Lehenumber » Väljaanded » 3. november 2010 Nr 44

Armeenia on riik, mis taastab kirikuid ja kloostreid

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute vaimulikud Etšhmiadzini kloostris koos vastuvõtjatega, Armeenia kiriku preestritega. Patrik Göransson

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) delegatsioon külastas Armeenia kirikut.Kohe pärast Eesti taasiseseisvumist moodustati Tallinnas Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse kogudus, mis kuulub ka Eesti Kirikute Nõukogu koosseisu. Sidemed Armeenia kirikuga kasvasid, nii et 1987. a võttis peapiiskop Kuno Pajula ametisse pühitsemisest osa Armeenia kiriku esindaja. 1970ndatel viibisid Armeenias EELK vaimulikud Einar Laigna, kes elas koguni ...

Konverents kinnitas, et erinevad kirikud on ühel meelel

Mare Palgi

Allakirjutanul oli au esindada Eestit Prahas aset leidnud oikumeenilisel konverentsil, mille teemaks oli religiooniõpetus. Konverentsi korraldas NELCEE (Network for Ecumenical Learning in Central and Eastern Europe) – võrgustik, mis ühendab Kesk- ja Ida-Euroopat oikumeenilise õppimise alusel. Osavõtjatest lõunapoolseim riik oli Kreeka, põhjapoolseim Eesti, idapoolseim Gruusia ja läänepoolseim Saksamaa, ülejäänud ...

Marje Sink ja tema auline elu

Marje Singist on järele jäänud rikkalik helilooming. Erakogu

Suutmatuse pärast kirjutada ülistuslaule Stalinile arvati 1948. a ENSV Heliloojate Liidust välja Marje Sink, esimene Tallinna Konservatooriumi lõpetanud naishelilooja. 1949. a suleti võimude korraldusel Tallinna Evangeeliumi Vennaste Ühingu Saalemi kogudus, kus vaimulikuna teenis Marje abikaasa, luuletaja ja maalikunstnik Peeter Sink. 1950. a lõpetati Marje Singi tööleping Tallinna Õpetajate Seminari pedagoogi ja koorijuhi ...

Mõtleja, kelle õpetus on mõjutanud usuliikumisi

Joachim Fiorest (u 1135 – 30.3.1202)

Itaallane Joachim Fiorest (ENE 4. kd, 1989: Joachim Florisest – toim) rändas 1159. aastal pühale maale, pärast seda elas erakuna. Seejärel astus tsistertslaste kloostrisse ja sai preestriks. Pühendus Piibli uurimisele, ta tahtis taibata püha sõna vaimselt. Elas läbi kriisi, kuid siis sai kirikus palvetades ilmutuse, mis andis tõuke uue ajalookontseptsiooni kujundamiseks. Vastupidi Augustinusele, kelle ajalookontseptsioon on ...

Muusika Jumala riigi töös 3. osa

(algus EK nr 42, 20.10.2010.)On väärt siingi alla kriipsutada kas või näiteks viimase suure sõja päevil loodud Eesti Riiklike Kunstiansamblite osa kodust eemal olevate isade ja poegade innustamisel võidu ja rahu poole. Mida muusika ja laul on tähendanud ja tähendavad inimeste usuvõitluses, selle ristis ja rõõmus, sellest on vaevalt põhjust siin pikemalt rääkida; nii ilmne on meile kõigile see ...

Eestpalve

Armas Jumal, hoia ikka oma peopesas meie kogudusi, sealhulgas Kolga-Jaani kogudust, kes sai endale uue õpetaja.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Norwichi piiskopkond ja piiskopid Graham James, Alan Winton ja James Langstaff. Samuti on eestpalves Rootsi kiriku Luleå piiskopkond ja piiskop Hans Stiglund.

Palve

Pilk maas,olen kaua nii sammundvanal, sissetallatud rajal.Meeltes tüdimus, kahtlus – kuhu jõuan? Mida küll vajan?Järsku käändub mu tasane tee,võtab ette uuema suuna.Naudin avarust enese ees,näen võimalustmidagi muuta.Veel seisatan hetke,et vaade –see mu meeltessepüsima jääks.Kihk minna on kaugeile maalening loodan,et pole liig hilja..Tekst ja foto: Daisy Lappard

Kahe riigi kodanik

Martin Luther leidis, et kristlane peaks olema samaaegselt kahe jalaga taevas ja kahe jalaga maa peal. Taevas olemine tähendab seda, et usklikul on kontakt Jumalaga, kes juhib tema elu. See ühendus tähendab palves pöördumist Issanda poole. Võime usaldada oma elu Jumala kätesse. Jumala Vaim juhib kristlase elu, avab pühakirja ja näitab, mis on oluline. Juba selles elus võib Jumala laps tunda end taevariigi kodanikuna. ...

Hingedekuul oma hingele mõeldes

Fl 3:17–4:1Alanud on kirikuaasta viimane kuu. See on kõige karmim kuu, kandes endas siiski rohkesti lootust. Pühapäevade sõnumid tuletavad neil nädalail meelde, et me oleme ainult «majalised» siin maailmas, kust kord tuleb lahkuda ning peatuda taevase kohtulaua ees, et siis loota pääsu kirkuseriiki. See on mõneti karm tõde surnutepüha kuul, aga teisalt on selles tões suur ja kirgas lootus – meie maine vaev ...