Slava Ukraine

Lehenumber 17. august 2011 Nr 32 Archives - Eesti Kirik

MISSIO LÄÄNEMAAL

Tere tulemast missio tänunädalaleJeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!  Heebrea 13:8Head sõbrad! Tere tulemast missio tänunädalale Läänemaale! Meil seisavad ees huvitavad päevad: kohtumised kogudustes, eriilmelised jumalateenistused ja kontserdid, konverents, lauluraamatu ühine läbilaulmine, laste- ja noorteüritused ning palju muud. Ühtekokku sadakond üritust 10 päeva jooksul!Me ...

Traditsioonidest kantud

Kirikunooreks kasvamine algab kodust ja vanemate eeskujust. Pilistvere diakoni Hermann Kalmuse poeg Joosep Mattias (2) otsis Jäpel Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiobi tütre Liisa (17) seltsi.  Liina Raudvassar

Kristlik noortefestival «Mina usun» 11.–14. augustini Pilistveres toetus neljale päevateemale: Piibel, Jumal, Jee­sus, Püha Vaim. Päevad, mida omade keskel Jäpeks (2004. aasta päevade moto «Järgmine peatus – Taevas» järgi) kutsutakse, kujunesid hoolimata vihmasajusest ilmast kohale jõudnud umbes 200 kirikunoorele käesoleva suve meeldejäävamaiks. Sõnum ja sihtgrupp on samadTegemist on EELK ...

Jumal polnud surnud

Peapiiskop Andres Põder teab, et vabaduselootus püsis paljude hinges ka okupatsiooniaastatel. Arhiiv

Vahel kuuldub väiteid, et okupeeritud ja stagneerunud Eestis ei uskunud enam keegi muutuste võimalikkust. Päris nii see polnud. Oma kogemustest tean, et kirikurahva keskel leidus rohkesti neid, kes olid veendunud, et ülekohtune kord pole igavene, veel enam, et selle lõpp on lähedal. Palvetati ärkamise ja ühiskonna uuenemise pärast. Kui Jumal on olemas, on see vaid aja küsimus. Seda hetke teab ja selle üle otsustab ...

Kakskümmend aastat Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest

«Niisugust Eesti Vabariiki meie küll ei tahtnud» – sellist laadi osatamist, mida nõukogude nostalgia ja sellega seotud poliitikud võimendasid, võis kuulda juba paar aastat pärast iseseisvumise ime teokssaamist.Kummalisel kombel on niisugused vimmakad hüüded viimastel aastatel justnagu moest läinud. Kahekümne aastaga on võrsunud uus, juba iseseisvas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks Eesti Vabariik on ...

Ise, aga mitte üksinda

Laupäeval on taasiseseisvumise aastapäev. See on päev, mil võime olla rõõmsad ja tänulikud. Et meie rõõm ja tänulikkus oleksid kohased – et meie pilgud ei koonduks asjakohatult iseenda suutmisele ja vägevusele –, on põhjust küsida, kui tähtsad on ise seismise jaoks teised.Kui laps teeb esimesi samme põrandal või kõnes, proovib ta takerdumisel ikka ja uuesti. Ta teeb seda ise, aga mitte ...

Lätis on ka suhkur odavam!

Mäletan, kui viisteist aastat tagasi ilmus Postimehe esilehele foto avarii läbi teinud kiirabiautost, ohkas nii mõnigi sõber, et selle päevalehe kollastumine on alanud. Teatud mõttes nii läkski, objektiiv jõudis «sündmuskohtadele» üha lähemale ja tõi lugejateni üha operatiivsemat informatsiooni. Hinge sülitavaid autoreid on täis kogu meele lahutamise meedia ja tundmatuid ...

Suveküsitlus

Milline oli selle suve tähtsaim otsus?Kapten mag Gustav Kutsar, kaitseväe vanemkaplan:Tähtsama otsuse tegin ühe näpuliigutusega eile (2. august. – Toim.), kui vajutasin SAIS keskkonnas virtuaalnuppu «Tule õppima», et asuda sügisest taas koolipinki. Tegelikult ei toimunud midagi hetketunde ajel, tegemist oli kõigiti kaalutletud otsusega, mida plaanisin aegu, võib öelda isegi aastaid.Igatahes olen kõigi eelduste ...

Vabaduse ajalugu. Taastulemine

16. november 1988, Eesti NSV Ülemnõukogu kuulutas välja suveräänsusdeklaratsiooni. Ülemnõukogu kuulutati Eestis kõrgeima võimu kandjaks.11. märts 1990, Eesti Kongressi I istungjärk.18. märts 1990, valiti ENSV Ülemnõukogu XII koosseis, kes võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest.23.–24. märts 1990, Eestimaa Kommunistliku Partei XX kongress, võeti vastu otsus toetada Eesti riiklikku ...

Me ei saanud teisiti

Eesti iseseisvuse poolt hääletas ka Rein Järlik. Rita Puidet

Kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadikud kutsuti 19. augustil 1991. aastal kokku erakorralisele istungjärgule arutama lisaeelarvet, ei osatud arvata, et ees seisab ajalooline hetk. Iseseisvuse väljakuulutamisega seonduvat meenutab pedagoog ja teleajakirjanik, ülemnõukogu liige, Eesti Kongressi saadik, Eesti Komitee ja Põhiseaduse Assamblee liige Rein Järlik (75).1990. aastal kinnitas ENSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimiste ...

Lühidalt

«Teeme koos!» selle aasta projektid koosInimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Pikk ja kvaliteetne tööelu» meetme «Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine» raames laekus esmaspäevaks EELK projektile «Teeme koos!» selle aasta voorus üksteist taotlust. Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest SA Innove kaudu finantseeritavat projekti iseloomustades ütles diakooniatalituse juhataja ...

Kolmandasse kümnendisse õpihimu ja teotahtega

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg on kasvanud koos kirikuga. EKNK arhiiv

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (EKNK) piiskop Ago Lilleorg näeb kiriku aastapäeva eel suurimat vajadust uute töötegijate koolitamise järele ning rõhutab, et kirik peab tooma igal ajal inimesteni armastust ja lootust.EKNK tähistab augustis oma 20. sünnipäeva. Kuidas on kolmandasse kümnendisse astuva kiriku tervis?Kirikul läheb hästi. Meil on üle Eesti 32 kogudust ning mitmed tööharud, mis on ...

Virus peeti taas ühist leerilaagrit

Tõsist kaalumist ja otsustamist nõudis noortelt laagri leerieksam. Mari Paenurm

Juuli lõpupäevil kogunes Kadrinasse üle paarikümne Viru praostkonna noore, et saada osa ühisest laagrikogemusest ja leerikoolist.Sisutihe ja läbimõeldud programm sisaldas loenguid, palvusi, sportmänge ning muusika kuulamist. Jutu- ja mõtlemisainet jagus ka väikerühmadesse.Laagri tegevuse jaoks saadi rahalist toetust kohaliku omaalgatuse programmist.Laagrisse jõudnud siinkirjutajat võttis trepil vastu noor, kes ...

Järvakandis tänatakse soome sõpru

Järvakandi Pauluse «nukukirik» ehitati tänu inimeste usulisele vaimustusele ja suuresti soomlastest sõprade abiga.  Arhiiv

Järvakandi Pauluse kogudus tähistab 21. augustil kiriku valmimise 15. aastapäeva, külla oodatakse sõpruskoguduste esindajaid.Väike, 33 liikmesannetajaga kogudus ootab sõpru Soomest Juva kogudusest ja Saksamaalt Waabsi kogudusest külla, koos osaletakse Läänemaal missiol «Laul ja vabadus», ütleb koguduse hooldajaõpetaja Mihkel Kukk.Pühapäeval oodatakse koguduse liikmeid ja külalisi ...

Mesilindude ja puutöö juurest kogudust teenima

Järva praostkonna vikaar­diakon Jaanus Tammiste (38, fotol) jätkab teoloogiaõpinguid sooviga jõuda kord preestriordinatsioonini.«Kõik ei ole veel paika loksunud, aga põhiliselt olen siiani olnud tegev just Järva-Peetri koguduses, olin siin ametis ka õpetaja Lea Heinaste abilisena alates 2009. aastast jutlustajana,» räägib Eesti Kirikule kolmainupühal praostkonna vikaardiakoniks ordineeritud mees ise. ...

Sõnumi iseseisvusest saime Soomes

Dekaan Kalle Kasemaa peab kõnet Tartu ülikooli taasavatud usuteaduskonna avaaktusel.  Arhiiv

August 1991 jääb emeriitprofessor, praegu tõlketööle pühendunud Kalle Kasemaale meelde eelkõige seoses Tartu ülikooli usuteaduskonna taasavamise ning Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisega. Kuidas veetsite augustiputši päevad ning võtsite vastu teate Eesti taasiseseisvumisest? Dr Kalle Kasemaa (1991–1996 TÜ usuteaduskonna dekaan):Seoses Tartu ülikooli usuteaduskonna taastamisega saime Helsingi ülikoolilt ...