Slava Ukraine

Lehenumber 8. september 2010 Nr 35 Archives - Eesti Kirik

Rännak Pühale Maale. Lisatud reisikava!

Eesti Kiriku korraldatavale reisile Pühale Maale on veel vabu kohti. Reis toimub 11.–18. novembrini. Reisi sissemakse 1000 krooni tasuda hiljemalt 27. augustiks SA Eesti Kirik kontole 221024169298.Huvilistel helistada Juune Holvandusele 5568 1181 või Arne Hiobile 5648 2700.Iisraeli reisikava 4.-11. nov ja 11.-18. nov 2010 Reisi eesmärgiks on tutvuda igakülgselt maaga, mille teadaolev ajalugu jääb 10 000 aasta taha ja mida ka täna, a ...

Kirik mändide all

Vallo Ehasalu on Elva koguduses kirikuõpetaja olnud 11 aastat.  Liina Raudvassar

Elva kogudus pidas pühapäeval tänujumalateenistust, millega märgiti 90 aasta möödumist kiriku pühitsemisest.Täpselt 90 aastat tagasi 5. septembril pühitses I maailmasõja puhkemisel pooleli jäänud ja Eesti vabariigi loomisel lõpetatud pühakoja Võru praostkonna praost Friedrich Ederberg. Gootikast inspireeritud motiivid pääsevad mõjule kirikuhoonet väljast vaadates, kus tooni annavad ...

Õppimine on õpilase kohus

Merille Hommik

Selle aasta 1. septembril tervitas kooli minevaid lapsi karge, kuid samas päikeselist päeva tõotav sügishommik. Päev oligi ilus, hoolimata tuliseid kirgi üles kütnud koolide edetabelist. Tegelikult võikski öelda, et mis seal ikka – elu läheb ju edasi ning õppetöö algas ka nendes haridusasutustes, mis jäid riigieksamitulemuste pingereas tahapoole. Hariduseta ei jää ju keegi ning õppimine ja ...

Suve nukker lõpp on käes

Kahe nädala pärast suubume sügisesse. Mida hirmutavat see aastaaja vahetus vähemalt pooleks aastaks kaasa toob, teame me kõik oodata. Ja kui näiteks esimesel sügispäeval lõdisedes veel kütmata kivimaja korteris istume, meenutame heldimusega 30kraadiseid suvepäevi ja pärani aknaid, kust ainsatki tuulepuhangut sisse ei tulnud.Meie ebaõiglaselt lühike suvi sunnib inimestele peale suure koormuse ja kiiruse. ...

Toimetuse kirjakast

Muusikahelide kütkesMuusika kui vaimsuse ülim väljendus leidis taas veenva kinnituse lõikuskuu 22. päeva õhtul Nõo Püha Laurentsiuse kirikus. Kontsert sarjast «Con-taktid», kus esinejaiks Lande Lampe-Kits flöödil ja Vanemuise keelpillikvartett, pakkus kuulajaile hingematvalt kaunist muusikat. Minule oli eriti südamelähedane Mozarti loomingust ettekantu. Kõik muusikapalad esitati virtuooslikult, siira ...

Mida külvad, seda lõikad

Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu. (Gl 6:7–8)Oleme ehk kõik kuulnud väljendit: «Aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal!» Sel lihtsal viisil toimubki Jumala hoolitsus, mis on teemaks sel pühapäeval. Sama skeemi ...

Palve

Arho Tuhkru3

Kutsun sindki kaasa teele, mis terendab rannal ja kulgeb mööda tusaseid kive.Kutsun sind käima rada, mis nähtamatu jalaastele, kuid iga sammu sahin ja liivakrudin on ootajaile kuulda. Kutsun sind kaasa üle lühikese päeva, et tabada valgus, mis nähtav vaid otsijale ja tundmatu taipamatule. Küll leiad sa lootust, mis meelitab tärkama, ning sirguvad needki, kes kössis või katki, kellel senini varanduseks vaid ...

Eestpalve

Armas Jumal, aita leida lahkeid annetajaid, et restaureerida Paist kiriku altarimaal.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Sheffieldi piiskopkond ja piiskopid Steven Croft ja Cyril Ashton. Samuti on eestpalves Yorki provintsi Sodori ja Mani piiskopkond ja piiskop Robert Paterson.

Jumala hoolitsus

Vestlesin just ühe tuttavaga, kes rääkis, kui väga ta loodab, et sel aastal oleks soe sügis, sest siis hakatakse hiljem kortereid kütma ja ta ei pea liiga palju kütte eest maksma. Tema hääletoonis oli mure, sest ta ei teadnud, kuidas oma väikese palgaga talvekuudel kõik arved makstud saab. Praeguses majanduslanguse etapis on palju inimesi, kes muretsevad homse pärast ja teevad seda täiesti põhjendatult. ...

1930. aasta septembrikuu möödus juubelimeeleolus

Räpina õpetajal Anton Saarmannil sai täis 50 eluaastat ja 10 aastat vaimuliku ametitSelle tähistamine 14. septembril kujunes suurpäevaks Räpinas. Varahommikul käisid juubilari äratamas laulu- ja pasunakoor. Kirikusse mindi rongkäigus, pühakoda oli aga inimesi nii täis kiilutud, et hilinejad pidid ukse taha jääma. Juubilarile anti üle kuldrist. Jutluse pidas juubilar ise Jesaja 40:28–31 alusel. Ta ...

Miks Elva kiriku vitraažil on saksa lambakoer?

Kui seaduste ja vorsti kohta öeldakse naljatades, et parem on nende valmimise üksikasjadest mitte teada, siis sama ei kehti tingimata kunstiteoste kohta.Kuumast 1994. aasta suvest alates teenisin Elva kogudust diakonina. Järgmisel, 1995. aastal sai Elva kogudus 75aastaseks ja seks puhuks tahtsime korraldada pidulikuma jumalateenistuse, kus teenib ka peapiiskop. Kohtusin Jaan Kiivitiga, et edastada talle kutse, ühtlasi rääkisin ka plaanist ...

140 aastat piiskop Jakob Kuke sünnist

Jakob Kukk

Kui 9. septembril 1930. aastal tähistati piiskop Kuke 60. sünnipäeva, öeldi tema kohta, et ta on tugev kui tamm, nooruslik ja jõurikas. Tartu Maarja kihelkonnas 1870. aastal sündinud Jakob Kukk oli õppinud Tartu linnakoolis, Treffneri gümnaasiumis ja aastatel 1891–1895 Tartu ülikooli usuteaduskonnas. Õpetajaeksami tegi ta Riias Liivimaa konsistooriumi juures, õpetajaks pühitsemine oli aga 18. jaanuaril 1899. ...

Paistu kogudus ja õpetaja on juhtunust üle

Paistu kiriku altarimaal, millele tekkis vandaalitsemise tõttu viis rebendit, vajab restaureerimist. Internet

Augusti viimasel nädalal langes huligaanide ohvriks Paistu Maarja kirik, kogudus otsib võimalusi kahju korvamiseks.Koguduse õpetaja Raivo Asuküla sõnul loobiti altaritagusesse idapoolsesse aknasse kive, mõni neist on olnud suuremat mõõtu. Purunenud on kolmekordse akna 14 ruutu, suuremat kahju on saanud altarimaal. Mõni päev hiljem lükkasid vandaalid ümber kiriku ette püstitatud puust neitsi Maarja kuju.Kohalik ...

Mure kiriku pärast on ületanud kirikumüürid

Lõppeva nädala tähtsamaid sündmusi analüüsiv ETV saade «Aeg luubis» võttis sel pühapäeval ühe teemana luubi alla EELK vaimulike lahkumise kutseametist. Kõrge vaatajareitinguga telesaade katsus tõele lähemale saada, intervjueerides vaimulikke ning jättes usutlusringist välja kirikuvalitsuse liikmed. Reporter uuris, mis paneb vaimuliku loobuma ametist. Ridade vahelt kumas mure kiriku kui ...

Otsinguterohkelt ja särtsudes

«Eks piiblitund tuleb kohandada vastavalt oludele», sõnas Urmas Nagel kirikupäeva aegu Antoniuse õuel rõõmusõnumit kuulutades.Mari Paenurm

Esmaspäeval jõudis oma esimese poolsajandini Võru praost, Räpina koguduse õpetaja Urmas Nagel. Eesti Kirik ühineb õnnitlejatega ja toob lugejateni mõne toreda mõtte juubilari otsinguterohkelt teelt. Tähtpäevaline ise ütleb, et ega ta verstaposte kuigi oluliseks pea ja nendega ka väga ei arvesta. «No mis on see esimesed viiskümmend aastat igavese elu perspektiivis?» muigab Nagel natuke naerusui. ...