Lehenumber » Väljaanded » 13. aprill 2011 Nr 18

Õnnitleme

Kaupo Padar, mag13. aprillil – 41Anu Väliaho, diakon, misjonär18. aprillil – 59Ordinatsioonitähtpäev13. aprillil – 8Toomas Nigola (preestriordinatsioon 09.03.2007)17. aprillil – 23Gustav Piir, magÕnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.