Lehenumber » Väljaanded » 25. mai 2011 Nr 24/25

Annab endast rohkem kui sada protsenti

Gustav Kutsar on kirikus töötanud peaaegu veerand sajandit, konsistooriumi otsusega on määratud talle EELK Teeneteristi III järgu orden.Gustav Kutsari töö kiriku juures algas 1988. aastal noorsootöö toimkonnas, järgmise aasta lõpus ordineeriti ta diakoniks ja alustas Saaremaal Valjala, Karja ja Jaani kirikus iseseisvalt teenimist vaimulikuna. Võiks öelda, et Saaremaa on tema jalajälgi täis: lisaks ...

Ennekõike ikkagi peapiiskopi abikaasa

Peapiiskopi abikaasa Marje Põder ei ole kirikutööd lihtsalt kõrvalt vaadanud ja sellele kaasa elanud, vaid aastakümnete jooksul kiriku elus osalenud.Marje Põder töötab igapäevaselt vanglast vabanenute talituse juhatajana ning osalise koormusega ka kriminaalhooldajana, öeldes, et see väike praktiline lõik tema tööst on kõige selgepiirilisem, seotud konkreetsete inimestega.Ta on üllatunud, kuuldes ...

Üks põnev elu, kus Jumala juuresolek on tuntav olnud

Jaan Jaani teab, et politseikap­lan võetakse omaks, kui ta patrullimas käib.  Tiiu Pikkur

Kas oleks klaveripoleerijast noormees julgenud unistada nii kõrgelt, et kunagi saab temast Eesti politsei peakaplan? Vist mitte. Ent just nii on elu läinud. 28. mail 60. sünnipäeva tähistav Jaan Jaani leiab, et tema elus on mitmelgi korral kehtinud tõsiasi: inimene mõtleb, Jumal juhib.Meie lehe juhtkirjas (27.04.11) rääkis Jaani valikute tegemisest, ka oma elus. Et on kätte jõudnud politseis teenimise vanusepiir, siis ...

Valga praostkonna laulupäev Sangaste kirikus

Luterlik armulauaga jumalateenistus üksnes muusikas: laulavad Arvo Lasting (vasakult), Mart Jaanson, Tiit Kuusemaa, Urmas Oras ja Enno Tanilas. Tiit Kuusemaa

Viimasel imeilusal päikselisel laupäeval jäi mõnigi Sangaste elanik üllatunult seisma, nähes enneolematut rongkäiku läbi alevi liikumas, ristimärk ja Eesti lipp kõige ees ja nende järel mitut karva rüüdesse mähitud kirjut seltskonda rõkkavalt lauldes marssimas. – Ega ometi ennustatud ilmalõpp ei ole pärale jõudnud? Lustiline seltskond võttiski kursi kirikule ja kadus viimaks selle ...

Kolmsada õppetundi Piibli erinevatest raamatutest

Kolm kuud piibliõpet Soome talves. Erakogu

Kahel EELK liikmel oli võimalus osa võtta kolmekuulisest piibliõppekursusest Soomes.Jaanuari lõpus juhtusin nägema Eesti Kirikus kuulutust, et misjonikeskuse kaudu on võimalik kandideerida stipendiaadina Soome Karkku evangeelsesse kooli piiblikursusele.Minul oli see soov olemas. Mu pere oli asjaga päri ja nii sai asjaajamisega alustada.Oli selline meie jaoks õnnelik olukord, et kahele kohale kandideeris kaks inimest. Vaja läks ...

Talgupäev kirikuaias tõi abikäsi Tallinnast

Talgulisi abistas ka mehaaniline töövahend. Key Paju

Üle-eestilisel talgupäeval ühendasid inimesed Väike-Maarja vallas oma jõud, et vajalikud tööd ära teha. Väike-Maarja kirikuaias askeldas paarikümneliikmeline seltskond. Rõõmustav oli see, et inimesi oli nii lähedalt kui kaugelt. EKNK Toompea kogudus Tallinnast valis juba kolmandat aastat «Teeme ära!» talgute nimekirjast mälestiste korrastamisega seotud tööd. Seekord otsustati appi ...

Lähenev koraalimaraton liidab ühte

Eelseisva koraalimaratoni hea käekäik on meie tunnustatud kirikumuusikute hoole all. Mari Paenurm

Missio Läänemaa raames, mis toimub augustikuises Haapsalus, peetakse 23.–25. augustini niinimetatud koraalimaratoni, mille jooksul lauldakse läbi kogu kiriku laulu- ja palveraamat.Need, kes sarnasest sündmusest 2002. aastal Viljandis osa võtsid, mäletavad selle olevat kosutava ja hariva. Erinevalt toonasest ööpäevaringsest laulmisest on seekord planeeritud lauluaeg päeval kella 10 ja 22 vahele ning panuse annavad eri ...

Piibellikud pereväärtused on ajastuülesed ja püsivad

Eesti inimarengu aruande kohaselt peavad viimase paari­kümne aasta jooksul 95% eestlastest perekonda väga tähtsaks või küllaltki tähtsaks. Meie põhiseadus ütleb, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise alus. See tähendab, et perekond on oluline nii inimestele kui ka ühiskonnale tervikuna. Tõsi, mina pole sellest lõpuni aru saanud, miks oluliseks peetav on nii habras, nii purunev, sageli isegi ...

Piibel on «roheline» algusest otsani

Põllumees ei ole mingi maausu jutlustaja, ta lihtsalt teab: narri põldu üks kord, põld narrib sind üheksa korda. Tauno Kangro monumentaalskulptuur «Kalevipoeg kündmas» Põltsamaa Sõpruse pargis.  Internet

«Kristlikus omailmas on inimene seatud hingetu looduse valitsejaks, tooraine kasutajaks.» See väide, mida lugesin aastat kolm tagasi Rohelises Väravas, ehmatas mind nii kõvasti, et seisab praeguseni meeles. Polnud mul ju vaja kuskilt järele vaadata, sest teadsin peast:Kiitke Issandat maa pealt,mere hauad ja elukad,tuli ja rahe, udu ja lumi,tormituul, mis täidab Tema käsku;kõik mäed ja künkad,seedrid ja ...

Kuidas ma jumalaraha küljest näpistasin

Ära jäta jumalaraha andmata. Rita Puidet

Kui ma pärast palgapäeva linna läksin, oli mul üks rahasumma. Kui palju või mis – ei sellest või kõnelda. Meil on ju kõik väga konfidentsiaalne. No läksin linna. Ega see vaba päeva saamine ei ole kah nii, et ise võtad. Kunas ülemus suvatseb sulle päevakese lubada. Ülemusega vestlemine on nagu robotiga suhtlemine: rääkida ju võid, aga ta ei kuule sind.Läksin linna, aga enne veel ...

Religioon on nagu keel

Hoolimata sellest, et enamik Eesti elanikkonnast ei määratle end usuliselt, on mitmed religiooniga seotud arusaamad ning toimingud, nagu näiteks kiriklik laulatus, paljudele loomulikuks elu osaks.  Internet

Vastus küsimusele, kui oluline on religioon tänapäeva Eestis ning kus me võime kohata märke religioonist või religioossusest, sõltub vastaja perspektiivist. Sellest, milline on tema seos religiooniga ning millised religioonialased teadmised. Eesti tegelikkus on, et kümme aastat tagasi oli enam kui kaks kolmandikku Eesti elanikest kindla usutunnistuseta. Seda osutas 2000. aastal läbiviidud rahvaloendus. Kuus aastat tagasi ...

Kurat kardab muusikat ja Jumala sõna

(Algus eelmises lehes.)Tallinna Konservatooriumi oreliklassi muusikateaduslik ring Collegium Musicum korraldas igal kevadel kontserdireisi kodumaa linnadesse. Seekord sõideti August Topmani juhatusel Rakverre. Tutvuti linnaga ja anti õhtul kirikus vaimulik kontsert, kus olid tegevad Collegium Musicumi segakoor, A. Topman ja solistid.Pärast oli kogudusemajas teelaud, kus ka lauludel kõlada lasti. Öösel sõideti edasi Narva, kus vaadati Peetri ...

Palve

Tiiu ja Jaak Käsner

Südame kõne JumalagaSiis saabub kevade, kui valguskiired puudutavad südant,kui paljastub längus, raagus tõde.Siis on kevade, kui taevakiired soojendavad – tukkunust saab elav!Algab lõputute võimaluste pakatumise aeg, elu värvikas maailm: kikitab kasekõrv, kõlistab karukell, kummardab kanavarb, siristab kaselind...Käes on lehekuu, imekaunis Looja Vaimu püha inimsüdames.Anna Humal

Vaid Jumalat saab usaldada

Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid ...

Eestpalve

Palvetame meie noorte eest, kel on kätte jõudnud eksamite aeg. Palvetame, et neil jätkuks tahet õppida ja käia valitud teed. PorvooEestpalves on Islandi kirik ja piiskopid Karl Sigurbjornsson, Sigurdur Sigurdarson ja Jon Baldvinsson. Samuti on eestpalves Hispaania reformeeritud episkopaalkirik ja piiskop Carlos Lopez Lozano.