Lehenumber » Väljaanded » 4. mai 2011 Nr 21

Suure-Jaani kiriku uks on taastatud

Suure-Jaani keskaegse kiriku peauks on pärast põlengut ja restaureerimist saanud värskema välimuse. Sirje Semm

Põlengus kannatada saanud Suure-Jaani kiriku uks on taastatud ja paigutatud oma endisele kohale.Koguduse õpetaja Kristi Sääsk usub, et halvad asjad võivad heaks pöörduda. Mitu aega enne seda, kui läinud aasta oktoobri lõpus alkoholijoobes mees kiriku ukse süütas, oli õpetaja rääkinud vajadusest pühakoja uks restaureerida. Asjad takerdusid raha puudusel. Ukse süütaja oli kuhjanud 13.–14. ...

Ere valgussähvatus II ilmasõja aegadest

Leerilapsed EELK Oudova Nelipühi kirikus 1943. aastal. Villu Jürjo fotokogu

Interneti avarustes kolades sattusin hämmastavate piltide peale, mille keegi oli perekonnaajaloo foorumisse üles pannud. Tegemist on l02 leerilapse õnnistamisega EELK Oudova Nelipühi kirikus. Kusjuures kõik leerilapsed on puhaste eesti nimedega. See materjal on vastuolus meie tavateadmistega sellest, mis Peipsi järve taga toimunud oli.Luterlik kogudus VenemaalNimelt oli ju Peipsi taga ehk siis Ingerimaal ja Pihkva oblastis Vene sõjakas ...

Jumala armastus kuulub kõigile, kirik peab kutsuma kadunud hingi

Suurbritannia kodanik David Wilkinson, kes puhuti elab Eestis Tallinna külje all Kose kiriku lähistel, vaeb Eesti luterliku ja Inglismaa anglikaani kiriku erinevusi, jõudes seisukohale, et hoolimata teatud erinevustest on ühisosaks nõue jagada Issanda armastust, nii nagu Ta seda ise soovis. Minule kui välismaalasele tundub, et kuigi Inglismaa kiriku (Church of England) liturgia on sarnane EELK liturgiaga, on inimeste kultuuriline taust väga ...

Palve

Tiit ja Jaak Käsner

Hea karjaneKarjaseid on mitmesuguseid: õppinud, sündinud, isehakanud, kutsutud või/ja loodud…Karjased on riigi-, linna-, kooli-, koguduse- ja perepead.Karjane on iga õpetaja, tugiisik ja ema,iga hea hing, kes teist hinge mõistab ja armastab.Väljaõppest üksi ei piisa.Kutse ja soov jäävad küsitavaks eelduste ja oma panuseta. Midagi jääb puudu, kui ka kõik eelloetletu olemas…Hea karjane tunneb Isa ja Isa ...

Jah, Issand, sa oled mulle armas

Kui nüüd  Jeesus jüngritega oli einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: «Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?» Peetrus ütles talle: «Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas!» Jeesus ütles talle: «Sööda mu tallesid!» Tema ütles talle veel teist korda: «Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?» Ta vastas talle: «Jah, Issand, sina tead, ...

Hea karjane

Ladinakeelne pühapäeva nimi Misericordia Domini (Issanda heldus, ustavus) tuleb psalmi antifoonist («Issand armastab õigust ja õiglust; Issanda heldus täidab maa.» Ps 33:5).Hea karjase temaatika on Piiblis vägagi olulisel kohal. Nii on ka loomulik, et kirikukalender on pühendanud ühe pühapäeva kirikuaastas selle teema käsitlemisele. Jeesuse ajal olid inimesed suures osas seotud karjakasvatusega ja tegu oli usu ...

Eestpalve

Armas Jumal, saagu sinu usust jõudu ja kindlameelsust pere hoidmisel kõik emad ja vanaemad.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Guildfordi piiskopkond ja piiskopid Christopher Hill ning Ian Brackley, samuti Rootsi kiriku Visby piiskopkond ja piiskop Lennart Koskinen

Õrnad ebamaised linnad kohtuvad Viimsi kirikus

Mineviku linnad II, 2007.

Kevadpühal avati Viimsi kirikus järjekordne näitus, seekord on vaadata Mare Vindi siiditrükis graafika. Näitusele pealkirjaga «Mineviku linnad» on koondatud töid aastatest 2003–2011, need  hõlmavad kolme sarja: «Müürid», «Mineviku linnad» ja «Valged linnad». Viimane ja ühtlasi kõige uuem sari on valminud ofsetlitograafias, ülejäänud tööd on ...

SOODUSTELLIMUS EMADEPÄEVAKS!

Üllata oma ema või vanaema ja rõõmusta  neid Eesti Kiriku tellimusega.Aastatellimus 25 eurotPoolaasta tellimus 13 eurotTELLIMISEKS• saada e-kiri aadressilek.tellimus@eelk.ee• helista toimetusse 733 7795• tasu SA Ajaleht Eesti Kirik kon­tole 221020430989

Õnnitlused

«Sünnipäevaks sinule õnne soovib meie süda, õnnistatud elule Issand juhtigu su rada...»Kunda kogudus ja juhatus õnnitlevad oma kirikuõpetajat Ahti Bachblumi  tema 35. sünnipäeval. Soovime õnnistatud kordaminekuid edaspidises töös!

Loeng Piibliga seotud aspektidest

Loeng toimub Haapsalus Läänemaa muuseumi valges saalis (Iloni Imedemaal) Kooli tn 5. 11. mail kl 17.30 räägib Piibli levikust maailmas Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson.

Jutlustajate täiendkoolitus

Jutlustajad saavad olla headeks abilisteks ja kaastöölisteks evangeeliumi kuulutamisel. Piiskoplik nõukogu on vastu võtnud jutlustajatele esitatavad haridusnõuded ja eksamineerimise korra (vt http://www.eelk.ee/intranet/juhendid.php ). Et ette valmistada jutlustajaks sobivaid inimesi, aga ka seniste jutlustajate täiendkoolituseks toimub laupäeval, 21. mail kell 10 Pärnus Agape kirikus (Männi 2) koolituspäev. Päeva ...

Näitus mõrsjalooridest avatud

Eduard Vilde muuseumis avati 2. mail õrn ja naiselik näitus pruudilooridest «Looriga ja loorita».Näitus keskendub pruudiloori kandmistavadele ja looriga seotud uskumustele Eestis ning annab ülevaate mõrsjalooriga seotud traditsioonidest, nende kujunemisest ja muutumisest. Eesti naise peakate oli algselt märk neiu siirdumisest abielunaise seisusesse. Paljapäi tohtisid käia ainult vallalised tütarlapsed. Peakatte mõte ...

Konverents Maarjamaa inimeste vaimulaadist

Eesti Kirikute Nõukogu ja Kõrgem Usuteaduslik Seminar korraldavad konverentsi «Kristlus ja Maarjamaa» 16. juunil kell 10 Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris Tartus Annemõisa 8.Konverentsi eesmärgiks on anda mõtlemisainet tänapäeva Maarjamaa inimeste vaimulaadist ja sellest, kuidas õpetada kristlikku usku Eestimaal nendes tingimustes, millesse ristikirik Eestis on asetatud. Konverentsi sihtgruppideks on tegevvaimulikud ja ...

Täname

Helju KesaJane Madi  Peeter PartsElfride PeepHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank