Slava Ukraine

Lehenumber 22. juuni 2011 Nr 29/30 Archives - Page 3 of 4 - Eesti Kirik

Algas laulupidude hooaeg

Kätte oli jõudnud 1931. aasta juunikuu. Päike käis kõrgelt, oli aeg tulla välja prooviruumidest, et tuua laulupäevadel kuulajateni talve jooksul õpitud laulud.9.–16. juunini leidis Tallinnas aset XIII kirikupäev, mille haigestunud piiskopi asemel avas prof H. B. Rahamägi. Oma avakõnes tõi ta tähtsama saavutusena esile läinud detsembris toimunud kirikumuusika kongressi ja Kirikumuusika Sekretariaadi ...

Koguda enda ümber valguse poegi ja tütreid

Albert van Ouwater. Ristija Johannes. Repro

Suvisel pööripäeval on päev pikem ööst sedavõrd, mida rohkem põhja poole minna. Talvisel pööripäeval on pimeduse ja valguse suhe vastupidine. Seega on kõikumine valge ja pimeda aja vahel suurem Eestis kui Jeruusalemmas Iisraelis. Eestis on ka valguse pidustused suuremad kui Jeruusalemmas.Pööripäevadel on sündinud kaks piiblitegelastest. Suvisel pööripäeval Ristija Johannes (nii ...

Palve

Maja metsa ääres on kodu olnud põlvest põlve,kuid seegi on maine varandus, mis ajas kaob.Usk ja armastus, mis südame templis aga püsivad,sest taevane tugi on see, mis kannab neid ajast aega.Jumal on seesama eile, täna ja igavesti, kuigi maailmas kõik muutub ja kaob.Tekst ja foto: Mikk Leedjärv

Eestpalve

Armas Jumal, kingi eesti rahvale vaimset kasvu ja ole ikka Bekaa orus röövitud ratturitega.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Ely piiskopkond ja piiskop Stephen Conway, Rootsi kiriku Härnösandi piiskopkond ja piiskop Tuulikki Koivunen Rylund, samuti Taani kiriku Lolland-Falsteri piiskopkond ja piiskop Steen Skovsgaard.

Kaduvad ja kadumatud aarded

Pühapäeva sisuks on kadumatud taevased aarded ja teiselt poolt kaduvad ja petlikud maised rikkused. Eks sellel pühapäeva sõnumil on nii mõndagi kõnekat öelda meie rahvale. Eestlased on sageli oma elus liigselt materiaalsete asjade küljes kinni ja raha väärtustatakse rohkem kui muid väärtusi. Samas pole inimese õnn otseselt sõltuv üksnes materiaalsetest väärtustest. Inimene vajab ...

Et ka meie läbi voolaks jumalik vägi

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: «Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!» Nemad ütlesid talle: «Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.» Ja nad ...

Tänu- ja eestpalvekabel on avatud

Harju-Madise kogudus rajas vanasse luukambrisse kiriku lõunaküljel palvekabeli. Kui suure kiriku uksed on kinni, on inimestel koht, kus olla palves ja mõttes. Kabelisse jäetud palvesoovid võetakse pühapäevasel teenistusel eestpalvesse.

Juuru kirik on muusikasõpradele avatud

Auväärses eas Juuru kirik ootab osa saama kaunist muusikast. Peetakse viiendat Juuru orelisuve ja 8.–10. juulini ühtlasi kihelkonnapäevi. 10. juulil kell 14–16.30 toimub kirikupäeva konverents «Kihelkond eile, täna, homme». Oodatud on annetused pastoraadi remondiks.29. juunil kell 18 on kirikus koos Klavessiinisõprade Tsunftiga klahvpillide ja orkestrimuusika suvelaagri kontsert. 8. juulil kell 22 on öökontsert, esinevad ...

Jaakobitee palverändurite I kokkutulek

22.–24. juulil kohtuvad Pärnu-Jaagupis nn jaakobitee palverändurid. Kui sa oled rännanud Santiago de Compostelasse või unistad teekonnast sinna, siis tule ja jaga oma kogemusi või unistusi. Laupäeval on päevapikkune palveränd Soontagana maalinna. Kokkutulek lõpeb 24. juulil missaga Pärnu-Jakobi kirikus.Registreeruda 30. juuniks e-postiga jaakobitee@gmail.com

Leerilaagrisse ja loengule Kadrinasse!

Neljandat korda toimub Kadrinas 26.–30. juulini noortele leerilaager, sisult leerikursus, mille lõppedes saavad noored leeriõnnistusega kiriku liikmeteks. Elatakse leerimajas kindla päevaplaani järgi, kuhu kuuluvad loengud, palvused, sportmängud ja palju muusikat. Ja muudki veel. Meie ääretult elurõõmus ja sõbralik meeskond kutsub nüüd Sindki suvesse vaheldust leidma ja teada saama asju, mida mujalt naljalt ei saa. ...

Viljandis saab õppida kirikumuusik-muusikaõpetajaks

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kutsub õppima koolimuusika osakonda, kus  saab spetsialiseeruda kirikumuusikuks. Kirikumuusika suunale astujatelt oodatakse muusikaalast alusharidust ning soovi töötada kirikumuusikuna koguduses. Päevaõppesse astumiseks võetakse dokumente vastu 27. juunist 8. juulini, avatud ülikooli astumiseks 15.–26. augustini. Sisseastumiseksamid toimuvad 12. ja 13. juulil; avatud ülikooli  ...

Rakvere Kolmainu kiriku orelisuvi

Rakvere Kolmainu kirik taastati pärast sõjapurustusi 1691. aastaks – sel aastal tähistatakse praeguse kiriku valmimise 320. aastapäeva. Kriisade ehitatud orel on aastast 1926, see on kahe manuaali ja 32 registriga. Kolme suvekuu vältel saab keskpäeval kuulata erinevaid esinejaid Tallinnast, Tartust, Narvast ja mujalt. Sissepääs kontsertidele on prii. 25.6. Maris Oidekivi, flöödil Helis Oidekivi2.7. Ahti Bachblum9.7. Anneli ...

Tartu linna päev kirikutes

Peeterpaulipäeval, 29. juunil tähistatakse Tartus 9. korda linna päeva. Erinevaid tegevusi jätkub raeplatsile, muuseumidesse, Athena keskusesse, kirikutesse.Kl 12.15 keskpäevamuusika veerandtund Jaani kirikus.Kl 15 lastele kirikurott Luteeriuse miksikuklubi Jaani kirikus.Kl 18 jumalateenistus Pauluse kirikus. Pärast teenistust ~ kl 19 kõigile ringkäik kiriku salajastes ruumides.Kl 21 õhtukontsert «Laulupeoks valmis» ...

Viljandi XXVI vanamuusika festival

12.7. kl 20 Jaani kirikus «Ajatud trubaduurid»: Tõnis Mägi ja Hortus Musicus14.7. kl 22 pärimusmuusika aidas filmiõhtu «Chaplin»: Mark Soosaar, Vladimir Võssotski16.7. kl 22 baptistikirikus kontsert: Musta mere Doni kasakate koor

Tallinna XXV rahvusvaheline orelifestival

28.7. kl 16 näituse avamine ja kl 22 oreliöö Nigulistes 29.7. kl 17 toomkirik, avatseremoonia; kl 19.30 Niguliste kirik29.7. kl 20 Pärnu Eliisabeti kirik, Matteo Galli29.7. kl 20 Niguliste kirik, avakontsert 30.7. kl 16 Niguliste kirik, Matteo Galli30.7. kl 20 Niguliste kirik, «Then I saw...» 31.7. kl 10 Jaani kirik, missa 31.7. kl 16 orelimuusika pooltund, Niguliste kirik, Aare-Paul Lattik31.7. kl 20 Jaani kirik, Edouard Oganessian1.8. kl 13.30 ...