Lehenumber » Väljaanded » 24. august 2011 Nr 33

Õnnitleme

Kaido Saak29. augustil – 46Ordinatsioonitähtpäev29. augustil – 11Ants ToomingÕnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.