Slava Ukraine

Lehenumber 25. mai 2011 Nr 24/25 Archives - Page 3 of 3 - Eesti Kirik

Palvepühapäev – Rogate

Rogate (paluge, palvetage) erineb teiste ülestõusmisaja pühapäevade ladinakeelsetest nimedest selle poolest, et see ei ole võetud psalmi antifoonist, vaid protsessioonidest, mida alates 4. sajandist Roomas korraldati. Need asendasid kevadisi põllule tehtavaid paganlikke rongkäike. 5. sajandi lõpust alates toimusid kiriklikud protsessioonid palvepühapäeva ja taevaminemispüha vahelistel argipäevadel. ...

Tulised kontserdid ja hea sõnum!

Viiendat aastat järjest toimub sellel kevadel evangeelne noorteüritus «Mida sa veel ootad?». Varasematel aastatel Läänemaa-keskne sündmus läheb seekord lühikesele Eesti tuurile. Kontserdid toimuvad 27. mail Haapsalu kultuurikeskuses, 28. mail Tartu Risttee koguduses ja 29. mail Saku huvikeskuses. Üles astuvad ansamblid Flammo ja Saraste. Sellest, kuidas leida tõde meid ümbritsevas multikultuurses maailmas, ...

Vajadustele vastates ollakse vajalik ehk KIRIK KESET KÜLA

Konsistoorium kuulutab välja ideekonkursi, et aidata ettevõtlikel inimestel leida koos kogudustega võimalusi teenuste arendamiseks ja osutamiseks. Oodatud on osalema kõik, kes soovivad oma kodukandi elu paremaks muuta. Konkursi fookuses on töötuse vähendamine ning sotsiaalteenuste pakkumine,  vajadusel osutab diakooniatalitus idee ellu viimisel abi. Eelmisel konkursil osalenud ideedest on teostamisel ligikaudu iga neljas.Osale ...

Eesti Kiriku lugejate reis Pühale Maale

Et Jeesuse jälgedel käimise vastu on jätkuv huvi, toimub 3. ja 10. novembril taas reis. Reisijuhtideks ikka õpetaja Arne Hiob ja Juune Holvandus. Seekord on programm veidi erinev, sellest tulenevalt on muutunud pisut reisi hind. Lendame Riia-Tel Aviv-Riia, Riiast tagasi toob meid buss. Programmid leiate võrguleheküljel.Oma reisisoovist teatada 1. juuniks. Tagatisraha on 25 eurot ja see on tagastamatu, kuigi nime saab muuta septembri lõpuni. ...

Villem Reimani päevad Kolga-Jaanis

Kolga-Jaani kirikus on 29. maist 4. juunini kuulutusnädal. Avajumalateenistus on 29. mail kl 14. Järgnevad jumalateenistused on iga päev kell 17, viimane jumalateenistus on laupäeval, 4. juunil kl 17.5. juunil kogunetakse kl 10 Kolga-Jaani kalmistul Reimani haual. Kõne peab Ants Tooming. Rongkäik kiriku juurde. Monumendi ees kõnelevad vallavanem Kalevi Kaur ja EÜSi esimees Henrik Einre. Kl 11 on kirikus tänujumalateenistus, ...

Kunsti- ja muusikapidu

28. mail on Kullamaal kunsti- ja muusikapidu «Helisev Kullamaa». Päev on pühendatud orelimeister Carl August Tantoni 210. sünniaastapäevale. Kl 12 avatakse Kullamaa kultuurimajas näitus ja konverents. Kell 16 on kirikus C. A. Tantoni mälestustahvli avamine ja kontsert.

Kiriku laulu- ja palveraamatu aasta

27.5. kl 18 Urvaste koguduses õhtu Uhtjärve ääres koos kirikulauludega. Info tel 511 8271.28.5. kl 10 Käsmu kirikus Viru praostkonna laulupäev.29.5. kl 17 Tallinna toomkirikus kaunimad palvelaulud. Koraaliõhtu «Rogate! Palvetage!».

Tänu

Tänan Palamuse koguduse liikmeid ja juhatuse esimeest Arne Tegelmanni, õpetaja Jaan Nuga ja tema abikaasat Ingridit, kes mind meeles pidasid 65. sünnipäeval ja kaks ilusat torti valmistasid ja pidulaua kaunistasid.Valdur Tamm

Täname

Aino EhalaEstri TiigiHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Ahti Udam, diakon25. mail – 40Peeter Paenurm, abipraost26. mail – 44Valdek Johanson, diakonõpetaja28. mail – 62Jaan Jaani, peakaplan28. mail – 60Rando Lillepa, diakon29. mail – 30Tauno Kibur, praost29. mail – 42Randar Tasmuth, dr31. mail – 56Jaan Lahe, dr31. mail – 40Ordinatsioonitähtpäev25. mail – 16Tanel Ots (preestriordinatsioon 14.09.1999)Allan Praats (02.07.1999)29. mail – 32Mårten Andersson29. mail – 8Silvester Jürjo, kaplan (10.08.2004)Urmas ...