Slava Ukraine

Lehenumber 30. märts 2011 Nr 16 Archives - Eesti Kirik

Eestpalve

Armas Jumal, hoia oma kaitsev käsi Liibanonis röövitud ratturite kohal, et nad tervetena tagasi koju jõuaksid.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Derby piiskopkond ja piiskopid Alaistair Redfern ning Humphrey Southern, samuti Iiri kiriku Clogheri piiskopkond ja piiskop Michael Jackson. Palvetame ka Taani kiriku Aalborgi piiskopkonna ja piiskop Henning Toft Bro eest.

Ühiskonnas nähtavana

Lydia Kalda, Tiit Salumäe, Andres Põder ja Leevi Reinaru sinodil Lihulas koosolekulaua taga. Arvo Tarmula, Lääne Elu

Lihulas peetud Lääne praostkonna sinodil tõdeti, et on põhjust optimismiks: jumalateenistuste ja ametitalituste arv on suurenenud. Praost Tiit Salumäe tõdes, et kui arvestada Läänemaa elanikkonna vähenemise tempot, siis kiriku liikmete osakaal elanikkonna hulgas pigem kasvab kui kahaneb.Sinodil valitses võrdlemisi optimistlik meeleolu. Praost Tiit Salumäe kiitis kogudusi õigel ajal laekunud aruannete eest. Seda ...

Tooma missa julgustab

Ühine palveosadus: peaaltaril, kus teenisid peapiiskop Andres Põder ja praost Jaan Tammsalu, oli võimalus paluda eestpalvet.  Silja Kaigu

27. märtsil tähistati Tallinna Jaani kirikus Tooma missa esimest aastapäeva. Missal jutlustas peapiiskop Andres Põder ja liturg oli Jaan Tammsalu. Tooma missa on omanäoline noorte- ja perejumalateenistus, kus saavad end oodatuna tunda erineva usukogemusega inimesed, otsijad ja kahtlejadki. Missa on mõeldud nii kristlastele kui mittekristlastele, keda julgustatakse otsima oma teed. Iga missa ettevalmistamisega on seotud umbes 20 vabatahtlikku, ...

Lähis-Idas järjest paremaks

Merille Hommik

Sel aastal pole olnud päeva põrutavate uudisteta Lähis-Idast. Me teame, et üle 10 000 inimese on hukkunud, Tuneesias ja Egiptuses kauaaegsed autoritaarsed valitsejad võimult kõrvaldatud, Liibüa kodusõjas on tegevad mitme lääneriigi sõjalised jõud, ning üleüldised revolutsioonilised meeleolud katavad sisuliselt kogu Lähis-ida Alžeeriast Iraanini.Mis seal täpselt toimub ja kuidas sellesse suhtuda, ...

Toimetuleku võimalused

Eestlane olevat seaduskuulekas kodanik. Tuleb välja, et mina pole seda 12 aastat olnud! Vähemalt ühes töölõigus mitte.Juba 1999. aastal võttis riigikogu vastu töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, mis sätestab töölepingu alusel töötavate isikute tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused ...

Tänu on õnnistus

Teadlased on selgitanud, et tänutunne mõjub positiivselt inimese füüsilisele ja hingelisele tervisele.Meie ajastul, mida võib nimetada neobarbaarseks, on omakasu ja vägivald saanud otsustavaks teguriks inimelu kujundamisel. Tänamine on muutunud peaaegu ülearuseks viisakusvormeliks. Käesoleva sajandi inimene on õppinud nõudma, oma õiguste eest võitlema, ka röövima ja rüüstama, kui selleks ...

Teeniv maailmapilt

Nädal oli emotsioonidest nii kummis, et ei teagi, kas ja kus seda auru välja lasta. Taban ennast rohkem palvetamast, nii teed käies kui magama heites, nagu kirjas. Püüan teha hästi neid asju, mida oskan, ja selitan tasapisi identiteeti. Kes käisid Tallinnas Maarjamaa haridusseltsi konverentsil, on küllap kah enda olemise üle rohkem mõelnud. Olga Schihalejev tõi välja, kuidas eri ainete õppekavades on ...

Maarjamaa haridusselts pidas avakonverentsi

Paastumaarjapäeval tuli suur hulk rahvast kokku Tallinna Katariina kirikusse, et mõtelda ja arutada ühiselt kristlike väärtuste üle meie kasvatuses ja haridussüsteemis.Maarjamaa haridusselts on vanalinna hariduskolleegiumi vanematekogu poolt äsja loodud, sinna võib kuuluda iga soovija, kel sarnased olulised prioriteedid ning kes soovib hariduselu mõtestamisel ja muutmisel osaleda ja kaasa rääkida. Konverents oli ...

Koguduste arhivaalide digiteerimine jätkub

Korras arhiiv on lihtne kasutada ja silmale ilus vaadata. Internet

Eesti Kirik vaatab arhivaar Janis Tobrelutsu abiga üle koguduste arhiivide digiteerimise hetkeseisu.Veebruaris 2008 sõlmisid EELK ja rahvusarhiiv lepingu EELK valduses olevate perekonnaloolisi andmeid sisaldavate kirikuraamatute mikrofilmimiseks ja digiteerimiseks. Kirik ja arhiiv leppisid kokku, et ajalooarhiiv laenutab kogudustest kirikuraamatud, arhiivis nende kirjeldused täpsustatakse, vajadusel arhivaalid korrastatakse ja valmistatakse ...

Jutlustajate olemasolule pööratakse tähelepanu

Esimesed atesteeritud jutlustajad EELKs koos vaimulikega. Pildil vasakult Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur, Anne Ferschel, Indrek Vilumets, Laidi Kivist, Iisaku koguduse õpetaja praost Avo Kiir, pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander, assessor Ove Sander.  Erakogu

Vastavalt EELK piiskopliku nõukogu otsusele on hakatud luterlikus kirikus korrastama jutlustajate ametinõudeid ja kvalifikatsiooni.Tõsi on see, et kogudustes on hulk inimesi, kes on jutlustajana tegutsenud juba aastakümneid, ehkki konkreetselt taolisele ametile suunatud koolitust pole õppeasutused seni pakkunud. Jutlustaja pädevuse otsustab komisjon, mis moodustatakse koguduse, praostkonna ja usuteaduse instituudi esindajaist. Vastavad ...

Lühidalt

Autasu maavanemaleLääne maavanemat Neeme Suurt (fotol) autasustati EELK Teeneteristi tunnustusmärgiga.Neeme Suur pälvis tunnustuse koostöö ja abi eest, sh panuse eest Vormsi jt Läänemaal rannarootsi aladele jäävate kirikute vara tagastamisel. «Õnnetust ja ebastabiilsust on praegu maailmas nii palju, et iga allikas, mis pakub kindlust ja stabiilsust, on kulda väärt,» ütles Suur Lihulas peapiiskop ...

Muusika on jumalateenistuse kandev sammas

Üldkogu kiitis liidu tegevuse heaks.

Kirikumuusikute päev 21. märtsil algas EELK Kirikumuusika Liidu üldkogu koosolekuga konsistooriumis, jätkus samas konverentsiga ja päädis kontserdiga Tallinna Püha Vaimu kirikus.Koosoleku avapalvuse pidas peapiiskop Andres Põder. Oma tervituskirja, kus tänas muusikuid nende tubli töö eest, rõhutades, et luterlik kirik on laulev kirik, saatis üldkogule assessor Tiit Salumäe. Tähtsündmuseks ...

Hingelinnud laulavad Tallinna ja Tartu Jaani kirikus

Ülestõusmispühadeks toob Tallinna Filharmoonia publiku ette kauni uudisteose teise osa – «Hingelinnud II». See on poeet Indrek Hirve ja helilooja Rein Rannapi ühistöö, mille esimene osa sai hingedepäeval suure menuga Tallinna Jaani kirikus ette kantud. Tartusse siis tulla ei õnnestunud, aga nüüd jõuab ettekanne ka poeedi kodulinna. «Hingelinnud» on teos, milles ühinevad lastekooride helgus ja ...

Lehelugeja jagab puhtast andmise rõõmust

Maila Jahn lastelaste ja poja seltsis. Erakogu

Abja kandis elav Maila Jahn kuulub juba aastaid Eesti Kiriku toetajate perre. Maila Jahn elab abikaasaga Abja lähedal metsade keskel, kuhu inimesi satub harva. Ometi ei tunne Maila end kunagi üksi, sest ta on leidnud Eesti Kiriku ja Tartu Pereraadio vahendusel tee Jumalani. Ja Jumal on tema palvetele vastanud ning saatnud Maila Jahni ellu häid inimesi. Pensionipõlve pidav naine naerab, et tegeleb praegu elamisega ja laseb Jumalal end juhtida. Umbes ...

Paul Saare osaks oli inimesi julgustada ja innustada

Paul Saar (7.6.1919–5.3.2010) Arhiiv

5. märtsil möödus aasta praost Paul Saare lahkumisest isakoju. 20. märtsil 2010 sängitasime ta maise ihu Hageri kalmistu maamulda puhkama. Et tema kuju, sõnad ja teod elavad paljude inimeste mõtteis edasi, sellest annavad tunnistust 6. märtsil Hageris ja 19. märtsil Helsingis Raamattuopisto korraldatud mälestustseremooniad.6. märtsi hommikul kogunes Hageri koguduse pere piiblitunni asemel mälestusi jagama. ...