Lehenumber » Väljaanded » 10. november 2010 Nr 45

Tallinna Jaani kiriku remont on lõppenud

Tallinna Jaani kiriku fassaadi kallal tehti väga põhjalikku tööd.  Tiiu Pikkur

Tallinna Jaani kirikus peeti pühapäeval, 7. novembril tänujumalateenistust kirikuhoone välisremondi valmimise auks. Jumalateenistusel jutlustas koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, kaasa teenisid õpetajad Toomas Paul (pihikõne), Eve Kruus, Johann-Christian Põder, diakonid Tiina Kliiman ja Urmas Karileet. Laulis koguduse ühendkoor Reet Lendi juhatusel, organist oli Henn Eerik.Jaani kiriku remonti on suures osas rahastanud Tallinna linn, ...

Tänujumalateenistus 13. novembril kell 12 Tallinna toomkirikus

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku nähtavat ühtsust kinnitava lepingu sõlmimise puhul toimub laupäeval, 13. novembril algusega kell 12 Tallinna piiskoplikus toomkirikus tänujumalateenistus.Olete südamest teretulnud! EELK Konsistoorium

Kirik ja kriitika

Kriitilist teoloogilist arutelu kirikus ei ole võimalik asendada viidetega Piiblile või traditsioonile.Kiusatus selleks võib olla suur, sest taoline tegu näib loovat stabiilsust, kriitika seevastu ebakindlust. Selline kindlus on aga petlik. Miks? Sest nii ei ole võimalik – esiti ja üle kõige – olla truu evangeeliumile ja hinnata selle valguses nii pühakirja kui traditsiooni.Luterliku kiriku kese on just see, et taoline hindamine on iga ...

Üksolemise võlu ja valu

Ülempreesterlikus palves palub Jeesus jüngrite pärast oma taevast Isa, «et nad oleksid üks nii nagu meie!"(Jh 17:11). Seda sihti pole inimestel lihtne saavutada. Ida- ja läänekirik lahknesid aastal 1054, reformatsioon käivitus 1517. Sajandeid on nähtud vaeva, et Kristuse tahet täites inimlikke erimeelsusi ületada. Samas on ikka ja uuesti tõmmatud eraldusjooni. Sageli on selleks sundinud kirikuväline ...

Toimetuse kirjakast

Aadress: Ülikooli 1, III k, 51003 Tartu E-post: ek@eelk.eeEesti Kirikus võiks olla rohkem dialoogiOlin üllatunud, kui leidsin Eesti Kiriku hiljutisest numbrist lausa kolm lugu, mis vaatasid homoteemat hoopis teise pilguga kui Eesti luteri kiriku valitsus. Mõtlen teoloogiadoktorite Urmas Petti ja Jaan Lahe kirjutisi 20. oktoobri lehes. Nende kahe kõrval sai sõna ka geikristlastega ühinemise eest õpetajaametist tagandatud Heino Nurk. ...

Kadunud poja uus kontekst

Küllap olete kogenud, et lugude jutustamine on populaarne. Ingliskeelses terminoloogias storyteller on jutuvestja, luiskaja, kes toob oma loo kuulajateni eri viisil. Siinses kontekstis ikka teksti edasiandja kõnelemise kaudu. On ka öeldud, et lugude vestja on narratiivide looja ja vastutab sõnumi eest võrdselt nii loo autori kui vastuvõtjatega.Et Jeesuse tähendamissõnad on ajas ja ruumis mitmetahulised ja igal ajal omamoodi ...

Ei saa mina aru, mille üle vaieldakse

Üldiselt teatakse, et EELK usu ja õpetuse aluseks on Piibel ja luterlikud usutunnistuskirjad. Siis aga ütleb mõni ootamatult, et polevat selge, kuidas neid tuleb tõlgendada. Kuidas? Martin Luther on alati öelnud, et igasuguse allegoorilise vms (eksistentsiaalse jne) tõlgenduse asemel tuleb rakendada ajaloolis-grammatilist ehk sõnasõnalist tõlgendust. "Kirjutatud on!", ütles usuisa nende vastu, kes soovisid ...

Peterburi Jaani kirik ootab eestlaste toetust

150 aastat tagasi, 27. novembril 1860, pühitseti eestlaste ja Peterburi patriootide annetuste toel ehitatud Peterburi Jaani kirik. 20. sajandi algul kuulus kogudusse 24 000 liiget. Kirik võõrandati 1930. aastal ja ehitati ümber. Kogudus taastati 1994. aastal, kirik tagastati kogudusele 1997. aastal. Järgmisel aastal vabariigi aastapäeva eel kirik taaspühitsetakse. Kas kõik on pidulikuks talituseks valmis? Jüri Trei, MTÜ ...

Lühidalt

Koostööpartnerite konverents NorrasStavangeris peeti Norra misjoniseltsi koostööpartnerite konverents, kus EELK esindajana oli kohal misjonikeskuse juhata Leevi Reinaru, kes on pildil koos Jaapani luterliku kiriku presidendi Shiego Sueoka ja tema abikaasaga. Tulevikuvõimalusi arutasid enam kui kahekümne riigi esindajad, kus Norra misjoniselts tööd teeb. Norralased toetavad Mustamäe koguduse rajamist. Edaspidi on neil kavas ...

Me oleme Issanda päralt

Diakon Marko Tiirma on Otepää koguduse poolt omaks võetud. Tiit Kuusemaa

Otepää kirikus seadis peapiiskop Andres Põder diakoni ametisse kohapeal kaks aastat praktikandina teeninud Marko Tiirmaa (36).120 aasta vanuse kiriku võlvide all laulis kogudus ja kümmekond talaarides vaimulikku jumalateenistuse võimsalt sisse: «Mu Jumal on mu abimees, ma algan tööd Ta palge ees…» (KLPR 437). Kindlal käel saatis orelil laulu ja agenda järgi peetud teenistust Pärnust kohale sõitnud ...

Kolm uut kella

Maarja nime kandval kellal on Lutheri roos ning tekst «Minu hing ülistab Issandat». Misjonipüha eelõhtul tõmmati uued kellad Kuu-salus torni, ka orelimeister Toomas Mäeväli ja õpetaja Jaanus Jalakas panid käed külge. Mari Paenurm

Usupuhastuspühast helisevad Kuusalu Laurentsiuse kiriku tornis kolm uut kella, kutsudes inimesi meeleparandusele, palvele ja ühisele teenistusele. Või lüües hingekella. Lisaks neile on tornigaleriis väike vana kell, mis nüüd tunnikella funktsioonis ja ajanäitaja sihverplaadiga seotud. Vana suur kell puhkab aga reservis torni all.Kogu töö üks eestvõtjaid on Kuusalus elav orelimeister Toomas Mäeväli, ...

Luterlikud eestlased üle maailma kuuluvad samasse kirikusse

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 90. aastapäeva pidustustest 2007. aastal Tartus võttis osa ka peapiiskop Andres Taul. Ühel meelel sammuti risti ja Piibli järel läbi Tartu linna. Pille-Riin Pregel

13. novembril kirjutatakse EELK ja E.E.L.K. nähtavat ühtsust kinnitav leping alla Tallinna piiskoplikus toomkirikus. 28. novembril toimub Toronto Peetri kirikus lepingut kinnitav jumalateenistus.Eesti taasiseseisvumisest alates on õhus küsimus Välis- ja Kodu-Eesti luterliku kiriku ühinemisest, et luterlikud eestlased üle maailma saaks taas kord kuuluda ühte ja samasse kirikusse. On vaieldud, on kaheldud, on kardetud: kas annab kokku ...

Villu Jürjo sõnul on maailmas kogu aeg midagi avastada

Õpetaja Villu Jürjo on huumorimeelne, kangekaelne, täis otsustavust teha asju, mis kord ette võetud. Arhiiv

Õpetaja Villu Jürjo ütleb, et on jõudnud keskikka – reedel, 12. novembril on tal 60. sünnipäev. Naljatamisi võib öelda, et tunnen talle kaasa, aga südamest soovin ikka palju õnne.Kui oma elu jooksul peaks iga inimene istutama kas või ühe puu, siis moodsamal ajal võiks öelda, et kirjutama peaks vähemalt ühe raamatu. Hiljuti ilmus õpetaja Villu Jürjol kolmas raamat, «Narva – ...

Jõhvi Mihkli kirikus tänati ustavaid teenijaid

Peeter Kaldurile ja tema ustavale abilisele Anneli Leinile palus õnnistust peapiiskop Andres Põder. Matti Kämärä

Pühakutepäeval oli Jõhvi Mihkli kirik rahvast tulvil, sest piduliku teenistusega tähistati peapiiskopi osalusel omapärast juubelit.Koguduse õpetajal Peeter Kalduril saab sel kuul täis 30 aastat Jõhvi kogudust teenida ja sekretär Anneli Leinil 20 aastat teda ses ametis kantseleis toimetades toetada.«Mis on jäänud ja mis on muutunud? Muutunud on kogudus ja meie kirik, muutunud on Jõhvi ja muutunud on kogu riik. ...

Võru praostkonna vaimulike seminar peeti Põlvas

Põlva koguduse pastoraadis pidasid vaimulikud seminari teemal «Jumala missioon: meie missioon». Seminari viis läbi Missouri Sinodi Luterliku Kiriku pastor Mark Krause (pildil). Kahekümneaastase vaimulikutöö kogemusega pastor jagab Balti riikides teadmisi piibellikust misjonist. «Misjoni puhul on oluline teada, mis see täpselt on. Ainuüksi ühe koguduse sees kohtab erinevaid arusaamu misjonist,» märkis ...