Lehenumber » Väljaanded » 27. oktoober 2010 Nr 43

Usuvõitlus

Usupuhastuspüha kõneleb Martin Lutheri algatatud reformatsioonist. Luther mõistis oma aja inimeste usulist põhiküsimust: kuidas ma leian armulise Jumala? Piiblist leidis ta sellele küsimusele vastuse: «inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata». Leitud oli inimeste elu puudutav ja vabastav piiblikoht. Kirik ei tulnud selle mõttega kaasa, aga et tegu oli millegi nii olulisega, siis Luther ...

Raamatuletilt

Taimi Vanaselja «Võida hirm. Vähitohtri mälestusi oma elust ja tööst»Allika kirjastus 2008, 188 lk. Taimi Vanaselja on kristlasest arst, rahvuselt ingerisoomlane. Autobiograafiline jutustus keerulisest elukäigust on põimitud kogemustega tööst onkoloogina. «See on ühtaegu kogu rahva elulugu, ingerisoomlaste kannatus- ja lunastuslugu,» kirjutab saatesõnas autori lähedane sugulane Meego Remmel. ...

Muusika Jumala riigi töös, 2. osa

(algus EK nr 42, 20.10.2010.)Reformeerituil on varuks vähemalt kolm põhjendust muusika kuulutusliku olemuse eiramiseks. 1. Kui asetada vastamisi Jumal ja inimene, kuulub muusika inimlikule poolele ega saa seetõttu vahendada Jumala ilmutust inimesele, vaid üksnes inimese vastust sellele. 2. Piibli sõna tuleb mõista kui kirjutatud sõna ja jutluses see tehakse kogudusele arusaadavaks. Selline tõlgitsemistöö ei kohandu ...

Avalik pöördumine Valga praostkonna vaimulikelt

«Sest kui pasun teeks ebaselget häält, kes siis hakkaks valmistuma sõjaks?» (1Kr 14:8)Eelmine, 19. oktoobri Eesti Kiriku number valmistas lugejaile ehmatava üllatuse kummalise kolmkõlaga H. Nurga, U. Petti ja J. Lahe artiklite näol. Meile teadaolevatel andmetel ilmusid need ootamatult ka EELK juhtkonnale. Esimene neist avaldati peapiiskopile ja konsistooriumile täiesti teadmatult, ning viimased kaks eirates kiriku ...

Olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega!

Soome homodebatis märkis samasoolise paari õnnistanud naispastor: «Piibli puhul on alati tegemist tõlgendusega. Küsimus on võimus: kellel on õigus seda tõlgendada, kelle sõna jääb viimaks peale.» Kui pühakirjas ilmutatud usutõed relativeeritakse ning seatakse sõltuvusse ajaloolisest ja kultuurilisest kontekstist, taandub kõik tõesti küsimusele, kelle käes on võim oma ...

Toetus läbi toidupanga mündikampaania

Toidupanga logoga annetuskaste leiate nii kauplustest kui pankadest.

Siinmail kanda kinnitanud toidupank korraldab mündikampaania, kus igaüks saab toetada esmavajaliku toidu jõudmist abivajajateni.Eestis on umbkaudu 100 000 inimest, kel on raskusi igapäevase toidu hankimisega, ning neist viiendiku, s.o 20 000, moodustavad lapsed. Vaesusega võitlemiseks ja toidu säästva tarbimise nimel alustati juba 43 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides toidupankade rajamist. Meil tegutsevad need nüüdseks nii ...

Tooma missa kutsub inimesi palvele ka Tartus

Ka Tartus peetud kirikupäev lõppes Tooma missaga Maarja kirikus, kus teenisid koos vaimulikud, muusikud ja vabatahtlikud abilised.
Mari Paenurm

Möödunudsuvise kirikupäeva aegu Tartus, mil JäPe noortefestival lõppes Tooma missaga Maarja kirikus, sai selgeks, et tekkinud on vajadus ja huvi taolise teenistuse regulaarseks pidamiseks ka edaspidi.Alates oktoobrist peetaksegi kord kuus kolmandal pühapäeval Taaralinnas tavapärasest pisut erineva ülesehitusega teenistusi. Tooma missal on palju eripalgelist muusikat, mida toetavad lauljad ja bänd, ning oluline koht on ...

Muusika täidab kogu elu ja väljendab hingeseisundeid

Vello Ainsalu on kodukandis tegus muusik. ARHIIV

Nii võib öelda muusiku ja helilooja Vello Ainsalu kohta, kellel 30. oktoobril on 75. sünnipäev.Vello Ainsalu on Viljandimaal, kuhu ta 1975. aastal pealinnast kolis, tuntud muusik. Siis avati Nuias lastemuusikakool ja Vellost sai koolis õpetaja. Ja on siiani, juhendades ka akordioni- ja rahvamuusikaansamblit.Nüüd kannab kool Karksi-Nuia muusikakooli nime. Ka juhendab ta kultuurikeskuses rahvamuusikaorkestrit Lustipill ja Karksi koguduses ...

Lia Salumäe: kristlik kodu on inimesele kingitus

Lia arvab, et elus on tähtis kodu, igapäevane lihtne toitja ühtehoidmine. Arvo Tarmula

Haapsalu koguduse organist ja koorijuht Lia Salumäe teadis juba kuueaastase tüdrukuna, et temast saab muusik, täpsemalt pianist ja loomulikult väga hea pianist. Ometi sai temast kirikumuusik, kes on seda teed käinud nüüd juba 35 aastat.Georg Otsa nimelise muusikakooli lõpetamise järel suunati Lia Salumäe Saaremaale õpetajaks. Tema vastne abikaasa Tiit Salumäe, kellega nad olid kohtunud usuteaduse instituudi ...

Teejuhist lummatud

Fanny de Sivers umbes aasta enne sõda ühes Pärnu vanalinna hoovis. Erakogu

Jumal kutsub meid. Ta kutsub meid inimeste kaudu, kellega oma teel kohtume. Sõna kaudu, mida loeme või kuulame ja mis toidab meid.Ja vahel viib Ta meid kokku inimestega isegi siis, kui see on võimatu. Inimese vaatepunktist.Minu esimene kohtumine Fannyga leidis aset siis, kui olin 19. Kirjutasin parajasti kursusetööd eesti keele käskivast kõneviisist. Minu juhendaja prof Vääri soovitas: «Siin on prantsuskeelne eesti keele ...

Euroopa õigus austab kirikute kaadrivaliku põhimõtteid

Viimaste nädalate aruteludes homoseksualistide õiguste teemadel on kahetsusväärselt jäänud tagaplaanile õiguslikud aspektid. Tundub, nagu oleks suur osa ühiskonnast taoliste kampaaniatega nagu «Erinevus rikastab» juba ära hirmutatud ja eksiteele viidud, jättes Euroopa Liidu praegusest õigusruumist mulje, et isegi kirikutel ei ole enam võimalik keelduda tööle võtmast või ametis ...

Korvpalli ei mängita jalgpalliväljakul

Urmas Petti kirjutab kirikulehes (Veeuputusest internetipornoni, 20.10.10, EK nr 42): «EELK tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel, millest põhiseaduse § 48 tagab igaühele õiguse koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Välja arvatud need, mille eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega. ...

Juhtimiskonverents, mis võidab südameid

GLS (Global Leadership Summit) juhtimiskonverents on saanud tuttavaks juba paljudele Eesti inimestele. Sellest on kujunemas kristlike juhtide kohtumine, mil kaheks päevaks ennast argiülesannetest välja lülitatakse, et keskenduda iga organisatsiooni arengus olulistele juhtimisküsimusetele. Kolme aastaga on GLS kasvanud Eesti suurimaks juhtimiskonverentsiks, kuhu ootame sellel aastal 800 inimest.GLS juhtimiskonverents on tuntuks saanud väga ...

Aluseks reeglistik?

Intervjueerides möödunud teisipäeval pärast diakonieksamit assessor Ove Sanderit, sain muu hulgas kuulda, et viimaste aastatega on üksipulgi lahti kirjutatud diakoni institutsiooniga seonduv. Erinevalt varasemast on kirikuvalitsusel üsna kindlalt teada, kes on diakon, mida ta oma ametis peab tegema ja millisele mõõdupuule sellesse vaimulikuastmesse pürgija peab vastama. Teada on seegi, milliste katsete (loe: eksami) alusel ...

Muinsuskaitseamet tunnustas partnereid

Vello Väinsalu pälvis tunnustuse Esku kabeli uuele elule aitamise eest. Sirje Semm

Traditsiooniliselt tunnustab muinsuskaitseamet sügisel aasta parimaid omanikke, ettevõtteid ja kodanikke kultuuripärandi märkimisväärse kaitse eest.14. oktoobril tänati 41 partnerit, kes on aidanud restaureerida ja sihikindlalt hooldada kirikuid, mõisaid, kalmistuid ja muud kultuuriväärtuslikku vara. 5000kroonise preemia said Loniida Bergmann ja Võisiku-Kundrussaare külaselts EWA Võisiku mõisa kabeli ning ...