Slava Ukraine

Lehenumber 3. november 2010 Nr 44 Archives - Eesti Kirik

Helilooja Marje Sink 100

Kontserdid ja näitused, raadiosaated tutvustavad helilooja ja vaimulike laulukooride juhi Marje Singi isikut ja loomingut.Marje Sink (neiupõlve nimega Marie Gildemann) sündis 18. X 1910 Peterburi kubermangus Vigalast pärit köstri ja kooliõpetaja peres. Pereisa surma järel õnnestus lesel lastega 1921 opteeruda Eestisse. 1930 abiellus Marje Sink jutlustaja, luuletaja ja kunstniku Peeter Singiga (1902–1957), kes on helilooja arvukate ...

Teated

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku nähtavat ühtsust kinnitava lepingu sõlmimise puhul toimub laupäeval, 13. novembril k.a algusega kell 12 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus tänujumalateenistus.Olete südamest teretulnud! EELK Konsistoorium

Vestlusring Puhja kiriklas

6.11. kl 16 vestleb Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola Puhja kiriklas kiriku piiridest osaduskondade vahel (kas ühendavana või lahutavana?

In memoriam Illar Kannelmäe

In memoriamIllar Kannelmäe 28.08.1936–30.10.2010Kõigepealt meenub üks pilt mullusest suvest. Paat sõitis ninaga Suur-Pakri rannaroogu. «Võtke kingad-püksid jalast, sumage kaldale, sealt paar-kolm kilomeetrit kõndimist, ning oletegi kabeli juures,» ütles paadimees ja osutas ähmaselt lõuna suunas. Redel, nivelliir, kaamera ja kotid turjale, ja hakkasime astuma. Esiti roog, võsa ja mättas heinamaa, alles ...

Täname

Õie PahklaMaila  JahnHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Teated

Ootame piiblipäevale!6. novembril kl 12 on Tallinna linnaarhiivis (Tolli tn 6) Eesti Piibliseltsi XVIII piiblipäev «Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust». Kõikidele huvilistele avatud päev on pühendatud lugemisaastale. Vestleme  lugemisoskusest ja -harjumusest laiemalt ning kitsamalt Piibli lugemisest. Nissis õnnistatakse kogudusemaja6.11. kl 14 on Nissi kirikus jumalateenistus, osaleb peapiiskop Andres Põder. ...

Õnnitleme

Ordinatsioonitähtpäev3. novembril – 14Lea Heinaste (preestriordinatsioon 14.09.1999)7. novembril – 19Hannes Nelis (16.12.1992)Anti Toplaan, abipraost (16.12.1992)Veiko Vihuri, praost (16.12.1992)Kõigil õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.

Kümme aastat kui üks päev

Armulauda jagab ametist lahkuv õpetaja Ants Tooming.  Rita Puidet

Usupuhastuspüha jumalateenistus Kolga-Jaani kirikus oli tundeküllane ja eriline – kogudus saatis ülikoolilinna kristlikku mõtteviisi jagama oma organisti Mari ja õpetaja Ants Toominga. Kümne ja poole teenimisaastaga said Toomingad Kolga-Jaanis omainimesteks ning nii mõnigi kooriliige tunnistas enne jumalateenistust, et pisarad tulevad silma. Ants Toomingat tunnustati eelkõige kui head õpetajat, aga ka kui toredat, abivalmis ...

Kuri multikultihumanism

Jaan Süld on Põltsamaa koguduse liige.

Lugedes siit-sealt ajakirjandusest kirikut ja kogudusi puudutavaid artikleid, on ilmselt kõik ühel meelel, et nendes käsitletakse enamasti kas kirikuhoonetega seonduvat või kõlab neist kesksena läbi mure meie inimeste kirikust ja kogudustest kaugenemise pärast. Seda viimast – kirikuliikmete vähenemise ja koguduste hääbumise teemat ekspluateerivad usinalt kõik huvigrupid, alates liberaalidest, lõpetades tõsiste ...

Patt või mitte?

Aare Kimmel on Randvere ja Rannamõisa koguduse õpetaja.

Me elame küll postkristlikul ajal, aga siiski on säilinud veel teatud kristlikud mõjud, mis ei lase kõlvatusega vabalt ja takistamatult kaasa minna. Neid mõjusid püütakse nüüd iga hinna eest maha kiskuda. Piibli kaasajal aga olid sellised asjad täiesti aktsepteeritud ja neid harrastati isegi religioossel tasandil, templites.Meheks ja naiseks. Jeesus ütles kord, kui teemaks oli abielulahutuse küsimus: «Kas te ei ...

Mälestati stalinlike repressioonide ohvreid

Eestlaste mälestuskivi juures pidas teenistuse emeriitpeakaplan Tõnis Nõmmik, osavõtjate hulgas oli ka Edgar Savisaar. Tiiu Pikkur

Laupäeval, 30. oktoobril oli Venemaal poliitiliste repressioonide ohvrite mälestuspäev. Seda tähistasid juba 11. korda ka need eestlased, kelle lähedaste viimne varjupaik on Peterburi lähistel Levašovo memoriaalkalmistul.Stalinlike repressioonide läbi hukkunud eestlaste mälestuskivi juurde kogunes üle poole­saja eestlase. Traditsioonilise mälestusteenistuse pidas kaitseväe emeriitpeakaplan Tõnis Nõmmik, ...

Kas usk kahaneb?

Merille Hommik

Religioonisotsioloogia ehk usuga seotud ühiskondlike arvamuste ja suundumuste kujunemine ja muutumine on üks teemasid, millega viimase saja aasta vältel on vähem või rohkem innukalt tegeldud kogu õhtumaises maailmas. Tõepoolest on selleks ka põhjust, sest just õhtumaine ühiskond on sel ajal väga palju muutunud. Ja usu ning kirikuelu seisukohalt on selle muutuse üks tuntumaid märksõnu sekulariseerumine ehk ...

Kaks olulist konverentsi

Homme on korraga kaks konverentsi. Üks Tallinnas ja teine Tartus. Tegelikult tahaks osaleda mõlemal, aga see ei ole kahjuks võimalik. Vahel küsin, miks langevad olulised üritused ajaliselt kokku. Kas on tegemist informatsiooni puudumisega või on meid liiga vähe, et kõigega hakkama saada? Aga tahame või ei, elu seisab ikka valikutes.Suure lugupidamisega tuletan meelde oma õppejõude dekaan professor Ago Viljarit ja ...

Kohtumõistmise või kaalumise aeg?

EELK õpetus ja tervis näikse sõltuvat vaid kahest eksistentsiaalse tähtsusega küsimusest: suhtumisest homoseksuaalsusesse ning naiste ordinatsiooni. Nii tundub vaimulike omavahelisest suhtlemisest kõrvalejäävale ilmikule. Aga elu kui ka kiriku õpetus on keerulisem. Et sellest aru saada, tuleb õppida tundma Piiblit, selle tekkelugu, kiriku ajalugu, dogmadelugu, Euroopa kultuurilugu jm. Millegi tundmaõppimine vallandab ...

Kui me mõtleme Eesti Kirikule

SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu liikmed Jüri Ehasalu (vasakult), tõnis Lukas, Randar Tasmuth ja Mihkel Kukk õnnitlusi üle andmas. Ago Pärtelpoeg

… siis me mõtleme Sirje Semmile. Nii arvavad ilmselt paljud, sest just neid sõnu lausus neljapäeval toimetuse kolleegiumi esimees õpetaja Mihkel Kukk, õnnitledes peatoimetajat ümmarguse sünnipäeva puhul. Pikaaegne tähelepanek kinnitab, et Sirjet tuntakse: tarvitseb mul sõita ükskõik kuhu meie kogudustest, kui tervitusele järgneb küsimus, kuidas peatoimetaja Sirje Semmil läheb. Ei saa ütlemata ...