesed kogudustes pea hindamatu väärtusega.Kiriku üldisest statistilisest aruandest möödunud aasta kohta hakkab silma noortetöö tegijate ning nende koguduste vähesus, kus midagi toimub. 166 kogudusest peeti noorte kokkusaamisi 29s, mis teeb 17,5% luterliku kiriku ...

Moodne tehnika on igavikulise muusika teenistuses

Rakvere Kolmainu kirikule kirjutas uue kellamängu helilooja Margo Kõlar. Eero Kadarik

Alates pühapäevast on Rakvere Kolmainu kirikul kaks kellamängu. Uue kellamängu autor on muusikadoktor Margo Kõlar.Möödunud suvel sai Rakvere kirik viienda kella, mis on eelmise neljaga võrreldes suuruselt teine. Kõik kellad helisevad erineval moel ja erineval ajal. Kõik koos helisevad igal keskpäeval ja pühapäeviti enne jumalateenistust. Siis mängivad nad linna aukodaniku Arvo Pärdi kingitud ...

Vanameestest, armastusega

Merille Hommik

Inimeste seas on rohkelt arvamusi, mille jagamine paisub vaidlusteks, vaidlused omakorda sõjaks. Olgu siis tuliseks lahinguks või külmaks, vaikivaks sõjaks. Tänapäeval lisab vaidlustele tuld ühise autoriteedi puudumine ja paljude egode konkurss väejuhi kohale. Ühisosa leidmine tundub armetu lahendusena, oma tõde on vaja teiste tõdedest kõrgemale võidelda ja parimad sõdurid on alati olnud täisjõus ...

Võida kuri ära heaga

Usuelu kirjeldatakse sageli hea ja kurja võitlusena. Kui võidukad ja lootusrikkad me selles võitluses oleme? Paljugi sõltub meie hingehoiakust. Pessimisti jaoks olevat poolik veeklaas pooltühi, optimisti jaoks pooltäis. Mis kallutab meid ühele või teisele poole? Küllap on nii objektiivseid kui subjektiivseid põhjusi. Just viimastele maksab pöörata tähelepanu.On loomulik ja paratamatu, et usklik inimene vaatab ...

Toimetuse kirjakast

Hädas hääldamisegaOlen viimastel aastatel üha enam kuulnud ladina keeles lauldavatel lauludel uutmoodi hääldust. Et jällegi on lähenemas jõululaulude õppimise aeg, siis ehk leiate mõne ladina keelt õppinud kirikuinimese, kes oskaks seletada korrektset ladina keele hääldamist või põhjendada uut hääldust (kui see ongi õige). On väga palju ladinakeelseid fraase, mida kasutatakse ...

Elu kui läbirääkimistreening

Kui töötad ajalehes Eesti Kirik, siis on loomulik, et oled kursis nii kirjalikult kui suuliselt siia jõudvate erinevate arusaamade ja seisukohtadega, olgu need siis teoloogilistes, ideoloogilistes, finantsoperatiivsetes või igapäevaelu ja kristliku praktika küsimustes.Kui arusaamade tanner meie lehe puhul arvamusavaldaja jaoks liiga väikeseks jääb, jõuavad need muudesse meediaväljaannetesse või ...

Suveküsitlus

Teist aastat tähistame septembri teist pühapäeva vanavanemate päevana, heisates riigilipud. Täiendus pühade ja tähtpäevade seadusesse tehti tulenevalt soovist pühendada üks kalendripäev aastas Eesti eakamatele inimestele, neile austusavalduseks. «Meie lapsed vajavad oma vanaisasid, kelle elutarkusele toetuda, ning vanaemasid, kellel ei saa kunagi otsa koogid ega kallistused,» on öelnud peaminister Andrus ...

Ühe ajakirja valmimise lugu

Koos loodi uus noorte lühifilm. Joel Reinaru

Lääne-Nigula pastoraadis said kokku noored ajakirjandushuvilised, keda lisaks meedialembusele ühendas veel armastus elava Jumala vastu. Nädalase laagri eesmärgiks oli tuua kokku noori kolmest riigist, et koos palvetada ning kasvada rohkem üheks meeskonnaks ja perekonnaks. Lõpptulemuseks pidi valmima evangeelne ajakiri Eesti (Pluss), Soome (Nuotta) ja Venemaa (Vybor) noorte jaoks. Laagris võiski kohata noori kõigist neist ...

Ülikooli usuteaduskond plaanib aastapäeva

Tartu ülikooli usuteaduskond tähistab oma taasavamise 20. aastapäeva ülikoolilinnas 6.–8. oktoobrini vältavate üritustega. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise protsessis mõjus ootuspäraselt teade Tartu ülikooli usuteaduskonna taastamisest 1991. aastal. Pärast poole sajandi pikkust ängi sai emakeelne ülikool hingata kergendatult – vanima, nimekirjas esimese fakulteedi taastamisega saadi taas kõnelda terviklikust ...

Lühidalt

Soome peapiiskop EestisNädalavahetusel tegi eraviisilise visiidi Eestisse Soome luterliku kiriku peapiiskop Kari Mäkinen (fotol) koos abikaasaga. Ta kohtus meie peapiiskopi Andres Põderiga, et arutada koostöövõimalusi Soome ja Eesti luterlike kirikute vahel. Samuti võeti luubi alla rahvusvahelised küsimused, mis on hõimukirikutel ühised seoses samadesse rahvusvahelistesse kiriklikesse organisatsioonidesse kuulumisega. ...

Aeg toomkooli taastamiseks oli küps

Toomkooli I klass, õpetajad Egle Viilma ja Kaie Kadaksoo ning toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma 1. septembril oma kooli trepil. Tiiu Pikkur

Tänavu läks Eestis esimesse klassi 13 400 last, 26 neist taasavatud toomkooli. Esialgu tegutsevad toomkooli klassid Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) Püha Miikaeli kooli klassidena. Tulevikus saab EELK-le ja Tallinna toomkogudusele kuuluvast toomkoolist iseseisev gümnaasium. Toomkool ei paikne küll oma ajaloolises majas Toompeal, kuid kooli koht on auväärne. Tegu on Raekoja platsile kõige lähemal oleva kooliga, sest maja ...

Halleluuja, laulgem laulu «Hyfrydol»

viisi «Hyfrydol» esmatrükk kogumikus «Cyfaill i'r cantorion» (1844).

Laulu lugu«Hyfrydol» on 19. sajandi Walesi kirikuviis, mis on Maarjamaal tuntuks saanud eelkõige kiriku laulu- ja palveraamatu (KLPR) vahendusel. Tänu valsitaktilisele meetrumile ja meloodia hoogsale liikumisele on laul armastatud vaheldus tüüpilisele luterlikule koraalile. Viis on laialdaselt kasutusel, sisaldudes näiteks ka mormoonide lauluvaras.KLPR laulu 121 kohta kirjutas Mari Sagur aastal 2006 usuteaduse instituudis (UI) ...

Nelja Tuule ristirännak tõi rõõmu ka küladesse

Kaasteelised mitmelt maalt Haapsalu Maria-Magdaleena kiriku ees; valmis jagama rännakul rõõmusõnumit nii kirikuis kui külades. Sirje Semm

19.–26. augustini peeti Haapsalus ja Läänemaal Nelja Tuule ristirännakut, mis viis rõõmusõnumi ka väikestesse küladesse.Taolist suurt ettevõtmist, nagu Nelja Tuule ristirännak kahtlemata on, hakatakse planeerima juba talvel; korraldusmeeskond, kellest suurema osa on siiani moodustanud soomlastest misjonärid ja kiriku töötegijad, on otsimas igal aastal abilisi ja vabatahtlikke, kelle toel ettevõtmine teoks ...

Eesti Piibliseltsil tegevust jätkub

EPSi peasekretär Jaan Bärenson ja nõukogu esimees Tiit Salumäe võtsid tänumeeles ja torti pakkudes vastu külalisi.  Mikk Leedjärv

Möödunud nädalal tähistas Eesti Piibliselts Tallinnas Kaarli puiesteel asuva kontori avamise 15. aastapäeva.Pidupäeva puhul tuldi kokku, peeti palvus, oldi ühises osaduses ja mõeldi tänumeeles nendele võimalustele, mis vabas riigis rõõmusõnumi kuulutamisel on. Käesoleval sügisel möödub Eesti Piibliseltsi taasasutamisest 20 aastat. Seltsi tegevusele nii mineviku- kui tulevikuperspektiivis ...