Slava Ukraine

Lehenumber 22. juuni 2011 Nr 29/30 Archives - Eesti Kirik

In memoriam Fanny de Sivers

In memoriam Lahkus Fanny de Sivers 22. juunil kutsuti 91. eluaastal isakoju Fanny de Sivers, keeleteadlane, esseist ja filosoof, kes elas Pariisi lähistel. Sealt lähetas ta Eesti Kirikule aastate jooksul artikleid, mis meie lugejate poolt olid kõrgelt hinnatud. Veel viimane kaastöö, mis toimetusse laekus, kannab 6. juuni kuupäeva. Kaaskirjas lubas ta peatselt helistada, aga… Selles artiklis küsib ta, kuidas maailm areneb ja miks ta on ...

Südamega tehtud laulupäev Nissis

Lääne-Harju praostkonna laulupäevaliste rongkäik saabub kiriku juurde. Tiiu Pikkur

On ilus jaanikuu laupäev, 18. juuni. Väikeses Nissis on tavalisest rahvarohkem, teeveered ja parkimisplatsid täituvad igas suuruses sõidukitega. On Lääne-Harju praostkonna laulupäev «Üksteist peab hoidma».Nissi Maarja kogudus võib uhkusega osalisi ja külalisi vastu võtta – vastremonditud kogudusemaja, korras kirik ja hooldatud kirikuaed – kõik on laulupäeva ootel. Päev algab traditsiooniliselt ...

Eesti Kirik suvepuhkusel

Soovime oma lugejatele kosutavat suvepuhkust ja kohtume taas kolmapäeval, 3. augustil.

Kiriku taastamise ideekonkursi võitja on selgunud

Taastamisjärgus Tartu Maarja kiriku sisevaade. Mari Paenurm

14. juunil valis Tartu Maar­ja kiriku taastamise ideekonkursi žürii 11 võistlustöö hulgast välja kolm auhinnatööd. Praegu avalikustab žürii kolm auhinnatud tööd, nimetades need tähestikulises järjekorras: «Kodukirik», «Noa» ja «Uues kuues». Missugune neist on võidutöö, teatatakse avalikul koosolekul Tartu linna päeval, 29. juunil kell 14.30 Maarja kirikus. Siis ...

Mis on religioon?

Merille Hommik

Järgnev võib tunduda ebaharilikuna, kuid mulle on usklikkus olnud alati väga maapealne. See võib olla last ootava ema sünnituseelne ärevus, kuid ka abieluvälise lapse ärasalgamine isa poolt (kõik näited on võetud elust). See võib olla lastetuks ja üksikuks jäänud naise seesmine ahastus, aga ka emalik uhkus kõigi laste üleskasvatamise üle, see töö, mida nimetatakse labaselt ...

Nõrkus võib olla ka tugevus

Paulus oli selles kindlalt veendunud, et kui ta on nõder, siis on ta tugev. Väline tugevus sisaldab kiriku jaoks suuri ohte. Sõltuvus Issandast võib väheneda ja sellega hakkab kiriku elujõud kaduma.Palju tuleb uudiseid Euroopa kristluse välisest nõrgenemisest. Ikka leidub teateid kirikust väljaastumisest ja kiriku liikmeskonna vähenemisest. See paistab kiriku nõrgenemisena, kuid võib olla ka vastupidi.Juunikuu algul ...

Kleenexi ja Tampaxi pojad

«Mõnikord läheb inimene uhkeks mõeldes, et ta on Jumala tööriist. Kuidas ta selle mõtte peale tuleb, on juba iseasi,» jätab Jaak Jõerüüt küsimuse õhku.Liigtõsidus? Kujutlusvõimetus? Silmakirjalikkus?Ehk ei peaks väga karmilt pingutama torniga majade pühaduse kaitsmisel, kui Jumalal kõlbas ka laudas inimeseks saada. Ega kurta, et riik ei taha tunnistada kunagi hädalahendusena ...

Suvi kutsub avastama

Soovin jagada oma nädalavahetuse ahhaa-elamust perereisilt Setumaale. Jõudnud Saatsesse, seadsime sammud kiriku poole. See 1801. aastal ehitatud kivikirik (1673. aastast oli samas paigas puukirik) on pühitsetud Kreeka päritolu suurmärter Paraskeva Pjatnitsale (Kannataja Paraskovja). Hiljuti leiti Saatse kiriku pööningul aastasadu varjul olnud vana kiriku ikonostaasi kuninglikud väravad. Meie tähelepanu pälvisid ortodoksi ...

Vivat academia!

Teoloogiadoktor Arne Hiob kirjutab oma artiklis «Metsavennaks haridusmaastikul?» (EK 15.06.): «Tartu ülikoolis olevat vana usuteaduskond juba hajutatud, kuid võiks loota, et sealt tuleb edaspidigi usundiõpetajaid. Teoloogiadoktori kraad pidavat seal ka varsti ära kaduma ja muutub n-ö aadlitiitliks.»Lihtsalt hämmastav. Kust küll tulevad sellised kuulujutud? Kaitsesime Arne Hiobiga omal ajal samal päeval ...

Toomkogudus uue kooli alguse juures

Egle ja Urmas Viilma – üheskoos uut kooli rajamas. Erakogu

Üks mõnda aega küpsenud idee on leidnud väljundi. Nimelt alustab sügisest Tallinnas vanalinna hariduskolleegiumi (VHK) juures tööd I klass, millest Urmas Viilma sõnul võiks välja kasvada iseseisev luterlik erakool. Tallinna Kaarli koguduse juures tegutsevast lasteaiast on loodetud ikka kooli edasiarendust, aga nüüd on hoopis VHK koostöös EELKga võtnud endale initsiatiivi lisaklassi ellukutsumisega uue ...

Eesti parim abiturient

Seitsmelapselisest perest pärit Maali-Liina Kulla lõpetas Hugo Treffneri gümnaasiumi kuldmedaliga. Kolme riigieksami – keemia, matemaatika ja kirjandi – eest sai ta 100 punkti, inglise keele eksamil kogus 96 ja bioloogias 97 punkti.Maali-Liina kuulub Tartu Salemi baptistikogudusest välja kasvanud 3D-kogudusse. Kogudusekaaslased iseloomustavad teda väga aktiivse noorena.«On siiras rõõm, et selline tark ja tubli noor inimene kuulub ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungilRalf Alasoo taotluse alusel tühistas konsistoorium otsuse, millega Alasoo kustutati EELK vaimulike nimekirjast.Lea Heinaste avalduse alusel määrati ta emerituuri ja vabastati Järva-Peetri koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. juulist. Koguduse hooldajaõpetaja on praost Teet Hanschmidt kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Ametikoht on kuulutatud vakantseks ja kandideerimisavaldusi saab esitada 30. juunini. ...

Meie kirikumuusika suurkuju Roman Toi külastab Eestit

Auväärt maestro Roman Toi haarab siiani autorooli ja teeb oma sõidud ise. Tiiu Pikkur

Laupäeval, 18. juunil tähistas helilooja, organist ja koorijuht prof Roman Toi Torontos oma 95. sünnipäeva. EELK vääristab lugupeetud kirikumuusikut suure juubeli puhul elutööpreemiaga. Juubilar on Eestis külas 28. juunist 22. juulini. Maestroga saab kohtuda ja teda õnnitleda reedel, 8. juulil kell 13 Tallinna piiskoplikus toomkirikus, kus peapiiskop Andres Põder annab talle üle EELK elutööpreemia. Samas ...

Juhani Jaeger: õiged inimesed tehku vajalikke asju

Juhani Jaeger otsib vastust küsimustele, kui ühtne on kirik ja kuidas rakendada inimesi õigetes ülesannetes. Erakogu

EELK XXVIII kirikukogu saadik, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juhatuse esimees Juhani Jaeger otsib EELK toimiva struktuurimudeli väljatöötamisel vastust küsimusele, kas tegevused, millega oleme harjunud, on ka hädavajalikud, kas rollid, millega oleme end pärjanud, ei ole muutunud taagaks.Konsistoorium on teinud Teile ülesandeks EELK toimiva struktuurimudeli väljatöötamise. Milles täpsemalt ülesanne seisneb ja ...

Misjonärid Maria ja Jukka Repo lähevad tagasi koju

Maria ja Jukka Repo laste Saara ja Samueliga. Erakogu

Neli aastat Eestis tööl olnud Maria ja Jukka Repo lähevad tagasi Soome.5. juunil pidas Jukka Repo viimase jumalateenistuse Hageri koguduse Saku abikoguduses ja nädal hiljem tänas Hageri kogudus lähedaseks saanud soome töötegijaid. Õpetaja Jüri Vallsalu on tänulik Sakus tehtud suure töö eest ja kinnitab, et avatud olemisega Maria ja Jukka koos laste Samueli ja Saaraga võeti hästi omaks.End ...