Slava Ukraine

Lehenumber 20. aprill 2011 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

Diakoonia – Kirik ühiskonnas

Riik ootab meilt koostöödMõned on öelnud, et diakoonia on kui teenijatüdruk teoloogiast kuninganna kõrval. Ei vasta tõele: diakoonial on oma teoloogia, mis elab end välja ning realiseerub diakoonias. Diakoonilisus on tegudes väljenduv usuline hoiak, mis iseloomustab kirikut. Tegudeta ei ole diakooniat. Tegudeta ei ole ka kirikut, sest kogu eneserealisatsioon on kirikus suunatud teisele – Jumalale, inimesele, keskkonnale. ...

Piiskoppide karjasekiri ülestõusmispühadeks 2011

Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile: «Ärge kartke! Te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi!» (Markuse evangeelium 16:5–6) Altar maaliga «Ülestõusmine» («Naised haual») Vastseliina kirikus.  Toivo Hollo

Uus elu algab – Mt 28:1–9Ülestõusmispüha päike ei hiili vaikselt taevasse, see ei ole valguse tasane võit pimeduse üle. Jumal alustab ülestõusmispüha hommikut äkilise suure maavärisemisega.«Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas [raske kinnipitseeritud] kivi Jeesuse haua eest kõrvale ja istus selle peale. Ta nägu oli nagu välk ja ...

Piiblist koos kookide, osaduse ja muusikaga

Sundimatu õhkkonna ja harivate üritustega misjonikohvikute sari tekkis Eesti evangeelsete kirikute misjonijuhtide algatusest. Kaisa Kirikal

17. aprillil sai Nõmme Rahu kogudusemajas taas «laiendada oma südame- ja silmaringi», nagu lubab igakuine misjonikohvikute reklaam. Seekord oli seda võimalik teha teemal «Piibel südame keeles».Üritustesarja reklaam lubab veel head seltskonda üle kirikupiiride, elavat muusikat, põnevaid külalisi ja võimalust misjonitööd toetada. Eksootilise kohvilaua asemel oli Nõmmel seekord eestipärane – ...

Jeesuse nägu

Laurentsius. JC. Õli lõuendil, 2000. Repro

Evangeeliumid esitavad Jee­suse hukkamise loo väiklasest vihkamisest kantud vandenõuna, mille algatas juutide usuline establishment, ülem­preestrid ja variserid. Juriidilistel põhjustel kaasati operatsiooni ka nelivürst Heroodese juhitud kohalik omavalitsus ning selle viis lõpule okupatsioonivõim, mida esindas Pilaatus.Ent teise mätta otsast vaadatuna võib seda pidada hoopis igati adekvaatseks ning professionaalseks ...

Liikumine annab jõudu

Maailmas räägitakse pärast Jaapanit raputanud maavärinat palju tuumaenergiast. Meie peaminister ütles Delfi uudistes, et «maailm tuumaenergiast loobuda ei kavatse. Kui ükskord tuumajaam Eestisse ehitada, peab see olema väga ohutu». Odava energia tootmise plaanid on ikka päevakorras. Ja miks ka mitte, sest maailma luues vaatas Jumal kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea (1Ms 1:31).Teema sai minu jaoks ...

Imelised soomlased

Ryttylas toimusid Soome Rahvamisjoni idatöö päevad «Argi- ja pidupäev». Kokkutulnud kõnelesid vaimuliku kirjanduse jagamisest Ida-Euroopas ja Ingeri kiriku elust. Olin kutsutud meenutama neid imelisi aegu, mil Eestisse oli poole sajandi pikkuse vaheaja järel võimalik taas tuua vaimulikku kirjandust. Minu kutsujate sooviks oli, et hindaksin nüüd, ligi 20 aastat hiljem, seda, millist kasu või kahju oli sellest ...

Paralleelmaailmade kohtumine perekonnas

Möödunud nädalal alustas lastekaitse liit oma ringkäiguga maakondades, et pidada ühisseminari, arutlemaks, kuidas märgata kõige paremini/kiiremini abivajavat last. Tartu kohtumisel arutleti selle üle, mis on märkamine varajases staadiumis – sarnaste aruteludega on seotud tervis­hoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna ametnikud ja seadusandlus üle kogu Euroopa. Kuigi näiteks Tartu kokkusaamisel kõneldi enam ...

13 rahulolematut kogudust

USA ja Kanada praostkonda kuuluvad 13 väliseesti kogudust on keeldunud EELKga ühinemast, kuigi liitumine seadustati eelmise aasta lõpus. USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga on avaldanud vastuseisu kiriku organisatsioonilisele ühinemisele koguduste nimel, kes ei soovi olla osaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti piiskopkonnast. «Me ei saa taastada seda, mis meilt on võetud ja tunduvalt muudetud. Me ei saa ka kaasa minna ...

Lühidalt

Ristitee rännak kultuuripealinna vääriliseltSuurel Reedel, 22. aprillil, peetakse Tallinna kesklinna kirikutes jälle ristitee rännakut, et veel enne rõõmsaid pühi meenutada Kristuse kannatusterohket rada. Rännak saab alguse Jaani kirikust, liigub siis Kaarli ja Nelipühi kirikusse, sealt toomkirikusse ning lõpeb agape söömaajaga Oleviste kirikus.EELK konsistooriumisse jõudis ka rist Saksamaalt ...

Kiriku missioon on evangeeliumi kuulutamine

Kantsler Urmas Viilma osales Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa regiooni kirikute esindajate strateegiakonverentsil Londonis.Tema võõrustajaks oli Suurbritannia Luterlik Kirik ning erinevaid Inglismaal paiknevaid välispäritolu rahvakirikuid ühendav katusorganisatsioon Suurbritannia Luterlik Nõukogu, mille liige on oma Inglismaal asuvate kogudustega ka EELK Välis-Eesti piiskopkond. Keskenduti LMLi uuele arengu- ja strateegiadokumendile, ...

Tühjenevad külad, stabiilne töö

Sinodi pidulikuks avajumalateenistuseks valmistusid praost Joel Luhamets, Torma õpetaja Mehis Pupart ja pastor loci  Rene Alberi vastvuntsitud pastoraadi ruumes. Peeter Paenurm

12. aprillil Avinurmes peetud Tartu praostkonna sinodil tõdeti, et vaatamata välistele kiirelt muutuvatele oludele jätkub kiriku töö stabiilselt.Sinodi jumalateenistus peeti Avinurme kirikus, koosolek elulaadikeskuse saalis, mis on just märk eelmisel aastal lõppenud suurest tööst, mille käigus päevi näinud pastoraadihoone kogukonna vajadusteks remonditi.Koguduste igapäevatööMöödunud aasta ...

Jeesuse Kristuse kannatustee jälgedes

Maarja Engel Paenurme joonistus

Palmipuudepüha«Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma, ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis: «Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda n»imel, Iisraeli kuningas!» Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga.» (Jh 12:12–14)Kõrged rahvajuhid ja sõjamehed sõitsid linna alati hobuse seljas, ...

Arne Hiobi raamat räägib usust ja teadusest

Peapiiskop Andres Põder tänas kogu EELK nimel raamatu autorit Arne Hiobit tehtud töö eest. Marek Roots

Praegusaja Eesti küllaltki põudsel algupärase teoloogiakirjanduse põllul on iga uue taime sünd tähelepanuväärne sündmus. Tallinna Jaani kiriku valgusküllases lõunasaalis esitleti Arne Hiobi teist raamatut «Religioon minevikus ja tänapäeval. Kristlus ja maailmareligioonid fundamentaalteoloogilises vaates» (Johannes Esto Ühing). Esitlusele kogunenud huvilised täitsid saali pilgeni, mõnigi ...

Doktoritöö kirikuehituse olulistest aastatest

Tiina-Mall Kreemi doktoritöö on jõudnud raamatusse.Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal on Eesti kunstiakadeemia väljaandel ilmunud raamatuna «Viisipäraselt ehitatud». Kuigi autor Tiina-Mall Kreem on vaadelnud kolme aastakümmet, 1855–1881, ehitati 19. sajandil Eestisse paarsada pühakoda ja nimetatud perioodi peetakse luterliku kirikuehituse viimaseks suuremaks õitseajaks. Järgnenud ...

Jumalikku armastust ülistav laulik

Jacopone da Todi (1230–1306)

Aristokraatsest Umbria perekonnast pärit Jacopone töötas juristina. Kui tema naine suri, oli Jacopone 47aastane. Teadmata põhjusel loobus da Todi ametist ning hakkas räbalates kahetsejaks, bizzacone'ks. Kümme aastat hiljem astus ta frantsiskaani ordu liikmeks. Da Todi veetis palju aega püha Franciscuse elu üle mediteerides. Ka armastas ta kirglikult Daam Vaesust. Siis sekkus ta paavstivastasesse võitlusse, mispeale vangistati ...