Slava Ukraine

Lehenumber 11. mai 2011 Nr 22 Archives - Eesti Kirik

Konsistoorium kuulutab vakantseks

Konsistoorium kuulutab vakantseks Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja ametikoha.Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 1. juuniks  aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn, e-post: konsistoorium@eelk.ee. Info: Mustamäe koguduse juhatuse esimees Aivar Villems, tel 5623 7681. 

«Kirikunoorte lauliku» ettetellimine

Peatselt ilmuv laulik sisaldab erinevate teemadega laule, ühtekokku 105 uuemat ja vanemat laulu nii Eesti kui ka välismaa autoritelt. Lauliku hind on ette tellides 5 eurot, hiljem maksab laulik 7 eurot. Tellimine lõpeb 12. juunil. Tellimiseks kirjuta oma soovist aadressil lny@eelk.ee või helista telefonil 627 7374. www.eelk.ee/lny 

Valgas tehakse head koostööd linnaga

Domus Petri Kogu juht Ester Liinak ja linnapea Kalev Härk arutlevad, kuidas kogudusemaja ümbrust muuta. Rita Puidet

Möödunud neljapäeval kogunesid Valga linnavalitsuse ja teiste ametkondade esindajad kogudusemajja, et tunnustada mittetulundusühingu Domus Petri Kogu tegevust.Valga koguduse juurde neli aastat tagasi asutatud Domus Petri Kogul on linnas täita oluline roll. Ühing teeb koostööd  näiteks sotsiaalabiameti, töötukassa, Punase Ristiga. Ikka selleks, et valgalastele tuge pakkuda, olgu siis majanduslikku või ...

Talgupäev tõi kirikute juurde kevadisema ilme

Talgulisi jagus ka 1797. a ehitatud Keila vana pastoraadi juurde, kuhu tulevikus on planeeritud luua kristliku rahvahariduse koda. Marek Roots

Möödunud talgupäeval oli paljude kirikute, pastoraatide ja kalmistute juures askeldamas hulk koguduserahvast. Talgutöödele oli lisaks koguduseinimestele tulnud ka hulga sõpru-abilisi ja nii tehti üle Eesti kaunimaks hulk pühakodasid ja nende ümbrus. Kokku tuldi vähemalt 36 kiriku juurde.Muhu Katariina kiriku ümbert rehitseti kokku see praht ja lehed, mis talve jooksul tuulte ja tormidega uuesti maha langenud, koristati ...

Administreerimine – saatana või Püha Vaimu töö?

Merille Hommik

Möödunud nädalal avaldati EELK Konsistooriumi 03.05.2011 määrusega kinnitatud «Oreli hoiu ja kasutamise eeskiri», millele järgnesid vaimulike listis mitmed nördinud reaktsioonid: näiteks tundub arusaamatuna nõue, mille kohaselt kogudus peab hakkama esitama muinsuskaitseametile kord aastas aruannet oreli seisukorra ning tehtud remontide kohta. Tahtmata siinkohal analüüsida konkreetse eeskirja asjakohasust, pakub ...

Vähem rahast, rohkem Jumalast

Esmaspäeval oli võimalus saada osa ühest imelisest muusika­elamusest – Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi emadepäevakontserdist Estonias. Kontsert oli suurepärane nagu igal aastal. Kontserdi vaheajal tekkis aga huvitav vestlus ühe ametivenna abikaasaga, kes juhtis tähelepanu laste kirjutatud vahelugemistele, mida õhtujuhid ette kandsid. Kui varasematel aastatel kirjutasid lapsed enam kodust ja perest, lilledest ja loomadest, ...

Annetustest ja annetamisest koguduses

Me elame kogudustes olukorras, kus annetused ja majanduslik toimetulek sõltuvad meie koguduse liikmete ja kogukonna inimeste südame meelsusest. Kirikul puudub kindel maksusüsteem, mis tagaks regulaarse annetuste laekumise igalt liikmelt ja annaks seeläbi kogudustele stabiilsema elu, nii nagu see on sisse seatud Saksamaal, Soomes ning mujalgi Euroopas. Oma koguduse igapäevaelu tuleb rajada suures osas Jumala usaldamisele, sest tema on see, kes ...

Kui inimlikkuse mõõdupuust kaugemale vaadata

Hiljaaegu leeritunnis tulevaste koguduseliikmetega vesteldes arutasime mõtet, mis vahe on sellel inimesel, kes Jumalat usub, võrreldes sellega, kes teda oluliseks ei pea. Küsimus oli vist, et kas on vahet, kui teine inimene toob sulle, janusele ja jalutule, klaasi vett enda või Jumala nimel. Lihtne küsimus, aga selle läbitunnetamine nõuab kogemusi.  Tõepoolest, hea tahte inimesi on maailm täis. Veelgi enam, abivajajaid ...

Pilistvere on aasta küla nominent

Eesti Külaliikumine Kodukant tutvub maist juulini kõikide küladega, mis kandideerivad aasta küla 2011 tiitlile. Teiste hulgas osaleb neljandat korda toimuval konkursil «Aasta küla» nominendina Kõo valla Pilistvere kirikuküla, mis valiti jürikuul Viljandi maakonna parimaks külaks. Üle-eestiline valik tehakse teatavaks augusti algul. Hindamiskomisjon, mida juhib riigikogu esimees Ene Ergma, lähtub oma valikus ...

Vastuvoolu on raske

Peeter Kaldur sai sinodilt volitused praosti ametiks. Sirje Semm

Pühajõe kaasaegselt mugavas kogudusemajas peetud Viru praostkonna sinod kulges tegusalt ja tähtsaid otsuseid vastu võttes.praostiametit 16 aastat pidanud Avo Kiir pani ameti maha. Sinod valis uueks praostiks Jõhvi koguduse õpetaja ja Pühajõe koguduse hooldajaõpetaja Peeter Kalduri, kes oli praostiks aastail 1990–1995. 44 sinodisaadikust toetas Kalduri kandidatuuri 33 ja 11 oli vastu.Hoidke kokkuTervitussõnavõtus sinodile ...

Lühidalt

Kiired kevadpäevadNõmme Rahu kogudusel on mais kiired päevad. Möödunud nädalal külastas kogudust USA Watermarki noortemisjoni grupp, kellega koos peeti Nõmme Lunastaja kirikus palvus. Kolmapäeval tähistati samas kiriku taastamise kolmandat aastapäeva.Sel laupäeval on koguduse liikmed ja sõbrad oodatud taas Lunastaja kiriku juurde, sest koristama hakatakse kiriku aeda. Kel kodus midagi ülearu või ...

Lagle Parek uurib Eesti mõjukaid pühapaiku

Setomaa on juba kindel kaubamärk, kuid neid võiks palju enam olla. Foto: Daisy Lappard

Palmipuudepühal täitus 70 aastat Lagle Parekil, varem tuntud kui Eesti annekteerimisega mitte leppinu ja selle eest Nõukogudemaal poliitiliselt neli aastat kinnipeetu. Esimeste vabade valimiste järel 1992–1994 siseminister ning nüüd Pirita kloostri külalistemaja sõber, ühingu Caritas Eesti osakonna üks asutaja. Lagle elab ilmikuna Pirita kloostri juures. Ta ise nimetab end kloostri sõbraks, sest birgitiinide ordu liige ...

Minu töö on niivõrd hea töö, see ei ole koorem…

12. mail tähistab oma esimest juubelit Kihelkonna koguduse organist Ülle Reinsoo. Elus on vist nii, et ümmargused tähtpäevad tabavad ootamatult mitte päevakangelast, vaid hoopis tema lähikondlasi. Igatahes arvab Ülle Rein­soo (pildil), et ega see 50 pole midagi erilist, ja tähelepanu keskpunktis olemiseks ta vajadust ei tunne. Ümmargused numbrid ümb­ritsevad Üllet sel aastal ja annavad aimu ...

Kuulutada saab mitut moodi, ka näputööd tehes

Näputööring liidab inimesi, aitab praktilistes asjades ja täidab omal moel kuulutaja rolli. Paremal õpetaja Kristiina Jõgi. Erakogu

Pärnu praostkonna Vigala Maarja koguduses alustas tööd käsitööring, et aidata peredel eluga paremini toime tulla.1507 elanikuga Vigala vallas on koguduse liikmesannetajaid 300 jagu, elatakse vaikselt ja kokkuhoidlikult, kinnitab õpetaja Kristiina Jõgi. Alanud on kevadine leerikool ja plaanitud on kolmainupühal leeripüha pidada, kuid eelmise aastaga võrreldes on kristlikust õpetusest osasaajaid kasinalt. Nendegi ...

Kultuurielamusi Pirita kloostri müüride vahel

Kloostrifestival toimub Pirita kloostri iidsete müüride vahel. Internet

Birgitta festival pakub selle aasta augustis publikule elamusi mitmel teemal indiaanlastest tulnukateni, sekka traditsioonilisi väärtusi. Tänavune Birgitta festival (www.birgitta.ee ), mis toimub 13.–21. augustini, toob publiku ette oopereid, ballette, Eesti-Leedu ühistöö, Kanada indiaanlaste pühad rituaalid ja sõu maavälise tsivilisatsiooni esindajatest. Festival on 2011. a Euroopa kultuuripealinna Tallinna ametliku ...