Slava Ukraine

Lehenumber 27. oktoober 2010 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Tartu Peetri kiriku orelil on sünnipäev

Jumalateenistusega algavad sel pühapäeval oreli 120. sünnipäeva üritused. 23 registriga orelimeister Müllverstedti valmistatud orel valmis 1890. aastal, selleks oli kogudus mitme aasta jooksul annetusi kogunud. Peaaegu poole summast oli kogudusele kinkinud Jaani koguduse liige Helene Blank.Poolsada aastat rikastas orel Tartu linna muusikaelu, kuid sai 1944. aasta sügislahingutes kannatada, kõige enam viled. Orelit on mitu korda ...

Robert Kannukene ja Ago Viljari: 100 aastat sünnist

Teaduskonverents UI professorite mälestuseks Usuteaduse Instituudis 4. novembril algusega kell 13.15.1. Robert Kannukese ja Ago Viljari isikustRobert Kannukene teoloogina ja religiooniloolasena - Jaan LaheAgo Viljari isikuna,  teoloogina, pastorina - Jüri Raudsepp2. Võrdleva usundiloo ja Uue Testamendi õppetoolide valdkonnastParadigmamuutused Rooma religiooniloo uurimises 20. sajandi lõpul ja 21. sajandi algul -Jaan LaheApostel Pauluse visioon ...

Teemaretriit ehk süvi luteri kiriku vaimulikele

Ühendus Naised Teoloogias korraldab Gustav-Adolf-Werki rahastatud projekti «Mina annan teile hingamise...» raames 11. ja 12. novembril Pirita kloostris retriidi.Retriit – maakeeli süvi – on taasavastatud vana kristlik tava mõneks ajaks tagasi tõmbuda igapäevaelu rutiinist, et vaikuses ennast uurida ja Jumalaga kohtuda. Palverütm ja vaikus kannavad, jalutuskäigud looduses kosutavad, meditatsioonid nii üksi kui üheskoos ...

Head ühenduse liikmed!

Olete kutsutud ja oodatud korralisele üldkogu koosolekule neljapäeval, 11. novembril kl 11 Pirita kloostris Tallinnas. Pärast üldkogu on kõik palutud kl 12 lõunale. Seejärel algab samas ÜNT korraldatud vaikuse retriit ehk süvi.Päevakavas avapalvus, üldkogu korraline koosolek: aastaaruanne, 2011 tegevuskava ja ülevaade projektist «Mina annan teile hingamise».Olete kõik oodatud kaasa mõtlema ja ...

Sooduspakkumine

Novembris Eesti Kirikuga Pühale Maale reisijad saavad osta soodushinnaga teemakohast teost «Jeesuse elu». Raamatu autor on Gerhard Kroll, soodushind 300 kr. Helistada Urmas Tammele tel 518 9158 või 744 8701.

Taas algavad otsijate õhtud

Otsijate õhtud annavad teadmisi ristiusu õpetusest kui ühest teest, mis aitab meil jõuda iseenda ja Jumala juurde. Õhtud toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval kell 18.30  rajatava Mustamäe koguduse ruumides (A. H. Tammsaare tee 135 keldrisaalis, sissepääs tagahoovist) ja neid viib läbi Tallinna praostkonna vikaarõpetaja teoloogiadoktor Jaan Lahe. Samas on iga kuu esimesel ja kolmandal pühapäeval kell 15 ...

Palvemaja aastapäev

Tõdva vennastekoguduse palvemaja 122. aastapäeva tähistatakse 31. oktoobril. Kl 10 piiblitund (õp Kalju Kukk), kl 12 kuulutustund külaliste tervitustega.

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja kaks konkurssi

1. Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2010 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas. 2. Eesti Kirikute ...

Ootame lapsi kuningapäevale!

Laupäeval, 30. oktoobril kell 12 toimub Pärnu Saalemi koguduse ruumides Suur-Posti 18 a kuningapäev. Esitamisele tuleb nukunäidend «Kadunud poja tagasitulek», osaleda saab mängudes, lauludes, rütmipillide meisterdamises. Päev lõpeb üllatusega. Kuningapäeva korraldavad Pärnu linna pühapäevakoolid koostöös Shalomi lastemajaga. Üritus on tasuta.

Täname!

Viiu SoosõrvHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Andres Aaste, reservis27. oktoobril – 51Toomas Paul, dr, emeeritus 29. oktoobril – 71Enn Auksmann, praost30. oktoobril – 41Hermann Kalmus, diakon1. novembril – 34Arvo Orav, kaplan2. novembril – 44Ordinatsioonitähtpäev31. oktoobril – 14Andres Tšumakov (preestriordinatsioon 29.08.2000)31. oktoobril – 5Lembit Tammsalu1. novembril – 21Tiit Kuusemaa, diakon1. novembril – 2Imbi Arro, diakonGeorg Glaase, diakon, reservisMatis Rego, diakon, kaplan2. novembril – 26Endel ...

Seitse meest rohkem

Hetk kuluaarides: Martin Lall (vasakult), Aare Luup, Kaido Jalakas, Peeter Krall ja Jaanus Tammiste. Liina Raudvassar

Sooritanud peapiiskopi ja kirikuvalitsuse ees nõuetekohase kirjalikust ja suulisest osast koosneva eksami, on seitse meest valmis EELKd teenima ordineeritud diakonina.Eesti Kiriku esindaja Toompeale jõudes oli konsistooriumi maja võrreldav mesilastaruga: raskest välisuksest saalis usinate mesilindude kombel kodanikke sisse-välja. «Tüüpiline teisipäev,» ei näe sekretariaadi juhataja Ülle Keel olukorras ...

Usust ja selle puhtusest

Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad... Rm 3:21–22«Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!» Kui ilusate soovidega Paulus alustab oma kirju – mida veel paremat saaks öelda: ARMU ja RAHU! Mis veel saaks rohkem tulla südamest, lähtuda ...

Palve

Õnn on olla Sinu laps, mu Isa taevane.Minu usk on kui habras niit, mis võib katkeda või sõlme minna ja mind Sinust eemale viia.Sina aga aitad mind ja hoiad mu usuniiti tervena.Nii Sinu lapsena, Sind usaldades on hoitud usk minu südames puhtana.Tekst ja foto: Mikk Leedjärv

Eestpalve

Armas Jumal, hoia kõiki koduvägivalla all kannatavaid inimesi.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Winchesteri piiskopkond ja piiskop Michael Scott-Joynt, samuti Norra kiriku Agderi ja Telemarki piiskopkond ning piiskop Olev Skjevesland.